Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Heliopatija
Jakob Lorber

Zdravljenje prihodnosti

Vsebina

1 Opomba bralcu ..............................................................5
2 Predgovor ..................................................................... 8
3 Splošna informacija glede ozdravitvenih moči sonca ...10
4 Dietna navodila za uživanje sončnih zdravil .................18
5 Prvi postopek prepojitve s sončnimi žarki .....................21
6 Drugi postopek prepojitve s sončnimi žarki ..................26
7 Tretji postopek prepojitve s sončnimi žarki ...................29
8 Četrti postopek prepojitve s sončnimi žarki ..................37
9 Peti postopek prepojitve s sončnimi žarki .....................39
10 Šesti postopek prepojitve s sončnimi žarki .................42
11 Nadaljnja sončna zdravila ...........................................44
12 Sončno zdravilo za drisko z bruhanjem in za kolero ..46
13 Sončno zdravilo za kugo in rumeno mrzlico ...............49
14 Novo sončno zdravilo .................................................52
15 Zdravilo za rast las. ....................................................54
16 Duhovna dieta ............................................................56
17 Hrana za srce .............................................................57
18 Staroavstrijske mere in uteži v 18. in 19. stoletju .......60

1 Opombe bralcu

  Lorber je prejel ta sporočila z notranjo besedo neposredno od Boga; torej je oseba, ki tukaj govori, Največji Zdravnik v Vesolju, Sam Stvarnik.
  Načelo svetlobe in teme prevladuje vsepovsod in se potemtakem lahko tudi vsepovsod uporabi. V tem posebnem primeru ga bomo uporabili za naše zdravje. Celice zdrave osebe so napolnjene s svetlobo in celice obolele osebe so napolnjene s temo. V našem vsakodnevnem jeziku pravimo tisti, ki je napolnjena s svetlobo, "zdrava" in tisti, ki je na­polnjena s temo, "bolna". To načelo se tudi lahko uporabi glede višine inteligence; o ostroumni osebi pravimo, da je "razsvetljena", in o nejasno govoreči ali počasni osebi pravimo, da je "neumna", "motna", "nevedna" ali "zatem­njena". To pa zaradi tega, ker je svetloba hitro bežeča, tema pa je počasna. Če nekaj postane počasno, postane mrtvo in se na koncu razkroji. Toda ker je bolezen bolj donosna kot zdravje in ker je dobičkarstvo zlo dejanje, človek lju­bi temo bolj kot svetlobo. Iz tega sledi, da temna zdravi­la, torej takšna  brez svetlobe, povzročijo še več teme, še več bolezni; toda zdravila, ki vsebujejo svetlobo, napolnijo bolne celice in ponovno vzpostavijo zdravje v bolnem ali zatemnjenem telesu. Ker je osnova vsega življenja svetloba in osnova smrti tema, kako lahko nekaj, kar je temno in mrtvo,  pozdravi tisto, kar potrebuje svetlobo in življenje? Kako lahko tema oddaja svetlobo?  Svetloba sije v temi; in tema je ne vsebuje.
   Homeopatska zdravila - ki hranijo sončno svetlobo - vse­bujejo največje zdravilne moči med vsemi zdravili. V tej knjigi Jakob Lorber podaja bralcu navodila, kako se korak za korakom pripravijo takšna poceni sončna zdravila. Narava snovi vsekakor zahteva večkratno branje, preden se lahko v celoti dojame. Nekateri bodo brez težav spoznali vrednost informacije v tej knjigi že po drugem branju in bodo razumeli, kaj lahko ta zdravila naredijo za njegovo ali njeno fizično in duhovno blagostanje. Toda če se želi požeti kakršenkoli rezultat, se je potrebno obe tukaj omen­jeni dieti, fizično in duhovno, zelo strogo držati. Zdravila iz Zdravljenja s sončno svetlobo bodo zdravila prihodnosti za tiste, ki težijo k svetlobi, namesto da brezciljno tavajo v bolezni in temi. Naj vas Bog vodi v vaših prizadevanjih.
   Naj vas ne zavede preprostost priprave in naj vam to ne prepreči uporabe teh zdravil. Pomnite: skrivnost vsakega uspeha vedno leži v njegovi preprostosti. Preprostost je plod svetlobe, ljubezni in življenja. Kompleksnost je proiz­vod teme, sovraštva in smrti.
   Ker so vsa tri glavna sončna zdravila (sončne tabletke, morska sol in žveplena sol) po naravi univerzalna, se up­orabljajo za širok spekter bolezni, kjer se najdejo tudi druga posebna sončna zdravila, vendar se lahko v širšem smis­lu uporabijo tudi prva. Veliko manj znanja je potrebno za pravilno pripravo sončnih zdravil  kot za katerokoli drugo zdravilo. Ne samo da so ta zdravila namenjena za zdrav­ljenje bolezni, lahko jih uporabljajo tudi zdravi ljudje, kot preventivni ukrep.
   Zelo je pomembno, da se vsa sončna zdravila hranijo v posebnem temno vijoličastem (purpurnem) kozarcu, sicer bodo neučinkovita.

2 Predgovor

   Jakob Lorber je prejel in zapisal sporočilo, zajeto v tej knjigi, leta 1851. Danes so njegovi zapisi pomembnejši kot kdaj koli prej zaradi bolezni, ki grozijo človeštvu z naraščajočo silo. Temu je tako zaradi preobilice tehničnih izumov, zaradi mučnega boja za vsakodnevno preživetje, zaradi prehranjevanja, ki ni primerno za človeška bitja. Povezava z Naravo je skoraj v celoti izgubljena, niti ne čudi dejstvo, da običajno priznana medicina sledi poti “moderne medi­cine” in poskuša zamenjati na tisoče kemičnih preparatov za to, kar nam Božanska Sila v Naravi nudi v takšnem iz­obilju.
   Vse zdravilne moči Narave izhajajo iz sončne svetlobe, ki preko žarkov poživljajoče učinkuje na zrak in vodo in na vse dejavnike, s katerimi Narava ozdravi bolne.  
   Skladno z duhovnim razumevanjem pride bolezen v bitje zaradi slabosti v človeškem duševnem kompleksu, resnica, o kateri je Paracelsus - obdarjen in blagoslovljen zdravnik - učil svoje učence v Srednjem veku. Kot nosilec sončne duhovne energije zagotavlja naravno sonce, skupaj s svo­jim izžarevanjem, še astralne ali psihične potence, ki imajo izgrajevalne in krepilno obnovitvene lastnosti. Torej imajo energije, ki so shranjene v teh zdravilnih sončnih zdravilih, neposreden krepilen učinek na duševne elemente človeške­ga bitja. Ponovni vzpostavitvi duševne kreposti mora po­sledično slediti ozdravitveni napredek tako, kot ima oslabi­tev astralne ali psihične narave (mišljenje je narava duše) za posledico bolezen.
   Ta knjižica opisuje nekaj načinov, pri katerih se lahko sončna energija neposredno poveže s snovjo iz mineralne­ga, rastlinskega in živalskega kraljestva.
   Pred veliko desetletji so tisti, ki so imeli posebno pravi­co, da so posedovali to metodo zdravljenja, izdelovali tukaj opisana sončna zdravila. Uspehi, ki so bili doseženi, upravičujejo pričakovanja gleda na način, na katerega so bili podani iz duhovnih navodil takšnega vira. Dandanes se je zanimanje zopet naraščajoče obrnilo k izdelovanju teh sončnih snovi in njihovi uporabi za zdravljenje. V mnogih primerih bo našel bralec razloženo, kako so v starem ljudskem zdravilstvu nezavedno uporabljali sončno energijo kot osnovni nosilec zdravljenja.
   Vsebina te knjižice je vzeta iz zapiskov Anselma Hut­tenbrennerja, ki je bil eden izmed Lorberjevih najbližjih prijateljev. Naj bo ta knjižica v blagoslov tistim potreb­nim, katerim naj pomaga vzpostaviti duhovno in psihično zdravje.

