Spletno stran gostuje moj-splet.si
Jezusovo vstajenje in poduhovljenje...

Ta spiritualizacija telesa je bila zagotovo v Moji moči, ker sem bil popolnoma prežet z ljubeznijo in ker ljubezen raztaplja vsako nečisto snov, kajti.... kjer je prisotna ljubezen.... se ne more ohraniti nič nečistega, ker ljubezen zagotavlja združitev z Večno ljubeznijo, saj vse použije in pusti le čistega duha, ki se tako lahko združi s Prvotnim duhom večnosti. ...


Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?

In najpreprostejša razlaga so vedno besede: "Oče in Jaz sva eno..." (Jn 10,30). To je bilo že popolno zedinjenje, zato sem lahko rekel: "Končano je...."(Jn 19,30).    Jezus 'človek' je žrtvoval svoje življenje, trpel kot človek in doživel nepopisno bolečo smrt... A vendar se je tudi združil z večnim Božanstvom, kajti ljubezen je bila v človeku Jezusu do konca, sicer ne bi mogel reči: 'Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo' (Lk 23,34).          ...


Ne dovolite, da bi bila žrtev na križu zaman....

Moje trpljenje in smrt na križu sta lahko zaman tudi za vas ljudi, žrtev na križu je lahko zaman za vas, ki ne pustite, da bi na vas naredila vtis, ki ne priznavate božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa, ki opazite le 'človeka Jezusa', ne priznavate pa njegovega božanskega duhovnega poslanstva in se izključujete od tistih, za katere je bilo dejanje odrešenja izvršeno. ...

Nihče ne pride k Očetu razen po Meni

Edina pot do Mene je po Jezusu Kristusu, saj mora biti najprej odrešena krivda za greh, da bi Me lahko sprejeli...., Nobeno bitje, ki je prostovoljno postalo grešno, se Mi ne more približati pred odrešenjem po Jezusu Kristusu. To je zakon, ki ga ne more spremeniti niti Moja neskončna ljubezen. ...


Odrešenje samo po Jezusu Kristusu....

In zdaj Moj nasprotnik drži bitje v ujetništvu, ne more se več osvoboditi. Bitju je treba pomagati, saj je samo prešibko, da bi se ločilo od njega. In ta pomoč je samo v Jezusu Kristusu... Če vi ljudje hočete postati svobodni, kar lahko dosežete v zemeljskem življenju, potem morate na pomoč poklicati Jezusa Kristusa. ...


O smrt, kje je tvoje želo

Vzemite Moje besede resno in verjemite, da sem tudi Gospod nad smrtjo in da lahko odženem vse grozote od tistega, ki je s svojo vero in ljubeznijo postal Moj lasten. In četudi se zdi, da njegovo telo trpi.... Jaz določam stopnje bolečine in resnično, Moja ljubezen ne bo dala človeku nositi več, kot je sposoben nositi in kot je potrebno za njegovo dušo. Zato sem lahko prepričljivo rekel: 'Smrt, kje je tvoje želo; pekel, kje je tvoja zmaga....'. (1 Kor 15,55)       ...


Pravilen odnos človeka do Jezusovega odrešenjskega dejanja...

Toda tisti, ki živijo ravnodušno, ki ne verjamejo v Jezusa Kristusa in njegovo odrešenjsko dejanje, tudi ne bodo verjeli v nadaljevanje življenja duše po smrti. Vendar pa jim bo spoznanje Jezusa Kristusa vedno znova dostopno, da bo spodbudilo njihove misli in jih vedno znova usmerilo k iskanju in odkrivanju njihovega odnosa do Njega. Jezus sam pa bo spodbujal tudi najmanjšo pripravljenost, prišel bo naproti človeku in mu olajšal pridobitev vere Vanj... Toda prepuščeno je njemu samemu, njegovi svobodni volji, saj se mora sam odločiti za Jezusa Kristusa, da bi mu omogočil odrešenje. ...


Spust v pekel.... Luciferjevo nasprotovanje....

Toda prišel je trenutek, ko je moral (Satan) spoznati, da je njegova moč poražena... Sprejeti je moral, da je našel svojega gospodarja v človeku Jezusu, čigar ljubezen je dosegla združitev z Mojo... In tako je njegovo sovraštvo postajalo vedno močnejše, ker je božanski Odrešenik Jezus Kristus zdaj postal resen nasprotnik, ki bi lahko s svojo ljubeznijo vzel njegove privržence. ...


Sestop v pekel...

Toda spustil sem se tudi v najgloblje jame, da bi tudi tja prišel kot človek, poln ljubezni, ki je žrtvoval svoje življenje za svoje brate.... Vendar sem našel le malo zaupanja in le redke so zapustili klobčič pokvarjenosti.... Vse so bile namreč še vedno trdno ujete v krempljih sovražnika, ki je, vnet od besa, moral prepoznati Mojo zmago nad njim in je zato storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi svoje privržence zadržal v breznu. ...


Trpljenje in umiranje Jezusa Kristusa

Trpel sem in se boril, resnično sem potil krvavi pot, pogledal sem v vse jame pekla, strah in groza pa sta Mi raztrgala dušo. ...


