Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Sedanji duhovni potop

(Prejel Jakob Lorber 1849)

 On, ki vas je ustvaril, odrešil in posvetil z Njegovo Besedo in z Njegovim Duhom, vam govori:

"Duhovni potop se sedaj vali po celi zemlji tako, kot poplava pred štirimi tisočimi zemeljskimi leti v času Noeta. Zadnja je ubila meso, toda prva ubija dušo in telo. Ta poplava ubija dušo z duhom poželenja po oblasti, ki sedaj naglo bruha iz notranjosti zemlje in iz zraka tako, kot nekoč valovanje vode. To pomeni, da zlobni duhovi prihajajo iz teh elementov in poplavljajo dušo in jo kvarijo s slo po oblasti.

Ta poplava je kot ogenj in to je tisti ogenj, o katerem beremo (Petrovo Pismo, 3. poglavje), da bo svet v celoti s tem že drugič sojen. Bodite ob Moji strani, če ne želite, da se vas polasti ta strašna ognjena poplava. Ne sodite enega dneva na en način in drugega na drugi način ali govorite: Ta ali oni, ta ali ona stran, ali visoki ali nizki imajo prav. Kajti Jaz vam rečem: Nihče sedaj nima prav, razen tisti, ki se ne uklanja sem ter tja, ampak ostaja z Menoj - vzravnano in trdno kot skala - prepuščajoč vse Meni. Kar je več kot to, je greh!

 Vse to se mora zgoditi zaradi Božje Besede, ki je Moja Beseda, katero sem izrekel Jeruzalemu o Jeruzalemu in kot takšno celemu svetu. Pojavili se bodo veliki dogodki: Slišali in videli boste veliko zla. En narod bo obsojal drugega in ena stran bo gradila vislice za drugo. Tisti, ki so se še pred kratkim pozdravljali kot prijatelji, bodo izdajali drug drugega: sin očeta in oče sina! Vendar ne sodite nikogar in prepustite vse Meni in znašli se boste v Moji Skrinji Miru, kjer se vas ne bo dotaknilo nobeno zlo tega časa.

Kdo izmed vas ima moč, ki ima resnične posledice v svetu? Če sodi stran, ki na koncu zmaga, ali ga ne bo ta zajela in zahtevala pravico? Če se po drugi strani spogleduje z drugo in prva stran zmaga, ali ne bo ta stran tudi naredila tisto, kar je druga naredila tistim, ki so ji nasprotovali? Do sedaj nisem vnaprej določil zmago nobeni strani, razen tisti, ki Mi je bila vdana, torej enako se izogibajte hvale, kot graje! Samo Jaz vem, koga naj bi vi hvalili ali kritizirali in vsakemu bom povrnil po njegovih dejanjih!

Če bi kakorkoli ena oblast zmagala, samo ubogajte oblast, ki je zmagala, ker ne more biti oblast, če jo nisem Jaz podelil! Če sem Jaz sprejel Pilatovo obsodbo in se nisem upiral, čeprav se je nanašala na Moje Lastno Telo, ne skrbite in ne godrnjajte nad tem, kar se bo zgodilo. Nobeden vrabec ne pade s strehe brez Moje Volje in celo vsi lasje na vaši glavi so prešteti. Kako naj se potem vsi ti dogodki zgodijo brez Moje Volje? Če je Moja Volja, ker je svet tako hotel in še vedno tako hoče, je tudi v Moji Skrbi, da zaščitim tiste, ki so Mi vdani in Mi vse prepuščajo. Ali ne veste, da je Moj Načrt nerazložljiv in Moje Poti nedoumljive?

Ni potrebno, da vam ponavljam, da se bo vse to zgodilo. Kajti veliko tega se lahko zgodi ali pa le malo, odvisno od tega ali se bodo ljudje obrnili k Meni ali proti Meni. Meč je že stresel svojo jezo v opustošenju, in bo nadaljeval s priganjanjem človeških bitij v poplavo njihovega hlepenja po oblasti. Takrat jim bom poslal še drugega angela, namreč Angela Lakote in istočasno Angela Kužne Bolezni. Te lekcije bodo naučile ljudi pojmov, ki so čisto drugačni od teh, katerih se sedaj oklepajo.

