Spletno stran gostuje moj-splet.si
Nebeški darovi - odlomki PDF


Čas treh zveri - Raz. 13,15-18

Prvič, to poglavje govori o treh zvereh: prva je glavni zmaj, druga zver s sedmimi glavami in desetimi rogovi, ki je vstala iz morja in tretja zver, ki ima na glavi dva rogova, podobna jagnjetovim. Zagotovo veste, kdo je glavni zmaj, saj sem - zlasti v "Dvanajstih urah" - pogosto omenjal svojega največjega sovražnika. Če pa želite prepoznati drugo zver, se ozrite na samoljubje v vaši bližini in boste videli vse njene lastnosti. ...


Čaščena si Marija

Resnično vam povem, z svojo nevednostjo in grobo norostjo bi ji povzročili samo žalost, če ne bi Jaz čaščenje, ki je naslovljeno na njo ali katerega blaženega brata, iz Svoje velike ljubezni do vas, prevzel nase. Glej, zato naredim blaženim ušesa gluha za takšno neprimerno čaščenje in njihove oči slepe, da ne bo zaradi vaše norosti motena njihova blaženost. ...


Tri vprašanja

Na tri vprašanja, ki so ti bila predstavljena, da bi na njih odgovoril, želim vpraševalcem dati tri trde odgovore, ker vprašujejo še preden je čas, v želji, da bi obogatili svoje znanje in ne ljubezni do mene, ki je višje kot vse znanje. Ne pomislijo pa, kaj bi morali najprej storiti. Dar modrosti pride vsem, glede na stopnjo njihove ljubezni do mene in to je pravi »kruh« in pravi »kelih« , ali »moje telo« in »moja kri«, o kateri pričujejo vsi preroki, od Mojzesa do Janeza, Emanuela Swedenborga in vseh modrecem, ki so se učili iz moje ljubezni. ...


Cerkveni duh in duh ljubezni

Vedeti mora, da je za žive vse živo in za mrtve vse mrtvo. Kdor ima Mojo ljubezen, kar pomeni čisto, nebeško ljubezen do Boga in do bližnjega, ima v sebi Mene Samega, življenje vseh življenj. Kdor pa nima Moje ljubezni, je enak materiji, ki je mrtva od smrti Božjega gneva; in je sam mrtev, življenje pa gre nemo mimo njega, kot je sam nem za življenje ...


Vprašanje o Sveti Trojici

Toda razlog, da tega ne razumete, ko berete, je zgolj zaradi vašega materialno – poganskega trojnega božanstva, ki je bilo zasnovano v Nikeji in se je kasneje vse bolj materializiralo, celo v kiparstvu, tako da se od tega sedaj bolj ali manj ne morete ločiti. Zato mora sedaj vsa prejšnja varljiva svetloba v vas odmreti, če želite doseči čisto duhovno svetlobo od Mene! ...


Sedem hudobnih duhov

Ljubezen, ki Mi pripada, držite zaprto v sebi in mislite, da bo že prišel čas, ko bom prišel in vas puhnil, da bi Me potem lahko neizmerno ljubili. ...


Prava starševska ljubezen

Zato tudi ti, telesna mati, razdeli svojo ljubezen med svoje, kot Jaz delim Svojo milost, tako da nobeden od tvojih otrok ne bo nekoč iz prikrite zavisti nevoščljivo ampak prijazno gledal na svojega brata ali na svojo sestro! Imej polno in enako mero ljubezni do vsakega od svojih otrok, da jim bom potem Jaz lahko izročil polno in enako mero milosti! Drugače bodo bolj ljubljeni prejeli od Mene manj milosti in manj ljubljeni več milosti. ...


Prava in napačna oblike dobrodelnosti

Toda, če enkrat pride do tega, da si revni ne upajo več priti pred vaše domovanje – govorim na splošno -, potem veste, da se je Moja ljubezen za vse čase od vas oddaljila. Tak bogataš je potem posveten, zapeljivega videza, pod zaščito pekla. Toda v vsej njegovi dozdevni sreči ni niti kančka Moje ljubezni in še manj Moje milosti. ...


