Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Sadhu Sundar Singh

Bilo je prerano za svitanje. Otvorio je vrata i povirio u dvorište. Tama. Okrećući se nazad u sobu ugledao je kako svjetlo u sobi postaje sjajnije. Najprije se pobojao da se soba zapalila. Ali ništa se nije dogodilo. On je onda mislio da to može biti odgovor na njegove molitve. Dok je gledao svjetlo, iznenada je u sjajnosti ugledao Isusov lik. Na njegovo potpuno iznenađenje on nije ugledao lice nijednog od svojih tradicionalnih bogova, već lice Isusa Krista. Isus Krist je bio tamo u sobi, blistajući i zračeći neizrecivu radost, mir i ljubav. Gledajući na njega sa samilošću, zapitao je: ‘Zašto Me progoniš? Ja sam umro za tebe?’ Tada je Sundar shvatio da Isus nije bio mrtav nego živ. Sundar je pao na svoja koljena ispred Njega i doživio zapanjujuću mirnoću koju nikad ranije nije osjetio. Vizija je nestala, ali mir i radost su se zadržali u njemu.

Sa i bez Krista
Razlika u životima onih sa i bez Krista može se vidjeti ispitivanjem događaja koje ćemo sad predstaviti. Poznata je činjenica da se u onim zemljama gdje je Evanđelje široko propovijedano dogodila uočljiva promjena u razmišljanju, iako ih je relativno malo postalo predanim sljedbenicima Krista; dok se u drugim zemljama gdje Evanđelje nije bilo propovijedano, stanje malo promijenilo od prijašnjeg vremena kad su te zemlje smatrane neciviliziranima i praznovjernima.
Sadhu Sundar Singh - Sa i bez Krista

Mudrosti

Maya
'... Njegov otac je zabrinut. On pita Sundara: 'Zašto sebe mučiš religioznim pitanjima? Iščašit ćeš svoj um i uništiti svoj vid?' Dječak odgovara: 'Moram imati santi. Moram imati mir.'...'
Sadhu Sundar Singh - Mudrosti