Vaše geslo naj bo: "Dajte Cezarju, kar je njegovo, vendar pa predvsem vse Meni, kar je Moje!" Na ta način boste v miru živeli v svetu in v Meni, ter boste v vsem resnični Moji. Otroci. Amen."

Nebeške sile so bodo tresle 

Moji Otroci! Pisano je: "In nebeške sile se bodo tresle." Zaradi tega mnogi ljudje verjamejo, da bodo zvezde padale z neba; vendar se to ne bo zgodilo, ker ima to popolnoma drugačen pomen.

Duše iz mnogih planetov in sončnih sistemov so sedaj utelešene (inkarnirane) na zemlji. Mnoge izmed teh duš so se potopile v najgostejši materializem, ter popolnoma izgubile vero v največje, osebnostno božanstvo, medtem ko so dejansko prišle sem, da bi našle prav to božanstvo. Njihovi sorodniki, celo vsi prebivalci teh svetov brez prestanka molijo za tiste, ki so odšli, da bi našli "Velikega Duha" kot "Dobrega Nežno- Ljubečega Očeta", in bi prenesli nazaj novice o Njem. Vendar, kaj bo takšna duša rekla, ko se bo vrnila? Mnogi se po njihovi fizični smrti sploh ne vrnejo, ker postanejo preveč tesno navezani na materializem. Ta bitja bodo, z Mojo Milostjo, šla na mesto, kjer bodo postopoma očiščena in osvobojena.

Sedaj naj tisti, ki so prišli od zgoraj, najdejo pot k Meni in naj jo tudi pokažejo tistim, ki prihajajo od spodaj. Toda velikokrat so tisti, ki so prišli od zgoraj ti, ki prinašajo vso zablodo in nesrečo tej zemlji. Sedaj je napočil čas, ko bom Jaz omogočil vpogled na zemljo prebivalcem večjih planetov in sonc, in jim bom opisal stališče tistih, ki so prišli na zemljo, da bi Me našli. Zaradi tega bodo ti zagotovo zelo razburjeni, in ta razburjenost bo segala od Venere do Urke. Na ta način, se bo zgodilo, da "se bodo nebeške sile tresle", in bo to mogočen klic iz vseh smeri prebivalcem te zemlje. Duh jih bo vse pobil na tla in viharji bodo razsajali od vzhoda proti zahodu, upogibajoč vse trmaste in močne duhove, in nič se ne bo moglo zoperstaviti temu mogočnemu viharju. Takrat bom Jaz prišel k tistim, ki so Moji, kot njihov sveti Oče. Amen!

Urka (UR = svetloba; KA = energija) se nahaja v ozvezdju Leva z glavno zvezdo Regulus. (Ed.)

Tisočletno kraljestvo (Milenijum) 

(Prejel Jakob Lorber 1864)

"Poskrbel sem, da bodo Mene, edinega resničnega Kristusa, človeška bitja prepoznala kot resnično notranje življenje. In to bo resnična skala, katera moči pekla ne morejo premagati: Jaz bom temeljni kamen, katerega so mnogi zidarji premikali sem ter tja. Gorje tistemu, ki se bo spotaknil ob ta temeljni kamen, razbil se bo v koščke, kot krhek kozarec. Tisti, na katerega bo temeljni kamen padel, bo zdrobljen v prah in pepel! In to je način na katerega bo Moja do sedaj napačno razumljena Tisočletna Vladavina prišla.

Kdor pozorno pogleda starodavne Arabske številke, bo po poti analogije videl v njihovi razporeditvi nekaj drugega, kot tisoč enot števila 'tisoč'.

Številka "ena" v številu 1000 predstavlja Mene v Moji človeški osebi in tri ničle, ki sledijo "enici" predstavljajo Mene v polnosti Moje Božanske Trajnosti. Torej izraz "Tisoč let" pomeni, da Me številka 1000 ustrezno predstavlja v polnosti Moje Božanskosti.

Toda beseda 'leto' pomeni čas, med katerim bom ostal prvi vladar do konca, upravljajoč in vodeč narode te zemlje, deloma Jaz Sam, deloma pa preko Mojih novo-obujenih služabnikov. Tudi oni (ljudje tega blaženega obdobja) bodo morali skozi preizkušnjo svobode njihovega življenja tako, kot morajo sedaj biti težke bitke z materializmom. Toda, ko bodo bitko preživeli, bodo oblečeni v Oblačila Nesmrtnosti. Torej sedaj živite v Velikem Prehodnem Obdobju.