Zemeljski in nebeški pravni red

 Poglejte, vsa vaša politična 'pravica' temelji na čisti neiskrenosti in zlobnem samoljubju, ki je Zemljo razmejilo z mejnimi kamni, na vseh pa je napisano 'Moje' in nikdar 'Tvoje' – in iz te nepopravljive napake večinoma izvirajo vaši prestopki, zato si je bilo treba izmisliti popolnoma protipravne zakone, ki so morali vsakemu zagotoviti namišljeno lastnino z močjo nezaslišanih kazni, ja, tudi s smrtjo – čeprav Sem ustvaril Zemljo, kot zrak, kot vodo, dež in sonce, za vse enako in od Mene ni dobil nihče posebne pravice. .  ...


Pravo, živo zdravilno sredstvo

Vi gledate in presojate samo sredstvo, ne glede na to ali izvira dejansko od Mene ali morebiti od Mojega pisarja, če ne bi to morda poslabšalo težave? Glejte, to so vaši skrivni dvomi, skozi katere, kot Sem rekel, vedno presojate svetovano sredstvo le z vidika polovičnega verovanja. Toda Mene sploh ne presojate, ker verjamete ali vsaj mislite, da bi Jaz lahko pomagal le z enim samim sredstvom, ki je najboljše – kot, da Jaz nisem dovolj močan, da lahko ozdravim vsako težavo, z najbolj živo vero, tudi brez vsakega sredstva. – Kaj je torej sredstvo? ...


O vzgoji otrok

Če želite zdaj iz vašega zaroda ustvariti nove otroke ljubezni, morate biti slepi za ljubek in prijeten obrazek ter gluhi do vseh njihovih neumnih želja in že zelo zgodaj morate zatreti vsako iskrico njihove hudobne samovolje, tako da boste v njih naredili prostor za Mojo ljubezen in za novo voljo iz nje. ...


Bogati skupuh v onostranstvu

Ali bi bilo težko tako bogatemu, če bi z dvema tretjinama svojih dohodkov obdaroval otroke revnih staršev z balo, da bi se tudi oni lahko poročili in se ne bi vdajali nečistostim v času njihove mesene zrelosti in potreb? ...


Božji talenti in Jezusovo prikazovanje

Zato je lahko prikazovanje pobožnemu človeku, o katerem si postavil vprašanje, prav tako v redu, kot je zate poslušanje! ...


Ljubezen do Boga in do človeka

Svetloba pravične ljubezni te bo usmerila proti Svetlobi, od koder v duhu izhajaš ti in svetloba ljubezni. – Toda raziskovalec brezna, bo tvoj pogled obrnil tja, kamor je obrnil svojega. Ko bo temno brezno použilo njegov vid, bo pri naslednjem koraku padel v brezno in njegov padec bo tebe prisilil, da padeš z njim. In potem te bo težko spet najti v breznu noči in te osvoboditi verig, ki bi jih zlobna posvetna ljubezen tisočkrat skovala okoli tvojega nežnega srca. ...


Neumna in modra devica 

Zgodilo se je, da sta v nekem kraju živeli dve telesno povezani devici. Ena je bila bogata s svetovnimi zakladi, druga pa revna. Vendar sta se med seboj družili in živeli pod isto streho, kajti bogatašinja je bila nespametna in je potrebovala modrost revne.   ...


Barka miru v duhovnem potopu

Duhovna poplava se sedaj izliva nad Zemljo, tako kot se je pred štiri tisoč leti v času Noeta zgodila snovna poplava. Tista je ubila meso, ta pa ubija oboje, dušo in telo. Ta potop ubija duše skozi duh oblasti, ki se zdaj, kot nekoč valovi vode, delno izliva iz notranjosti Zemlje in deloma iz zraka, in sicer iz njenih zlih duhov in duš. In duše, ki jih zlahka preplavi z oblastjo pokvari. ...


Duševni mrčes

Ko se ogreje in so sobe nečiste, se razvijejo bolhe. In tako je tudi duhovno pri ljudeh! Ko se ogreje srce napolnjeno z nečistimi željami, se prav iz teh želja razvijejo vse vrste ničevih in pogosto umazanih skrbi, ki srbijo in pikajo in pridno skačejo sem ter tja. – Glej, to so 'bolhe' v srcu. ...


