Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

144. Vzroki katastrof

1 (Gospod): "Povem ti: Živite samo petdeset let v pravem Božjem re­du, pa ne boste videli, slišali, okusili in doživeli nobene katastrofe več.
2 Povem vam: Vse katastrofe, kuge, najrazličnejše bolezni med ljud­mi in živalmi, slabo vreme, suha in nerodovitna leta, uničujoča toča, velike rušilne poplave, orkani, silni viharji, napadi neznanskih rojev ko­bilic in še več podobnega - vse to so posledice neurejenega ravnanja ljudi!
3 Če bi ljudje živeli kolikor mogoče v skladu z danim redom, jih vse to ne bi doletelo. Leta bi tekla kakor biseri na vrvici, eno tako blago­slovljeno kakor drugo. Naseljenega dela zemlje ne bi nikoli pestil pre­velik mraz ali prevelika vročina. Ker pa se razumni in nadvse pamet­ni ljudje sami lotevajo stvari, ki daleč presegajo njihove potrebe, če na zemlji zidajo prevelike stavbe in pretirano izboljšujejo, odkopavajo cele gore, da delajo vojaške ceste, ko uničujejo več stotisočev juter najlepših gozdov, ter zaradi zlata in srebra kopljejo pregloboke rove v gore, in končno živijo v medsebojnem prepiru in zmerjanju, medtem ko jih ne­prenehoma obdaja velika množica razumnih naravnih duhov, od katerih izvira vreme na zemlji, in tudi čistost in zdravje zraka, vode in prsti, je mar po vsem tem čudno, če to zemljo čedalje bolj prizadeva nešte­to raznoraznih nesreč?!
4 Skopi in lakomni ljudje zapirajo svoje žitnice s ključavnicami in zapahi in poleg tega postavljajo k svojim zakladom in bogastvom, ki presegajo vsako preobilje, še oborožene stražarje, in gorje tistemu, ki bi se jim rad približal brez dovoljenja; resnično, z njim bi ostro rav­nali!
5 S tem nočem reči, naj bi svoje trudoma pridobljene lastnine ne va­rovali; tu govorim o nadvse nepotrebnem, neznansko velikem preobi­lju. Ali ne bi bilo koristno postaviti tudi takšne žitnice, ki bi bile od­prte za vsakega reveža in slabotnega, četudi pod nadzorom modrega darovalca, da si noben revež ne bi vzel več, kot potrebuje za svojo pre­hrano? Ko bi tako z zemlje izginili lakomnost in skopost - dobro Me poslušajte - tudi ne bi bilo več nerodovitnih let.
6 Vprašuješ, kako bi bilo to mogoče. In Jaz ti na to odgovarjam: Kar najbolj naravno, to pomeni: če ste le nekoliko seznanjeni z notranjim delovanjem celotne narave, morate to ne le kmalu uvideti, temveč ce­lo z rokami in nogami zaobseči.
7 Pred nami raste zdravilna rastlina in tam, nekoliko naprej, nadvse škodljiva, strupena! Se ne hranita obe z isto vodo, istim zrakom, isto svetlobo in toploto? In kljub temu je ta rastlina polna zdravilnih sno­vi, druga pa smrtnega strupa!
8 Le zakaj je tako? Ker zdravilna rastlina s svojo notranjo urejeno na­ravo prilagaja vse naravne življenjske duhove, ki jo obdajajo, svoji dob­ri ureditvi in ti jo potem nadvse prijazno in miroljubno hranijo, se pri­vijajo k njej od zunaj in od znotraj;  tako postane celotna rastlina zdra­vilna, in podnevi v sončni svetlobi njeno izhlapevanje in naravni živ­ljenjski duhovi, ki jo obdajajo daleč naokrog, neznansko zdravilno vplivajo na ljudi in številne živali.
9 Strupena rastlina, katere notranjost je nadvse samoljubna in jezlji­vo srdita, pa prevzame enake naravne življenjske duhove z istim zna­čajem in jih povsem sprevrže; prav tako se privijejo k njej, hranijo rast­lino in ves njihov značaj postane homogen s prvotnim značajem rast­line. Prav tako strupene in škodljive človeškemu zdravju so tudi nje­na okolica in izparine, in živali s svojimi občutljivimi nosnicami se ji ne približajo."

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
Knjiga 4