Spletno stran gostuje moj-splet.si
Nujno zastiranje spominov

Če bi se ti povsem jasno zavedal vseh svojih prejšnjih stanj do zdajšnjega, ki jih je tvoja duša preživela na zemlji v še zelo nepopol­nem stanju, bi bil v mišljenju, presojanju in hotenju tako razdvojen, da tvoja duša nikakor ne bi mogla sprejeti tiste moralne enosti, moči in trdnosti iz duha Božje ljubezni, ki je zdaj tvoje notranje in edino pravo življenje in tudi pogoj zanj, tako da je eno z njim in po njem. Ko pa bo duša eno z duhom Božje ljubezni, bo ob pogledu vase že sama dosegla tisto jasnost, da se bo spomnila vsega, iz te jasnosti pa tudi razločno prepoznala neskončno ljubezen in modrost omenjenega velikega zidarja in ga, kar najbolj blaženo hvaležna, občudovala na veke. Potem ji bodo spomini na pretekla stanja, kakršna zdaj zah­tevaš, za vedno koristili, zdaj pa bi ji še zelo škodovali. ...

Pogled na reinkarnacijo iz onstranstva

Če pa že nesrečni ni­kakor nočejo nazaj na to zemljo, koliko manj si želijo vrniti v zemelj­sko življenje tisti, ki so srečni onstran! ...


Reinkarnacija - poglobljen pogled

Razpasla se je pravšnja obsedenost z reinkarnacijo. Lažni Kri­stusi nastopajo za vsakim vogalom, ljudje, ki imajo sami sebe za »Gospodove maziljence«. Pojavljajo se celo psevdo-religiozna grupiranja okoli ljudi, ki imajo sami sebe za inkamirane ange­le ali pa celo reinkarnacijo device Marije ali pa apostola Janeza, Petra ali Pavla. Drugi trdijo, da so v prejšnjem življenju bili Ma­rija Magdalena. Spet drugi se imajo za reinkarnacijo Frančiška Asiškega ali pa tudi zgodovinsko pomembne osebnosti kot sta Aleksander Veliki ali Julij Cezar in drugi. Takšno zmotno pre­pričanje iz duhovnega napuha se potem izrodi v bolezensko ob­lastnost in je neskladno z Božjim kraljestvom, ki zahteva poniž­nost in ljubezen. ...


Sara Pavlič o reinkarnaciji

IZVLEČKI IZ JEZUSOVEGA RAZODETJA JAKOBU LORBERJU O razvoju, inkarnaciji in reinkarnaciji duš   Nauk o razvoju naravnih duš ali evoluciji, to je o postopnem razvoju od nižjih oblik k višjim in popolnejšim, je samo razlaga združevanja posameznih mineralnih, ...