Križ, krona in ljubezen

Zato: za tiste, ki Me ljubijo, se bom boril in zmagal, in njihova ljubezen bo Zame najlepša krona zmage. Toda tiste, ki se želijo na lastno pest bojevati, bom razdelil na položaje, kjer se bodo morali boriti z vso svojo močjo v velikem strahu in vročini, zmaga pa bo zanje pogosto zelo grenka in jo bodo drago plačali in nekoč bodo morali še velik račun poravnati. ...


O Božji prizanesljivosti

Toda kako Me ljubiš, če Me sprašuješ zakaj ljudje v svoji svobodi delajo tako nekaznovane hudobije – in bi Me raje imeli za ustrahovalca, kot za izredno dobrega Očeta – in Me tako spet nosili na križu?! – Če že imaš pravično sočutje do ljudi, kako to, da si Jaz od tebe tega ne zaslužim? Ali naj se pustim vsak dan križati? ...


Vzroki potresov

Tako imenovani potres ni nekaj, kar bi nastalo samo po sebi, ampak je posledica potresnega sunka iz neke nestabilne točke Zemlje, povzročene na naslednji način: Globoko v notranjih strukturah zemeljskega bitja, tako kot v telesu živali, obstaja nekakšno črevesje. Vendar pa so kot že povedano, skozi vse dele Zemlje, do njene osrednje točke, neštete množice nekoč padlih, izgnanih duhov, in vsakemu od njih je dano določeno obdobje za njegovo oživljanje po Mojem Redu. Ko na katerikoli točki Zemlje človeški rod postane preveč čuten in materialen, tako da ko takšni ljudje umrejo njihov duh ne preide v večno življenje, ampak spet v smrt materije, potem se ti duhovi zopet vrnejo v zemeljske globine in so priklenjeni, kot prej, preden so se rodili. ...


Poslušnost

Poslušnost je torej vrt. – Življenje v poslušnosti so dobre korenine rožnega grmičevja. Čeprav so še v temni zemlji brez svetlobe, so glavni nosilci grmičevja in končno tudi samega cveta. Cerkev pa je kakor trnov grm. In trnje na njem so vse preizkušnje svobode in številnih skušnjav sveta, vendar hkrati tudi ognjeni sesalci ljubezni, kot je resnično trnje na rožnem grmu sesalec električnega ognja. – Toda vrtnica je naposled čudovit simbol same ljubezni!   ...


Duhovna svetloba

Zato bodite zelo pobožni, Moji dragi otroci! Tako boste nekega dne vsi prišli k Meni, kjerkoli bo Moje domovanje. ...


Mojim prijateljem

Glej, rad imam tiste, ki so me začeli iskati in po Mojem revnem in šibkem služabniku prepoznali Moj glas. Z veseljem pridem pogosto k vam, čeprav morda v nekoliko neprimernem času. Toda kaj lahko stori Oče, če ima več ljubezni do svojih otrok, kot otroci do Njega? Zato že morate imeti v dobrem Mojo veliko ljubezen, da se vam tako pogosto vsiljujem. O, Moji otroci, kako ljubim vse vas! Zato ljubite tudi vi Mene, vašega dobrega Očeta in glejte vedno na Mene! – Oh, jaz sam bom enkrat vaša nagrada! ...


Jezus odkriva Satanov načrt

 »Ker««, si reče, »tukaj si pripravim dobro hrano in bom živel na nežnem mesu otrok, da ne bom vedno jedel trdega mesa iztrošenih kurb (prostitutk); te naj v prihodnje žvečijo in prebavljajo moji peklenski angeli. Jaz pa se bom skril za privlačne in lepe cvetove rož, da me nihče ne bo opazil. Ko bodo pa otroci, zasvojeni z cvetjem planili na njih, jih bom zagrabil, požrl, prebavil in jih potem kot drobne smeti spustil v sod v breznu. Nato naj starši vidijo, če jih lahko zopet spravijo od tam, kajti jaz Satan sem najmočnejši! Z neba bi jim bilo lažje odtrgati zvezdo stalnico, kot pa rešiti samo lase teh otrok, pa naj bodo to fantje ali deklice!« ...