3 Splošna informacija glede ozdravitvenih moči sonca 

1 Ko gre za zdravljenje, stopnja in teža zdravila nista tako pomembni; ampak sta predvsem pomembni prava vera in pravo zaupanje v Mene. Kot veste, lahko utopim nekoga v nekaj kapljicah vode; ali pa lahko obdržim pri življenju ne­koga, ki je padel v ocean.
2 Snov, kot osnova teh zdravil, nima, kar se tiče heliopatije, nobenega učinka, razen če ne privlači in obdrži sončnih žar­kov pod v nadaljevanju opisanimi pogoji. Ko takšno zdravilo izpolnjuje navedene pogoje, in če je uporabljeno ob napadu bolezni skupaj s strogo dieto, opisano v tej knjižici, s pravo vero in v primerni količini, potem bo to zdravilo doseglo želene učinke.
3 Nadvse pa sta potrebni, posebno za tistega, ki pomaga bolni osebi, nesebična dobra volja in popolna trdna vera v moč Mojega imena s takšnim blagoslovom, katerega tej osebi razkrijem. Takšno vrsto predane vere ne moremo vedno pričakovati od obolele osebe; vendar če se obolela oseba nahaja v takšnem popolnem verovanju, bodo ta zdra­vila dokazala svojo učinkovitost veliko bolj zanesljivo in v zelo kratkem času.
4 V davnih časih, ko so človeška bitja že naseljevala to zem­ljo, so uporabljali sonce, ko so začutili kakršno koli telesno neugodje; kot edino zdravilo so uporabili sončno svetlobo in njeno toploto za ponovno vzpostavitev zdravja.
5 Bolnik je legel na sonce in izpostavil soncu golo kožo tistega dela telesa, kjer je občutil slabost, neugodje ali bole­čino, in v zelo kratkem času se je počutil bolje.
6 Če je bolnik imel trebušne težave, je poleg izpostavlja­nja trebuha sončni svetlobi, nemudoma po dokončanju tega zdravljenja, pil vodo iz bistrega in čistega izvira, ki je izpo­stavljen soncu, in zelo kmalu se je počutil bolje.
7 Prvi prebivalci skoraj nikoli niso pili vode, ki ni bila vsaj malo izpostavljena soncu, kot se to dogaja dandanes.
8 Globoki in pokriti vodnjaki so jim bili nepoznani; nihče ni pil vode iz izvira, ki ni bil izpostavljen soncu, ker so se zavedali, da je to škodljivo. Lahko so tudi videli grobe in včasih tudi zlobne duhove, ki so se zadrževali v teh temnih vodah, dokler jih ni pregnala sončna svetloba.
9 Pazite, globoka resnica leži v povedanem, kajti ni težko razumeti, da sončna svetloba nosi čistejše duhove. Ti du­hovi so tesno povezani s snovnim delom človeške duše. Ti čistejši duhovi okrepijo dušo na bolj premišljeno vpliven način; zaradi tega bo duša, ki je na ta način okrepljena, z lahkoto obvladovala vsako slabost, ki bi se razvila v njenem telesu, v svojo korist. To pa zato, ker je telesno zdravje od­visno samo od duše, ki ima obilico moči.
10 Kadar se v sestavnih delih duše razvije kakršna koli vrsta slabosti in duša sama ne more pridobiti v običajnem redu stvari tisto, kar potrebuje, da ojača oslabele dele, se obrne k lastnemu živčnemu duhu in od njega povleče, kar potrebuje. Vendar,ko do tega pride, se zgodi enako, kot takrat, ko je baterija izpraznjena. Živcem začne primanjkovati posebna življenjska tekočina, ki edina zagotavlja živcem ohranjanje primerne napetosti. Zaradi tega, tako rekoč, postanejo živci lačni in začno srkati hrano iz krvi, ki pa ni dovolj čista za ta namen. Ko do tega pride, se v naravi mesa razvije nenara­ven življenjski proces, kar ima običajno za posledico različ­ne vrste obolenj. Do teh bolezni prihaja v skladu z njihovo ustreznostjo (korespondenco) s tem ali onim delom, ki je oslabel znotraj duše, kot to duša določi; ta dušna določitev je zelo globok proces.
11 Vse tiste posamezne delce, iz katerih je duša sestavljena, lahko najdemo v čistih duhovih (duhovi sončne svetlobe). Torej je duši lažje, da od teh duhov vzame, kar potrebuje za svojo okrepitev, zato da ponovno vzpostavi prvotno stanje svojega živčnega duha in s tem zagotovi živčnemu duhu primerno naravno napetost v živcih in v krvi.
12 Zaradi tega je potrebno predvsem v vseh pogledih pred­nostno uporabljati (homeopatijo) pred alopatijo. Vzrok tiči v tem, da je s homeopatijo duši dovedeno nekaj duhovnega, kar ji je sorodno. Duša postane zdravnik svojega lastnega telesa, ko od zunaj prejme tisto, kar ji primanjkuje, ali ko sprejme nekaj z namenom, da okrepi tisto, kar je oslabelo.
13 Pri alopatiji pa se telo priganja, da postane zdravnik svoje duše, namesto obratno. In če stanje duše, zaradi največje telesne bolečine, postane dobro, potem lahko duša povratno delujoče (retroaktivno ) začne z zdravljenjem svojega tele­sa, kar je zagotovo najmanj primeren postopek zdravljenja telesa do popolne ozdravitve. To se lahko opazi, ko se pri­merja dolžina zdravljenja telesa in dolžina zdravljenja duše. Potemtakem je homeopatija eden izmed primernih postop­kov za zdravljenje, toda pazite: obstajata namreč dve vrsti homeopatije.
14 Prva je “posebna homeopatija” (homeopatija, ki jo je osnoval Hahnemann) in je glede uspeha že po zasnovi negotova. Ne glede na to, kako izkušen je zdravnik, ne bo zmožen z gotovostjo prepoznati, kje in kateri del je znotraj duše oslabel. Zato ne bo mogel uporabiti primerne duševne specifike. Le zdravnik, ki je kakor koli v duhu pre­rojen, poseduje te nenavadne zmožnosti. Toda zdravnik, če še ni popolnoma prerojen ali če sploh ni prerojen v duhu, ne bo zmožen tega doseči, ali pa bo navkljub vsem svojim intelektualnim sposobnostim to lahko dosegel z velikimi težavami.
15 Zaradi tega vzroka je potrebno največjo pozornost in prednost nakloniti drugi vrsti homeopatije, katero Jaz, za razliko od prve, imenujem “univerzalna homeopatija”, tudi zato, ker je pri njej vseeno, kdo je zdravnik; dokler posedu­je samo nekaj spretnosti, ne bo razočaral.
16 To je vrsta homeopatije, o kateri Sem ti podal vnaprejšnjo obvestilo 16. julija 1851, v sporočilu z naslovom “Zdravil­na moč sončnih žarkov”(govori Gospod neposredno Lorberju).­
17 Sedaj prihaja do vprašanj: Kako lahko to dosežem? Kaj moram narediti? En postopek Sem prikazal že takoj na za­četku te knjižice. Ta postopek je ali bi bil zadosten, če bi bili današnji ljudje pozorni na način življenja,kot je bil ti­sti v davnih časih, katerega so se zvesto držali starodavni ljudje.
18 Sedanji način življenja nam ne omogoča uporabe sončne svetlobe za zdravljenje, kot je bil primer pri starodavnih ljudeh. Vzrok tiči v prekomerno obdelani hrani, ker takšna hrana duši odvzame del sestavin, namesto da bi jo z nji­mi oskrbela. To, s čimer se dandanes oskrbuje duša, je po­polnoma pokvarjeno in pod takšnimi pogoji sonce ne more učinkovati v smislu kakršnegakoli zdravljenja.
19 Zaradi gornjega razloga vas bom Sam seznanil z različ­nimi vrstami sončnih zdravil, kot tudi s predpisano dieto. Zdravila iz sončne svetlobe se morajo dajati natančno, kot je navedeno v nadaljnjih opisih. Še celo več, dieta je skraj­nega pomena in jo je potrebno natančno izpolnjevati, dru­gače bo posledica neuspeh. Vendar če navodilom natančno sledite, boste pozdravili vsako bolezen, ne glede na to, kakš­ne vrste je in kako se imenuje.
20 Celo zunanje poškodbe telesa se lahko hitro in učinkovi­to pozdravijo s pravilnim postopkom in uporabo.
21 Sedaj bomo podrobno obravnavali različne načine in sredstva, s katerimi se lahko sončna svetloba komaj opazno (subtilno) in z lahkoto poveže z materialno snovjo, in kako se lahko uporabi proti bolezni ob njenem izbruhu.
22 Vsak lahko vidi, da sončna svetlobna snov lahko vzpo­stavi stik z različnimi vrstami materiala; vse, kar je potrebno narediti, je, da pogledate na travnik, prekrit s cvetlicami.
23 Poberite prvo rastlinico, katero vidite, povonjajte jo in jo okusite, tako vonj, kot tudi okus bosta povedala: Izhajam iz svetlobe in toplote sonca!
24 Ko za daljši čas izpostavite stekleno ploščo soncu, se bodo na površini, ki je izpostavljena soncu, kmalu pojavi­le vse vrste barv. Zakaj se to ne dogaja v notranjosti? Ker sončni žarki najprej ne zadenejo notranjosti.
25 Postavite lončnico v temno klet. Čeprav bo cvetela, boste odkrili, da cvetovi sploh nimajo barve ali da je barva zelo bleda.
26 To vodi do zaključka, da je barva rož, kot tudi sadežev, posledica delovanja dejavnih svetlobnih duhov iz sončnih žarkov.
27 V tistih deželah, kjer je klima bolj topla, kot so subtrop­ske in tropske dežele, ni samo igra barv bolj živahna in raz­košna, kar se tiče rastlin, ampak se to opazi tudi na živalih, in to toliko bolj kot v zmernih in hladnih podnebjih, kjer vse prehaja v dolgočasno sivkasto barvo. Tudi vonjave niso tako močne in prijetne, okus pa je večinoma kiselkast in grenak in je enak kaznovalni kislosti in grenkobi pregnanih duhov v zemlji.
28 Sedaj bi se lahko komu pojavila misel: Če je res, da vse te različne vrste rastlin, živali in mineralov, posebno v tropskih predelih,  vsebujejo takšno obilje sončne svetlob­ne snovi, potem niso potrebne nobene nadaljnje mere ali priprave, da pridobimo iz sonca na umeten način tisto, kar lahko od njega brez mnogo truda pridobimo na popolnoma naraven način.
29 To je zelo tehtna opazka in do sedaj je skoraj vsa medi­cinska znanost osnovana na tej osnovi.
30 Kdor uporablja dobro poznana zdravilna zelišča, bo vse­kakor vedno občutil njihove blagodejne učinke. Toda ne obstaja nobeno zelišče, ki bi bilo zmožno v celoti vsrkati in si prisvojiti svetlobno-zdravilno snov iz sončnih žarkov. Vsaka rastlina vzame samo njej ustrezno svetlobno snov in ničesar več. Kajti vsaka rastlina je narejena na takšen način, da bo iz sončne svetlobe vzela samo tisto, kar je ustrezno in skladno s to posamezno rastlino.
31 Če bi zdravnik posedoval zmožnost, da pregleda obolelo dušo v vsaki podrobnosti, v kateri je oslabela vitalna ali življenjska specifika, ali celo katere specifike sploh nima, in če bi imel znanje o tem, katero zelišče vsebuje posa­mezno življenjsko specifiko, bi lahko potem v celoti vzpostavil zdravje oboleli duši ali oboleli osebi, kar je v resnici eno in isto.
32 Toda, ker je takšno globoko poznavanje človeškega bitja in njegove  duše povprečnemu zdravniku neznano, kot da sta neodkrita dela sveta, sta njegova medicinska diagnoza in zdravljenje, in tudi bosta ostala, bolj ali manj uganka kot pa nekaj, kar je plod temeljitega znanja.
33 Karkoli so človeška bitja privzela ali prisvojila iz zdra­vilnih moči rastlin, mineralov in živali, bodisi z izkušnjo ali, bolj poredkoma, z metodo srečnih poizkusov in napak, so s tem znanjem in izkušnjami običajno zdravila svoje bol­nike.
34 Za večino zdravnikov se lahko uporabi nordijski prego­vor, kjer se takšen zdravnik primerja z gorjačo: Če po sreč­nem naključju gorjača udari po bolezni, bo bolnik ozdravel; toda če gorjača udari po bolniku namesto po bolezni, bo bolnik umrl!
35 Vendar se mi ne ukvarjamo s starimi izkušnjami in no­vimi poskusi, da bi jih  uporabljali za zdravljenje človeških bitij. Namesto tega se ukvarjamo ali uporabljamo skrivnost, ki je zmožna ponovno poživiti bolno človeštvo (dokler stroj ali telesni ustroj to dovoljuje), tako kot svetloba spo­mladi postaja vedno bolj močna in znova oživi rastline: in živali, če je njihov organizem to oživljanje pripravljen sprejeti. Ne obstaja nobena takšna stvar, kot je skrivnost o večnem fizičnem življenju na zemlji v povezavi s posamez­nikovo dušo, kot to često sanjajo ali omenjajo tako imeno­vani “čudežni zdravniki”.
36 Toda kar se tiče Mojega reda, je ta dan človeškim bit­jem na takšen način, da s primernim prehranjevanjem in z ustrezno uporabo skrivnosti obstaja možnost, da lahko dosežejo zdravje in zelo veliko starost.
37 Predhodna opažanja so bila v celoti potrebna z namenom, da bi lahko vsak razumel, kako se različne vrste življenjskih specifik iz sončnih žarkov združujejo z Naravo. Zato lahko takoj nadaljujemo z opisom takšnih sprejemnih naprav za sončne žarke. Naj sedaj začnemo z dietnimi navodili.