Velika noč.... vstajenje - premagovanje smrti....

S svojo smrtjo na križu sem pridobil pravico za vse, odprl sem vrata in vsem ljudem pokazal pot, ki vodi do teh vrat... Ljudem sem pokazal, kako lahko tako kot Jaz pridobijo večno življenje, kako lahko človek sam premaga smrt, ki je stanje nemoči in teme in jo je zato treba nadomestiti s stanjem moči in svetlobe, da bi bila premagana.  ...


Veliki petek.... Ljubezen....

Čisti človek je moral umreti na križu v strašnih mukah, vendar je prostovoljno vzel nase to žrtveno smrt iz ljubezni do ljudi, ki lahko najdejo odrešitev, če želijo sprejeti, da je bilo dejanje odrešenja storjeno tudi zanje... Ker je ljubezen umrla za vse ljudi, zbrisala je krivdo vseh ljudi... Ljubezen je zmagala nad satanom, ki je brez ljubezni in je zato nemočen, kadar se v boju uporablja le orožje ljubezni. ...


Veliki petek.... Pot na Golgoto

Te muke vsega človeštva sem videl v Mojih mislih, in usmilil sem se nesrečnih duš. Zato sem človeški rod razbremenil bremena greha in prehodil pot na Golgoto, nase sem prevzel nepopisno trpljenje, da bi odkupil krivdo, ki je bila tako ogromna, da je bilo le nadčloveško trpljenje primerno kot dejanje sprave.  ...


Velikonočno sporočilo....

Prizadevajte si, da se duhovno prerodite, tako rekoč doživite duhovno preobrazbo, da boste lahko kadar koli zapustili grob svoje fizične lupine in v najbolj sijoči svetlobi izstopili v večno življenje.... Moje vstajenje tretji dan vam je dalo dokaz, da lahko smrt premaga vsak človek, ki Mi sledi v resnici.                                                           ...


Vera v Jezusa Kristusa je v nevarnosti...

Zato je v poslednjem času še posebej pomembno, da ljudem zagotovimo spoznanje o Jezusu Kristusu, božanskem Odrešeniku... In vsi, ki želijo služiti Bogu, naj to nalogo obravnavajo kot prednostno, z njo naj preprečujejo nasprotnikovo delovanje, ljudi naj obveščajo o Tistem, h kateremu naj se obrnejo, če nočejo priti v roke sovražnika in uničevalca. ...


Vstajenje

Resnično in zares sem vstal od mrtvih in se vidno pokazal svojim.... ter s tem ljudem dokazal, da sem kot človek premagal smrt, da tisti, ki je prinesel smrt na svet, nima moči, da bi na Zemlji obdržal Moje telo, ki je bilo z dejanjem odrešenja že oblečeno v duhovno oblačilo. ...


Vstajenje.... Razpadanje mesenega telesa....

.Je pa je vsakdo, ki išče in si prizadeva doseči življenje za svojo dušo, lahko tudi prepričan, da bo ta po smrti telesa vstala od mrtvih, saj je dokaz za to dal Jezus Kristus, ki je tretji dan vstal od mrtvih in je premagal smrt in tistega, ki je prinesel smrt na svet.     ...


Vstajenje tretji dan

Ljudje so lahko ubili le Moje telo, a tudi to po Mojem križanju ni bilo več podvrženo naravnim zakonom, saj je bilo osvobojeno vseh omejitev.... Toda človek na Zemlji le redko doseže stopnjo zrelosti, ki omogoča, da se telesne snovi po zemeljski smrti telesa uskladijo z dušo, zato je vera v vstajenje zelo krhka ali povezana z napačnimi pojmi. ...


Vstajenje tretji dan 2

Moje vstajenje, ki je bilo končna krona dela odrešenja, da bi ljudje izvedeli, da sem premagal smrt, in da ni potrebno nikoli več doživeti smrt nikomur, ki mi sledi, ki želi prejeti blagoslov Mojega odrešenjskega dejanja in tako živeti življenje, kakršno sem Jaz živel na zemlji. ...


Vstajenje, velikonočna nedelja

Zlomil je moč smrti, kar pomeni, da je dosegel zmago nad peklom, zmago nad Satanom, ki je s svojim vplivom spravil ljudi v stanje smrti, ki je najprej povzročil smrt duhovne substance, ki se ni mogla oživiti z lastno močjo, ker jo je Satan držal zvezano. Človek Jezus pa je to moč zlomil in lahko jo je zlomil, ker se je med svojim zemeljskim življenjem združil s svojim večnim očetom in se tako s svojo močjo podal v boj s Satanom, moč pa je pridobil, ker je bil poln ljubezni in je tako postal prejemnik moči od Boga ...


Žrtev na križu je bila darovana za čas in večnost....

In dokler bo Zemlja služila kot prostor za zorenje duha, dokler bodo ljudje živeli na tej zemlji, bo žrtev Jezusa Kristusa na križu edino zagotovilo, da se bo človeštvo osvobodilo vsega suženjstva. ...