Sporočila o izviru pri Andritzu

Nekoč je na tem področju živelo več pobožnih ljudi, katerih misli so bile Bog in katerih dejanja niso bila nič drugega kot ljubezen. Ti ljudje so skoraj vsak dan s pobožnimi in preprostimi srci prihajali na ta kraj, kjer ste sedaj vi. Ko so ti ljudje o Bogu boguvšečno premišljevali in se mu predali in mu tudi žrtvovali svoje dnevno delo, je taisti dobri duh vedno prihajal iz mesta na levi strani spomenika (ki je bil šele pred kratkim postavljen za nevrednega) in pobožno množico naučil spoznavati božjo ljubezen in modrost, poslušnost in ponižnost, v tem pa tudi veliko božjo ljubezen in tudi  vse vrste čudovitih skrivnosti narave. ...


Življenje dreves

Glejte, vsako drevo stoji na svojem mestu in v ohlapno zemljo, na kateri se nahaja, razširi veliko število korenin, še zlasti majhnih, tako imenovanih lasnih korenin. Vsakemu takemu drevesu pa je dana tudi vegetativna duša, ali če lažje razumete, vsako drevo ima v sebi nemega duha. Ta duh ima zelo preprosto inteligenco. S sposobnostjo, ki sem mu jo dal, prepozna v zemlji tiste dele hrane, ki mu ustrezajo. Po Moji volji ustvari v koreninah, saj dobro živi, tisoče rok, s katerimi pobira sokove pod ohlapno zemljo in jih potiska ter vodi od njega zasnovanih ceveh in kanalih do najvišjega vrha in vseh vej drevesa. ...


Lazar - osebni opis

Glej, Lazar je bil zelo podoben tvojemu bratu Andreju, le da je bil deset let mlajši (39) in je bil, glede na zunanje dobrine veliko bogatejši od tvojega brata. A njegovo srce je bilo še bolj navezano na zunanji sijaj, kot srce tvojega brata, ki je v določenih trenutkih tudi zelo navezano na njega, pogosto veliko bolj kot na Mene. ...


Šola križa v onstranstvu

Dne 18. Februarja 1842, ko je Jakob Lorber pisal 159 polo glavnega dela (Božje gospodarjenje) in je prišel do mesta, kjer Naëme govori Jehovi: ,,Jaz sem tako in tako žalostni sad noči in greha in gotovo kazen za grehe zmeraj nosim večno smrt že v sebi,“ tedaj se piscu Božje besede Jakobu Lorberju prikaže njegov 15 septembra 1841, umrli glasbeni prijatelj, kapelnik in direktor orkestra Ed.H. zelo mračen in bled na pogled, revno oblečen in reče Jakobu Lorberju: ,,Ljubi prijatelj, meni gre slabo! Jaz in še nekaj drugih, ki so z mano, smo podobni potepuškim psom, ki so brez gospodarja! Zelo smo lačni. Jaz živim od starega trdega koščka kruha, ki ga najdem v svojem žepu, ko sem lačen. Drugim gre še veliko slabše, saj jedo strohneli les, nekateri pa jedo celo svoje lastne iztrebke.“ ...


Sporočilo blažene

Toda jaz, ki sem Gospoda Očeta Jezusa nadvse ljubila, nisem bila položena v grob, da bi razpadla, ampak sem bila najbolj ljubeče od Gospoda vzdignjena v njegova nebesa. Tam je tako neizrekljivo lepo in tudi vsi ljudje se imajo tam tako prisrčno radi, da na svetu ni besede, s katerimi bi lahko opisala takšno lepoto in ljubezen. ...


O koleri

Zlasti bo prizadela Dunaj, Prago, Lemberg, Ollmutz in bolj ali manj druga mesta. Tokrat bo svoje žrtve vzela predvsem med velikaši in mogočniki in njihovimi otroki. Trpela bo tudi vojska in duhovništvo. Gorje nemoralnosti in uživaštvu. ...