4 Dietna navodila za uživanje sončnih zdravil

1 Najbolj pomembna je vzdržnost od vse kisle in začinjene hrane in pijače, napitkov (vse brezalkoholne pijače, alkoholne pijače in karbonizirana voda) in še posebno kave.
2 Kava je daleč najslabša stvar, katero je človeštvo izbralo iz rastlinskega kraljestva za svoj užitek. Ta sadež je bil pred­vsem ustvarjen za takšne živali na zemlji, kot so konji, osli, kamele in za podobne vrste, da bi poživil in okrepil njihove živce. Toda učinek tega krmilnega zrna je popolnoma nasproten, ko ga uživajo človeška bitja. Kava močno uničuje kri; razvnema genitalije, in če ti občutki niso takoj potešeni, ima za posledico popolno otopelost čutil človeškega tele­sa. Za človeško dušo predstavlja velik napor, da odstrani iz telesa takšne astralne ali psihične potence, ki so namenjene gostejšim živalim. Duša postane utrujena, lena, počasna in nepazljiva, pa tudi mrka, otožna, prepirljiva, čemerna in ža­lostna. Rečem vam: Za vaše fizično telo bi bilo bolje, če bi popili skodelico gnojnice, sladkane s sladkorjem, kot pa to rjavo juho živalske krme.
3 Škodljivost kave še posebno omenjam, kajti Jaz zelo do­bro vem, kako je ženski živelj odvisen od te oslovske krme in nič bolj ne škodi naravi ženske, kot pitje ali uživanje tega napitka. In tudi ne obstaja ničesar, kar bi napravilo telo, še posebno žensko, manj dovzetno za lečeča zdravila kot ravno kava. Zaradi tega se je potrebno kavi med kakršnim koli zdravljenjem izogibati, posebno pa še med uživanjem sončnih homeopatskih zdravil, drugače ta zdravila ne bodo imela nobenega učinka.
4 Če bi okoreI pivec kave zaužil nekaj strupa in bi potem popil veliko količino kave, bi celo izničil učinek tega stru­pa.
5 Če kava lahko izniči škodljiv učinek strupa - seveda, če predpostavimo, da strup ni tako močan - koliko bolj lahko učinkuje na občutljivo in nežno duševno-specifično delo­vanje teh novih sončno-homeopatskih zdravil, katera bodo opisana v naslednjih poglavjih. Zaradi tega se je potrebno kavi nenehno izogibati, ker zmanjšuje učinek plemenitih in čistih zdravil celo mnogo bolj, kot dobro znani opium.
6 Sveža kaša, bodisi v juhi ali skupaj s čistim, organsko pri­rejenim in zdravim mesom, ali skuhana v svežem organsko pridobljenem mleku z nizko vsebnostjo maščobe, uživano v zmerni količini, ima prednost pred vso drugo hrano. Fi­žol in leča naj se ne uživata, lahko pa se uživa ostala hrana kot na primer: kaša iz koruze ali dobro kuhanega organsko pridelanega riža, prosa, ječmena in pire (vrsta pšenice) v zgoraj omenjeni juhi ali v mleku je zelo koristna in se lahko uživa.
7 Dobro kuhano zdravo meso v zmernih količinah ne ško­duje, če se uživa skupaj s kuhanim sadjem, kot so jabolka ali hruške ali slive, zopet zmerno, ker meso vsebuje dušev­ne specifike bolj goste in podrejene vrste. Če se meso uživa skupaj s sadjem, tedaj specifike niso tako kisle in takšna hrana koristi bolni osebi.
8 V času, ko se uživajo sončna zdravila, se je potrebno iz­ogibati jedem, pripravljenim iz zelene zelenjave. Astralna hranilna specifika za dušo v vseh užitnih zeliščih in koreni­nah je veliko bolj nečista, kot specifika v mesu živali, in se je moramo zato izogibati.
9 Drugi postopek, omenjen v tej knjižici, kjer grob sladkor izpostavimo soncu, ima enak učinek kot prvi, če predposta­vimo, da so se natančno izpolnjevala navodila - ter s trdno vero in zaupanjem v Moje sodelovanje - in ga je malo lažje izvesti kot prvega. Edina stvar je, da ta postopek zahteva več časa, toda to ni tako pomembno.
10 Prva metoda je torej nekoliko bolj zanesljiva. Če pa so prisotne kakšne težave, lahko Jaz s pravim verovanjem in zaupanjem v Mene blagoslovim drugi postopek prav tako kot prvega.
11 Nobeno zdravilo ni učinkovito brez Mojega sodelovanja in bo sčasoma prispevalo k poškodovanju in uničenju fizič­nega telesa in navsezadnje tudi duše.
12 Začnimo torej z opisom prvega postopka.

5 Prvi postopek prepojitve s sončnim žarki

1 Vzemite kozarec iz temnega vijoličastega (purpurnega) stekla s premerom 3 - 4 palcev (7,89 - 10,52 cm) (1 zoll /palec,cola/ = 2,63cm); katerega rob oziroma stranica je lahko visoka 1 colo (2,63 cm), med­tem ko mora biti pobarvan zelo enakomerno. Potrebno je narediti še pokrov za ta kozarec na takšen način, da zrako­tesno (hermetično) zatesni kozarec.
2 Ko ste dobili takšno posodo, ki je najbolj primerna za ta postopek, si priskrbite dobro znane (prave) laktozne tabletke, ki se običajno uporabljajo v homeopatiji in z njimi prekrijte dno vašega kozarca. Prepričajte se, da ni nobena tablet­ka na drugi. Potem namestite kozarec na sončno svetlobo in ga prepustite delovanju sončnih žarkov daljše razdobje. Tabletke bodo vsrkale sončne žarke in vse življenjske specifične duhove.
3 Tabletke se lahko potem dajo oboleli osebi ne glede na bolezen, ter z upoštevanjem diete, opisane v predhodnem poglavju. Količina, ki se da bolni osebi, sestoji iz 1 ali 2 teh laktoznih tabletk, toda ne več kot 3. Najbolje je te tabletke vzeti pred sončnim vzhodom in bolna oseba bo pozdravlje­na v 3 do 7 dneh.
4 Duša bo iz zdravila vzela tisto, kar ji primanjkuje, in se s tem okrepila ter bo odstranila vse, kar je neuporabno, in bo z lahkoto dosegla primerno telesno vitalnost.
5 Poleti, ko je sonce najbolj učinkovito, zadostuje, da izpo­stavimo te laktozne tabletke soncu za en lunin obhod, to je za 28 dni. Vendar jih ne izpostavljajte celoten čas, dokler sije sonce, ampak samo tako dolgo, dokler je sonce pod kotom 45° ali večjim. Ko je sonce enkrat pod 45°, sta svetloba in moč sončnih žarkov prešibki in bosta torej malo ali pa celo nič vplivali na tabletke. Tabletke morajo biti neprepustno zaprte v temno vijoličastem kozarcu, ki mora biti shranjen do naslednjega dneva v hladnem in suhem prostoru, sicer bodo izgubile svojo učinkovitost.
6 Ko so te tabletke prepojene s sončno svetlobo, si mo­rate preskrbeti nekaj malih temno vijoličastih stekleničk s čistimi temno vijoličastimi steklenimi zamaški, ki prepre­čujejo, da bi zrak prišel v stekleničke. Potem se namestijo v živalski mehur (namesto živalskega mehurja lahko uporabimo temno plastično torbo), ki se da tesno zapreti. Ta se potem hrani na hladnem in suhem mestu.
7 Če se tabletke pripravljajo spomladi ali jeseni, ko se son­ce že dvigne do ali nad 45°, morajo biti tabletke izpostavljene soncu 3 mesece. Vsi ostali postopki ostanejo enaki kot prej. Med zimskimi meseci se ta postopek ne more izvajati, ker sončni žarki ne dosežejo tabletk pod primernim kotom in tako nimajo nobenega učinka.
8 Kadar se uživajo sončna zdravila, se je potrebno držati diete, ki je podobna kot tista, kadar uživamo homeopatska zdravila, z edino izjemo: začeti se mora 3 do 7 dni pred zaužit­jem sončnih zdravil in nadaljevati potem še minimalno 3 mesece ali dlje(to je resnična homeopatska dieta, katero so stari ljudje zelo dobro poznali. Naslednja hrana, pijača in poživila se ne smejo uživati in so torej prepovedana:
   - Kava iz kavnih zrn in kavnih nadomestkov iz cikorije.

   - Čaji, na primer ruski pravi čaj, mate in vsi čaji, ki spadajo v to katego­rijo.
   - Vse vrste alkoholnih pijač: vino, pivo, žganje, rum, konjak, grog. 
   - Kis, limone, pomaranče, grapefruit itd. in vsa vložena hrana.
   - Kiselkasto ali kislo sadje.
   - Močne začimbe.
   - Mastno svinjsko meso.
   - Težko prebavljiva hrana, na primer nasoljeno, sušeno in dimljeno meso.
   - Vsa mastna hrana.
   - Ribe z visoko vsebnostjo maščobe, na primer jegulja, prekajen in na­soljen slanik in skuša, rak, ostrige, škampi, pokrovače, dagnje, ikre in tako dalje.
   - Jajca kakršne koli perjadi.
   - Zelenjava, ki povzroča napihovanje,na primer pesa in zelje (posebno to velja za tiste, ki imajo bolezni spodnjega prebavnega trakta).
   - Kajenje, žvečenje in njuhanje kakršnekoli vrste tobaka (na tiste z  boleznijo živcev, grla, prsi in trebuha najbolj vpliva prav tobak).
   - Vsa mlečna hrana, kot je polnomastno mleko, sir, maslo, jogurt, sladoled. Nič margarine.
   - Vsi brezalkoholni napitki, karbonizirani ali ne, posebno tisti, ki vsebujejo kofein, barvila, umetna sladila, umetno aromo in razne dodatke (aditive). To velja tudi za vse sokove z dodatki.
   - Hrana iz mikropečice ali predelana hrana.
   - Sladkor (beli, rjavi ali surov) in posebno nobenih umetnih sladil.
   - Čebula in česen.
9 Med tem lečeča se oseba lahko večkrat na dan pije vodo, ki je bila izpostavljena soncu.
10 Posoda za pitje sončne vode mora tudi biti vijolična, z nekoliko svetlejšim odtenkom ali se v ta namen uporabi vsaj porcelanast kozarec, ki ima glazuro v tej barvi. Takšne vrste posoda za pitje je najboljša med vsemi drugimi.
11 Z namenom, da bi voda postala bolj učinkovita, morate uporabiti povečevalno steklo s premerom 1,5 čevlja (avstroogrska mera 1 Fut (čevelj) = 31,6 cm: angleški čevelj = 30,48 cm). Usmerite potencialne sončne žarke skozi povečevalno steklo tako, da bo žariščna točka ležala 1, 2, ali 3 cole (2,63 ali 5,26 ali 7,89 cm) pod vodno gladino v posodi, kar je seveda odvisno od višine posode. Usmerite sončne žar­ke tako, da bo žarišče na sredini vode. Besedica opozorila: žarišče ne sme ostati v vodi več kot 30 minut, ker bi bili okrepljeni življenjski duhovi vode preveč prevzeti zaradi svetlobnih sončnih duhov in učinek vode bi bil premočen za tiste, ki imajo šibko naravo ali zgradbo. To bi celo vodi­lo bolj k škodljivim kot pa h koristnim učinkom glavnega zdravila, ki bo sledilo.
12 Čisto nekrščeno vino se lahko uporabi na enak način na­mesto vode, posebno to velja za ljudi, ki imajo slabe živce, pod pogojem, da vino ni shranjeno v hrastovih sodih ali po­sodah, ampak v vinskih mehovih, steklenicah ali v sodih, izdelanih, iz sladkega lesa.
13 Ko je terapija s sončnimi zdravili končana, se mora dieta nadaljevati vsaj še tri polne obhode lune (84 dni) glede na letni čas (če je potreba, se dieta lahko podaljša). Lečeča se oseba naj se sprehaja na svežem zraku, ko sveti sonce (ne v onesnaženih mestih), in kmalu si bo v celoti opomogla.
14 Naslednja zelo pomembna stvar se tiče poročenih parov; med zdravljenjem se morata oba popolnoma vzdržati spolnega občevanja zato, ker je seme obeh spolov glavna živ­ljenjska specifika, za katero duša ne sme biti prikrajšana med zdravljenjem njenega telesa.
15 Ko človeško bitje zaradi teh postopkov zopet ozdravi in v prihodnje živi zmerno in na pravilen način, je malo ver­jetno, da bo ponovno zbolelo in zatorej lahko doseže zelo visoko starost.
16 Ta postopek prikazuje, kako lahko na nekako umetni­ški način uporabite sončno svetlobo, da služi človeškemu zdravju. Sedaj bomo pretresli naslednji postopek.

