Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

5806 Marijina prikazovanja...
15. november 1953: knjiga 63   Bertha Dudde

Kar koli me prosite, vam bo dano, če bo koristilo vaši duši. Prisluhnila bom vsaki duhovni prošnji in izboljšal bom razumevanje vsem. Zato bom tudi popravil napačne nauke, ki ste jih sprejeli ljudje. Toda le redki bodo verjeli Mojim besedam, saj so ljudje že preveč zapleteni v zmote, da bi jih bilo mogoče hitro odpraviti, čeprav bi že zdrava pamet morala spoznati nesmiselnost tega, kar jim je predstavljeno kot resnica: Resnično si prizadevam, da bi vsi zemeljski otroci našli pot do Mene, in resnično bi storil vse, da bi jih razsvetlil, vendar moram vedno upoštevati človekovo svobodno voljo in zato ne morem opazno uničiti strukture, ki so jo zgradili ljudje sami.... Miselnih tokov ljudi ne morem popravljati na silo, vedno lahko le zagotovim pojasnila, s katerimi bi se lahko sami naučili pravilno misliti...., če bi to želeli....

Pri mnogih ljudeh je zlasti volja izredno močno nagnjena k zmotam, ki se jih vztrajno držijo. Napaka je v tem, da ljudje stopajo po poti, ki ne vodi naravnost k Meni.... da si z vsemi močmi prizadevajo za cilj, ki je postavljen višje od Mene, vendar pa v človeškem smislu to pomeni: Ne imej drugih bogov poleg Mene.... In to je delo Mojega nasprotnika, da želi zmesti ljudi, ki želijo delati, kar je prav... Gre za odločitev človekove volje, za izbiro med Menoj in njim (satanom), kar je edini namen zemeljskega življenja. Da bi Me izpodrinil iz misli ljudi, ki mu očitno ne pripadajo, jim skuša dati navidezno enakovreden cilj, za katerega si je vredno prizadevati.... proti Meni deluje pod krinko pobožnosti....                                                    

Da bi to dosegli, je potrebna vsa moč volje in nerazdeljeno prizadevanje zato ljudem jemlje veliko časa, ki ga navidezno posvečajo duhovnemu prizadevanju. Za svoje delovanje proti Meni je našel dobro podlago povsod tam, kjer je bila poleg Mene že postavljena druga podoba... kjer je čaščenje Božje matere Marije postavljeno daleč nad prizadevanje za intimno združitev z Menoj. Tam ima lahko igro in se pojavlja kot angel luči samo zato, da pusti ljudi za seboj v še večji temi....

Bitja svetlobe se z Mojim dovoljenjem zagotovo lahko prikažejo ljudem, kadar to zahteva huda duhovna stiska, vendar bodo vedno opozarjala na Mene, poskušala bodo voditi ljudi k pravemu razmišljanju... Želeli bodo spreobrniti ljudi iz zmote, vendar nikoli ne bodo potrdili že obstoječe zmote s tem, da bi se poskušali prilagoditi tej zmoti.... In bitja luči, ki želijo v Mojem imenu ljudem prinašati pomoč, ne bodo nikoli oznanjala razodetja nedoraslim otrokom, saj je namen vsakega razodetja iz duhovnega kraljestva obvestiti vse ljudi o Moji volji. (Jon 1,1-16)

Moj nasprotnik pa želi povzročiti le zmedo; Moj nasprotnik bo preprečil vse, kar bi lahko imelo odrešilne posledice. Moj nasprotnik želi ustaviti iskreno komunikacijo z Menoj.... molitev v duhu in resnici, ki mora vključevati le nekaj besed ali srčnih misli.... tako, da ljudi prisili, da izvajajo mehanične molitve, da bi postali verodostojni kot angeli luči. In s tem hoče ljudi oropati dragocenega časa, ki bi ga lahko bolje izkoristili za svojo popolnost, če bi se v nedolžnosti in ljubezni obrnili k Meni samemu in Me prosili za milostno pomoč.

Moj nasprotnik deluje z veliko zvitostjo in prevaro.... Ne boji se zaviti v ogrinjalo, v ogrinjalo nebeške Kraljice (Fatima),
  

najčistejšega, najbolj svetlečega bitja, ki Mi je predano v goreči ljubezni... in ki ne pozna drugega cilja kot ljudi na Zemlji voditi nazaj k Meni in, ki zato ne bi nikoli stopila naprej, da bi usmerila misli ljudi k sebi, saj pozna namen in cilj življenja ljudi na Zemlji... Kljub temu ne preprečujem delovanja Mojega nasprotnika, saj so vsa ta prikazovanja čudeži lažnih kristusov in prerokov, čudeži, ki izvirajo iz napačnega mišljenja in napačnega prepričanja, ki mu dajejo pravico in priložnost, da se manifestira, in ki ga samo krepijo, tako da se lažnim naukom vedno bolj trdno verjame...

Vendar bom vedno ljubeče skrbel za tiste, ki so zavedeni in dobre volje... tako, da bom vstopil v njihove misli, da bodo prepoznali pravi cilj in s pomočjo bitij svetlobe, ki delujejo v Mojem imenu, vseeno prišli do svetlobe. Toda za tiste, ki ne razmišljajo, bo pot do Mene zelo dolga, kajti če ne odstranijo nepotrebnega bremena, ne morejo najti kratke poti, ki jo je treba prehoditi, da bi prišli do Mene... pot čiste resnice, po kateri lahko vsakdo v kratkem času doseže cilj.... Amen.

  Bertha Dudde