Novoletni blagoslov

Najboljše je, da se vsi držite Mojega imena, ste neomajni v Moji ljubezni in pričakujete Mojo milost. Kdor pa to ima, naj ne gleda na svet kaj ta hoče in počne; ker samo jaz sem Gospod in vse usode ljudi so v Moji roki in moči, pa naj bodo to veliki ali majhni, bogati ali revni, močni ali nemočni. ...


Gospod kot 'nevesta, ki preizkuša'

Glej, ženin je imel bogato in izjemno lepo nevesto. Nevesta pa je bila zelo previdna in si je rekla: »Vem kaj bom storila, da se bo pokazalo, če je moj ženin popolnoma iskren do mene. Odpotovala bom, toda on ne sme izvedeti kam. Ko pa odpotujem, bom to storila le na videz, v resnici pa bom ostala blizu ženina, da mi nič ne uide in bom natančno opazovala kakšno je njegovo srce.« ...


O sektah in redih

Toda posvetni pohlep in vsemogoče samoljubje so postavile različne mejnike. Ti so edini ustanovitelji vseh sekt in redov, ki se med seboj razlikujejo le po različnih norih pričevalcih in vseh vrstah neumnih običajih, katerih se držijo le na zunaj, v notranjosti pa so polni trohnobe in gnusnega vonja, ker v njih ni nobene ljubezni, temveč je samo nevoščljivost, zamera, preganjanje, častihlepnost in pogosto čezmerna želja po dostojanstvu, tu in tam tudi velik napuh, ponos, sijaj, zloraba majhnih in tako tudi vlado željnost v vsej njeni razsežnosti. ...


Preizkušnje in trpljenje

Iz tega razloga tudi dopustim, da Moji otroci kdaj pa kdaj na telesu zbolijo, saj bi se, če bi bili preveč zdravi, zelo pomešali z svetom. Če je nekdo v resnici zdrav kot lev, niti najmanj ne pomisli, da bo moral nekoč zapustiti ta svet prevare. Ker mu je na svetu vse še preveč všeč, vsaka rožica, vsak grižljaj, vsaka prostitutka in vsaka pokrajina, ima zato gorečo željo, da bi na Zemlji živel večno. Zato tudi nikoli ne dobi svetega domotožja po večni Očetovi hiši v nebeškem kraljestvu. ...


Skala pri Schlosbergu

Omenjena skala se nahaja na grajskem griču Schloßberg pri Gradcu, desno od gotske stanovanjske stavbe v nekdanjem vrtu dr. Gödla; do njega se pride skozi zadnja vrata blizu stožčastega stolpa. S te skale je pogled za zahodne območje Gradca. – pet ljudi je istočasno pisalo, kaj je govorila skala po Jakobu Lorberju: C. L., S., And.h., D., Ans. H. ...


Koralpe

Glejte, Zemlja je tako urejena, da vodi skoraj iz središča zemeljskega telesa nešteto najrazličnejših izvirov in žil v vse smeri proti površju. Toda ne mislite, da teče skozi te izvire le čista voda, ampak obstajajo tudi izviri ognja, po katerih nenehno teče podzemni električni ogenj in to v vse smeri, zlasti proti poloma Zemlje. Potem so tu mineralni izviri, skozi katere v tekoči obliki izvirajo kovine in rudnine. Obstajajo tudi izviri maščobe, preko katerih se v vse smeri pretaka tako imenovano zemeljsko olje. Obstaja tudi veliko žveplenih izvirov, nato  izviri zemeljske smole in podobno in tako zraven vodnih, obstaja še veliko drugih najrazličnejših vrst izvirov. ...


O hribu ,,Straßengel" pri Gradcu

Leta 1263 so se med ljudmi, ki so živeli na tem območju zelo razrasli tatvina, umor in nečistovanje, zato je bilo potrebno poslati angela smrti s črno baklo jeze, da je takim ljudem povsod prižgal drobovje in jih s tem uničil. ...


