Spletno stran gostuje moj-splet.si
2. Peter 3,10

Vedno znova vas opozarjam na to, toda ker vi ljudje ne verjamete, ker Mojih besed ne jemljete resno, vas bo to presenetilo, kajti četudi bo Moj nasprotnik v zadnjih dneh kraljeval na Zemlji, celo če spravi ljudi tako popolnoma pod svoj nadzor, da izgubijo vso vero in so na koncu pravi hudiči, ki zatirajo Moje lastne in jim povzročajo največjo stisko, bodo kljub temu enako zgroženi, ko bodo Moji lastni dvignjeni pred njihovimi očmi in bodo spoznali, da se ne morejo več rešiti, da bodo sami postali žrtev dejanja uničenja, da ni več izhoda in da jih bo zemlja požrla. ...


Bitka svetlobe proti temi v poslednjih dneh....

Vendar Moj nasprotnik deluje z zvijačo in silo... Ogrne se v oblačilo Mesije; ljudem obljublja zemeljske izboljšave in tako v to mrežo zvablja lahkoverne ljudi, ki doslej niso mogli odtrgati svojega srca od posvetnega premoženja. ...


Božanski poseg... Napoved...

V času svojega zemeljskega bivanja se je neskončno oddaljil od Boga in znova stremi k stanju izgnanstva; zato je njegovo življenje na Zemlji popolnoma brez smisla, saj ne priznava Boga. ...


Čas konca... znamenja

Kajti samo razmišljujočega človeka je mogoče učiti, sicer gre vsaka lekcija mimo ušes.... Do konca bo minilo le malo časa, a ta čas je še vedno mogoče dobro izkoristiti, če človek misli resno doseči svoj cilj. ...


Čudeži.... Lažni preroki....

Božja razodetja so namenjena predvsem širjenju resnice in oznanjanju Njegove volje, katere upoštevanje človeku prinese večno blaženost. Po vidcih in prerokih bo tudi oznanjal konec sveta in opozarjal na znamenja poslednjih dni. In njegova volja je, da  človeštvo sprevidi, tako da nihče ne more reči, da je ostal neveden in neopozorjen, ko ga bo doletel konec. ...


Dvomi v božanska razodetja

Pravzaprav je veliko lažje spoznati s čisto resnico popolnoma skeptičnege človeka, kot prepričati tiste, ki preveč vneto preučujejo knjigo knjig (Biblijo) in si skušajo racionalno razložiti vsako črko, Moje preprosto sporočilo pa zavračajo kot delo zlih duhov. Moj nasprotnik (satan) je že razširil gosto temo in uporablja celo to knjigo, da zmede logično razmišljanje ljudi in jim prepreči, da bi pridobili jasno ...


Duhovna depresija - posledice materializma

Dokler se bodo lotevali raziskovanja brez Mene, bo njihovo razmišljanje zamegljeno in rezultati bodo napačni.... In rezultat bo nepredviden učinek, propad dela stvarstva, katerega ohranitev zahteva moč, ki teče vanj v pravi meri. In tako bo s človeško voljo, ki ne meri Name, ampak izključno na materijo, povzročeno zadnje uničenje na tej zemlji, ne da bi ga Jaz preprečil, saj je čas izpolnjen, in vse človeštvo, razen Moje majhne črede, zrel za uničenje. ...


Duhovni kaos.... Svetovni požar... Mesija... Gospodova napoved

Na svetu se bo zgodilo natančno tako, kot je zapisano, da ne bo ostal niti kamen na kamnu (Mt 24,2), kajti v tistih dneh bo svet doživel popoln propad vsega, kar se je ohranjalo tisoče let. Vsem tradicijam bodo nasprotovali; to bo pomenilo neprimerljiv kaos tako v duhovnem kot v zemeljskem smislu... Ljudje ne bodo mogli več razlikovati, v kolikšni meri so njihova mnenja pravilna ali napačna... ...


Eksperiment pred koncem zemlje

Zemlja v svojem jedru je in bo ostala neraziskana za ljudi do konca. Poleg tega Jaz držim sile velikanske moči vezane (omejene) v središču zemlje, da ne bi ogrozile nadaljnjega obstoja zemlje, dopuščam le, da občasno pride do izbruhov, ki tem silam omogočijo, da na kratko izbruhnejo, da bi duhovnim substancam, ki so sposobne razvoja, dali priložnost, da se oblikujejo nad zemljo in tako začnejo svojo pot vzpona. ...


Gospodov ponovni prihod

Jaz bom Osebno prišel, ko Moji Lastni ne bodo več mogli videti izhoda, ko bo Moj nasprotnik odkrito nastopi proti njim. Takoj, ko se začne verski boj boste vedeli, da je prišla zadnja ura, ker bo to njegovo zadnje dejanje, to bo zadnja bitka na Zemlji, ki se bo končala z njegovim končnim porazom. ...


