Spletno stran gostuje moj-splet.si
Alkimisti

V spokoju noči so opazovali tok zvezd ter študirali predvsem ponoči, ker je ponoči bil duh bolj osredotočen kot pa podnevi. V objemu noči jih je obkrožal tiho delujoči Veliki Duh, ki prežema Moje celotno vesolje. Slutili so vpliv, a niso spoznali Duha Samega, in zakaj? Zato, ker so bili sami usmerjeni samo v posvetno, mislili so samo na lastno korist in so uporabili vse, kar so našli, samo za povečanje svojega lastnega vpliva in položaja. ...


Beseda

V začetku je bila Beseda, in Beseda sem bil Jaz! Tako naj tudi pri vas Beseda označuje vaš jaz. Iz vaših ust naj ne pride nobena napačna, slaba beseda, ki ne bi izkazovala, da ste otroci tistega Stvarnika, ki je nekoč iz kaosa priklical stvarstvo, kjer je bil tudi najmanjši atom priča Njegove ljubezni in Njegove dobrote. ...


Besede racionalistu

Ko ljudje podrejo drevo ali izpulijo rastlino, ali vedo, če drevo ali rastlina sploh kaj občuti med tem nasilnim dejanjem? Ne vedo! Toda z nevednostjo še ni dokazano, da drevo ali rastlina fizično ne občutita bolečine in duhovno ne smrti! Če vaši čuti nekaj ne zaznavajo, še ni dokaz, da to ne obstoja. To čustveno življenje je bržkone bolj ali manj prisotno v vsem ustvarjenem, v skladu z njihovo individualno bitnostjo. ...


Človekovo dostojanstvo

Potem, ko je človeštvo s svojo domnevno znanostjo in učenostjo prispelo do točke, kjer razume to besedo »dostojanstvo človeka« v svojo lastno korist, kjer je poudarjanje samega sebe, kot nasprotni pol Moje ljubezni in ljubezni na splošno, postalo na splošno glavni konjiček sedaj živečega človeštva, pa se s tem norim obnašanjem mera zmot na vaši strani in prav tako tudi mera Moje potrpežljivosti pričenja približevati koncu. In tako vam je ponovno dana prav ta beseda, da bi pred splošnim propadom rešila še marsikaterega človeka, da ne bi popolnoma izgubil svojega dostojanstva, svojega edinega deleža v duhovnem svetu! ...


Človekovo življenje

Že mnogokrat sem poslušal rotenje utesnjene, z vso bedo človeškega življenja bojujoče se duše, ko je pod pritiskom največje bolečine, zaklicala: »Toda Oče in Gospod, kaj sem Ti naredil, da me preganjaš z vsemi mogočnimi stiskami, medtem ko druge obsipavaš s srečo, ne da bi le ti vedeli, zakaj jo pravzaprav zaslužijo!« Potem ko sem vam že dovoljkrat pojasnil duhovno življenje po smrti, vam bom razrešil tudi ta vprašanja. ...


Deklica, dekle, mati, žena

Pri deklici prevladuje šib­kejša, mirnejša, trpeča in pasivna narava, medtem ko se pri dečku lahko prepozna že bolj viharen in dejaven temperament, ki kasneje izoblikuje njegov značaj, če ga primerjamo z nežnejšo in šibkejšo deklico. ...


Energija (sila), snov in duh 

Kjer torej vaši znanstveniki slutijo le naravne zakone, ki, ne glede na njihove predstave, sledijo Moji volji, prav tam živi in se razvija duhovno življenje, življenje, ki daleč presega vse oprijemljivo do katerega se s svojimi idejami in pojmi lahko zavihtijo vaši učenjaki. In prav zaradi tega, ker se Duhovno ne podredi njihovi volji in zavrača, da bi postalo njihov monopol, so se odločili, da bo najbolje, če vse to popolnoma zanikajo. Zanje ne obstajata niti Bog niti Zakonodajalec, dasiravno predpostavljajo naravne zakone; za njih je »snov« tista, ki dela svoje lastne zakone, torej razumna ali inteligentna snov?! ...