Namen novega razodetja

Kar zadeva namen vseh teh razkritij, obstaja v tem, da kot prvo pokažem vašemu visoko učenemu posvetnemu razumu, kako neumno je njegovo prizadevanje, da želi raziskovati stvari in jih potegniti v področje svoje neizrečene  omejenosti,  saj bo njihova globina, veličina in svetost vedno izven dosega njegove sfere. Take stvari so položene le v pobožno srce preprostih ljudi in jih kot v sramotno znamenje  posvetni modrosti lahko dam že otrokom v zibelki in celo tudi kamnom. Kot drugič pa obstaja namen teh odkritij v tem, da vam in vsemu svetu pokažem kakšne resnične poti ubira Moja usmiljena ljubezen, da bi vsem bitjem zasnovala večno srečo in, da bi vedeli kako, kdaj in zakaj se vse to dogaja; - in tako bi stvari lahko videli v njihovih prvotnih odnosih in posvetni učenjaki več ne bi dvomili. Kajti tako kot dober mojster sam najbolj ve, zakaj mora biti to ali ono pri nekem velikem delu, tako tudi jaz sam najbolj vem, zakaj to, zakaj tisto in kako, kdaj in s kakšnimi sredstvi.      ...


O molitvi za umrle

Kdor hoče moliti za umrle, mora najprej vedeti, kdo in kateri so pravzaprav ,,umrli" , in potem tudi, kako in zakaj moliti? ​​​​Toda pod ,,umrlimi" niso mišljeni samo tisti, ki so se ločili od sveta, ampak predvsem tisti, ki še živijo na svetu, vendar so umrli v svojih srcih in nimajo več vere in ljubezni in so zato resnično mrtvi.​​​​​​ Glejte, za te bi morali najprej moliti z nasveti in dejanji, osvetljeni pred njimi kot sonce, ki sije nad utrujenimi popotniki po peščenih puščavah in jih močno poživiti kot rosa, ki pada na suh mah trdnih kamnov. Tako bi se lahko po vas znova našli kot mejni kamni Moje milosti in bi si od mahu Moje milosti opomogli, saj so od mahu močno pokriti tudi moji mejni kamni. ...


Denar in svet

Glej, za zdaj tako ne more nihče živeti brez denarja! Res vam povem, če bi sedaj prišel na svet tako kot sem nekoč v Betlehemu, bi si moral od nekod priskrbeti denar. In, če bi znova prišli trije bogati modreci z vzhoda, bi moja mati morala zlato takoj zaupati hranilnici, da bi jaz, če bi kot odrasel kaj želel, imel nekaj v rokah, saj bi si tako v svetu rešil svojo zdravo kožo in imel ob tem kaj za pojesti. 18 Glej, denar je torej na svetu za svet nujen, saj je bog sveta. ...


Evangelij vinske trte

Vinska trta je prav taka plemenita vrsta rastlinskega bitja, ki je bila oprana po usmiljeni poplavi za časa Noeta in je bila po Meni preoblikovana in blagoslovljena. To se je zgodilo iz razloga, ker je kot prvo nastala iz volje Mojega sovražnika in je prvi človek hodil za svojimi užitki po svetlem dnevu in pozabil name. Postala pa naj bi tudi prebujajoči kamen spotike, da bi se prvi ljudje, čeprav bi bili na nek način prisiljeni in obremenjeni z strupenimi jagodami, vendarle še vrnili v svojo hišo. ...


Zločin kot prispodoba

Tako je nekega dne prišel in ženo neprestano mučil, da bi mu dala svoje premoženje. A ker tega ni hotela storiti pod nobenim pogojem, je na koncu verjel, da to lahko dobi, če bo z njo slabo ravnal. ...


Bistveno

Enkrat sem kot reven in slaboten berač prišel na Zemljo in bil križan. Zdaj prihajam kot močan junak in Moja sodba z mano! Kdor se me bo prijel z ljubeznijo bo večno živel; kdor pa bo vsaj en prst obrnil proti Meni, bo križan v ognju Moje jeze! ...


