Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

0400 ZAPUSTITI MATIČNO CERKEV....
5. maj 1938: Knjiga 9  Bertha Dudde

Ko ljudje zapustijo cerkev, ki ji pripadajo, naredijo največjo neumnost v življenju. Okoliščine, v katerih se dandanes znajdejo duhovniki, niso lahke.... naredijo vse, da bi pomagali cerkvi obdržati svoje ovce, a se vseeno ena za drugo izolirajo in pogosto ne najdejo več poti nazaj.... Potem je izjemno težko vplivati na duše takšnih dezerterjev, čeprav je in bi dejansko morala biti to naloga vsakega duhovnika. Gospod pa daje dar poučevanja v roke svojim izbranim služabnikom.... ne zato, da bi duhovnike izrinil iz službe, ampak da bi jim pomagal, da bi tudi ljudje zunaj cerkve prejeli blagoslov Božje besede. Toda kdo posluša in sprejema Besedo....

Nekdo, ki se je prostovoljno ločil od cerkve, se nepopisno težko podredi Božjim zapovedim.... Ne da ta ne bi imel priložnosti hoditi po pravi poti.... Če mu srce narekuje, kaj je všeč Gospodu in on sledi temu glasu, bo kmalu dosegel raven, ki ga lahko pripelje do še večjega vzpona.... vendar običajno ljudi, ki so se ločili od matične cerkve, čisto duhovne zadeve sploh ne zanimajo. Vse zanikajo in so zato v skrajno nevarnem položaju, saj se izročijo zlim silam, ker se odpovedujejo vsej podpori, ki jim jo je cerkev še zagotavljala, in je veliko bolj verjetno, da postanejo popolnoma neverni, celotna smer njihovega razmišljanja pa se nanaša le na sedanjost....,  vendar zanikajo življenje po smrti, kar je običajno razlog, zakaj so se ločili od svojega prejšnjega prepričanja. Če se bodo ti ljudje nekega dne soočili z veliko stisko, ne bodo vedeli, kam naj se obrnejo.... takrat bodo iskali svojega Boga in ne bodo vedeli, kje naj ga iščejo.... 

Duhovščina ne bo nikoli več mogla obdržati stare discipline, saj je izgubila moč, ki olajša nalogo glasnikov Božje besede, ker tudi sama pogosto nima prave globoke vere.... s sveto gorečnostjo ne morejo več podpirati tega, kar učijo, in tako ena stvar pojasnjuje drugo. Božja beseda mora zaživeti v glasniku.... vsakogar, ki govori ljudem, mora prevevati resnična ljubezen do Odrešenika.  Potem bo vsako besedo, ki bo pritekla iz njegovih ust, izrekel Gospod sam.... takrat bo vsaka beseda vstopila tudi v srca ljudi in majhna čreda ljudi na zemlji, ki sledi Odrešeniku in mu želi služiti, se bo vedno tesneje povezovala. Toda vsakdo, ki zapusti matično cerkev, se izroči božanski milosti, če se v svojem srcu prostovoljno ne pripravi do tega, da sprejme Božanski nauk... Takšen boj srca je v sedanjem času izjemno dragocen, če ne želite propasti. Tla se pripravljajo povsod, kjer se skupnost zbira, da bi poslušala Božjo besedo, in če je dejavna tudi človekova ljubezen, bo zemeljski otrok kmalu občutil blagoslov Božje besede, saj bo lahko še bolj prodrl v Božanski nauk in bo prejel pravo razumevanje Božje besede. Tako se v taki skupnosti postavi temelj vere, in če je za to skupnost odgovoren zvesti, Bogu službujoči pastir, se bodo Gospodove besede kmalu ukoreninile v srcih vernikov in ti bodo pravilno usmerjeni na pot vzpona. Zato ostanite zvesti svoji matični cerkvi in je ne zapuščajte, kajti vsaka cerkev vam lahko da temelj za vaš lastni napredek vzpona, če ne boste le z ušesi, ampak tudi s srcem poslušali, kaj vam nebeški Oče sporoča po svojih služabnikih. Ko torej slišite Božjo besedo, morate vedeti, da vam govori sam Gospod.... morate vedeti, da je vsak, ki služi Gospodu, izbran, da oznanja Besedo, da bo nekega dne velika žetev.... in spoštovati vse delavce v Gospodovem vinogradu....  Vsak, ki oznanja Božjo besedo, je od Njega dobil nalogo in moč.... zato ga poslušajte in blagoslov Božje besede bo vedno prišel nad vas....Amen.

Bertha Dudde