Glasba

 Kadarkoli se duša, prežeta z vzvišenimi občutki, odpre vplivom narave, ob predpostavki, da lahko ti po slušnem organu prodrejo v njeno notranjost, so zvoki, ki dosežejo uho preko zvočnih valov, včasih takšnega vzvišenega značaja in vzbudijo v duhu, ki prebiva v najglobljem središču duše, hrepenenje po njegovi nekdanji resnični domovini, da duša potem čuti nekaj, kar je skoraj podobno duhovnemu poželenju ...


Govorica

Te tri besede (umetnost, govorica, glasba) označujejo tri stvari, ki se pojavljajo na vseh svetovih in soncih, saj predstavljajo osnovno dejavnost in glavni vzvod za duhovni napredek. ...


Jezik

Ko je število ljudi že kmalu po padcu prvega človeka naraslo, s čemer se je sporazumevanje z duhovnim svetom prekinilo vse do vašega časa, se je izoblikovalo na tisoče jezikov in podrejenih narečij. Ljudje se več ne razumejo med seboj in jezik drugega naroda, s katerim bi želeli navezati stik, se mora naučiti, drugače je medsebojno sporazumevanje nemogoče. ...


Miselni svet

Kajti brez misli ne bi nastalo ali bilo ustvarjeno nobeno duhovno kra­ljestvo in tudi materialni svet ne. Prav zares, če bi vam želel predstaviti Svoje bistvo v duhovnem smislu, bi moral to storiti v povezavi z idejo neskončnosti. Kajti samo ta misel v celoti označuje Moj Jaz,  ki je neskončen glede na čas, prostor in moč! ...


Nadaljnja beseda o jeziku in njegovem izvoru

Ali vas še nikoli ni prešinila misel, kako je mogoče, da so se prvotni ljudje in njihovi prvi potomci že tako izražali na takšen način, da so bila njihova sporočila medsebojno razumljiva in v skladu z njihovimi potrebami? ...


Nebesa

  Prosil si Me za tri besede in, samoumevno, za njihovo obrazložitev. Torej ti Jaz dajem te tri po vsebini težke besede: nebesa, pekel in zemlja. Sedaj bomo videli, kaj lahko pridobimo iz teh treh besed povzdigujoče­ga, vzgojnega in poučnega, tako za vas kakor tudi za vso ...


Neskončnost

Če naj vam pojasnim besedo »neskončno«, tedaj se morate odvrniti od velike množice priučenih pojmov. Pojem te besede morate poskušati razvozlati daleč nad vsem znanstvenim in to ne na človeški način, po zemeljskih zakonih razuma, temveč v skladu z vašo Božansko iskrico, ki sem jo Jaz položil v vas. Torej se morate dešifriranja lotiti kot duhovi, ne pa po končnem nazoru. Kajti sicer neko navidez končno bitje, kakršno ste vi, nikdar ne bo moglo dojeti neskončnega Boga in njegovo neskončno stvarstvo. ...


Oče naš - G.M.

Z namenom, da bi vam poslal nadaljnji žarek svetlobe v vaša srca, ki naj vam osvetli čudesa Mojega duhovnega sveta z drugačnega zornega kota, vam bom pobližje pojasnil to molitev in v njej vsebovane besede. Tako boste lahko spoznali, kaj pomeni: Bog, ljubeč Stvarnik in Oče, vas je naučil to molitev, da boste lahko spoznali, koliko duhovnega je v teh besedah, ki sem jih zapustil Mojim učencem in celotnemu človeštvu, da bi se lahko duhovno združilo z Menoj. ...


O različnih živalskih oblikah in vrstah

Tukaj človek kot končno bitje doseže meje svojega znanja, meje svojih sposobnosti razumevanja. Tukaj se začne Bog, Stvarnik, ki lahko človeku reče edinole: "Nezrel otrok! Kaj boš s svojim omejenim dojemanjem tega, kar je ustvaril Bog, neskončno Bitje? Živčno vlakno je in bo ostalo zate večna uganka. Kako boš šele lahko kritiziral in sodil ustvarjeno bitje, sestavljeno iz milijonov delov, ki v različnih oblikah vendarle izražajo eno samo stvar, namreč stopnjo duhovnega delca, minimum velikega Stvarnika? ...