Neljuba prihodnost

Svet je bil namreč vedno zloben in bo kot tak ostal do konca sveta. Zato čas na svetu ne more prinesti na svet nič drugega kot zlo! Toda tistemu, ki je z Menoj in Jaz z njim, ne bo mogel škodovati ne svet in ne njegov ohlapni čas - kot vas je vse že naučila tisočkratna izkušnja. Z svetom je tako kot s peklom. V njem najdejo pekel le njihovi lastni, ne pa tudi Moji angeli, ki so tam večinoma zato, da izboljšajo ali kaznujejo slabe duhove. Toda duhovni človek iz tega lahko razbere, da lahko dober človek na svetu vedno pričakuje le dobre stvari, tako kot lahko slab človek vedno pričakuje le slabe stvari. ...


Biserna školjka in prastopnje živalskega sveta

​​​​​​​Prvi razred živalskega sveta so neskončno majhni prebivalci etra. So približno to, kar vi v svojem jeziku imenujete ,,atomi" in so tako zelo majhni (seveda samo za vaše oči), da bi na točki, ki jo kot tako lahko odkrijete le pod močno povečavo, našlo mesto že več bilijonov. Če bi hoteli s svojimi očmi videti takšne živalce, bi morali takšno točko bilijon krat povečat, kar pa vam v zemeljskem življenju verjetno ne bo nikoli uspelo, saj umrljivo oko nikoli ne bo moglo videti stvari v njihovi resnici, temveč le oko duha. ​​​​ ...


Razvoj naravne duše v živalskem kraljestvu

Ker je v morju tako veliko število živalskih vrst, se boste vprašali, na kakšen način lahko vse dosežejo stopnjo goloba. Povem pa vam, da je tudi tako imenovani polip zelo raznolik in v vodi obstajajo polipi, ki ustrezajo skoraj vsem živalskim vrstam v vodi. Ti polipi po mnenju vaših naravoslovcev, niso najnižja vrsta živalskega sveta, temveč so, na da bi se umirile, tihe čistilne naprave, ki v sebe požirajo vse, kar jim pride pod roke. Tako so vmesna stopnja med črvi in vsemi vrstami rib. Z njimi se namreč svet črvov povzpne na višjo stopnjo. ...


Življenjski namen goloba in  njegov nastanek

Tako je navadni domači golob, kot sem že dejal, najplemenitejša vrsta ptic in je utelešenje življenja vseh svojih predhodnikov, pa tudi skoraj neštetih vrst drugih, nežnejših prebivalcev zraka. Tako je tudi zbiralnik boljšega življenja iz rastlinskega kraljestva in celo iz mineralnega kraljestva. ...


Odnos do katoliške cerkve

Ali je hvale vredno, da otroci zapustijo svojo bolno mater in ji želijo smrt zaradi njenih številnih slabosti? Pravim, da je Rimska cerkev vlačuga, vi pa ste se rodili v njej in prvo otroško mleko ste sesali iz njenih prsi. Najprej vas je naučila klicati Moje ime, vas hranila kot nežna mati in vam prepovedala jesti hrano, ki bi vam pokvarila želodec. S tem je v vas prebudila apetit po močnejši hrani duše in duha, ki vam je po Moji volji nisem nikoli odrekel. Tako ste si jo lahko privoščili do sitega. In še danes uživate kot nihče drug, v njenem naročju! ...


Previdnost pri telesnih užitkih

Vsak užitek trebuha in želodca ni primeren za moje kraljestvo, če se ta zgodi po nepotrebnem. Nepotrebni sokovi naredijo meso prsi temno in kot taka niso primerna za Moje bivanje, saj duha ni mogoče prebuditi v trojni noči: v noči ljubezni, v noči volje in s tem v noči greha. ...


Zaupanje v nebeškega Očeta

Glej, Jaz sem Gospod nad živimi in mrtvimi! Živi tako vedno slišijo Moj Očetovski glas, ga razumejo in se po njem ravnajo. Toda tudi mrtvim zmorem Jaz, kot Gospod, z Svojim grmečim glasom in pretresajočo močjo prav gotovo napraviti razumljivo, če je to primerno! Pa mi morajo prisluhniti vsa Zemlja, Luna in vsa Sonca in ves svetovni vrvež okoli njih! ...


