Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Zakonski nasvet
27. Junij  1842, dopoldan

1 Piši, piši, saj že dolgo vem, kaj me želiš vprašati!
2 Moj dragi K.G.L., ti Me ljubiš in mi zaupaš v svojem srcu in bi rad od Mene dobil dober nasvet v zadevi, ki se je dobro zavedaš! Tukaj je še ena točka, kjer, kot praviš, je "dober nasvet dragocen"! Kajti povem ti in lahko mi verjameš: v peklu in v sedanjem času je Meni samemu na svetu težko dati dober in učinkovit nasvet, razen, če bi hotel hkrati z nasvetom udariti tudi s svojo vsemogočnostjo.
3 Če bi to storil, čemu bi pa bil koristen prejšnji dober in primeren nasvet? - Glej, pred kratkim sem tako imenovani Zahodni Indiji zaradi njenih preveč industrijskih in človekoljubnih prizadevanj dal nasvet, povezan z Mojo vsemogočnostjo, naj se iz sveta vrne k Meni. Toda ta nasvet je mnoge ljudi (tu ne želim uporabiti nobenega drugega izraza) stal življenja in mnoge vasi njihovega obstoja!
4 Toda glej, to, kar ti je ta primer pokazal v velikem obsegu in kar ti bo več podobnih, če ne še večjih primerov pokazalo v prihodnosti, kaj lahko naredi Moj nasvet, ki je povezan z Mojo vsemogočnostjo in je zato tudi zelo oprijemljiv - enako lahko velja tudi za posamezne ljudi, če bi jim dal vsemogočen nasvet, ki bi bil potem zagotovo učinkovit za ta trenutek.
5 Če pa svetnim ljudem dam prijazen nasvet bodisi po boljšem vzgibu njihovega srca, bodisi, kot je v tem primeru, po prebujenem vidcu in služabniku, mi povej, kje je tisti, ki bo temu popolnoma verjel in ga zato tudi najbolj zvesto upošteval? - Kajti človeški čuti so tako zmotni, da so do največjega čudeža žive Besede tako ravnodušni, kot do vsakega drugega vsakdanjega dogodka na svetu!
6 Zato mi lahko verjameš, da je dajanje dobrih nasvetov ob mnogih priložnostih in v mnogih točkah resnično težko celo zame!
7 Kljub temu pa ti želim vseeno nekaj povedati v zvezi z tvojo zaskrbljujočo zadevo, vendar samo tako, kot te stvari stojijo pri Meni in ne tako, kot je to sedaj v tem velikem in ponorelem svetovnem redu ljudi.
8 Če je kdo spal z dekletom, tako, da se je iz nje rodil sad in si je prej z vsemi možnimi zakonskimi prijemi pridobil njeno najintimnejšo naklonjenost, so možni le trije primeri, ki ga bodo osvobodili od zaveze, ki jo je sklenil. Ti trije primeri pa so: prvič, smrt telesa na eni ali drugi strani; drugič, popolna neprimernost za zakonski stan, ki jo povzročijo kakršne koli okoliščine; tretjič, če dekle postane popolnoma nezvesto moškemu v svojem srcu brez njegove krivde in je v svojem srcu sprejelo ljubezensko ponudbo drugega.
9 Glej, samo ti trije primeri lahko in se štejejo pri Meni kot popolnoma opravičljiv razlog. Vsi drugi razlogi pa, ki so zrasli na skopih in skrajno varljivih tleh svetovnega uma, pa se štejejo pri Meni vedno za nične in neveljavne!
10 Kdor pa po svoji pameti reče: "Rad bi vzel dekle za ženo, če bi mi to dopuščale finančne razmere", temu rečem: "Ti, ki po grehu znaš tako dobro računati, zakaj si nisi to že pred grehom preračunal? - Resnično, zdaj si že prepozen zame s tem svojim izračunom!
11 Ne poznam namreč nobenega takega obračunavanja, ki bi opravičevalo greh in te odvezalo od zaveze, ki si jo sklenil! Zakaj? - Ker je človek z grehom že prelomil večno zavezo z Menoj, ki mi jo je prisegel pri krstu z vodo, zato ne sme tej glavni kršitvi, ki je tej popolnoma enaka, dodati še ene kršitve."
12 Drugič pa naj človek, ki tako računa, upošteva, da njegova preskrba ni toliko odvisna od srečnih posvetnih okoliščin, ampak v celoti od Mene. Z svojim verujočim razumevanjem srca bo zlahka ugotovil, da je preizkus posvetnega izračuna boljši od samega izračuna!
13 Za koga Jaz skrbim, za tega je resnično poskrbljeno, medtem, ko mnogi tičijo v dvojnih ječah sveta, ker so se preizkusi njihovih izračunov izkazali slabše kot domnevno dobro vodeni svetovni izračuni!
14 Glej, to je edini nasvet, ki ti ga lahko dam in je edini dober in resničen! - Toda kdo mu bo sledil? Ali meniš, da ga bo kdo upošteval?
15 Resnično, kdor se ne poroči iz ljubezni do Mene, stori bolje 1 Kor 7,38 . Kdor pa je enkrat dal besedo dekletu, stori hud greh, če prelomi svojo besedo. Toda, če je nekdo že enkrat obiskal dekle v nasprotju z Mojo zapovedjo, toliko bolj mora zato tudi popraviti svoj greh proti dekletu - brez tega dejanja se mu ne bo nikoli izbrisalo iz njegove dolžniške knjige v kraljestvu življenja!
16 Če hočeš, dragi K.G.L., svojemu prijatelju dati takšen nasvet kot od tebe, lahko to storiš! Toda ali bo obrodil sadove, pa pustimo neodločeno v tem času v svetu. Amen.

Jakob Lorber
Nebeški darovi 2