Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Zdravljenje bolnih v Jezusovem imenu...

27. Feb 1954: Knjiga 64 Berthe Dudde

  Položite vaše roke na bolne in jih blagoslovite… in moč vaše vere jih bo ozdravila, ker bolno vi osebo zaupate (predate) Meni Osebno; Moja moč pa je neomejena in glede na to tudi lahko deluje neomejeno, čim vi verujete v to… Vse, kar storite združeni z Menoj, mora uspeti… Toda ali se vi dejansko čutite tako tesno združene z Menoj?... Jaz vas namreč moram vprašati to vprašanje, ker je samo od tega odvisna vaša moč za ozdravitev bolnih in ker je od vas samih odvisno, ali boste vašim bližnjim bitjem omogočili okrevanje. Vaša vera mora namreč biti tako močna, da poleg sebe lahko ravno tako čutite Mojo živo prisotnost; na ta način pa delujete v enotnosti z Menoj, ko izgovarjate Moje ime, medtem ko v Mojem imenu blagoslovite bolno osebo… Jaz Sem za človeštvo postal tako oddaljen Bog, da ono ne razume več tega, da je človeško bitje lahko tako združeno z Menoj, da bi (lahko) uporabljal Mojo moč v skladu z njegovo voljo. In celo Moji verniki le redko zberejo takšno moč vere, da oni ne bodo niti za trenutek dvomili v to, ali jih bom Jaz podprl, če želijo pomagati njihovim bližnjim človeškim bitjem… Zato je na razpolago le malo takšnih z darom ozdravitve bolnih; to pa ravno zaradi tega, ker uporabljajo Mene in Mojo moč takrat, ko jo potrebujejo… Ravno tako pa je v poslednjih dneh vera v Mene med človeštvom postala tako šibka in neznatna, da bo globoko pobožna oseba, ki ima na razpolago izredno moč, obenem tudi pritegnila izredno pozornost, da bo ona na ta način, ali dosegla velik duhovni uspeh, da bo tako vodila ljudi nazaj do verovanja v Mene in v moč Mojega imena, ali pa bo sovražno obravnavana s strani tistih, katerim primanjkuje vere in kateri si kot edini prisvajajo pravico, da ljudem oznanjajo Moje ime.
  In slednje je potrebno bolj kriviti, kot pa popolne ne-vernike, ker Me oni poznajo in priznajo, vendar pa jim primanjkuje žive vere v Mene; oni namreč samo podpirajo besede, katere pa še niso v njih postale dovolj žive, da bi lahko prikazale njihove učinke. Oni tega niso poizkušali storiti, kar pa je živa vera sposobna narediti… in če jim nekdo pokaže zgled, ga oni napadajo, ker čutijo duhovno premoč in z zavistjo prepoznajo Mojo pomoč, za katero si sami še ne jemljejo pravice. V poslednjih dneh pred Koncem se bo povečalo število ljudi, v katerih bodo začeli delovati darovi duha, (tistih) ljudi, ki bodo v tako srčnem odnosu z Menoj, da bo vse, kar bodo naredili, narejeno z Menoj, v Moji volji in s klicanjem Mojega imena… In oni se bodo na različne načine dokazovali kot Moji glasniki. Namreč oseba, ki je prežeta s strani Mojega Duha, karkoli kasneje razmišlja, govori ali dela, ona vse to usmerja na Mene in Moje kraljestvo… vse to pa razodeva posebno moč, katero ima samo on na razpolago, ker Mi dovoljuje, da delujem preko njega. Njegova vera v Mene in v moč Moje Ljubezni je namreč tako močna, da mu ona neomejeno priteka. On tako lahko ravno tako na nadnaraven način pomaga njegovim bližnjim človeškim bitjem… On je namreč poln Ljubezni do njih; ta Ljubezen pa mu zagotavlja moč direktno od Mene … zaradi česar mu bo mogoče ravno tako uresničiti vse, kar si on želi. AMEN

Zdravljenje bolnih... Znamenja in čudeži... Dokaz vere.

