Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

0400 ZAPUSTITI MATIČNO CERKEV....
5. maj 1938: Knjiga 9  Bertha Dudde

Ko ljudje zapustijo cerkev storijo največjo neumnost v življenju. Okoliščine, v katerih so se duhovniki znašli danes, niso lahke.... delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi cerkev obdržala svoje ovce, vendar se ena za drugo izolirjo in pogosto ne najde več poti nazaj.... Takrat je izjemno težko vplivati na duše takih dezerterjev, čeprav je in bi to morala biti naloga vsakega duhovnika. Gospod zdaj daje dar poučevanja v roke svojim izbranim služabnikom.... ne zato, da bi duhovnike izrinil s položaja, ampak da bi jim pomagal, tako da tudi ljudje zunaj cerkve prejmejo blagoslov Božje besede. Toda kdo posluša in sprejema Besedo.... Nekdo, ki se je prostovoljno ločil od Cerkve, se nepopisno težko podredi Božjim zapovedim.... Ni tako, kot da ne bi imel priložnosti hoditi po pravi poti... Če mu srce narekuje, kaj je všeč Gospod in on sledi temu glasu, bo zelo kmalu dosegel raven, ki ga lahko pripelje do še večjega vzpona.... vendar ljudi, ki so se ločili od matične cerkve, čisto duhovne zadeve običajno sploh ne zanimajo. Vse zanikajo in zato so v izredno nevarnem položaju, saj se predajajo zlim silam, odpovedo se vsej podpori, ki jim jo je cerkev še zagotavljala in je veliko bolj verjetno, da postanejo popolnoma neverni, celotna smer njihovega razmišljanja pa se nanaša le na sedanjost.... zanikajo pa življenje po smrti, kar je na splošno razlog, zakaj so se ločili od svojega prejšnjega prepričanja. Če se bodo ti ljudje nekega dne soočili z veliko stisko, ne bodo vedeli, kam naj se obrnejo... potem bodo iskali svojega Boga in ne bodo vedeli, kje naj ga iščejo.... Duhovščina nikoli več ne bo mogla vzdrževati stare discipline, izgubila je moč, ki lajša nalogo glasnikom Božje Besede, ker tudi sami pogosto nimajo preve globoke vere... Ne morejo več braniti s sveto vnemo tega, kar učijo, in tako eno pojasnjuje drugo. Božja beseda mora zaživeti v oznanjevalcu.... kdor govori ljudem, mora biti prežet z resnično ljubeznijo do Odrešenika, tedaj bo vsako besedo, ki priteče iz njegovih ust, izrekel sam Gospod.... takrat bo vsaka beseda prodrla v srca ljudi in majhna čredo ljudi na zemlji, ki sledi Odrešeniku in mu je pripravljena služiti, se bo še tesneje povezala. Toda vsakdo, ki zapusti matično cerkev se odpove Božji milosti, če ne sprejem Božji nauk v svoje srce prostovoljno po svoji volji... V sedanjem času je takšen boj v srcu izjemne vrednosti, če ne želite propasti. Tla se pripravljajo povsod, kjer se zbira skupnost, da bi slišala Božjo besedo, in če je dejavna tudi človekova ljubezen bo zemeljski otrok kmalu občutil blagoslov Božje besede, tako da bo lahko vedno bolj prodiral v Božji nauk in mu bo dano pravilno razumevanje Božje besede. In tako je v takšni skupnosti položen temelj vere, in če bo to skupnost vodil zvesti, Bogu služeči pastir, bodo Gospodove besede kmalu pognale korenine v srcih vernikov in bodo pravilno vodeni na pot vzpona. Zato ostanite zvesti svoji materi cerkvi in je ne zapuščajte, kajti vsaka cerkev vam lahko da osnovo za vaš lastni napredek vzpona, če ne poslušate le z ušesi, ampak tudi s srcem, kaj vam govori vaš nebeški Oče preko njegovih služabnikov. Zatorej, ko slišite Božjo besedo, morate vedeti, da vam govori sam Gospod... vedeti morate, da je bil vsak, ki služi Gospodu, izbran za oznanjevanje Besede, da bo nekega dne velika žetev... in spoštujte vse delavce v Gospodovem vinogradu... Vsakemu, ki oznanja Njegovo Besedo, je On dal nalogo in moč... zato ga poslušajte in nad vas bo vedno prišel blagoslov Božje besede... Amen

Bertha Dudde