Izkoristiti čas na zemlji, da se iztrgamo iz kalupa... Jezus Kristus

To zmorete, kajti na voljo so vam mnoga sredstva pomoči, ni treba, da ste zaman hodili po zemeljski poti, imate povsem določeno jamstvo za svojo odrešitev: božanski odrešenik Jezus Kristus sam, ki vas je s svojo krvjo na križu odrešil iz ujetništva. Brez Njegove pomoči bi bili resnično prešibki, da bi dokončali delo odrešenja; toda z Njim to zmorete, saj vam On pri tem pomaga, daje vam moč tam, kjer ste sami prešibki, On vas osvobaja od prejšnjega gospodarja, če imate le voljo, da mu dovolite, da vas odreši. ...


Izpolnitev napovedi.... Predhodna katastrofa....

Samo smrt prestraši neverne ljudi, zato jim jo bom prinesel domov, vendar le z namenom, da bi jih spodbudil, da bi v največjem strahu klicali k Meni, ki jih edini lahko ohranim pri življenju, ko se zemeljska rešitev ne zdi več mogoča. ...


Jedli so in pili…. in ravno tako je bilo pred poplavo

Ko se konec vse bolj približuje, bo ponovno vse tako, kot je bilo pred veliko poplavo. Ljudi bo zajelo neko povečano mamljenje po življenju in bodo pod vplivom sveta z vsemi njegovimi privlačnostmi. Ljudje se ne bodo več sposobni kontrolirati in tudi želeli se ne bodo, in glede na to bodo brezvestno uživali življenje v grešnosti. ...


Kaj se zgodi, če se ljubezen ohladi

Kjer ni ljubezni, Bog ne more biti prisoten, saj je kot čista Ljubezen lahko prisoten samo tam, kjer obstaja ljubezen ...


Kakšni usodi se približuje svet

In ne morem storiti nič drugega, kot da vam vnaprej pošljem strogo opozorilo, naravno katastrofo tako velikih razsežnosti, da bo sprožila strahoten strah, da bi tako lahko prepoznali slovesni glas vašega Boga in Stvarnika, a do konca usodo človeka določa njegova svobodna volja, kajti ne jaz ne moj nasprotnik ne bova uporabila prisile. ...


Katastrofa.... Izpolnitev Svetega pisma.... Božja ljubezen do človeštva....

Le redki ljudje so pozorni na znamenja časa, ti redki pa vedo, da je prišel čas, ki ga je razodel Jezus, saj se uresničuje, kot je zapisano, in zavedajo se, da je vsako časovno obdobje vnaprej določeno za večnost. Nobenega dvoma ni, da bo Zemljo kmalu doletela strašna katastrofa. ...


Konec sveta.... Sodni dan....

Konec bo prišel, ko ga nihče ne bo pričakoval... To bo čas, ko bodo ljudje, ki zavračajo Boga, v polnosti uživali življenje, medtem ko bodo Bogu zvesti nestrpno čakali na Gospodov prihod. ...


Kristusov drugi prihod

Kakor je bilo na zemlji v času Mojega (prvega) prihoda, tako je na zemlji tudi sedaj, gre za enako veliko duhovno stisko, za brezupno stanje človeštva, če mu ne pridem na pomoč. Prevladuje brezčutnost, vera je zakrnela, pisana beseda je za ljudi postala brez pomena, saj je ne živijo več in se zato ne morejo osvoboditi svoje bede. ...


Lažni Kristusi in preroki.... Satanova maska....

In Moj nasprotnik ve, kako najbolje pridobiti ljudi, ki Mi še niso povsem predani... Ne izogiba se vplivanju nanje pod masko pobožnosti; njegov cilj je popačiti Mojo podobo, odtujiti ljudi od Mene; njegov cilj je, da bi jim bilo težje prepoznati Mene in zato uporablja besede, ki imajo lahko različne pomene in jih nato razlaga tako, da bodo napačno razumljene in bodo vodile stran od resnične vere Vame in od ljubezni, saj zaradi njegove interpretacije ne morem biti pravilno prepoznan. ...


Laž in resnica

Čista Resnica je laž v njihovih očeh... Veliko bolj verjetno je, da bodo sprejeli laž, ne da bi o njej dvomili... Če bi se obrnili k Bogu po razsvetljenje, bi vsak dvom kmalu izginil, njihova moč presoje pa bi bila izostrena in kmalu bi bili sposobni razlikovati resnico od laži. ...


Najava konca … »Samo še malo časa imate«

Ni vam več preostalo veliko časa in morate se resno pripraviti za Dan, ko se bo zgodilo delo uničenja, katero pa nikoli prej ni bilo doživeto. In čeprav Jaz nadaljujem z njegovim najavljanjem, vi kljub temu dvomite v Moje Besede in ste zato počasni pri vašem delu izboljšanja vaše duše. ...


