Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

10 Kdor je že močno vpet v duha in s tem v Božje kraljestvo, bo tudi gospodar nad stvarmi sveta in ne bo nikoli v posebno veliki stis­ki glede hrane za svoje telo. Toda tudi za duhovno prebujenega je vsekakor boljše, če uživa v dobrinah Božjega kraljestva, ob tem pa trpi tudi manjše pomanjkanje dobrin te zemlje. Tudi to si zapomnite in to uresničujte!«

210. Usoda trdosrčnih v onstranstvu

1 (Gospod): »Zbirajte samo takšne zaklade, ki jih ne morejo nače­ti molji in jih ne uničita rja in trohnoba.
2 Varujte se dobrin in zakladov tega sveta, kajti v njih prebiva zli duh skušnjave vseh grehov!
3 Ko molite k Bogu in v srcu govorite: `Oče v nebesih, ne pelji nas v skušnjavo!' s tem sporočate, mislite in želite, naj vas Bog ne preskrbi s preštevilnimi zemeljskimi dobrinami in zakladi, temveč Ga prosite samo za vsakdanji kruh - tega pa vam ne bo odtegnil, saj najbolje ve, kaj potrebujete.
4 Če boste po Mojem nauku Boga ljubili nadvse in drug drugega tako, kakor se ljubite sami in vsestransko skrbite za najboljše zase, pa se medsebojno tudi ne boste mogli pritoževati nad kakršnim koli pomanjkanjem. Kajti stiska in revščina med ljudmi na tej zemlji na­stajata samo zaradi človeške trdosrčnosti - ta pa je zmeraj posledica pomanjkanja vere ali mračnega praznoverja. Kajti kdor ne veruje v enega, večno edino pravega Boga - kako naj Ga potem časti in nad­vse ljubi, in iz te ljubezni ljubi tudi svojega bližnjega kakor samega sebe?
5 Z zemeljskimi zakladi kar najbolje preskrbljeni človek sicer vidi svojega revnega bližnjega, toda ker sam ne trpi stiske, pravi: 'Preskrb­ljen sem, kaj mi mar drugi! Vsak naj poskrbi zase, pa mu ne bo treba trpeti pomanjkanja!'
6 Toda nekoč bom takšnemu človeku rekel: `Zakaj si več, kot je bilo potrebno, skrbel zase in tako drugim odtegoval tisto, kar naj bi prejeli od Mene? Zato boš zdaj v Mojem kraljestvu zapuščen in boš moral prenašati revščino in stisko!'

Jakob Lorber
JVE knjiga 9