25. Maj 1954: Knjiga 65 Berthe Dudde

  Jaz poznam Moje Lastne in Jaz poznam njihovo voljo. In glede na to jih bom Jaz poklical, da delajo za Mene in Moje kraljestvo. Zato se vrste dejavnosti v Mojem vinogradu razlikujejo, kakor tudi značaj (narava) Mojih služabnikov, ker vsak izvaja delo, ki je skladno z njegovim značajem… vsak Mi služi v skladu z njegovo sposobnostjo. In Jaz v službo sprejemam vsakega, ki ima dobro voljo in teži k Meni. Poleg tega pa so tudi človeška srca različna, zaradi česar se morajo njive v Mojem vinogradu obdelovati na različne načine; in samo Jaz, Ki poznam tudi najmanjšo kretnjo človeškega srca, lahko presodim, katero bo izkoriščeno za uspešno delo odrešenja.
  Jaz Sem prepoznaven tako v nevihti, kakor tudi v tihem šelestenju ali v nežnem vetriču; najmočnejši elementi dajejo dokaz o Meni in najbolj nežen vetrič pričuje o Meni… Jaz Sem vedno začetek, izvor in temelj… Jaz Sem včasih le komajda opazen, zopet drugič tako izrazito očiten, vendar pa vedno prepoznaven s strani nekoga, ki ima željo in Me poizkuša najti… Jaz Se vedno izražam v skladu s potrebami ljudi odvisno od njihove težave in njihove sposobnosti, da se spremenijo… Kar lahko v neki osebi rezultira v popolni spremembi volje, lahko drugo še kako pusti brez vtisa, zaradi česar pa bo on potreboval večji dokaz Mojega obstoja, kateri mu bo potem dan s strani Moje Ljubezni, da bi ga tako rešil. Vendar pa Sem Jaz tudi tam, kjer nikakršni zunanji znaki ne potrjujejo tega… Jaz Sem ravno toliko prisoten v srcu osebe, ki Mi podarja njeno Ljubezen in voljo; in Jaz bom nežno ter tiho vplival nanj, ker on ne bo potreboval očitnega dokaza Moje prisotnosti; on se ga bo zavedal in bo občutil Mojo bližino tako jasno, da bo imel srčen odnos otroka z Očetom. Na ta način pa že poseduje vse, kar potrebuje za njegovo zemeljsko življenje… neko neomajno (trdno) vero v Mene in Mojo Ljubezen, kar pa mu omogoča, da živi v skladu z Mojo voljo.
  Kjer je ne-verovanje tako močno, da same Besede ne bodo zadostovale, tam bom Jaz pomagal z znamenji in čudeži… Vendar pa se to za ljudi lahko obrne v sodbo (jih lahko obsodi), če jim primanjkuje volje, da bi se spremenili… Toda vera bolnega in nesrečnega ne potrebuje ničesar razen neke spodbude, da bi zrasla tako močna, da Me bo ona izpovedovala pred svetom… Glede na to se Jaz lahko razodenem v Moji moči in slavi bolnim in nesrečnim, ker so bili oni večino časa že prečiščeni preko njihove bolezni, zaradi česar Me njihove duše lahko lažje prepoznajo, če se jim približam… Bolni Mi ne zavračajo vstopa v njihova srca; in če so jim oznanjene Moje Besede, je učinek na njih tako močan, da ima moč Moje Besede že blagodejni učinek, in oni bodo ozdravljeni, ker verujejo (Psalm 107:20; Lk 5:17; Mt 8:16,17).

  Vendar pa ji (veri) bodo morali neverniki, ki o tem pričujejo in na ta način dosežejo vero, najprej dovoliti, da zaživi preko Ljubezni… Potem pa bo odvisno od stopnje Ljubezni, na kakšen način bo njihova vera začela delovati. Njihova odgovornost bo namreč večja, če jih očiten prikaz Mojega delovanja pusti brez vtisa, ker bodo zaradi tega, kar so doživeli, sicer morali verovati, vendar pa pri tem zaradi njihovega znanja ne bodo spremenili njihovega načina življenja… Zaradi tega nikar ne hrepenite po preveč očitnem prikazu vere, ker boste potem prejeli izredno milost, katera pa vas bo obenem tudi izredno obvezala… Če pa vam je to podarjeno, potem to izkoristite in se okoristite z milostjo, da bi dosegli višjo stopnjo… da bi potem pred svetom tudi govorili namesto Mene in v Mojem imenu… da bi bili zvesti delavci v Mojem vinogradu, katerega bom Jaz blagoslovil zaradi dela za Mene in Moje kraljestvo. AMEN

Zdravljenje bolnih... Oznanjanje Jezusa Kristusa.