Drugi postopek pripojitve s sončimi žarki

1 Če bi pri prvem postopku naleteli na kakršnekoli težave pri zagotavljanju vseh potrebnih sestavin in pripomočkov, lahko uporabite za prepojitev snovi s sončnimi žarki drugo zelo uporabno sestavino na način, ki je zelo podoben prve­mu postopku, in tako pomagali osebi, ki trpi zaradi bolezni. Torej je drugi postopek naslednji: Namesto vijoličaste steklene čaše lahko vzamete čašo ali vrč, ki je narejen iz najboljše gline; barva glazure je lahko popolnoma črna ali, še bolje, temnomodra. V to posebno posodo namesto laktoznih tabletk namestite koščke čistih kandiranih bombonov (kandirani bomboni, narejeni iz sladkornega trsa), ki niso večji od grahovega zrna. V posodo morajo biti vstavljeni na ta način, da noben slad­korni košček ne prekriva drugega. Postavite to posodo na sonce na natanko enak način, kot je opisan v prvem postop­ku, le da ga izpostavite soncu za najmanj dva celotna luni­na obhoda (56 dni): in ponoči jo shranite na natanko enak način, kot je opisan pri prvem postopku, v temni vijoličasti posodi, ki je zaščitena pred vstopom zraka.
2 To zdravilo se uporablja na enak način, kot je opisano pri prvem postopku, toda z razliko, da mora biti doziranje ko­ličinsko večje kot tisto, omenjeno pri prvem postopku. To pa zaradi tega, ker se sončni žarki ne zbirajo v enaki gostoti v kandiranih bombonih v glineni posodi kot v laktoznih ta­bletkah v temno vijoličastem kozarcu.
3 Obolela oseba lahko za lajšanje takoj uporabi zdravila, ki so opisana v prvem in drugem postopku. Vendar če bolezen ne zahteva takojšnega zdravljenja, je potrebno najprej pri­stopiti k tukaj opisani dieti vsaj 3 do 7 dni, skupaj s pitjem sončne vode, preden se užije pravo sončno zdravilo. Toda dieta se mora potem nadaljevati vsaj še tri polne lunine ob­hode (84 dni). Ozdravljenje je potem veliko hitrejše in bolj zanesljivo zato, ker je duši prihranjena precejšna količina dela.
4 Kandiran bombon, ki je prepojen s sončnimi žarki v predpisanem času, se lahko uživa na sledeč način:
5 Potem ko je obolela oseba popila preko dneva nekaj ko­zarcev sončne vode, naj leže v posteljo in v nekaj urah se bo pričela potiti.
6 Po začetku potenja obolele osebe vzemite 1 do 3 koščke s soncem prepojenega kandiranega bombona in nanesite na ta kandiran bombon kapljico bolnikovega potu, katerega naj ta zaužije.
7 Po zaužitju kandiranega bombona bo začutil manjšo oto­pelost v glavi in rahlo napetost v trebuhu; in po celem telesu bo čutil rahle neenakomerne hladne mrzlične valove. Tem valom bo sledila rahla driska in s tem bo trpljenje popolno­ma prenehalo.
8 Pri nekaterih ljudeh omenjeni stranski učinki trajajo 3 dni, pri drugih do 7 dni, odvisno od tega, ali je narava ose­be lažja ali težja.   
9 Toda vedno si zapomnite, da se mora dieta nadaljevati še nekaj in več tednov po tem, ko si je bolnik docela opomo­gel, in naj pogosto spije kozarec sončne vode  in bo ponov­no vzpostavil svoje zdravje, ne glede kakšne so korenine napadajočega zla.
10 Potrebno je poudariti, da če bolezen izvira iz razširjanja ožilja zaradi navala krvi (hiperemija), mora obolela oseba najprej začeti z dieto, preden začne jemati katero koli sonč­no zdravilo, in se je mora držati v najstrožjem pomenu be­sede, kot predpisujejo najboljši homeopati.

7 Tretji postopek prepojitve s snočnim žarki

1 Sol, ki ne vsebuje nobenih mineralnih delov, posebno ar­zenik, se zahteva za tretji postopek. Najboljša sol za ta po­stopek je popolnoma čista žveplena sol ali čista morska sol. Morska sol se mora pražiti na veliki temperaturi, dokler se iz soli nič več ne dvigujejo vidni hlapi, in nato se mora zmle­ti v droben prah.
2 Ta sol mora biti izpostavljena soncu dva ali tri obhode meseca (56 do 84 dni) na enak način kot laktozne tabletke ali kandirani bomboni, v temni posodi; ponovno je temno vijoličasta steklena posoda najboljša.
3 Ko je sol izpostavljena soncu, jo moramo tekom dneva nekajkrat premešati s stekleno palico (kuhalnico); ta palica se ne more in ne sme uporabljati za nič drugega kot samo za ta namen. Izpostavljeno sol je potrebno mešati, ker je lahko njena debelina približno 2 linije (4,4 mm) (ena linija 2,2 mm). Da bi bili soncu izpostavljeni tudi delci soli na dnu, se mora le-ta premešati. Ko se sol premeša, je potrebno veliko pozornost nameniti temu, da v njej ne ostane preveč brazd in majhnih kupčkov, čeprav se bo to pojavilo in se temu ni mogoče povsem izogniti; takrat se mora sol enakomerno izravnati tako, da imajo sončni žarki povsod enak učinek.
4 Ko je bila sol podvržena sončnim žarkom toliko časa, kot je zahtevano, se mora hraniti v temni in suhi posodi, ki se hermetično zapre, da se prepreči vstop atmosferskega zraka v posodo. Posoda mora biti shranjena na najbolj suhem me­stu v hiši ali pa v suhi leseni škatli, v katero ne sme prodreti nobena svetloba.
5 Za zaužitje soli se zahteva uporaba žličke, narejene iz zlata ali najboljšega srebra, za vsakogar samo za ta namen. Ni potrebno, da bi žlička držala več, kot je velikost lečinega zrna. Ta količina zadostuje za odraslo osebo. Za otroke pod 14. letom zadostuje polovica te količine, za otroke mlajše od 6 let pa je primerna količina le četrtina količine za odraslega. Učinek soli, še posebno žveplene, je skrajno močan in ima poseben učinek na strukturo kosti, kakor tudi na zo­bovje in lase. Zato je odlično zdravilo za zlomljene kosti. Če ima nekdo zlom, ki je pravilno oskrbljen na običajen način in podprt z deščico za uravnavanje zlomljenega uda, bo zlom popolnoma zaceljen v roku nekaj dni po zaužitju te soli.
6 Če je poškodba hujša in so poškodovani tako meso kot mišice, lahko uporabite zunanji kompresijski povoj, prepo­jen s sončno vodo, ali pa uporabite zelenkasto mazilo iz ar­nike, da se pozdravi tudi meso. Vedno pa dodajte 2 količini soli sončni vodi ali pa mazilu iz arnike.
7 Največja količina, ki se lahko zaužije, je ena žlička in pol omenjene količine, in to samo tisti z močnejšo zgradbo; in sme biti zaužita samo enkrat in ne večkrat pod nobenimi pogoji. To pa zato, če se sol uživa pogosto, lahko namesto zdravljenja v zelo kratkem času povzroči smrt. V glavnem učinkuje na kostni organizem na takšen izreden način, da lahko človeško bitje v zelo kratkem času skorajda v celoti okostenelo otrdi v vseh svojih delih.
8 Vendar ko se sol uživa na pravilen način, vzpostavlja v telesu primerno napetost in v določenem času učinkuje na popolno spremembo telesa tako, da po enem letu ne obstaja niti trohica prejšnjega telesa, katerega je morala v predhod­nem letu duša z velikim naporom prenašati naokrog. Celo zobje, katere marsikateri posameznik izgubi, ponovno zra­stejo, pri čemer starejši zobje zrastejo za približno eno li­nijo (2,2 min). To je drugi vzrok, zakaj mora biti količina natančno izmerjena, drugače bi se lahko oseba soočila z zobnimi težavami.
9 Kar je zgoraj omenjeno, opisuje poseben učinek soli. Če se pravilno uporablja, lahko ozdravi katero koli fizično bo­lezen, podobno kot laktozne tabletke ali kandirani bomboni, toda tu je potrebna največja pazljivost, ker tabletke in bomboni ne povzročajo nobene opazne škode, če se uživajo v večjih količinah glede na posameznikovo naravo in bo­lezen - tudi če se zaužijejo v nekaj dnevih in se v nujnem primeru zaužije ponovna količina - temu ni tako, kar se tiče soli. Šele po 10 letih se lahko vzame nova količina, ki pa ne sme preseči predpisane količine.
10 Kot je že bilo predhodno navedeno, se mora velika paz­ljivost nakloniti dieti. Obolela oseba se mora, kakor koli, vzdržati kislih pijač in hrane vsaj še nadaljnjih 14 dni, kot je navedeno že pri dveh prejšnjih postopkih. Sol vsebuje izredno močne duševne specifike, ki so tudi bolj ali manj prisotne v mnogih drugih kislinah. Potemtakem bo sol v začetku povlekla iz kislin, ki so vstopile v želodec in telo na drugačen način, istovrstne telesne duševne specifike. Zaradi tega bo količina soli narasla in nastal bo enak učinek, kot da bi se zaužila 2 do 3-kratna normalna količina.
11 Poleg tega ima sol še dodaten poseben učinek: če je neka oseba že blizu smrti in se ji ta sol da na jezik, če predposta­vimo, da organizem te osebe ni preveč hudo poškodovan, bo v celoti okrevala ali pa se ji bo vsaj za nekaj časa po­daljšalo življenje.
12 Kot odgovor na vaše vprašanje, katera vrsta soli naj se uporablja za sončno zdravilo, naj služi to kot odziv: Jaz, kot Stvarnik, vem veliko bolj kot kateri koli kemik, lekarnar ali farmacevt, da se lahko iz žvepla naredi veliko več zdravil, kot jih do sedaj poznajo. Vsa se imenujejo žveplene soli, kjer je žveplo deloma rudninski mineral, deloma pa mazilo in izvira iz notranjih organov zemlje (knjiga Zemlja in luna Jakoba Lorberja vam lahko poda več vpogleda). To žveplo vsebu­je več različnih vrst soli, kot pravzaprav ima različne dele rudnin (mineralov).
13 Vse to nimam za običajno žvepleno sol. Kar imam za sol, je kislina v žveplu. Kislina, kot veste, je lahko v dveh oblikah, namreč dobro poznana rjava razkuževalna kislina in z vodo prečiščena destilirana kislina. Zadnja mora biti predelana na ta način, da kristalizira in se potem ti kristali osvobodijo vse vlage.
14 Potem ko se, kolikor je to mogoče, odstrani vlaga, se kristali zdrobijo v fin prah s tolkačem v čisti posodi, najbo­lje porcelanasti. Med drobljenjem teh kristalov se naj doda četrtina čajne žličke žveplenega cveta na vsako polno čajno žličko, vendar mora ta biti, kot je le mogoče, brez  arzenika in mora imeti dobro zdrobljene kristale; ta mešanica je po­tem žveplena sol, ki se uporablja za namene, ki so v tem sporočilu omenjeni.
15 Kemik ali lekarnar najverjetneje brez težav pripravita takšno žvepleno sol, če predvidevamo, da želita vložiti v izdelavo določen napor. Vendar za običajne ljudi ni tako lahko posušiti kristalov, ki nastanejo iz čiste žveplene kis­line. Seveda je najbolj primeren čas za sušenje takrat, ko začne žveplena kislina kristalizirati, dokler se kristali ne oblikujejo v vidljivo trdno snov.
16 Obstaja tudi drug postopek, s katerim se lahko kristali pripravijo, in je dokaj lažji, le da vzame dalj časa: Vzemi­te steklen kozarec z ravnim dnom (temen kozarec je bolj primeren od svetlo obarvanega kozarca). Namestite takšen steklen kozarec na sonce (ali pozimi postavite kozarec na precej vroč pesek), nato nežno dolijte ravno dovolj kisline, da prekrije dno kozarca, vendar ne višje, kot je višina posa­mezne kapljice, ki znaša četrtinko linije (0,55 mm). Vendar pa rezultati v zimskem času niso tako dobri.
17 To kislino izpostavite soncu; zaradi sončne svetlobe in njene toplote se bo vodna vlaga dvignila iz kisline in dno steklenega kozarca bo vidno prekrito s tanko skorjasto use­dlino. Nato zopet previdno vlijte še nekaj kisline na to tan­ko usedlino, kot že omenjeno, in jo pustite izhlapeti na enak način.
18 Če se takšna sol pripravlja pozimi, se ne sme priprav­ljati v sobi ali kuhinji ali za ta namen kjer koli, kjer ni primernega zračenja. Imeti morate ustrezne prostore, kot na primer majhen laboratorij, ki je primerno opremljen za takšne namene, ker so hlapi iz takšne kisline človeškim bit­jem škodljivi.
19 Postopek je podoben predhodnemu pri izhlapevanju kisline, katero ste izpostavili soncu. Izhlapevanje kisline na soncu je veliko boljši postopek in naj se prednostno uporab­lja zato, ker se kristali nasičijo že vnaprej s sončnimi žarki in potem postanejo bolj učinkoviti po drugem nasičenju.
20 Obstaja več postopkov, s katerimi lahko povzročimo, da lahko takšna čista žveplena kislina kristalizira. Če vlijete nekaj čiste žveplene kisline v čisto posodo, ki je izdelana iz dobre neglazirane gline, in jo dobro zatesnite, se bodo kristali kmalu tvorili na zunanjosti posode. Ti kristali naj se uporabijo na enak način kot tisti, katere ste pridobili po predhodno omenjenih postopkih.
21 Priprava teh kristalov je veliko lažja kot pridobivanje ali pripravljanje brezarzenskega žveplenega cveta.
22 Za pripravo omenjenih kristalov je najbolje uporabiti čis­to belo koncentrirano žvepleno kislino iz Anglije.
23 Obstaja še en postopek, po katerem je možno pripra­viti takšno žvepleno sol, toda ker ta priprava zahteva nekaj kosov zelo drage opreme in je potrebno 1 do 2 leti za njeno pripravo, bom na tej točki opisal, kako se  ta zelo uporabna sol lahko pripravi. V prihodnosti bom podal zelo natančna navodila, preko Mojega pisarja, tako za pripravo kot tudi potrebne načrte za opremo (ta informacija ni na razpolago izdajateljem).
24 To zaključuje tretji postopek in navodila, kako naj se uporablja.
25 Zapomnite si, da tako običajna kuhinjska sol kot tudi al­kalne soli, bodisi da so pridobljene iz soli ali iz različnih rastlin, niso niti najmanj primerne za ta namen. Kajti pred­vsem običajna kuhinjska sol vsebuje preveč grobih mine­ralnih delcev in ni čisto brez arzenika, medtem ko so alkalne soli preveč topljive in imajo občasno preveč uničevalen vpliv. Samo soli, ki so tukaj omenjene, so primerne za te pripravke. Glede tega je  bilo dovolj rečeno za danes.
26 Preden nadaljujemo s četrtim postopkom,bom k tretjemu postopku še nekaj dodal glede opreme in posode, potrebne za pripravo teh zdravil, ki se lahko uporabijo tudi pri prvem ali drugem postopku, ko ni nič drugega na razpolago. Upo­rabi se lahko naslednja posoda:
27 Če imate težave ali ne morete dobiti steklenih kozarcev ali skled, ki so opisane v predhodno omenjenih postopkih, lahko namesto tega izdelate ali imate posode, izdelane iz papirne kaše, vendar morajo biti polakirane v temno vijo­ličasti barvi, kot tobačne škatlice. Sestavljena papirna kaša mora biti precej debela, dobro prepečena na soncu in dobro polakirana.
28 Če proizvajalec laka ne proizvaja temno vijoličastega laka, bo zadostoval črn lak. Govorim o proizvajalcih tukaj v Gradcu; seveda na tem svetu to ni nobena težava na Du­naju, Bohemiji, Parizu ali Londonu (to je bilo zapisano leta 1851 in se torej razpoložljivost teh posod nanaša na ta čas).
29 Črna ima eno pomanjkljivost; ni tako zelo natančna glede tega, kaj vsrka, ker vsrka vse, kar je na njeni poti. Torej, ko uporabljate črno posodo, je Moj nasvet, naj sončni žarki ne padajo neposredno na zdravilo na dnu posode, ampak jim pustite, da padajo skozi prozorno in čisto modrikasto ste­klo, ki naj se primerno prilega vrhu črne posode.
30 Kar se tiče laktoznih tabletk in kandiranih bombonov, naj bo stekleni pokrov trdno pritrjen na rob posode, tako da jo moramo ponoči ali ob dnevih, ko sonce ne obseva te posode z zdravili, samo pokriti s temno vijoličasto krpo in hraniti na suhem mestu.
31 Za soli pa moramo kakor koli imeti poseben steklen po­krov, namesto da je hermetično zaprt s tesnilnim lepilom. To pa zato, ker kot veste, mora biti sol večkrat premešana.
32 Če ima posoda takšen pokrov, se z lahkoto odpre in sol se brez težav premeša. Vendar mora biti posoda za pripravo soli veliko bolj kvalitetno polakirana in tudi debe­lejša kot tista za laktozne tabletke in kandirane bombone. Sedaj nadaljujmo s četrtim postopkom.

