Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Vzrok Luciferjevega odpadništva od Boga ...

13. Nov 1963: Knjiga 91 Berthe Dudde

  Ko Sem poklical miniature Sebe Samega v obstoj (v življenje), Me je k temu motivirala Moja neskončna Ljubezen, katera je želela sebe podariti, katera si je želela ustvariti posode, da bi se vlivala vanje... Moja Ljubezen učinkuje kot Moč, in ta moč je želela biti ustvarjalno aktivna, in zato so morale Moje stvaritve... ker je Moja moč pritekala v te posode... prav tako na enak način biti ustvarjalno aktivne, ker so ta bitja kot podobe Mene Samega prav tako imela v sebi isti ustvarjalni nagon, ki je priganjal stalno pritekajočo Moč k aktivnosti, ker je moč, ki je sevala iz Mene kot izvirnega Vira moči, nenehno ustvarjala življenje.
  In tako boste razumeli, da so se torej vsa bitja, ki so nekoč izšla iz Mene, nahajala v enakem stanju, v katerem prav tako niso poznala nobene omejitve ustvarjanja vsakovrstnih del, kar jih je naredilo blaženo srečne... temveč, da oni prav tako kakor Jaz niso bili podložni nobeni omejitvi, kajti Moja Ljubezen je bila neskončna, in s tem je moč Moje Ljubezni pritekala v vsa bitja, da bi jih osrečila. Ustvarjalna aktivnost teh bitij se ni nikoli ustavila, ker prav tako ni obstajala omejitev Moje moči, katera se nikoli ne bo potrošila, katera bo vedno in za večno tekla, in zatorej bodo vedno in večno nastajale nove stvaritve, kot bodo tudi vsa Moja nekoč izsevana bitja prejemala Mojo neomejeno moč za ustvarjanje in oblikovanje tako dolgo, dokler bodo sami odprti za Mene, to pomeni, vse dokler se ne bodo upirali osvetlitvi Moje Ljubezni.
  In to blaženo stanje se res nikoli ne bi rabilo končati, ker z Moje strani nikoli nisem naložil omejitev bitjem in se jim prav tako ni bilo potrebno bati zmanjšanja Moči. In vendar se je zgodila sprememba tega nadvse blaženega stanja bitij... povzročena s situacijo, katero so bitja štela za pomanjkljivost: dejstvo, da Jaz Sam, njihov Bog in Stvarnik nisem bil njim viden kot enako bitje, kot so oni sami, da so prav zares vedeli za Mene kot njihovega Očeta, iz katerega so bili nastali, toda, ker se jim Jaz nisem vidno predstavil, so na to gledali kot na omejitev Moje popolnosti.   
  V sebi so začeli gojiti napačne misli, ker Meni Samemu niso postavili teh odprtih vprašanj, na katera bi jim Jaz bil odgovoril tako, da bi lahko razumeli in popravili svojo napačno predstavo. Vendar so verjeli, da lahko prikrijejo te notranje dvome o Moji popolnosti, in vendar Sem Jaz vedel za njih... Toda Jaz nisem uporabil nobene prisile, ampak sem dal njihovim mislim popolno svobodo, katero pa so oni zlorabili... Kajti enake dvome glede Moje popolnosti so prepoznali tudi pri tem bitju, katerega Sem prikazal v zunanji obliki kot prvega, in čigar lepota je sevala v najvišji svetlobi...
  To bitje Mi je prav zares podarjalo vso svojo Ljubezen skozi večnosti, in v tej Ljubezni je bilo izjemno srečno in ene-enake volje z Mano... četudi je njegova volja bila svobodna.
  Pa vendar so se občasno tudi v tem bleščeče sijočem bitju pojavljali tihi dvomi, ker Me on prav tako ni mogel videti. Kljub temu pa je njegova velika Ljubezen do Mene vedno znova premagala dvom, ki se je pojavljal, in je sebe predala Meni in našla svojo blaženost v nenehnem ustvarjanju bitij istega značaja s pomočjo svoje volje in z uporabo Moje moči.
  Vendar se je ta dvom v Mene vedno znova pojavljal, in tudi on (Lucifer) mi ni pokazal, kaj lahko stori... On je gojil dvom tako, da je le ta postal vse močnejši in zmanjševal svojo Ljubezen do Mene... S tem pa je on prav tako slabil samega sebe, ker je njegova zmanjšana Ljubezen do Mene prav tako zmanjšala dotok Moje Ljubezni in s tem prav tako omejila njegovo ustvarjalno aktivnost. Če bi Me on lahko videl, mu ne bi bilo mogoče odtujiti se od Mene, toda ogenj Moje Ljubezni bi ga bil použil-požrl, ker nobeno ustvarjeno bitje ne more gledati izvirnega ognja Moje Ljubezni, ne da bi prenehalo obstajati (2.Mz 33:20)...
  On je to tudi vedel, ker je posedoval najbolj razsvetljeno zavest, vendar se je igral z mislijo, da bo več(ji) kakor Jaz, ker je zračil z najbolj bleščečo Svetlobo in najpopolnejšo lepoto... On si ni mogel predstavljati, da bi ga katerokoli bitje lahko prekašalo v Svetlobi in lepoti, in zato si je prav tako prilastil pravico, da vlada nad vsemi ustvarjenimi bitji, katere je on nedvomno bil ustvaril, vendar je Moč, da to stori, prejel od Mene.
  Zdaj je videl v množici duhovnih bitij svojo moč (oblast) in zato je verjel za sebe, da je sposoben uspeti brez Moje Moči, on je verjel, da jo je on odvzel od Mene skozi ustvarjanje neštetih bitij, in dejstvo, da Jaz Sebe nisem njemu prikazal kot vidnega, je on smatral kot dokaz Moje nemoči... In Jaz mu nisem razbil iluzije, ker Sem ga prikazal v zunanji obliki (eksternaliziral) kot popolnoma svobodno bitje, katerega Jaz nikoli in nikdar ne bom prisilil, da spremeni svojo voljo in svoje razmišljanje... tudi, če on ohranja svojo oddaljenost od Mene cele večnosti.
  Moja Moč se je sedaj srečala z nasprotovanjem in odporom, in posledično je ostala popolnoma neučinkovita. In sedaj to Moje prvo ustvarjeno bitje ni bilo več sposobno proizvesti nobenega dela stvarstva, pa vendar je verjel za sebe, da je velik in mogočen, ker je gledal na ogromno število duhovnih bitij kot na svojo lastnino, katera so se tako kot on uprla proti Meni in zavrnila osvetlitev Moje Ljubezni... Tudi oni so prav tako postali nesposobni za kakršnokoli aktivnost, saj so se prav tako oddaljili od Mene neskončno daleč. Vendar je to bila njihova svobodna volja, katero Sem Jaz spoštoval, in tako bodo oni ostali oddaljeni od Mene tako dolgo, vse dokler se Mi v svobodni volji znova ne približajo in Me zaprosijo za osvetlitev z Mojo Ljubeznijo..
  Tudi prvo ustvarjeno bitje... Moj sedanji nasprotnik... se bo napotil po poti vrnitve k Meni nekega dne, prej ali slej bo tudi on zopet hrepenel po osvetlitvi z Mojo Ljubeznijo in jo v svobodni volji sprejel od Mene, ker bo nekega dne odstopil od svojega odpora, tudi, če bodo minile še večnosti... Vendar vse kar je bilo nekoč izsevano iz Mene kot Moč, se bo neizogibno ponovno vrnilo k Viru Moči od večnosti.

AMEN