Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Vzgoja in življenje v čistosti

13 Če hoče hišni oče in gospodar ohranjati pravi in dober red v svoji hiši, se ne sme spustiti na nižjo raven svoje služinčadi, saj bi se kmalu navzel njenih vsakovrstnih slabosti. Kajti če bi storil to, bi postal ujetnik svoje razpuščene služinčadi, in ko bi potem hotel temu ali onemu reči: stori to ali stori ono, ali bi ga ti služabniki, ki so si pri­dobili moč nad gospodarjem, še poslušali? O ne, samo norčevali bi se iz njega in ga zasmehovali.
14 To bi se zgodilo tudi vojskovodji, če bi se podredil vojščakom, ki dolgujejo svojo moč in pogum vendarle samo njemu. Če bi prišel sovražnik in bi poveljnik vojščakom ukazal, naj se spopadejo z mo­gočnim sovražnikom in ga premagajo, ali bi vojščaki slabotnega voj­skovodjo sploh ubogali? O ne, upirali bi se in rekli: 'Kako nam moreš ukazovati, slabič? Če nisi imel toliko poguma in volje, da bi nas resno učil uporabljati orožje, in si se samo igračkal z nami kakor tovariš pri igri, kako nas boš zdaj vodil zoper sovražnika? Nikoli nisi bil naš učitelj, saj smo te učili mi! In kako si zdaj nenadoma predstavljaš, da bi lahko poučeval nas, stare učitelje, ki smo te vsega naučili?'
15 Glej, tako se godi vsakemu človeku, od katerega niso starši in učitelji že od najzgodnejšega otroštva strogo zahtevali, naj se v vseh mogočih strasteh mesa zatajuje, da te ne bi zagospodovale njegovi duši in jo usmerjale. Kajti če duši zrastejo čez glavo, potem bo duša v težavnem položaju, ko bo morala ukazovati poželenju in dražem svojega mesa, ker je prav v svojem mesu postala slabotna, popustljiva in trhla.
16 Če pa je imela duša že od mladosti modro vzgojo na temelju jasnega razuma in urjenja, da postaja čedalje bolj gospodarica svojega mesa, in mesu ni dopuščala nič več, kot mu je pripadalo po naravi po Mojem redu, bo takšna duša razumljivo tudi sama od sebe rav­nodušna do vsega sveta in njegovih zakladov ter drugih užitkov; in takšna duhovno močna duša obvladuje ne samo strasti svojega telesa, temveč tudi vso naravo sveta in tako tudi celoten pekel ter njegovega kneza laži in teme.
17 Zdaj torej veste, kdo in kaj je v resnici pekel ter knez laži in teme, in kako se je treba z njim bojevati, da bo zanesljivo premagan. Če boste ravnali tako, boste ljudje te Zemlje kmalu in zlahka povsem uničili njegovo kraljestvo in postali pravi gospodarji vse Zemlje, svo­je in njene narave!«

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 8 12,13-17