Najtežje življenjske razmere po katastrofi

V bližnji prihodnosti boste živeli v različnih okoliščinah in boste morali popolnoma spremeniti svoj način življenja, če želite izpolnjevati zahteve novih, zelo težkih pogojev in jih boste lahko prenesli. ...


Napadi "lažnih predstavnikov".

Zato vas naj ne skrbi, kajti prav poskusi, da bi vas odvrnili od tega dela Zame, vam bodo dali še močnejši zagon, saj ste lahko prepričani, da ti napadi izvirajo od Mojega nasprotnika.... prav zato, ker mi služite. ...


Nebeške sile se bodo zamajale

Toda na koncu se bo Moja moč izrazila tudi v povsem naravnem smislu, ki ga nihče ne bo mogel razložiti, saj sem pred koncem napovedal nenavadna znamenja, ki se bodo zgodila tako, da bo človeštvo lahko z grozo opazovalo dogodke v naravi, ker jih ne bo moglo preprečiti z lastnimi protiukrepi. ...


Nemoralnost... Nenapisani zakoni

In dejstvo, da ljudje ne kažejo več nobene obzirnosti do čustev njihovih bližnjih in tako tudi ne uporabljajo več nobene samokontrole, je obenem tudi znak duhovnega propada. In generacija brez manir in brez smiselne morale drvi v katastrofo. ...


Nevarnost brezdelja

Gospodar podzemlja se polasti lenega človeka; zapeljuje ga s posvetnimi obljubami in odvrača njegovo pozornost od njegove prave naloge na Zemlji. In ker hoče izboljšati svoje življenje, mu brezdelnež še preveč voljno sledi. ...


Nepisan zakon... Ljubezen se je ohladila

Ljubezni v življenju ni mogoče izključiti, sicer se bo človeštvo približalo popolnemu uničenju. Kajti ko se bo ljubezen ohladila, bo Bog neskončno daleč od bitja, ki ga je nekoč ustvaril iz svoje ljubezni. ...


Nujen opomin, da se ločite od materije...

Kdor se ne more ločiti od dobrin tega sveta, bodo poslednji dnevi pred koncem zanj zelo težki, saj bo izgubil vse, če ne bo pripadal popolnoma pokvarjenim, ki jim bo dano vse, da bi se Mi popolnoma odpovedali. ...


Obseg naravne katastrofe pred koncem

Toda tudi tisti, ki ne verujejo se bodo začeli čuditi, njihovo sovraštvo do vernikov se bo povečalo in se posledično sprevrglo v sovražnost, ki ga bodo tudi Moji morali prestati.  Kljub temu pa imajo zagotovljeno Moje varstvo, kajti dokler bodo delali zame in za Moje kraljestvo, bom tudi vedel, kako voditi njihove korake, da ne bodo ostali neuspešni in duše, ki so od njih prejele pomoč v svoji duhovni in zemeljski stiski, jim bodo zelo hvaležne. ...


Očiščenje zemlje

Verjemite, da živite v času konca in upoštevajte misel, da sami ustvarjate svojo usodo... da boste lahko živeli izjemno blaženo in veličastno življenje v raju nove Zemlje... ampak da se lahko tudi spustite v popolno temo, če vam prej ne bo podeljena milost, da vas (Bog) pokliče nazaj, da bi še vedno našli priložnost za (duhovni) vzpon v onostranstvu.... In resno se lotite dela na svojih duši, to pomeni, živite življenje nesebične ljubezni do bližnjega in na ta način boste vzpostavil povezavo z Menoj (Jak 1,26-27) in se boste zagotovo rešili padca (v materijo). ...


Potek katastrofe...

Na prihajajočo nevihto bodo ljudi najprej opozorili viharji. To se bo zgodilo tako nenadoma, da se bodo ljudje in živali znašli v velikih težavah, saj se bodo le stežka ubranili pred silovitim viharjem, in to bo začetek.... ...


Razvoj dogodkov pred koncem

Te razmere pa bodo sledile po velikem potresu, ki se bo zgodil po Božji volji, da se konča konflikt med narodi, ki ga človeška volja ne bo uspela končati. Za ljudi, ki jih bo potres prizadel, bo to pomenil spremembo običajnega načina življenja, čas največjih izgub in težkih življenjskih razmer. ...


Smrt svetovnega vladarja.... prelomnica

4493 SMRT SVETOVNEGA VLADARJA.... PRELOMNICA.... 23. november 1948: Knjiga 52  Bertha Dudde Ko boste  slišali za smrt svetovnega vladarja, ste prišli do točke, ki jo lahko imenujemo začetek konca (padec Rima). Takrat se bo svet spremenil v pogorišče, ...


Svet je v okovih..