14. Feb 1958: Knjiga 75 Berthe Dudde

  Ko je nekdo enkrat doseže prepričljivo vero v Mene, je on ne bo nikoli več izgubil, celo če se ponovno sooči s skušnjavami in s slabostmi vere, katerim pa je vsak podvržen, vse dokler živi na Zemlji. On se bo namreč ponovno napotil po stezi do Mene, Katerega je prepoznal kot njegovega Boga in Očeta večnosti. Vendar pa obstajajo ljudje… katerih pa je večina… ki še ne verujejo, ki so še naprej daleč stran od dojemanja, ker so oni od Mene še naprej zelo oddaljeni. In Jaz se občasno še posebno zanimam za takšne ljudi, da bi jim pomagal verovati. To so ljudje, ki bodo preko neverjetnih (izrednih) delovanj, preko ozdravitev bolnih ali preko drugačnih vrst čudežnih delovanj motivirani, da o tem razmišljajo … vendar pa vedno v povezavi s pobožnimi ljudmi… da Jaz tako lahko priskrbim najprej dokaz o Meni Osebno in Moji moči tistim, ki verujejo, s čimer pa obenem tudi spodbudim njihova bližnja človeška bitja, da tudi oni iščejo stik s Tistim, Katerega lahko prepoznajo v teh nenavadnih delovanjih…
  Na ta način so mnogi bolni ljudje pogosto zgolj izbrani inštrumenti, ki preko njihove vere dovoljujejo Moje delovanje v njih in obenem tudi pomagajo njihovim bližnjim človeškim bitjem, da dosežejo vero; Jaz namreč ne bom nikoli dovolil Moji moči, da postane učinkovita v popolnem neverniku. To je razlog, zakaj je duhovna vizija zdravilca sposobna razločiti, ali se ozdravitev z vero lahko zgodi ali pa ne (Apd 14:10). To je razlog, zakaj se ozdravitve ne zgodijo vsakič, celo če je na delu eden izmed Mojih duhovno prebujenih zdravilcev prioriteta je namreč ozdravitev duše, medtem ko bi ozdravitev popolnega nevernika bolj verjetno rezultirala v smrti duše, kot pa v njenem življenju… To pa je tudi razlog, zakaj so zdravilci z vero (ki zdravijo z vero) pogosto napadani s strani posvetnih ljudi, ki verjamejo, da oni njihovo stališče lahko opravičijo z dejstvom, da niso vse ozdravitve uspešne in da so napake postale očitne, katere pa so prisotne ravno zaradi prej omenjenega razloga.  
  Zaradi tega predmet »čudežnega ozdravljenja« ostaja sporen; ljudje namreč lahko verujejo vanj, pa čeprav oni niso prisiljeni na to… Vsak vernik bo prepustil rezultat Meni, ker mu njegova vera v Mene obenem tudi daje zagotovilo, da bom Jaz naredil vse, kar je koristno za dušo človeškega bitja… V poslednjih dneh bodo znamenja in čudeži v porastu, ker bo nujno, da se z dokazi podkrepi moč Jezusovega imena, da se bo na ta način usmerilo pozornost na Njegovo delo Odrešenja. In neverniki Ga bodo še naprej našli, preden bo prepozno... Kjerkoli se oznanja Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa… tam se bodo razodele še mnoge čudovite stvari… Vsak, ki veruje, Mi bo ravno tako služil kot priča, da Moja moč lahko postane učinkovita v njemu… Vsak, ki ima vero, mora bolezen svojega telesa zaupati oznanjevalcem Jezusa Kristusa, da Jaz lahko preko njih prikažem mojo silo in moč ter da obenem tudi pomagam tistim, ki so še vedno šibki v veri, ali pa sploh ne verujejo v Božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa… Pred Koncem morate namreč vsi vi vedeti to, da bom Jaz deloval na nenavadne (izredne) načine in da bom izkoristil tiste, ki so močni v veri in Ljubezni. 

AMEN