Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Kraji Jezusoveg javnega delovanja
Zemljevidi so bralcu lahko v pomoč, da bo bolje razumel svete spise.

Kraji v Palestini v Jezusovem času
Daleč najpomembnejše prizorišče bibličnega dogajanja in domovina izvoljenega božjega ljudstva Stare zaveze je razmeroma ozek pas ozemlja ob vzhodni obali Sredozemskega morja, južno od Libanonskih gora. Palestina ni prvotno ime te dežele. V Svetem pismu stare zaveze se pogosto imenuje Kanaan. V času hasmonejskih vladarjev (okoli 100 pr.Kr.) in še v Jezusovem času so deželo uradno imenovali po Judovem rodu Judeja. 

Kraji ob Galilejskem jezeru
Jezero je približno 21 km dolgo in 13 km široko. Leži v veliki tektonski prelomnici med 209 in 214 m pod morsko gladino in je s tem najnižje ležeče sladkovodno jezero na severu. Skozi jezero teče reka Jordan, ki potem teče naprej v Mrtvo morje. 

 

Jaruzalem z okolico
Jeruzalemska ravnina prekinja gorsko verigo. To je široka pot med Sredozemskim morjem in Jordansko dolino. Ime Jezreél pomeni Bog seje, kar dobro označuje veliko rodovitnost tega področja.

 

Mala Azija s Palestino
Pogosto se imenuje tudi Anatolija. To je predvsem visoka planota, pokrita s stepami in puščavami. Na severu meji na Črno morje, na zahodu na Egejsko in na jugu na Sredozemsko morje. Le na vzhodu ima celinsko mejo, ki jo tvorijo mogočne Armenske gore.