Pekel

Sedaj se obrnimo k peklu 9. julij 1870  Skrivnosti življenja    Kar sem vam pripovedoval o nebesih, lahko bolj ali manj velja tudi za pekel, vendar - samo po sebi umevno - v nasprotnem smislu.   Ne bom vam tako veliko govoril o peklu, o njegovi organiziranosti in ...


Prostozidarji

Vsi naj bi bili »bratje«. Prav zares, to so tudi bili in so. Toda samo znotraj lože same, zunaj nje se vsa enakopravnost spet konča, in kralj je spet kralj, in siromak v nasprotju z njim ničla, ki mu pomeni samo sredstvo za dosego cilja. ...


Rast

Ljudem sem dal najlepše oblike. Z njegovim cvetom ali razcvetom (možgani) sem ga postavil nasproti celotnemu vesolju, vdahnil vanj zmožnost, da s poletom misli prodre preko vseh vesoljnih prostorov vse do Mene. Obdaril sem ga z organi, ki mu dopuščajo, da materiji navkljub občuti prisotnost duhovnega, velikega vzvišenega sveta, ki je, čeprav daleč iznad njega, vendarle le v njenem samem. Dal sem mu čutila, oči, s katerimi lahko opazuje Moja čudesa, ušesa, s katerimi lahko posluša Moja sozvočja, in jezik, da razkrije svojo celotno veliko duhovno notranjost svojim soljudem. ...


Senčna plat narave

Sedaj Mi je preostala še pomembna osvetlitev vašega lastnega življe­nja, ko tudi mnogi rečejo: »Samo poglejte človeško življenje, od rojstva do groba ni nič drugega kot borba, trpljenje, razočaranje in zelo malo ljubezni, veselja in sicer obljubljenih stvari, razen če si jih človek zna sam priskrbeti!« ...


Senčna plat narave glede na človekovo življenje

Ker je duhovno življenje v človeku pač bilo prebujeno, je bila naravna posledica tega, da so se posamezniki bolj predali takšnemu razmišlja­nju. Tako so prodrli globlje v duhovno življenje in bolj prisluhnili skriv­nostim narave. S tem početjem so si pridobili pregled nad materialnim, ki je segal daleč nad njim in tudi v duhovno delovanje! ​​​Ti ljudje so čutili potrebo, da videno in občuteno sporočijo tudi dru­gim, in tako so to zapisali, s čimer so postali preroki (»jasnovidci«) in modreci svojih narodov. ...

Sladkor, sol in kis 

In da boste, kot že tolikokrat, ponovno videli in izvedeli, kako pomembne lastnosti se pogosto skrivajo v stvareh, ki za vas, prav zato ker jih vsakodnevno vidite in jih tudi vsak dan uporabljate, niso nič posebnega, bo s temi tremi stvarmi, namreč s sladkorjem, soljo in kisom, podan nov dokaz, kako močno je Duhovno povezano z materijo, je z njo izraženo in v njej vsebovano. ...


Svetniki poslednjih dni

Vidite, ne maram takšnih svetnikov! In poleg tega se postavlja vpraša­nje: Kje je zapisano, da se mora zaradi svoje odrešitve kdorkoli izseliti v Ameriko, da bi tam na račun večjega brezzakonja živel bolj udobno in svobodno? ...


Svetloba, življenje in ljubezen 

Že vaši predniki so imenovali tistega enega, čeprav zdaj padlega angela, "Lucifer" nosilec luči. On je bil resnično nosilec luči po vseh širnih prostorih Mojega stvarstva. Vendar, zavedajoč se brezmejne milosti, ki jo je od Mene prejel, ko sem mu podelil oblast, ki jo ni nihče drug posedoval, se je premočna toplota, katero je razvijala njegova svetloba, razvila v nasprotje ljubezni, v sovraštvo proti Tistemu, ki ga je obdaril s tako veliko mero svetlobe. Danes je še vedno padli angelski duh in Moj najbolj goreči nasprotnik, ki ne bo več dolgo svoboden in bo potem moral jasno izbrati, ali se bo prilagodil Mojim trem besedam velikega stvarstva ali pa se bo držal njihovih nasprotij. ...