8 Četrti postopek prepojitve s sončnim žarki

1 Vzemite vrč iz serpentinastega kamna, ki drži 2 vrčka­ ( 1 vrček /seidel/ = 0,35l), (0,7 l). Potrebovali boste tudi bat za mešanje iz istega kamna. Potem poskušajte pri mešanju dobiti 1 do 1,5 vrčka (0,35 do 0,525 l) krvi zdravega jagnjeta, če to ni možno, uporabite kri zdravega teleta (za tiste, ki so tako kot prevajalci /iz nemščine v angleščino/, vegetarijanci, je lahko sklicevanje na meso in kri neprijetno in žaljivo. Vključujemo ga samo zaradi natančnega prevoda; posamezen bralec ali bralka pa lahko glede tega ravna po lastni presoji). Zlijte kri v zgoraj omenjeni vrč. Če je vrč premajhen, uporabite dva vrča iz serpentina in med njima enako razporedite kri. Potem kri mešajte, dokler je izpostavljena soncu. Ponoči se mora kri hraniti na suhem mestu na način, da je zaščitena pred vplivi zraka.
2 Izpostavljenost soncu kot tudi mešanje krvi med tem izpostavljanjem se mora izvajati toliko časa, dokler kri ne postane popolnoma suha. Ko je popolnoma suha, jo v isti posodi in z istim batom stolcite v prah.
3 Če ste na ta način dobili rdeče rjav prašek, ga shranite v čisti temno vijoličasti posodi ali kozarcu.
4 Količina za zaužitje je podobna kot pri prvih dveh po­stopkih in njen učinek je univerzalen. Toda najbolje služi tistim, ki so okuženi s kakršnokoli pljučno boleznijo, kakor tudi tistim, ki trpijo zaradi kakršnih koli krvavitev (hemo­ragije ).
5 Če po nekaj časa trajajoči izpostavljenosti soncu dobi kri poseben vonj, ki je neprijeten vašim vohalnim organom, se ne vznemirjajte, ker je ta vonj popolnoma neškodljiv in takoj, ko se kri posuši, bo izginil in se spremenil v prijeten vonj.
6 Ne uporabite nobeno drugo kri kot tisto, ki je tu določe­na; ne smete je zamenjati s krvjo telice ali ovce. Kajti takoj, ko se te živali začnejo prehranjevati s travo, postane dušev­na specifika v krvi bolj zgoščena in bolj nečista, in duševna specifika v krvi bo iz sončnih žarkov vsrkala le tisto, kar je njej istovrstno.
7 Zaradi tega se lahko za ta namen uporablja kri le teh dveh živalskih vrst (jagnjeta in teleta), dokler so te živali popol­noma zdrave in so se prehranjevale izključno z mlekom svojih mater (z upoštevanjem, da njihove matere niso bile prisilno hranjene).
8 To zdravilo bo, če je primerno hranjeno, učinkovito celo leto, po tem času pa bo izgubilo nekaj svoje učinkovitosti. Toda ta se da izboljšati s ponovno izpostavljenostjo soncu za nekaj časa. Vendar je bolje, da se pripravi novo zdravi­lo.
9 To zaključuje poglavje o četrti vrsti sončnega zdravila.

9 Peti posatopek prepojitve s sončnimi žarki

1 Predhodni štirje postopki podajajo vsa sončna zdravi­la, ki so potrebna za notranjo uporabo; toda kljub temu se lahko sončni žarki uporabljajo na druge različne načine za zdravljenje mnogih telesnih obolenj.
2 Na primer, če ima nekdo zunanjo rakavo rano, vzemite povečevalno steklo, ki je zmerno in ni preveč močno in po­tuje z žariščno točko preko takšne rane nekajkrat dnevno. To se mora izvajati tako, da gre žariščna točka povečeval­nega stekla čisto preko vsakega dela rane, vendar pri tem ne dovolite, da bi se žarišče predolgo časa zadrževalo v samo enem položaju.                  
3 Ko je enkrat to dokončano, vzemite čisto laneno krpo in jo potopite v sončno vodo in jo položite na rano. Obkladek iz lanene krpe se mora nekajkrat zamenjati znotraj ene ure s tem, da se ob vsaki menjavi uporabi sveža lanena krpa, pri čemer se pred uporabo potopi v svežo sončno vodo. Obo­lela oseba bo ozdravela v zelo kratkem času, če se drži pri­merne diete.
4 Če pa so vam na razpolago zdravi in zreli tobakovi listi, so ti boljši kot lan, vendar jih je prej potrebno postaviti na stekleno podlago, da se na soncu poparijo.
5 Namesto sončne vode je zdravilna tudi sončna tinktura (alkoholni izvleček). Sončno tinkturo pripravimo na sledeč način:
6 Najbrž poznate zeliščno rastlino, ki raste v Alpah in se imenuje arnika. Vzemite tej rastlini cvetne liste in pelod ter namočite dve polni pesti arnikinih cvetov v 0,7 l dobre al­koholne raztopine (minimalno 40% volumenske vsebnosti alkohola). Alkoholna raztopina z arnikinimi cve­tovi naj se namesti v čisto in dobro zatesnjeno steklenico, se izpostavi soncu za 2 do 3 tedna in naj se dnevno večkrat pretrese. S tem bo alkoholna raztopina postala sončna tink­tura. Po tem je potrebno tinkturo precediti; z drugimi bese­dami, cvetovi arnike se morajo izločiti iz tinkture. Tinktura se nato nalije v temno vijoličasto steklenico in shrani na primernem mestu.
7 Tinktura se uporablja na sledeč način: vzemite 1 kapljico tinkture in jo zmešajte s 4,4 grama (1 Quintel oz. 1 Kvintel) sončne vode, le v primeru hudih ran zmešajte 4,4 grama sončne vode s 3-mi do 5-imi kapljicami arnikine tinkture. Že omenjeno laneno krpo moramo postaviti na sonce, da se segreje, in jo potem popršimo s tinkturo arnike. Nato se la­nena krpa namesti na rano. S tem zdravilom, kot tudi z dve­ma že prej omenjenima, se lahko takšne rane pozdravijo.
8 Celo spolni ognojki (turi), ekcemi (pasasti izpuščaji) in opornični izpuščaji se lahko pozdravijo s tem postopkom; vendar se je potrebno držati tudi diete.
9 Obstaja tudi še drugo zdravilo za hude zunanje rane te vrste in je naslednje:
10 Vzemite dobro in sveže konopljino seme, katerega sušite na soncu 14 dni in ga potem shranite v suhem prostoru v zaprti posodi. Potem ko je potrebno, pripravite konopljino seme tako, da ga neznatno zdrobite in ga postavite v stiskal­nico za olje; dobili boste zelo fino olje.
11 To olje često nanesite na takšno rano in po kratkem času se bodo te rane zacelile in ne bo imelo nobenega škodljivega učinka za telo, pod pogojem, da se natančno držite diete.
12 Iz teh tako pripravljenih konopljinih semen lahko iztisne­te nekakšno vrsto mleka, na enak način kot naredite man­dljevo mleko, ki bo koristilo tistim, katerih notranji organi niso pri najboljšem zdravju. Tisti, ki imajo na primer tuber­kulozo ali otrdelost (ciroza ali okorelost organa) jeter in vranice kot tudi ledvic, bodo ob pitju tega mleka začutili velik učinek olajšanja.
13 Kjer so notranji organi bolj podvrženi izsušitvi, je bolje uporabiti mleko iz lanenega semena kot pa konopljino mle­ko; laneno seme se mora najprej sušiti na soncu 14 dni.
14 Obstaja tudi še drugo zdravilo za lajšanje bolečin v eks­tremitetah ali udih in ga je zelo preprosto pripraviti:
15 Vzemite 0,47 l sveže stisnjenega olivnega olja in ga vlijte v steklenico, ki se lahko tesno zapre; dodajte pest makovih cvetov. Cvetovi divjega maka ali malega poljskega maka so bolj primerni kot pa velika vrtna različica.
16 Takoj ko so makovi cvetovi v olivnem olju, tesno zaprite steklenico in jo izpostavite soncu za 2 do 3 tedne ter pre­tresite steklenico nekajkrat dnevno. Nato vsebino precedite in nalijte olje v steklenico, ki je temnejše barve, primerna je tudi svetlejša steklenica, če ni druge na razpolago. Nato steklenico dobro zatesnite.
17 Če kdo trpi zaradi bolečin v udih, poškropite olje na krpo, ki je bila ravno tako izpostavljena in ogreta na soncu, in jo položite na obolel ud, in v kratkem času bo prišlo do iz­boljšanja. To olje se lahko uporabi tudi pri bolečinah v prsih in zbadanju ob straneh, če so revmatičnega ali protinastega izvora.
18 V poglavju, ki sledi, Bom razkril še nadaljnje skrivnosti ali važnejša življenjska zdravila.