O boleznih in obsedenostih

Napiši samo eno besedo o stvari, ki te vznemirja! Kajti prav v teh časih je toliko obsedenih, da je to obžalovanje vredno stanje ljudi postalo že ,,normalno". Glej, če telo tu in tam zboli, je to zato, ker so vanj zaradi različnih okoliščin prišli tujki. Zato se telo v svoji organski dejavnosti poskuša znebiti teh tujih stvari (s pomočjo živčnega duha). Toda to je tako kot pri človeku, ki je brez ovir prišel v umetni labirint iz katerega pa ne more tako zlahka priti, kot pa je prišel vanj. Tako tudi takega tujka ni mogoče tako zlahka odstraniti iz telesa. Kadar pa se tak tujek nahaja v telesnem organizmu, ovira pravilno delovanje organov in povzroča vse vrste motenj v kroženju krvi in vseh sokov, ki iz nje nastajajo. Ker ti sokovi ne morejo pravočasno priti do organov, da bi se nasitili, postanejo organi lačni, se skrčijo in povzročijo boleč krčevit vlek ter postanejo tako vse bolj mlahavi. Nazadnje telo postane popolnoma napeto in organi skupaj z elektriko takoj izgubijo svojo električno napetost. Posledica tega je, da telo postane šibko in bolno. ...


Blagoslov usmiljenja

,,Glej, Gospod mi je dal najti zaklad v močvirnem gozdu!  To je ljubki otrok! Glej, on zagotovo nima očeta in matere, zato bodiva midva njegova starša. Kajti tam, kjer jih je dvanajst, tudi trinajsti ne bo propadel. Četudi bi moral prositi za naju in za najinih dvanajst  otrok, ne bo trinajsti delal nobene razlike pri naši stiski. Moja zvesta žena mi je takoj vzela otroka iz rok, ga poljubila in ga negovala do te ure kot svojega otroka. Zato plemeniti in dobri knez, ne jezi se, če sem ti te stvari zamolčal!" ...


Nasvet in tolažba

Kajti kdor  veruje in ljubi v duhu in resnici, bo v svojem srcu vedno poln veselja in hvaležnosti, ko bo v najsvetlejši luči videl, da Jaz kot njegov večni, sveti in najbolj ljubeči Oče, vselej delam le najboljše! ...


Pohod na goro

Starec, ki je slišal, kako popotnik pred odhodom ponosno nagovarja goro mu je rekel: ,,Če se želiš zopet povzpeti na goro, se moraš najprej narediti čisto majhnega in ne velikega; ker glej, vsaka višina je čista in sveta! Zato se je treba nanjo povzpeti v ponižnosti in nikoli v ponosu. – gorje pa tistemu, ki se nanjo vzpenja s ponosom, kajti močno bo padel in se razbil in njegovo meso bo ostalo ujeto na strmih vrhovih ostrih skal. ...


 Vzpon na goro je lahko blagoslov

Dobro in prav je hoditi v gore, vendar ne vedno! Kdor hoče imeti od vzpona na goro korist za telo, dušo in duha, mora to storiti v Mojem imenu in Me na gori moliti z vsem srcem ter slavo nameniti samo Meni. Zato ga bom blagoslovil in poskrbel, da ga bodo na višini obkrožali le najčistejši duhovi, zaradi katerih se bo njegovo telo, duša in duh neznansko razveselili in trikrat okrepili. Vendar pa mora biti tudi pravi čas, kot je bilo že zgoraj omenjeno! Pravi čas pa je od polovice meseca septembra do polovice meseca oktobra in spomladi od polovice maja do polovice junija. – v tem času najčistejši duhovi zasedajo višine in v Mojem imenu blagoslavljajo vse kar je tam! ...


O prihod Očeta v Jezusu

Če pa čutite v svojih srcih nežno ljubezen do Mene, vašega Svetega in dobrega Očeta, potem vedite, da Oče ni daleč! Kajti nihče Me ne more ljubiti, če nima Moje ljubezni. Nihče pa ne more imeti Moje ljubezni od nikoder drugje kot od Mene. Kdor pa ima Mojo ljubezen, ima tudi Mene, ki sem tudi sam Večna Ljubezen. ...