Štiri besede življenja za človeka, zemljo in stvarstvo

Torej, da bi vam bil dopuščen vstop v Mojo delavnico in končno bile pojasnjene naslednje štiri duhovno velike besede v svojem najvišjem pomenu tako, da bi lahko videli celoto v skladnem povzetku, bomo razdelili te velike besede, ki vam jih dajem, v nekaj delov, začenši z naravno razlago prvih štirih besed. ...


Telo, duh in duša

Ker pa v vseh Mojih besedah leži neskončnost in se vedno iz njih lahko izvleče nekaj novega, duhovnega, bomo iz omenjenih besed poskušali izločiti še drug pomen, ki je lahko prav tako pomemben kakor predhoden, ali pa je še celo globji in še bolj vzvišen. ...


Umetnost

Vsi ljudje in vsa človeško-duhovna bitja tudi na vseh ostalih svetovih imajo to potrebo, ki je pri vas tako običajna. Umetnost živi vsepovsod  vendar v različnih slogih, ki ustrezajo edinole duhovni stopnji tam žive­čih bitij, razkrivajoč njihov najbolj notranji značaj. ...


Vera, zaupanje, gotovost 

Vera, ta čudovita in plemenita beseda, ki izraža, da se človek ali njegovo duhovno bitje, popolnoma preda temu, kar je dojel kot resnico in iz nje, na kateri temelji vse njegovo prihodnje delovanje, izhaja ves njegov mir, ter v njej najde svojo bodočo srečo, kako malo ljudi jo poseduje in, če se že pri nekom pojavi, kako majhen je njen odmerek! ...


Vesoljno življenje

Glede na raziskave vaših znanstvenikov in njihova redna preiskovanja, si tudi vaši znanstveniki prizadevajo, da bi izvedeli vse nazaj do dna, do končnih in najpreprostejših osnovnih sil, ki vse poganjajo in vodijo k zaključku. In tako vam bom tudi Jaz razkril prav to temeljno pogonsko silo, ki je vzrok ali osnova vsega, kar obstaja, in ki postopoma pripravlja vse za nadaljnji razvoj. ...


Zdravje , bolezen in smrt

Zdravje, resnično zdravje, je v telesu takrat, ko se človek ne zaveda premikanja in delovanja svojih organov. Ko pride do motenj v delovanju, takrat eden ali več prizadetih organov deluje v nasprotnem smislu. To vam povzroča neugodje ali bolečino, duša postane žalostna, ker se počuti prikrajšana v svoji dejavnosti v telesu, in iz tega neugodja in trpljenja se razvije to, kar imenujete bolezen. ...


Zemlja

Zemlja 9. julij 1870   Skrivnosti življenja    Sedaj se odpravimo na vaše prebivališče, na »zemljo, kot tretji zgo­raj omenjeni besedi, da bi lahko ponovno ugledali ljubezen in modro previdnost vašega Očeta v vsej Njegovi milosti. (Zaznamek: ...


Življenje duhov in življenje vesolja 

Torej naj vas ne opominjam zaman. Janezove posode jeze bodo izpraznjene, in nekatere so že. Pečati velike knjige stvarstva bodo prelomljeni in prišli bodo časi, ko boste potrebovali vse duhovne vire, da se uprete posvetnemu ter ohranite moč in pogum! ...


Življenje (samega sebe)

To bo njihova usoda, usoda, ki jim je nisem pripravil Jaz, temveč so si jo pripravili sami. Že apostol Pavel je nekoč dejal: »Kakor pade drevo, tako obleži!« Brez vere so padli in brez vere se bodo tam ponovno zbudili! Prisiljeni so bili predati življenje svojih možganov in razuma, skupaj z mehanizmom, ki jima je služilo v ta namen, in duhovno življenje, ki so ga med svojim zemeljskim bivanjem zanikali, je doseglo ničlo. ...


Življenje (v luči ljubezni) 

Življenje (v luči ljubezni)  13. marec 1873  Skrivnosti življenja    Podal sem vam že več besed o tej temi iz različnih vidikov pokazal, kaj je življenje, kaj pomeni, a kljub temu je še veliko vidi­kov, iz katerih življenje zasluži, da se pazljivo ...