Spletno stran gostuje moj-splet.si
Bistvo materije in duše

 210. Bistvo materije in duše. 1 (Gospod): "Glejte, telo je materija in sestoji iz najbolj grobih pradu­šnih substanc, ki jih je oblast in modrost večnega Božjega duha prisilila v tisto organsko obliko, ki v vsem bistvenem najbolj ustreza svobodnejši ...


Deklica, dekle, mati, žena

Deklica, dekle in mati   Ker v tvoji družbi predvsem prevladuje ženski spol, ki močno vpliva na duhovno vzgojo Mojih otrok, mu bom, zavoljo tvojih sester, namenil nekaj besed. S tem bodo nekatere lahko spoznale, kaj bi bile morale pravzaprav narediti, in druge, to upoštevajoč, kaj ...


Glasba

 Kadarkoli se duša, prežeta z vzvišenimi občutki, odpre vplivom narave, ob predpostavki, da lahko ti po slušnem organu prodrejo v njeno notranjost, so zvoki, ki dosežejo uho preko zvočnih valov, včasih takšnega vzvišenega značaja in vzbudijo v duhu, ki prebiva v najglobljem središču duše, hrepenenje po njegovi nekdanji resnični domovini, da duša potem čuti nekaj, kar je skoraj podobno duhovnemu poželenju ...


Govorica

Govorica   Te tri besede ( umetnost, govorica, glasba ) označujejo tri stvari, ki se pojavljajo na vseh svetovih in soncih, saj predstavljajo osnovno dejavnost in glavni vzvod za duhovni napredek. Povsod jih lahko najdete, prilagojene so dimenzijam vesolj­skih teles in duhovnemu razvoju ...


Miselni svet

Miselni svet   Povedal sem vam že mnogo stvari o Mojem stvarstvu, dovolil sem vam mnoge vpoglede v najgloblje skrivnosti Mojega duhovnega zna­čaja,  pojasnil sem vam vzajemno učinkovanje med duhom in materijo ter vam obrazložil pomembnost in nujnost tako velikih ...


Moč notranje volje

Moč notranje volje 5 Peter je rekel: »Seveda, povsem; zelo pa se čudim, kako si si lahko ti, v vaši divjini, pridobil tolikšno notranjo pravo življenjsko modrost. Kdo je bil tvoj učitelj?« 6 Prebivalec Zgornjega Egipta je odgovoril: »Večinoma sam, z nenehnim ...

Nebesa

  Prosil si Me za tri besede in, samoumevno, za njihovo obrazložitev. Torej ti Jaz dajem te tri po vsebini težke besede: nebesa, pekel in zemlja. Sedaj bomo videli, kaj lahko pridobimo iz teh treh besed povzdigujoče­ga, vzgojnega in poučnega, tako za vas kakor tudi za vso ...


Neskončnost

Neskončnost   Tukaj imate pred seboj besedo, ki je pogostokrat nepremišljeno izre­čena, vendar njenega pomena še nobeno živo bitje ni nikoli dojelo v vsej njeni globini. In tako vam bom ponovno dopustil bežen pogled v Moje vesolje, pogled v Moje veliko stvarstvo in ...


Obvladovanje strasti

Obvladovanje strasti 6 ... Dokler namreč človek ne postane popoln gospodar svojih misli, tako dolgo tudi ne bo gospo­dar svojih strasti in dejavnosti, ki iz njih izvirajo. Kdor pa ni gospo­dar in mojster v sebi in nad seboj, je še daleč od Božjega kraljestva in je ter ostane ...


Pekel

Sedaj se obrnimo k peklu.   Kar sem vam pripovedoval o nebesih, lahko bolj ali manj velja tudi za pekel, vendar - samo po sebi umevno - v nasprotnem smislu.   Ne bom vam tako veliko govoril o peklu, o njegovi organiziranosti in značaju, ker Mi razmišljanje o njem ni v ...


Rešitev materialne duše

182. Pot rešitve materialnih duš 1 (Gospod): »Toda če si duša, ki je prejela čisti nauk in tudi prav dojela resnico, misli: Zdaj vem, kaj moram storiti za svoj blagor, toda še preden začnem povsem delovati tako, želim še nekaj časa uživati v čarih ...


Senčna plat narave

 SENČNA PLAT NARAVE GLEDE NA ČLOVEŠKO ŽIVLJENJE    V Moji zadnji besedi sem se branil pred kritikami nekaterih ali prav­zaprav mnogih ljudi, ki zadevajo protislovja, na katere dozdevno na­letijo v Moji vidni naravi, ko slednjo primerjajo z Mojimi vsepovsod ...


Svetniki poslednjih dni

Svetniki poslednjih dni - Mormoni Vprašanje: O Gospod, kaj je z ločino v Veliki Britaniji, ki se je sama oklicala za Svetnike poslednjih dni in katerih pripadniki (za njih pravi­jo, da posedujejo čudežne moči) se v glavnem izseljujejo v Ameriko? Odgovor: Torej piši: Kar ...


Umetnost

Umetnost   V predhodnem sestavku imate govorico, kot sredstvo sporočila, in be­sedo duhovno razloženi in razgrnjeni pred vami. Sedaj se bomo obrnili k umetnosti ali potrebi, ki je vrojena vsem človeškim bitjem, da izražajo  svoje misli in predstave v obliki ali sliki. ...


Zemlja

Zemlja   Sedaj se odpravimo na vaše prebivališče, na »zemljo, kot tretji zgo­raj omenjeni besedi, da bi lahko ponovno ugledali ljubezen in modro previdnost vašega Očeta v vsej Njegovi milosti. (Zaznamek: Zaradi jasnosti se v naslednjih odstavkih uporabljajo ...


Življenje

 Življenje (v luči ljubezni)    Podal sem vam že več besed o tej temi iz različnih vidikov pokazal, kaj je življenje, kaj pomeni, a kljub temu je še veliko vidi­kov, iz katerih življenje zasluži, da se pazljivo obravnava. Potem lahko kdorkoli na koncu napreduje ...