Srečen je tisti, ki zaupljivo sprejema te stvari v svoje srce, ne da bi se jezil na mnoge hudobije, ki jih zakrivlja ta svet. Ne bodo dolgo trajale, ker jih bom skrajšal zavoljo Mojih Izbranih, ki Me bodo potem slavili in se veselili. Ne Bom vrgel pravičnih vladarjev z njihovih prestolov, ampak jih Bom napolnil z Mojim Duhom tako, da bo obstajala ena čreda in en pastir, da bo izpolnjeno, kar sem napovedal ljudem med Mojim zemeljskim življenjem."

Sedemkratni Gopodov prihod 

Prejel Jakob Lorber 1840

Zgodnja zgodovina človeštva (Božjega gospodarjenja, 46 poglavje)

19 "In tako Bom prišel sedemkrat; toda sedmič Bom prišel v ognju Moje Svetosti. Tedaj gorje tistim, katere bom našel krivične; ne bodo več obstajali, razen v večnem ognju Moje jeze!

20  Glejte, nekoč Sem bil tukaj v začetku sveta, da bi ustvaril vse stvari zaradi vas in vas zaradi Sebe. Kmalu se Bom vrnil v velikih poplavah, da operem strup z zemlje; kajti globine zemlje so postale gnusoba pred Menoj, polne umazanega blata in strupa, kar je prišlo na dan zaradi vaše neposlušnosti. Tja bom prišel Sam zaradi vas, da ne bo pogubljena celotna zemlja in bo ostal en rod, kateremu bom Jaz Sam zadnji potomec.

Tretjič Bom prišel k vam velikokrat, kot sedaj neštetokrat prihajam k vam - včasih vidno, včasih nevidno v Besedi Duha - da pripravim Mojo Pot. Četrtič Bom prišel telesno, v veliki stiski, v velikem času časov. In kmalu zatem Bom prišel petič v duhu ljubezni in vsej svetosti (Binkošti). In prišel bom šestič v notranjost vsakogar, ki bo v svojem srcu resnično in iskreno hrepenel po Meni, in Bom vodič tistemu, kateri se Mi bo poln ljubezni in zaupanja pustil povleči v Večno Življenje. V tistem času se Bom odmaknil od sveta; vendar kdor bo sprejet, bo živel, in Moje Kraljestvo bo večno z njim.

Nazadnje Bom še enkrat prišel, kot je bilo že rečeno; toda ta zadnji prihod bo za vse trajen prihod - na tak ali drugačen način! Dobro poslušajte in razumite: Vztrajajte v ljubezni, kajti ona bo vaš Odrešenik. Ljubite Me nadvse, - to bo vaše življenje na veke; ljubite pa se tudi med seboj, da vam bo odpuščena kazen! Moja milost in usmiljenje in Moja prva ljubezen bodi z vami do konca vseh časov! Amen."

Veliki in novi Jeruzalem

[Gospod]: "Jaz sem steber svetlobe (to se nanaša na predhodni svetlobni pojav, katerega Gospod razlaga Svojim učencem glede na njegov duhovni pomen), ki se je vrnil iz nebes na to zemljo, v duhu Moje Žive Besede, katero Bom položil v srca tistih človeških bitij, ki Me bodo ljubila in izvajala Moje Zapovedi. K tem Bom prišel in se jim Sam razodel. In tako bo na novo Bog poučeval vsakogar.

Razdelitev stebra v neštete dele predstavlja razkritje notranjega, duhovnega pomena vseh Mojih Besed in Naukov, katere Jaz podajam človeškim bitjem od začetka človeštva, skozi usta očakov, prerokov in poslancev in sedaj Mojih Lastnih.

Iz mnogih posameznih razkritij notranjega duhovnega pomena Božje Besede se bo tvoril resnični in veliki svetlobni nauk, ki se bo spustil iz nebes k človeškim bitjem. In tisti, ki bodo živeli v skladu z Novim Naukom, bodo večno hodili in živeli v Novem Jeruzalemu, in tam bo blaženost nad blaženostjo brez meja, cilja ali konca. Kajti Jaz Sam bom z njimi in oni bodo gledali vso brez številno veličastnost Moje ljubezni, modrosti in vsemogočnosti.

