Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

4982 SEDMA IN OSMA ZAPOVED....
15. oktober 1950: knjiga 56  Bertha Dudde

Za mojega otroka, ki mi zvesto in vztrajno služi, še eno znamenje moje ljubezni in milosti: Tudi tebi je bila dana zapoved:

'Ne kradi'.

Če vzameš, kar pripada bližnjemu, povsem očitno ne upoštevaš zapovedi ljubezni do bližnjega. Spoštovati moraš lastnino svojega bližnjega, celo varovati jo moraš pred njegovimi sovražniki, sicer ne čutiš do njega ljubezni, ki jo zahtevam od tebe. Bližnjega morate ljubiti kot sebe.... in hvaležni boste vsakomur, ki bo spoštoval vašo lastnino; zato morate tudi storiti enako, da bi si pridobili ljubezen svojega bližnjega. Karkoli pridobite nezakonito, vam ne bo prineslo nobenega blagoslova, temveč vas bo obremenilo in obtežilo vašo dušo, ki se želi dvigniti. Ne kradi.... To ne velja le za zemeljske dobrine, ki jih ne smete jemati drugim ljudem. Povzročite mu lahko tudi duhovno škodo, če mu odrekate tisto, kar koristi njegovi duši in kar Moja milost daje vsem ljudem in kar mu lahko da vsak od njegovih bližnjih. Tako je vsak, ki ima v lasti duhovno bogastvo, to prejel od mene.... Vendar pa ima tudi tvoj sočlovek enako pravico do udeležbe v njem.... in te pravice ne smeš zmanjšati tako, da mu odrečeš stvari, ki so namenjene tudi njemu. V tem primeru si bolj kot ne vzamete tudi tisto, kar mu pripada, čeprav tega še ni prevzel. Vaše ravnanje potem ne razkriva ljubezni do bližnjega in še manj ljubezni do Mene, vašega Boga in Stvarnika večnosti. Vsako zmanjšanje duhovnega ali zemeljskega bogastva je torej zajeto v tej zapovedi, vsako zanemarjanje ljubezni do drugih ljudi pa se bo odražalo na vas samih, ko boste prejeli, kar boste dali, in ko boste izgubili, kar boste ljudem vzeli. Tako boste v psihološkem in zemeljskem smislu prejeli nagrado, ki si jo zaslužite.... V istem duhu morate razumeti tudi naslednjo zapoved:

'Ne pričaj po krivem'.

Tvoja usta naj vedno pošteno govorijo resnico, z lažmi ne smeš nikoli škodovati ugledu svojega bližnjega, njegovemu položaju med soljudmi. Vsako obrekovanje je greh proti tej zapovedi, z vsako lažjo oseba povzroča škodo drugim ljudem ter ravna brezsrčno in nepošteno, za kar bo morala odgovarjati. Ko vas prosijo, da pričate o svojem bližnjem, bodite resnicoljubni in polni ljubezni do njega. Poskušajte razumeti njegove napake in ga nanje dobrosrčno opozorite, vendar ne izkoriščajte njegove šibkosti in ga ne poskušajte omalovaževati zaradi lastne koristi. Z nepremišljeno besedo lahko poškodujete drugo osebo in v njej zbudite misli na maščevanje, ki bodo zadušile vso ljubezen in jo naredile grešno. Vsekakor morate ostati resnicoljubni, zato ne hvalite osebe, ki si tega ne zasluži, v nasprotju s svojim znanjem in vestjo, vendar se morate oddaljiti od vsakega dejanja neprijaznosti, oddaljiti se morate od vsakega omalovaževanja drugih ljudi zaradi lastne koristi. Vsaka sodba o bližnjem, ki ne ustreza resnici je očitna kršitev te zapovedi, saj ji manjka vsakršne ljubezni in vam ljudem ne prinaša nobene časti. Vsako laž je treba obsoditi, toda kadar je njen očitni namen škodovati drugi osebi, postane dvojni greh, greh proti drugi osebi in greh proti Meni, ki sem sam večna Resnica.... To je kršitev zapovedi ljubezni do Mene in do svojega bližnjega.... Amen.

Bertha Dudde