10 Šesti postopek prepojitve s sončnimi žarki
1 Sedaj bomo obravnavali pripravo naslednjega zdravila, ki je ravno tako učinkovito:
2 Vzemite nemastno kozje mleko in ga vlijte v temno vi­joličast steklen vrč, podobno kot je opisano pod pripravo žveplenih kristalov. Če nimate na razpolago vrča, zadostuje temno vijoličasta steklena plošča velikosti 77,4 cm2.
3 Kozje mleko nalijte na stekleno ploščo ali v vrč po kap­ljicah in ga potem izpostavite soncu. Kapljice se bodo po­sušile v zelo kratkem času.
4 Ko se kapljice posušijo, ponavljajte postopek, dokler se ne tvori dokaj debela usedlina.
5 Ko se usedlina posuši, jo odstranite ter jo previdno spre­menite v prašek z gnetenjem in shranite prašek v stekleno posodo na suho mesto. Zaščitite jo pred vstopom zraka.
6 Istočasno si priskrbite čisto stekleno posodo s kupoli po­dobnim pokrovom, ki dobro tesni, in jo napolnite do pol­ovice z ostriženo, zdravo kafro. Zatesnite posodo in jo po­stavite na sonce. Ko je na takšen način kafra izpostavljena soncu, bo iz dneva v dan izginjala in se bo pojavljala kot belkast kondenz na kupolastem pokrovu.
7 Ko pokrov postane zaradi kondenziranja kafre nepreso­jen, vzemite pokrov in vanj vsujte pripravljeni mlečni pra­šek in ju mešajte v pokrovu, dokler mlečni prašek ne absor­bira vse kondenzirane kafre.
8 Nastali prašek shranite v steklenico, ki je primerna za to vrsto zdravil. To je glavno zdravilo tako za vse vrste notra­njih kakor tudi zunanjih bolezni, zaradi navala krvi v žilah oziroma njihove zamašitve ali hiperemije, kar lahko pov­zroči otekline, tumorje, vnetja in ognojke (ture) na katerem koli delu telesa.
9 To je  odlično zdravilo za kugo ali kužne bolezni; prav tako je tudi odlično zdravilo  za kolero in za pljučne bolez­ni. Močni kožni izpuščaji, kot tudi šen, ter dobro poznana škrlatinka, se lahko pozdravijo s tem zdravilom.
10 To zdravilo se lahko uporablja ali notranje ali zunanje. Za notranjo uporabo vzemite 72,9 mg do 218,7 mg tega zdra­vila. Za zunanjo uporabo, če imate kakršne koli otekline ali tumorje na vaših udih, kot so vaše roke ali noge, vzemite čisto laneno krpo, jo izpostavite soncu in vanjo vtrite nekaj praška, jo nato suho položite na oteklino ali tumor in ta bo kmalu odstranjen. Vedno imejte v mislih, da je zaužita količina vedno v skladu s telesno zgradbo osebe, nekje med 72,9 mg do 218,7mg. Ta prašek ima še eno lastnost: lahko ponovno da življenjsko moč nekomu, ki je že blizu smrti, takrat ko to ni v nasprotju z Mojim redom, da se popolnoma vzpostavi zdravje takšne osebe. Ni pomembno, katera bolezen je povzročila, da je dosegel točko umiranja, tudi celo zaradi predhodne uporabe neprimernih, gostih alopatskih zdravil. V naslednjem poglavju bomo obravnavali  naslednjo skrivnost.     

11 Nadaljnja sončna zdravila 

1 K temu, kar vam je bilo do sedaj rečeno in prikazano, bom dodal še nekaj zdravil, ki se pripravijo s pomočjo sončnih žarkov, vendar so bolj primerna za zunanjo kot za notranjo uporabo in skrivnostno učinkujejo s sončnimi žarki.
2 Vzemite tanke vejice iz skorje slivovega drevesa; vendar mora to biti vrsta Prunus domestica ali oeconomica. Zažgi­te jih, da dobite pepel.
3 Najboljši način za zažiganje teh vejic je s središčno ali žariščno točko močnega povečevalnega stekla ali konkav­nega (vbočenega) zrcala. Preden vejice zažgete, morajo biti le-te narezane na majhne koščke.
4 Pepel se nato izpostavi sončnim žarkom od 5 do 8 dni, po možnosti najbolje v temno vijoličasti stekleni posodi kot pa v posodi s prozornim steklom.
5 Ko je pepel pripravljen s strani sončnih žarkov, mora biti shranjen tako kot ostala zdravila, v suhi steklenički, ki je zaščitena pred vplivi zunanjega zraka in shranjena na su­hem mestu.
6 Če ima kdo kakršne koli piškave zobe, naj vzame zobno ščetko s srednjo trdoto in naj jo pomoči v slivovo žganje, ki je bilo podvrženo sončnim žarkom, in naj na ščetko nato nanese 364,5 mg do 583,2 mg pepela.
7 Zobe si temeljito očistite zjutraj in zvečer, tri dni zapore­doma in karies bo odstranjen, in na koncu bo zob popolno­ma obnovljen.
8 Podoben pepel lahko pripravite iz celotne rastline žajblja (Salvia officinalis). Pepel mora biti pripravljen na podoben način, kot je omenjeno zgoraj. Vendar ne pomakajte ščetke v slivovo žganje, ampak jo namesto tega pomočite v vinski alkoholni cvet (40 % volumskega alkohola), ki je zmešan z eteričnim žajbljevim oljem.
9 V 44,4 ml vinskega cveta ali alkohola dodajte 8 do 10 kapljic eteričnega žajbljevega olja. Steklenico dobro zapri­te in jo dobro pretresite. Uporabite steklenico iz prozornega stekla, postavite jo na sonce od 5 do 8 dni, nato pa pobar­vajte steklenico s temno barvo ali pa jo pokrijte s temnim papirjem ali plastiko in jo hranite na suhem mestu.

12 Sončno zdravilo za drisko z bruhanjem in za kolero

1 Naberite brinove jagode (Juniperus communis) takrat, ko začenjajo postajati modre; očistite jih bodičastih iglic, ka­tere boste poleg še zagotovo nabrali.
2 Ko ste brinove jagode nabrali, vzemite modro laneno krpo in jo razprostrite na staro leseno mizo in postavite mizo na sonce. Razprostrite jagode po laneni krpi tako ,da nobena jagoda ne prekriva druge.
4 Če se to počne v tistem času leta, ko sončni žarki že po­stajajo šibkejši, se lahko njihov učinek poveča tako, da po­leg mize obesite belo laneno krpo nasprotno soncu, da le-ta odbija sončne žarke.
5 Zvečer vzemite štiri vogale modre lanene krpe in jo na­mestite skupaj z jagodami v stekleno posodo, ki je dovolj velika, da gredo vanjo tako krpa kakor tudi jagode in jo čez noč dobro zatesnite s pokrovom.
6 Brinove jagode morajo biti izpostavljene sončnim žar­kom tako dolgo, da se njihova koža nagrbančeno naguba in njihova barva postane podobna barvi posušenega popra. Nato se lahko brinove jagode postavijo v isto posodo brez lanene krpe. S pokrovom dobro zaprite posodo in jo name­stite v živalski mehur in ga zvežite tako, da ne more vanj prodreti nobena svetloba in ga shranite na suhem mestu (tako se je delalo v letu 1851, danes pa lahko uporabimo temno plastično posodo, ki preprečuje vstop svetlobe). Brinove jagode, pripravljene na ta način, ne bodo izgubile svojega učinka še dolgo vrsto let.
7 Če pride do epidemije driske z bruhanjem v vaši okolici, vsak dan pojejte 3 do 7 teh brinovih jagod. Prav tako lahko zmeljete nekaj teh jagod v prah in zažgite prah kot kadilo, da razkužite hišo, sobo in obleko, katero nameravate tega dne nositi, za zaščito pred vsako epidemijo. Ko ste to na­redili, ni pomembno, kako je epidemija huda ali kako se razširja; kdor koli vzame to zdravilo z vero in zaupanjem v Mene in uporablja jagode glede na navodila, ki so tukaj podana, se drži diete in se vzdrži zapeljivih čarov ljubezni in vsakih drugih nezmernosti, bo popolnoma zaščiten pred epidemijo.
8 Nekaj teh jagod rahlo skuhajte v 0,35 l vode na zmerni temperaturi, jih odstranite in nato popijte ostanek, kar bo osvobodilo posameznika te zlobne bolezni tudi, če je ta ose­ba že okužena s kolero.
9 Brinove jagode, prekuhane v vodi skupaj z malo vina, bodo tudi pozdravile kugo, razen če ni to zlo doseglo zadnjega stadija. Čaj iz brinovih jagod zdravi tudi zakleto hidropsijo (vodenico ali zadrževanje vode) bolje kot vsako drugo zdra­vilo, vendar je v primeru hidropsije bolje uporabiti čisto iz­virsko vodo kot vino.
10 Tukaj je še eno zdravilo proti koleri, katerega je zelo lah­ko pripraviti:
11 Naberite majhno poljsko kamilico (Matricaria Chamo­milla), toda uporabite samo bele cvetne liste in rumeni pelod. Položite kamilične cvetove v čisto steklenico, dobro zatesnite in izpostavite steklenico sončnim žarkom, dokler niso cvetovi skoraj popolnoma posušeni, ter nato hranite steklenico na suhem mestu. (Prijatelj, ki je želel informacijo glede sušenja kamilic, je prejel Gospodov odgovor v pismu Jakob Lorberja, datiran 15. septembra 1855: Glede sušenja kamilic mora biti izveden postopek, katerega vam je Moj pisar ustno podal. Kamilice lahko sušimo v kozarcih ali v stekleni posodi, ki se lahko hermetično zapre. Uporabljati se mora 1,4 l kozarec (ali večji), ne polagajte v kozarec preveč kamiličnih cvetov, ampak le toliko, da pokrijejo dno. Najboljši ko­zarci ali steklenice, ki ustrezajo temu namenu, so stožčasto oblikovane stek­lenice, ki imajo širše dno. Dno mora biti od zunaj pokrito ali pobarvano s temno vijoličasto barvo, ali pa, če to ni mogoče, naj se kozarec postavi na temno vijoličasto stekleno ploščo. Če sušite kamilice v temno vijoličastem kozarcu ali steklenici, mora ta imeti brezbarven, prozoren in steklen pokrov, ki hermetično zatesni kozarec in zaščiti kamilice pred vplivom zunanjega zraka tako, da se kamilice posušijo in so izpostavljene žarkom sonca, medtem ko je steklenica zaprta).
12 Ko oseba zboli za kolero, namestite zvrhano čajno žličko kamilic v čajnik in jih prelijte z 0,175 l čiste vrele vode in namakajte 1 do 2 minuti, čaj odcedite in ga ponudite obo­leli osebi; obdržite osebo v postelji in jo dobro pokrijte in v kratkem času bo popolnoma ozdravela.
13 Če je mogoče, dodajte temu čaju še od 73 mg do 146 mg ricinusovega (castoreum) prahu, ki bo znatno povečal uči­nek tega čaja. Ricinusova tinktura (na žalost je dobavljiva le v Evropi /U.R./ ), katera je lahko dostop­na, se v ta namen ne priporoča, razen če ni ricinus priprav­ljen na sledeč način: Brinov alkohol (splošno poznan kot gin) mora biti destiliran 4-krat in potem se mu doda 8,75 ricinusovega prahu na 0,17  brinovega alkohola.
14 Nalijte ga v čisto steklenico, dobro zatesnite in izposta­vite sončnim žarkom, dokler tinktura ne postane rdečkasto rjava. Dodajte 7 do 20 kapljic te tinkture k že zgoraj ome­njeni količini kamiličnega čaja. To zdravilo bo pozdravilo kolero v nekaj minutah.
15 To so najboljša zdravila za kolero. V naslednjem poglavju vam bom podal nekaj zdravil za črno kugo in rumeno mrz­lico.