Zelo malo bo svetlobe med ljudmi zemlje od padca tega starega mesta Jeruzalema, do časa Božjega Novega Mesta na zemlji. Kajti kmalu se bodo v Mojem imenu vzdignili mnogi lažni preroki in duhovniki, in bodo izvajali lažne čudeže in slepili in zapeljevali ljudi - zares, Antikrist bi s pomočjo vladarjev zemlje, zagrešil stvari, ki bi lahko zavedle celo Moje Izbrane, da bi pokleknili pred novim Baalom, če bi Jaz to dopustil. Toda takrat Bom poslal ljudem velike nadloge, kakršnih še nikoli ni bilo videti pod soncem. Takrat bo Baal vržen iz prestola, kot velika vlačuga Babilona, in svetloba žive besede bo prišla v srca mnogih ljudi, ter bo tolažila in rešila tiste v težavah in zatirane, vse se bo veselilo v novi svetlobi in slavilo Moje ime.

V tistih časih bodo mnogi ljudje komunicirali s čistimi duhovi Mojih nebes, ki jih bodo, kot njihovi učitelji, poučevali v vseh skrivnostih Večnega Življenja v Bogu, kot vam je bilo to prikazano pri tretjem prihodu, ko ste videli ljudi prihajati in odhajati skozi dvanajst vrat.

Vendar dvanajst vrat ne bo več pričalo o tem, da bo novo mesto zgrajeno iz dvanajstih rodov Izraela, temveč iz dvanajstih glavnih načel Mojih Naukov, ki so vsebovani v Desetih Mojzesovih Zapovedih in v Mojih novih Dveh. Zapovedih Ljubezni; kajti te so vrata skozi katera bodo ljudje vstopali v Božje, novo, razsvetljeno in resnično življenjsko Mesto.

Samo tisti, ki bo upošteval te Moje Zapovedi bo vstopil v to mesto, in prejel bo svetlobo in življenje; toda tisti, ki jih ne bo upošteval, ne bo vstopil v to novo mesto. Potemtakem dvanajst vrst dragocenih kamnov, iz katerih je zgrajen zid velikega mesta, ponovno označujejo te iste Dvanajst Zapovedi.

Teh Dvanajst Zapovedi torej ne pomenijo samo vstopna vrata v svetlobo in življenje za človeška bitja, ampak so tudi vaša neuničljiva zaščita in zavetje, kar vrata in moči pekla ali materialne posvetnosti ne morejo nikoli uničiti ali osvojiti.

Istočasno, ali ste opazili, ko ste opazovali prikazen, kako so kamni v zidu oddajali mogočno svetlobo v vseh njenih barvah. To je znak za vas, da je Dvanajst Zapovedi, ki so vam dane, vsebovane v vseh stopnjah Božje Modrosti in samo z izpolnjevanjem Dvanajstih Zapovedi lahko človeška bitja dosežejo popolno modrost. Kajti Zapovedi vsebujejo vso modrost iz Boga in ker je v njih vsebovana vsa Božja Modrost, je v njih tudi vsa božanska moč in jakost, kajti v teh Zapovedih se nahaja največja modrost in Vsemogočna Volja in s tem največja svoboda.

Kdor je kakorkoli sprejel in napravil Božjo voljo za svojo lastno z izpolnjevanjem Zapovedi, je tudi napravil božansko moč in božansko svobodo za svojo lastno, ter je dosegel stopnjo resničnega prerojenja duha in je, kot resnični Božji otrok, popoln, kot Sam Oče v nebesih.

Vsem vam sedaj povem, da se z izpolnjevanjem Zapovedi v najmanjši podrobnosti, predvsem prizadevajte, da dosežete popolnost, dokler ste tukaj na zemlji - popolnost enako Očetu v Nebesih. Takrat ne boste delali samo to, kar delam sedaj Jaz, ampak boste delali celo večje stvari. In ko se boste znašli na tej stopnji, boste že vnaprej postali prebivalec Novega Jeruzalema."