Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

2046 TISTI, KI SO ČISTI V SRCU.... RESNICA....
28. avgust 1941: 30. knjiga  Bertha Dudde

Čistost srca je zagotovilo, da je človek v Resnici. Kdor dela hudo, misli hudo; kdor pa za Boga poskuša ostati jasen in čist, mora biti njegovo mišljenje v skladu s tem. Človeku čistega srca se bo vedno gnusilo tisto, kar je v nasprotju z Božanskim, sposoben bo iskati v globini srca kjer ni smeti, ki bi mu zakrivale pogled, in od tam se bo dvignila modrost, kajti ne naleti na ovire. Čistega srca bo vsak, ki živi v Bogu in z Bogom, kdor z Njim ostaja povezan, kdor živi svoje življenje zavestno, se pravi, kdor spozna svojo zemeljsko nalogo, kdor se izroča Bogu in si vedno prizadeva izpolniti njegovo voljo, ta bo čistega srca. Brez Boga ne bo niti hotel, niti mogel več živeti in vsaka nečista misel bo daleč od njega; tak človek, če kdaj postane šibek, bo iskreno prosil Boga odpuščanja, saj njegovo srce prepozna krivico in noče zavestno delati, kar ni prav.... Trudil se bo hoditi po pravi poti in molil bo k Bogu za moč in milost.

Čistost srca mora torej imeti za posledico, da se človek nahaja v pravilnem razmišljanju, kajti tako kot je srce posoda za sprejemanje Resnice od Boga, če se človek trudi, da bi ga oblikoval tako, da je in ostane vreden sprejema, v njem neresnica ni več tolerirana, gnusi se mu tako kot vse nečisto in jo zato zavrača, saj človek, ki je čistega srca, hrepeni po Resnici.

In izpolnitev je tudi želja po Resnici... želja po Resnici je tudi hrepenenje po Bogu, ki je Resnica sama ... in želja po Resnici izključuje delovanje protisile. Tisti, ki so čistega srca prepoznajo laž, zato jih ni več mogoče zavajati, torej iz nevednosti sprejeti kot resnico nekaj, kar ji nasprotuje...  zavrnili jo bodo tudi takrat, ko to razumsko ne bodo mogli pojasniti. Toda njihovo srce se temu upira, saj ima skozi čistost mimozno (kot mimoza, torej tako občutljivo in prefinjeno) zaznavo in moč razločiti duhovno dobro, ki išče vstop.

Nečiste misli in dejanja otoplijo zmožnost zaznavanja srca in zato tisti, ki se vdaja svetu in njegovim užitkom, ne bo v Resnici, saj stremljenje k temu rojeva tudi misli in želje, ki niso usmerjene izključno k Bogu, ampak k tistemu, čigar področje je svet...

In te misli ne bodo krepostne in čiste, prebujale in spodbujale bodo tiste nagone, ki bi jih človek moral premagati, in tako bodo in ostale samo nevarnost za čistost srca in tudi ovira za prejemanje čiste Resnice od Bog ... In tistim, ki nimajo Resnice, jim manjka tudi svetlobe in ne hodijo po poti, ki vodi k Bogu ....  AMEN

Bertha Dudde