13 Sončno zdravilo za kugo in rumeno mrzlico

1 Verjetno poznate rastlino azijskega izvora rabarbaro (Rha Sceniticum) že iz otroštva. V korenini rabarbare leži izredna zdravilna moč, celo če se uživa surova, kot prašek ali pa v majhnih koščkih in dobro prežvečena. Toda to zdravljenje je še bolj učinkovito, če se korenina pripravi na sledeč na­čin:
2 Vzemite nekaj dekagramov korenine in jo stlačite, vendar ne preveč na fino. Postavite prašek na žarke  sonca v primer­ni stekleni embalaži na že predhodno opisani način. Ponoči se mora ta embalaža oviti v čisto črno ovčjo kožo (ovčje kože ne smete kupiti v trgovini /U.R./), medtem ko mora biti tudi volneni del kože podnevi izpostavljen sončnim žarkom.
3 Volna ne sme priti v stik s praškom, ko je kozarec po­krit. Najbolje je, da v ovčji koži izrežete odprtino, ki je ve­lika kot steklena posoda, in pritrdite gladko usnjeno stran na leseno ploščo primerne velikosti. Če je volna predolga, jo odrežite na ustrezno dolžino in potem s krtačo temeljito očistite volno s kože.
4 Kadar je sonce dovolj močno (v poletnem času /U.R./), zadostuje izpostavljenost od 8 do 10 dni; vendar, ko je sonce šibkejše, se mora čas iz­postavitve povečati ali celo podvojiti.
5 Ob dnevih, ko piha severni veter, se lahko prašek postavi samo na zrak, tudi če sonce ne sije zaradi gostih oblakov. V tem primeru je severni zračni pretok prav tako koristen kot sončni žarki.
6 Ko je rabarbarin prašek ustrezno pripravljen, se mora hra­niti na enak način kot vsa druga sončna zdravila. Priporoča se, da se steklena embalaža ovije v črno ovčjo kožo, v kateri se hrani preko noči, ko ni izpostavljena soncu.
7 To je naslednje večje sončno zdravilo, ki pozdravi skoraj vsako bolezen, pod pogojem, da bolezen ni dosegla zadnje stopnje. Zaužita količina rabarbarinega praška naj se giblje med 511 mg do 730 mg ter naj se zaužije zjutraj in zvečer.
8 Če pride do izbruha črne kuge ali rumene mrzlice, je po­trebna količina 8,75 g, in sicer se zaužije zjutraj in zvečer; hitro in popolno ozdravitev bolezni lahko pričakujemo le pod pogojem, da se prašek rabarbare začne jemati v zgodnji stopnji bolezni. Vendar ko je bolezen že napredovala in je že v zadnji stopnji - in to se pojavlja bolj često kot ne, ker ti dve bolezni napredujeta zelo hitro - bo to zdravilo imelo zelo majhen učinek.
9 Če je bolezen že dosegla zadnjo stopnjo, obstaja korenina, ki raste v visokogorju Azije, ki je lahko zelo učinkovita. Ko­renina tudi raste v nižjih predelih, kjer je rumenkaste barve in ni tako močna kot bela korenina, ki raste na višavju. Ta korenina se imenuje ginseng (Jaisung).
10 Korenina ginsenga se mora pripraviti na natanko enak na­čin kot prašek rabarbare; vendar mora biti v začetni stopnji bolezni zaužita količina petkrat manjša (102 mg do 146mg) kot pri rabarbarinem prašku.
11 Proporcionalno z večjo količino naj bo količina ginsenga ena petina (1,7 g) rabarbinega zdravila, zaužita zjutraj in zvečer. Ko je ginseng pripravljen na ta način, bo pozdravil celo tretjo stopnjo črne kuge in rumene mrzlice, kot nobeno drugo zdravilo. V primeru črne kuge je pomembno, da se tekom dneva kot kadilo pogosto zažgeta zdrobljeno grško seme in brinove jagode v sobi, kjer se nahaja obolela oseba. Če ta bolezen doseže epidemično stopnjo ali če zelo razsaja, bo zelo učinkovito, če se v sobi skupaj z obolelo osebo na­hajata še dva kozla.
12 Če se držite vseh teh navodil in čeprav v vaši dežli črna kuga razsaja, kot je le mogoče, jo boste s temi ukrepi obdrža­li izven vaše hiše. In če se zažiga kadilo grškega semena in brinovih jagod po celotni deželi, bo potem kuga popolnoma izginila v treh dneh.Če je črna kuga zelo huda, naj se grškemu semenu in bri­novim jagodam doda še rabarbarin prašek in vse skupaj naj se zažge kot kadilo.
13 Ti dve zdravili sta za najbolj smrtno bolezensko zlo na tej zemlji.
14 Rabarbarin prašek kot tudi ginsengov prašek sta zdravili, katerim naj  se daje prednost za ponovno okrepitev (revita­lizacijo) hudo oslabljenih in popolnoma izsušenih živcev in za  vse bolezni ali zla, ki izvirajo iz določenih vrst epidemij ali kužnih bolezni.
15 Tukaj v Gradcu (Avstrija) (imejte v mislih, da je bila ta knjižica napisana leta 1851-/U.R./) boste najbrž imeli težave pri priskrbi izvirnega ginsenga; toda v Trstu, Londonu, Parizu in Hamburgu ga lahko dobite, čeprav je cena ginsenga izven dosega večine ljudi.
16 Korenina ameriškega ginsenga, ki je petkrat šibkejša od azijskega, bo imela enak učinek, če se uživa v obilnih ko­ličinah. V Ameriki rastejo ginsengove korenine v južnih in severnih predelih. Vendar je južni ginseng boljši ali bolj učinkovit kot severni.

14 Novo sončno zdravilo

1 Leta 1870 je Gospod sporočil po Notranji Besedi Gotflriedu Mayerhoferju še eno sončno zdravilo (Mayerhofer je tudi sprejemal in zapisoval sporočila preko Notranje Besede in je bil sodobnik Jakoba Lorberja)
2 Sedaj, ko imate že nekaj sončnih zdravil, ki vam jih je posredoval Moj pisar v letu 1851, Bom danes tem dodal še eno:
3 Naberite divji kostanj, ko pade iz bodičastega ovoja ali semenskega mešička. Odstranite tudi rjavo lupino. Narežite notranji del na majhne koščke in jih sušite na soncu v majh­nih temno vijoličastih steklenicah ali vrčkih 2 do 3 tedne. Nato jih spremenite v prašek in hranite ta prašek v majhnih temno vijoličastih steklenicah enake barve, kot so zgoraj omenjene steklene posode.
4 To zdravilo se jemlje kot čaj,  kjer se voda najprej zavre (0,237 l ali približno 2 dela) in vodi se doda 1 čajna žlička kostanjevega praška. Namakamo približno 5 minut, odce­dimo in že je pripravljen za pitje. To sončno zdravilo je odlično proti boleznim krvi ženskega spola, ko je menstru­acija zelo huda in odtok obilen (menoragija ali huda krvavitev /U.R./). Ta čaj namreč uravnava vse naravno izločanje.
5 Divji kostanj je dobrohotno prijetno zdravilo, ko nekoga nadleguje glavobol, vendar mora biti ta glavobol bolj živč­nega izvora kot pa posledica navala krvi v možgane.
6 Če oseba doživlja glavobol, ki izvira iz živcev, naj nosi s seboj 3 kostanje s popolnim zanašanjem na Moj blagoslov in glavobol bo najprej izgubil svojo silovitost in bo potem po tretjem dnevu popolnoma izginil.
7 Z namenom, da vam razložim učinek divjega kostanja, vam Bom usmeril pozornost na kostanjev bodičasti ovoj. Opazili boste bodice na zunanji strani zelenega ovoja. V naravi so te bodice električni sprejemniki; kot takšnega imamo lahko kostanj za električno posodo ali baterijo, ki se nabije preko teh sprejemnikov in s tem prepoji vse sestavne dele, iz katerih je kostanj sestavljen, z elektriko.
8 Ker večina bolezni krvi izvira iz nedelovanja električne­ga centra v človeškem telesu, to je vranice, je torej prašek, ki ga dobimo iz kostanja, prepojenega s sončnimi žarki, edi­no zdravilo za usmerjanje električnega toka v človeškem telesu v njegovo primerno smer.
9 Tukaj imate v nekaj besedah dejanski vzrok za zdravilne moči divjega kostanja.
10 Vlažni, nečisti deli ali specifike, ki jih kostanj vpije iz zemlje, so z izpostavljenostjo soncu odstranjeni in kar osta­ne, je potreben del nabit z elektriko za to posebno upora­bo.
11 Ta čaj je izvrsten za katerokoli bolezen vranice.
12 Tukaj imate novo sončno zdravilo za trpeče človeštvo. Uporabite ga s spoštovanjem do Mene in boste lahko pre­pričani v Moj blagoslov med ozdravitvenim procesom.

15 Zdravilo za rast las 
(Iz zapiskov Anselma Hfinttenbrennerja)

Dne 21. septembra 1840 Jakob Lorber prosi Gospoda za zdravilo za rast las na prošnjo Anselma Hfinttenbrennerja.

Zdravilo za rast las:

Najfinejše sončnično olje brez vonja 1 Funt (560g)
Tekoča gosja mast  4 Lote (70g)
Konjska maščoba (izpod grive) 4 Lote (70g)
Tekoči kavčuk (styrax) 1 Lot (17,5g)
Jajčno olje 1/2 Lota (8,75g)
Nerolovo olje 1/2 Lota (8,75g)
Neoporečno olje materine dušice 1 Lot (17,5g)
Neoporečni perujski balzam 1 Qentchen (4,4g)
Neoporečno olje vrtnic 1/4 Quentchen (1,1g)
Kakavovo maslo  1 Lot (17,5g)

1 (Jajčno olje se naredi iz trdo kuhanih jajčnih rumenjakov. Trdo kuhani ru­menjaki se pražijo v zmerno segreti ponvi, dokler ne izgine vlaga, nato se med neprestanim mešanjem toplota poveča, dokler praženi rumenjaki ne pos­tanejo rdečkasti. Ko začnejo rumenjaki izločati olje,stisnite olje iz rumenjakov z žlico in ločite olje od rumenjakov. Včasih je potrebno tudi do 25 rumenjakov, da se dobi dovolj olja). (Ur.)
Nerolovo olje = Olje pomarančnih cvetov. (Ur.)
2 Vseh 10 sestavin se mora dobro premešati v steklenici in morajo se nanesti na glavo minimalno tri mesece vsako jutro in vsak večer. Lasišče morate oprati, ko postane to potrebno, vendar samo z mlačno vodo; temeljito posušite glavo in lase, preden zopet nanesete to oljno mazila. Po­tem bodo lasje ponovno zrasli. Vendar se morate takrat vzdržati in rebus carnis - vseh stvari mesa, tako mesenih poželenj, kot tudi uživanja mesa, minimalno tri mesece. In ne pozabite sledeče, da brez vere ne boste dosegli želenih rezultatov: Spero in te, Domine, in omnibus rebus: quoniani tu solus sanctus, amore plen us, pamabalis, peradjuvabilis et omnipotens es, - Fiat Dixit Dominus! (Verujem v Tebe, Gospod, v vseh stvareh, kajti samo Ti si svet, poln ljubezni, nadvse ljubezniv, uslužen in vsemogočen. - Zgodi se, gov­ori Gospod!)

