Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Vprašanje o Sveti Trojici
27. april 1842
Prevod A.P.

Napisano je: »…kdor je videl Mene je videl Očeta…« (Janez 14-9). V Marku (13-32) pa piše: »Za tisti dan ali uro, pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih, niti Sin, ampak samo Oče.« Kako je mogoče ti dve stališči uskladiti? – In ali to ne pomeni tudi: »Oče je večji od Mene?«

1  To je sicer že pravo vprašanje Zame; vendar bi se morali tisti, ki to sprašujejo, prej zelo prizadevati, da bi si to razlagali z glavnim ključem ljubezni in s tem sami videli, izvedeli in odmerili, kako globoko so že prodrli v njihovo notranjost. – Vendar je še tisoče vrstic, ki jih v duhovnem temelju še vedno ne prepoznajo, zato zanje ostaja še veliko dela!
2 Kar pa zadeva predložena odlomka, poslušajte in z odprtim srcem poglejte v sveto globino Moje ljubezni v sebi! – Kajti svetloba Ljubezni govori tako:
3 'Oče' je najčistejša 'večna Ljubezen v Bogu' ali 'večna bistvena Beseda' v Sebi. – 'Sin' pa je Očetova izgovorjena Beseda ali Oče, ki se vam v Sinu bistven razodeva. Oba se vedeta kot ena misel in ena izrečena beseda, saj je misel osnova ali oče izgovorjene besede, vendar izgovorjena beseda spet ni nič drugega kot razkrita misel ali oče besede same.
4 Če to zdaj razumete, vam mora biti jasno kot beli dan, da kdor vidi in sliši Sina, mora videti in slišati Očeta, in da sta zato Oče in Sin eno in isto, kot misel in nato izgovorjena beseda – in da je Oče v Sinu in Sin v Očetu, kot misel v izgovorjeni besedi in izgovorjena beseda v misli.
5 Na podlagi tega morate tudi razumeti, zakaj je Oče več kot Beseda ali Sin. Beseda bi bila brez Očeta ali brez vnaprejšnje misli popolnoma nemogoča! Tako je Oče, kot večni spočetnik Besede, več kot spočeta Beseda. Ko pa je Beseda spočeta, potem je zagotovo popolnoma enaka Očetu!  
6 In, če vse to razumete, mislim, da bi vam bilo skoraj odveč še naprej pojasnjevati zakaj (pri Marku 13-32) 'nihče' ne ve ničesar o prihodnjem dnevu in uri bližajoče velike sodbe nad vso Zemljo, duhovno vzeto, razen Očeta - in ne tudi 'Sina'. Če imate v svojem srcu le eno gorčično zrnce razuma (ne v možganih glave), potem morate takoj uvideti, da se znanstvena misel manifestira skozi besedo – toda ali je zato beseda znanost? Zato lahko to, kakor vse drugo, ve le Oče, ne pa tudi Sin, ki je kakor jezik v Očetovih ustih.
7 Da pa boste imeli popoln pogled na Očeta, Sina in Duha, potem vedite to:
8 Bog - človek Jezus je bil v bistvu Sam Oče ali Večna Ljubezen in Modrost prekrita s človeškim mesom - ali polnost utelešenega Božanstva.
9 Izgovorjena 'Beseda' Boga - človeka Jezusa ali Njegov Nauk pa je 'Sin'.
10 Ker pa je Oče že od večnosti vedel kaj bo storil, je bil tako Bog - človek Jezus tudi že od večnosti v 'Očetu', vendar se je kot 'Bog-človek' utelesil šele potem, ko je Oče Sam očitno spregovoril!
11 Povejte Mi, ali še sedaj ne razumete kako sta Oče in Sin eno in isto? - Če pa imate še vedno pomisleke, poglejte Duh, ki vas mora zagotovo voditi k vsej resnici!
12 Kajti isti Duh, ki je bil večno v Očetu (to je pravečna temeljna Misel ali večna najčistejša Ljubezen) - je zagotovo tudi v izgovorjeni Očetovi 'Besedi', kjer pa je Duh, bo zagotovo tudi eno in isto bitje! Če ne bi bilo tako, kako bi Bog-človek Jezus lahko rekel o Sebi: »Jaz Sem Pot, Resnica in Življenje!« Nihče ne pride k Očetu drugače kot po Meni!« (Janez, 14-6) - kar pomeni toliko kot: 'Jaz Sem Ljubezen ali Oče in večna Modrost ali Sam Bog, ali Duh in izgovorjena Beseda, ali večno Življenje Samo, v katerem prebiva vsa polnost utelešenega Božanstva.
13 Ker pa je to tako, Mi povejte, na kateri drug način lahko nekdo pride do Očeta, če Ga noče dojeti in pritegniti, za kar ima svobodno voljo!?
14 Kdor torej Očetovo izgovorjeno Besedo dejavno ali živo v sebi sprejme, potem sprejme tudi Sina. Kdor pa je v sebi sprejel Sina, bo gotovo sprejel tudi Očeta, saj sta Sin in Oče eno in isto !
15 Kdor pa je s tem v sebi sprejel Sina in Očeta, bo zagotovo imel v sebi 'Duh in Svetlobo', ki je enaka kot v Očetu tako tudi v Sinu in bo iz tega Duha 'v vsej Resnici' in sicer iz preprostega razloga, ker razen te ni nobene druge svetlobe in vsa svetloba torej izhaja le iz te edine Svetlobe. – Toda kdor je v Svetlobi, je tudi prek Sina v Očetu.
16 Ker pa je Oče pravečni temelj Življenja in vsa svetloba izhaja iz tega Življenja, bo človek zagotovo imel tudi večno življenje, če bo v Svetlobi in Svetloba v njem prek Sina, Duha in Očeta!?
17 Vendar mislim, če niste še bolj slepi od središča Zemlje, bi vam to moralo biti dovolj za spoznanje, da kdor vidi Jezusa v Duhu, ne bo potreboval več nobenega teleskopa, da bi videl tudi Očeta!
18 Toda razlog, da tega ne razumete, ko berete, je zgolj zaradi vašega materialno – poganskega trojnega božanstva, ki je bilo zasnovano v Nikeji in se je kasneje vse bolj materializiralo, celo v kiparstvu, tako da se od tega sedaj bolj ali manj ne morete ločiti. Zato mora sedaj vsa prejšnja varljiva svetloba v vas odmreti, če želite doseči čisto duhovno svetlobo od Mene!
19 Razumite to in se po tem ravnajte, tako boste zlahka in kmalu prišli k Meni, Svetem Očetu! – Amen. 

Jakob Lorber
Nebeški darovi