Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

3618 SVOBODNA ODLOČITEV... CERKVENA ORGANIZACIJA...
2. december 1945: knjiga 46   Bertha Dudde

Človekovo odločitev o volji mora sprejeti on sam, kar pomeni, da človeške volje ne morejo usmerjati ne dobre ne zle sile, temveč lahko nanj vplivata le obe strani, da se odloči za eno smer. In zato lahko posredovanje Božje besede, Kristusovega nauka, vedno velja le za vpliv na človeka, kajti na njem je, da se odloči, ali ga bo sprejel ali zavrnil. (1Tes 5,21)                                                                                                        

In tako lahko na vsako cerkveno organizacijo gledamo le kot na sredstvo, ki vodi človeško voljo v pravo smer; toda nikoli ne more (za sebe) trditi, da je cilj pravilnega mišljenja in volje.... zatorej je s članstvom v takšni organizaciji zagotovo mogoče doseči namen (božje kraljestvo), vendar članstvo še nikakor ni dokaz pravilno usmerjene volje, zato se mora v vsaki verski skupnosti šele začeti človekovo prizadevanje za pravilno usmeritev volje. Človek namreč lahko izpolni vse zahteve, ki mu jih nalaga cerkvena organizacija, vendar je to lahko vzgoja in navada, njegova lastna volja pa je še vedno izklopljena.  

Lahko gre za zunanje upoštevanje Kristusovega nauka, za izpolnjevanje dolžnosti, ki jim manjka globoka ljubezen, čeprav se izvajajo iz poslušnosti cerkvi. 
Pravilna odločitev volje zahteva miselno potopitev v duhovna vprašanja in šele nato zavestno mišljenje o njih. Slepa poslušnost (glej tudi Slepa vera..) pa ni odločitev volje, ampak je prej izključitev svobodne volje, zato ne more prinesti nobenega duhovnega uspeha. Zato so ljudje pogosto prisiljeni zavzeti stališče, saj jih Božja ljubezen vodi v dvom o resničnosti tega, kar jim je predstavljeno. 

Božja beseda jim bo vedno znova predstavljena tako, da bodo našli nasprotja med tem, kar je Jezus Kristus učil na zemlji, in tem, kar včasih trdi cerkvena organizacija.... tako, da jih bodo protislovja spodbudila k razmišljanju in bo dejavnost volje pripeljala do svobodne odločitve. Kajti čas na Zemlji ne bi smel miniti neizkoriščen, kar pa se zgodi, kadar človek pusti duhovno znanje nepreverjeno, kadar je bil potisnjen v neko miselno šolo in si ne prizadeva, da bi preveril njeno resničnost. Nihče ne more trditi, da s pripadnostjo cerkveni organizaciji brezpogojno dosega cilje, njegova volja mora najprej sama postati dejavna, tako da se miselno ukvarja z vsem, kar ga učijo in spet od njega zahtevajo... Božja beseda pa bo vedno njegovo vodilo, naučil se bo razlikovati Božji glas od glasu sveta, znal bo presojati Božje delo in dodatno človeško delo ter se potem tudi pravilno odločati, kar je njegova naloga na Zemlji... Amen. 

    Bertha Dudde