16 Duhovna dieta

1 Kaj je duhovna dieta? Vzdržnost od vseh dražljajev ali razdraženosti, ne glede na vzrok. Če se to strogo ne upoš­teva, ne morete pričakovati nobenega izboljšanja. Tukaj ne bom navajal različnih vzrokov, ki lahko povzročijo te draž­ljaje. Naj zadostuje, da Jaz rečem, da se jim mora popolno­ma izogibati, drugače ne morete govoriti o zdravju.
2 Kako se tem dražljajem z lahkoto izognemo? Obr­nite se k Meni v neprestanem in iskrenem spoštovanju z vsem zaupanjem in ljubeznijo, vendar ne obračajte se na svet ali na to, kar se mogoče nanj nanaša, za dodatno po­moč. (Gospodova knjiga življenja in zdravja.)
3 Prizadevajte si, da Mi posvetite tiste urice počitka ali re­laksacije, ko v miru počivate v zasebnosti vašega srca. Po­tem boste kaj kmalu prišli do spoznanja, kako neskončno dober in poln ljubezni sem Jaz, vaš Oče. (Nebeški darovi, 1. knjiga.)
4 Če si bodo človeška bitja medsebojno odpuščala, jim bom Jaz vse odpustil. (Nebeški darovi, 2. knjiga.)
5 Bodite ponižni z vsem vašim srcem, ljubite Boga nad­vse z vsemi življenjskimi močmi, izpolnjujte Božjo voljo tako, da ljubite vaše brate in sestre in spoštujete druge bolj kot sami sebe. Ko tako delujete, ste Božji otrok. (Duhovno sonce, II. knjiga.)
6 Gospod: Kdor v celoti sprejme Mojo besedo, deluje in živi po njej brez odstopanj, sprejme tudi Mene z vso Mojo ljubeznijo, modrostjo, mogočnostjo in močjo in postane s tem resničen Božji otrok. Takšnemu človeškemu bitju ne bo Oče v nebesih ničesar odrekel. (Gospodova knjiga življenja in zdravja.)

17 Hrana za srce 

1 Hrana za srce je poznana tudi kot “Evangelijsko Zdravi­lo”. To preprosto in kljub temu učinkovito zdravilo je bilo dano K. G. Leitnerju, prijatelju Jakoba Lorberja. Leta 1844 je g. Leitner doživel hude srčne težave. Posledica tega je bila, da mu je Gospod dal to zdravilo, toda najprej mu je On dal naslednje pojasnilo vzroka njegovih težav:
2 Zakaj misliš, da niso vrata tvojega srca bolj odprta, kot le za spoznanje? Vzrok je v čustvih tvoje duše in ta čustva so tvoj razum (intelekt). Tvoj razum je preveč dejaven in vleče preveč življenjskega ognja iz srca in ga uporablja v možganih za nepomembne reči. Posledično tvoje srce trpi pomanjkanje ali lakoto in na zunaj postane skrčeno ali omejeno, ker vsebuje premalo življenjskega ognja.
3 Čeprav je temu tako, je notranje tvoje srce v najboljšem redu in to je tudi mesto, kjer ima duh svoje domovanje. Zu­nanja ovojnica tvojega srca je nenehno skrčena zaradi ne­sorazmerne in nerazumne porabe njegovega življenjskega ognja, ker srce občasno ne more proizvajati tiste količine življenjskega ognja iz duha, ki jo tvoj prekomerno dejaven razum zahteva za svoje posvetne funkcije. In zaradi tega tvoj razum zelo pogostokrat postane zelo šibek v vseh svojih delih. Lahko dojameš, da se pomanjkanje tega ognja kaže na dva načina, prvič preko vrste zamegljenosti ali toposti tvojega razuma (možganov) ali v čutih duše, in končno pre­ko neosnovanega strahu in skrbi v tvojem srcu. Vzrok teh stanj je pomanjkanje življenjskega ognja, ki povzroči, da se zunanja ovojnica srca skrči in to poveča pritisk na notranje življenjske kamrice, zaradi česar se zunanje žile, celo tiste v mesenem srcu, začnejo vedno bolj krčiti, in to je vzrok, zakaj tudi od časa do časa fizično trpiš.
4 Vsi živci prejemajo svojo hrano iz srca in živci postanejo zelo šibki, ko postanejo lačni zaradi pomanjkanja življenj­skega ognja. Ko živci trzajo, zahtevajo od srca: “Mi, tkiva in vzvodi organskega življenja smo postali lačni in žejni! Ti si vedno bil naša gostoljubna kuhinja življenja - daj nam hrano in pijačo in ne bodi skop s svežim in krepčilnim zra­kom. In ne pusti nas veneti pod prahom, katerega posvet­na delavnica tvojega razuma tako obilno proizvaja na tako uničujoč način!”
5 Jaz, Gospod, ti povem: Prisluhni besedam svojih živcev in boš zdrav! In moram te vprašati še eno stvar: Zakaj si de­laš jalove skrbi? In zakaj se razjedaš, če veš, da je vsak na­por zaman? Večino časa skrbiš za nič, ker se večina stvari, ki te skrbijo, razblinijo v redkem zraku. Kljub temu te skrbi spet in spet, kot da bi uspeh tvojega dela na svetu zavisel samo od tvoje dejavnosti ali napora. Zakaj to počneš? Saj veš, da brez Mene (Gospoda), ni nič mogoče?
6 Moram ti povedati: V prihodnje ne polagaj toliko pozor­nosti tvojemu zemeljskemu delovanju; namesto tega zaupaj v Mene! Takrat bom blagoslovil vse tvoje delo in boš iz­vajal tvoje poslovanje bolj uspešno, kot je bilo tisto, ki si ga v preteklosti opravil, ko si sam nadziral svoje delo!
7 In sedaj k tvojemu srcu. Obrni hrbet vsem zemeljskim poslom za vsaj štirinajst dni. Ne skrbi o ničemer. Prestavi vse skrbi v popolnem zaupanju na Moja ramena in vse bo v popolnem redu ob pravem času. Medtem ko to počneš, živi primerno, jej in pij brez skrbi, in me vedno prosi, da  naj ob vsakem času blagoslovim tvojo hrano in pijačo. Zjutraj in zvečer zaužij Evangelijsko Zdravilo, ki je naslednje:
8 Vzemi nekrščeno rdeče vino in hladno stisnjeno ekstra deviško olivno olje in ju vtri v tvoje celotne prsi, noge in roke, hrbet, vrat in tudi glavo, posebno v sence. Ob tem popolnoma zaupaj in verjemi v Mene in kmalu boš zopet popolnoma zdrav in boš ponovno pridobil svojo moč.
9 Vendar se moraš med Evangelijskim Zdravljenjem vzdr­žati pitja kave in slabega vina, ker vsebujeta zlobne in ne­čiste duhove, ki povzročajo velik nemir tvojemu telesu.
10 Razmerje olivnega olja in rdečega vina naj bo sledeče: ali 60 % olivnega olja in 40% rdečega vina ali pa 50 % rdeče­ga vina in 50 % olivnega olja. To je odvisno od doslednosti olivnega olja. Dobro ju zmešaj. Mešanica naj se lahko vpija v kožo. Če ne, dodaj malo vina.
11 Ta mešanica se lahko uporablja v preventivne namene in jo lahko uporablja vsak, ki živi stresno življenje ali kadar je potrebno. Uspeh tudi zavisi od čistoče olivnega olja in vina.

18 Staroavstrijske mere in utreži v 18. in 19 stoletju

Dolžinske mere so se naslanjale na človeško telo. 1 Klaf­ter (seženj) je predstavljal razpon rok, ki sta popolnoma iz­tegnjeni vsaka v svojo stran; 1 Elle (laket) je predstavljal dolžino roke, in 1 Zoll (palec) širino palca.

Dolžinske mere

1 Mile (milja)                 2.000 Ruten                            ­7,586 km
1 Rute (palica)                     2 Klafter                              3,8 m
1 Klafter (seženj)                  6 Fut                                  1,9 m
1 Elle (laket)                   0,41 Klafter                             77,8 cm
1 Fut (čevelj)                     12 Zoll                                 31,6 cm
1 Zoll                                12 Linien                              2,63 cm
1 Linie (črta)                      12 Punkte                             2,2 mm
1 Punkt (točka)                   0,18mm

Vse gornje vrednosti so zaokrožene. Natančnejše vrednosti se lahko pridobijo iz podatka: 1 Klafter = 1,896484m.
V večini Lorberjevih del ni uporabljena avstrijska milja; namesto nje se uporablja nemška geografska milja, glede na obseg Zemlje na ekvatorju.
Obseg Zemlje = 5.400 nemških geografskih milj = 40.068km = 24.897,453 angleških milj. 1 nemška geografska milja = 1/15 stopinje zemljepisne dolžine na ekvatorju = 7,42 km. 1.000 m = 1 km = 0,62138 angleške milje, 1 angleška milja = 1,6093 km. 1 ura hoje = 1/2 geografske milje = 3,75 km.

Površinske mere

1 Kvadratna milja (geogr.) = 55 km2                                    
1 Kvadratni seženj = 3,6 m2          
1 Kvadratni čevelj = 0,1 m2
1 Kvadratnim palec = 6,9 cm2
1 Oral (Joch ali dan dela) = 1.600 Kvadratnih sežnjev =  0,58 ha
1 ha = 2,-1711 akrov (jutrov)

Volumenske mere

1 Kubična milja (geogr.) = 408,5 km3
1 Kubični seženj = 6,8 m3
1 Kubični čevelj = 31,55 l
1 Kubični palec = 18,3 cm3

Tekočinske mere

1 Liquid oz. (angl. tekoč. inča) = 29,57 ml
1 Liquid oz. = 473,17 ml
1 Liter = 2,1134  US pint
1 Liter = 1,7607 angleških pint1
1 Startin = 5 BarreIs = 566 l
1 Barrel (sod) =2 Pai/s = 113,2 I
1 Pail (vedro) = 20 Maf = 56,6 l
1 Maf (merica) = 4 Seidel = 1,41 l
1 Seidel (vrček) = 0,35l

Utežne mere

100 pounds(am.funtov) = 1 cent = 45,36 kg
1 Pound (am. funt) = 16 oz. = 453,59 kg
1 Zentner (cent) = 100 pounds = 56 kg 
1 Pound (funt) =  32 Lot = 560g
1 Lot (svinec) = 4 Quintel = 17,5g
1 Quintel (kvinta) = 60 Cran = 4,4g
1 Gran = 73 mg

Natančneje se mere lahko preračunajo iz naslednjega: 1 Kvinta = 4,375467 g. Temperatura se v Lorberjevih delih podaja v Reaumurju. Po Reaumurju voda zmrzne pri 0 in zavre pri 80°. Torej je 1° R = 1,25° Celzija.