Težava je zopet ogromna; Satan ponovno besni in nad ljudmi izkazuje veliko moč, ljudje pa so daleč oddaljeni od Mene in potrebujejo pomoč. Ponovno se od zgoraj borim proti njemu, medtem ko prinašam Resnico tja, kjer sta kot Satanovo orožje zastopani laž in zabloda… ...


Strašen potres pred koncem - Raz 16,18.... Zvezda....

Zemljo bo stresel silovit potres... duhovno kot tudi fizično se bo Zemlja soočila s tresenjem, kakršnega ljudje od začetka te dobe še nikoli prej niso doživeli. ...


Svetovni požar.... naravna katastrofa....odločitev....

Kajti tudi konec je vse bližje.... Ta naravna katastrofa je le njen zadnji znak, kdo si bo še dopustil, da vpliva nanj? Ljudje bodo v tem videli le naravno katastrofo in ne bodo sposobni prepoznati nobene povezave z duhovnim stanjem človeštva... razen redkih, ki so duhovno prebujeni a se ne morejo prebiti skozi in tako ljudi zaman opozarjajo na dokončni konec, ki se neizogibno približujejo. ...


Širjenje evangelija po celem svetu

In tako bo ljubezen vsepovsod oznanjana; duhovna bujenja se bodo dogajala med vsemi narodi, vendar pa ne samo preko »govorcev«, ampak preko Mojih glasnikov svetlobe in ljubezni, ki še posebno skrbijo za tiste, ki nimajo popolnoma nikakršnega znanja o Jezusu Kristusu in njegovem delu zveličanja. ...


Tistega dneva in ure pa ne ve nihče

Vendar, če Bog uporabi osebo, da bi človeštvo seznanil s svojim večnim načrtom odrešitve, je ne bo samo obvestil o svojem namenu, o prihajajoči sodbi, ampak ji bo posredoval tudi splošno znanje, ki je nujno potrebno, da je božjemu služabniku sodba razumljiva, da on lahko te prerokbe prepričljivo utemelji sočloveku. ...


Uničenje zemlje je rezultat človekovih eksperimentov

Ker si ljudje upajo eksperimentirati, ne da bi raziskali posledice... sprostili bodo sile, ki jih ne morejo nadzorovati in so posledično obsojeni na smrt. ...


Volk v ovčji koži.... Gospodov predhodnik pred drugim prihodom....

Nasprotniku je najlažje, ko hodi naokoli preoblečen v volka v ovčji koži in zavaja ljudi s pogledi in besedami. Izkoristil bo vsako priložnost, kjer lahko povzročil škodo med ljudmi. Kdor pade v volkove kremplje, bo neusmiljeno raztrgan, če je ta pridobil oblast nad njegovo dušo. ...


Zadnje besede umirajočega Odrešenika na križu.... Zveneča beseda.... Pojav...

Kristusov križ se bo vidno in tako jasno prikazal na nebu, da bodo ljudje, ki ne verujejo vanj, prestrašeni, medtem ko se bodo Moji lastni razveselili in vriskali in se nadvse utrdili v svoji veri. To bo povzročilo nenavadno željo po razsvetjenju, tako da bodo pravilne in napačne domneve spodbudile Moje služabnike, da posredujejo in poučijo ljudi o resnici. ...

Zadnji dan bo prišel nenadoma in nepričakovano

Posvetne ljudi bo zgrabilo silno hrepenenje po užitku, vse bolj pohlepno se priklanjajo posvetnemu užitku in brezobzirno uživajo na račun drugih, njihove želje in zahteve postajajo vedno večje, in posmehljivo se smejijo tistim, ki v svoji veri Vame ignorirajo posvetne užitke, ter jim povzročajo škodo, kjerkoli  je to mogoče. Svet živi v grehu. ...


Zaščitni zid... Duhovni boji... Preizkušnje

Če pa v njem deluje moč duha, ga zemeljske preizkušnje ne morejo spremeniti v njegovi volji... V sebi je miren in osredotočen na cilj; prezira tisto, kar se mu bliža in ga hoče nagniti k zemeljskemu načinu mišljenja; je zvest Bogu in tako zanj ni odstopanja, njegova volja je vedno in nenehno usmerjena k zedinjenju z Bogom ...


Zmeda v poslednjih dneh

Vedeti morate, da je nevera, zanikanje Mene Samega, vedno dokaz pripadnosti Mojemu nasprotniku, ki si bo ves čas aktivno prizadeval, da Me drži stran od ljudi in tako prepreči njihovo vrnitev k Meni. ...


Znamenja poslednjih dni

V vseh teh znamenjih spoznajte, da se je ura življenja mnogih ljudi že iztekla, spoznajte, da je konec blizu. Ne morem vam dati nobene druge definicije konca časa, sami morate opazovati, kaj se dogaja okoli vas, da boste vedeli, kdaj je konec dneva. ...