Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Jezusovo vstajenje

Sporočilo

  Janez: Prvi dan po Sabatu je Marija iz Magdale zelo zgodaj zjutraj, ko je bilo še temno, prišla h grobu in je vi­dela, da je bil kamen odmaknjen od groba. Tedaj je stekla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus po­sebno ljubil, in jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so Ga odnesli.«
  Tedaj sta Peter in drugi učenec odšla ven in se odpravi­la na pot h grobu. Tekla sta skupaj, vendar je drugi uče­nec tekel naprej, hitreje kot Peter, in je prvi prišel h gro­bu. Sklonil se je in zagledal, da na tleh ležijo platnene rju­he, vendar ni vstopil. Tedaj je za njim prišel tudi Simon Peter in  je vstopil v grob. Tam je videl ležati platnene rju­he; krpa za znoj pa, ki jo je Jezus imel na glavi, ni ležala ob rjuhah, temveč posebej, zložena na posebnem mestu. ­- Zdaj je vstopil tudi drugi učenec, ki je prvi prišel h gro­bu in je tudi videl in je verjel; nista namreč še razumela Pisma, da On mora vstati od mrtvih. - Nato sta oba učen­ca odšla spet domov.
  Marija pa je stala zunaj ob grobu in jokala. S solzami v očeh se je sklonila naprej in pogledala v grob. Tedaj je vi­dela, da tam sedita dva angela v belih oblačilih, eden ob vzglavju in drugi ob vznožju mesta, kjer je ležalo Jezuso­vo mrtvo truplo. - Rekla sta ji: »Žena, zakaj jočeš?« - Od­govorila jima je: »Ker so mojega Gospoda odpeljali in ne vem, kam so Ga odnesli.« Po teh besedah se je obrnila in pred seboj zagledala Jezusa, pa ni vedela, da je to Jezus.
  Tedaj ji je Jezus rekel: »Žena, zakaj jokaš? Koga iščeš?«­
  Marija pa je mislila, da je vrtnar in Mu je rekla: »Go­spod, če si Ga ti odnesel, mi povej, kam si Ga položil; po­tem bom šla ponj.« - Tedaj pa ji je Jezus rekel: »Marija!«­- Obrnila se je in hebrejsko vzkliknila: »Rabbuni!«, kar pomeni »Učitelj«. - Jezus pa ji je rekel: »Ne dotikaj se Me! Ker se nisem še dvignil k Očetu. Pojdi pa k Mojim bratom in jim reci, da grem Jaz k Svojemu Očetu in vaše­mu Očetu, k Mojemu Bogu in vašemu Bogu.« - Tedaj je Marija iz Magdale šla in je oznanila učencem, da je vide­la Gospoda in jim povedala, kaj ji je rekel.
  Ko se je potem tistega prvega dne po Sabatu zvečerilo in so bila vrata na kraju, kjer so bili učenci, zaklenjena iz strahu pred Judi, je prišel Jezus, stopil sredi mednje in jim rekel: »Mir z vami!« Po teh besedah jim je pokazal Svoje roke in Svojo stran. Učenci so se razveselili, da so videli Gospoda. Potem jim je še enkrat rekel: »Mir z vami! Kot je Moj Oče poslal Mene, tako tudi Jaz pošiljam vas.« Po teh besedah je dihnil nanje in jim rekel: »Sprejmite Svete­ga Duha! Komur boste odpustili grehe, mu bodo odpušče­ni; komur jih boste zadržali, temu bodo zadržani.«
  Tomaža pa, enega od dvanajsterih, z vzdevkom »dvoj­ček«, ni bilo poleg, ko je Jezus prišel. Nato so mu drugi učenci povedali: »Mi smo videli Gospoda.« On pa jim je odgovoril: »Če na Njegovih rokah ne bom videl sledi žeb­ljev in ne bom smel svojega prsta položiti v rano in svo­je roke v Njegovo stran, ne bom nikdar veroval.« - Osem dni kasneje so učenci spet bili v hiši in tokrat je Tomaž bil z njimi. Tedaj je pri zaklenjenih vratih prišel Jezus, stopil. sredi mednje in rekel: »Mir z vami!« Nato je rekel Toma­žu: »Stegni svoj prst in oglej si Moje roke! Potem stegni semkaj svojo roko in jo položi na Mojo stran, in ne bodi neveren, temveč veren!« - Tedaj mu je Tomaž odgovoril: »Moj Gospod in moj Bog!« - Jezus mu je odgovoril: »Ker si Me videl, veruješ. Blagor tistim, ki Me niso videli, pa vendar verujejo!«
  Jezus je pred Svojimi učenci naredil še mnogo drugih čudežnih znamenj, ki v tej knjigi niso zabeležena. Ta pa so bila zapisana, da bi verjeli, da je Jezus Mesija, Božji Sin in da imate življenje v Njegovem imenu.

Jakob Lorber
Križ in krona