Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

 JANEZOVO  RAZODETJE

 1 »Janezovo Razodetje prikazuje navade in etike vsega časa, ki je prišel nad to zemljo, od datuma Mojega odhoda v duhovno kraljestvo, do časa Moje vrnitve. To Razodetje so preučevali in razlagali mnogi ljudje. Kljub temu ni nihče našel primernega ključa, s katerim bi odklenil knjige te svete besede ali da bi bil zmožen pravilno oceniti dogodke in časovna razdobja, katera morajo priti po Moji vrnitvi domov, dokler je človek, kot svobodno bitje, gospodar lastnih dejanj. Sedaj, ko smo že skoraj pri koncu celotne prerokbe in ker se večina že izpolnjuje, vam bom Jaz razložil to Razodetje korak za korakom. Za tem boste sami lahko presodili, kako daleč od resničnega pomena je bil vsak, ki je poskušal dognati iz črk besed tisto, kar se lahko pojasni le z prispodobami ali analogijami.
2 Dokler človek ne razume tolmačenja ali duhovni pomen Besede – ki se imenuje ustreznost ali korespondenca – si bo zaman prizadeval, da bo dojel notranji pomen Moje Besede. Celo veliko število novih besed, katere ste si do sedaj priskrbeli, priča o tem. Kajti večkrat kot jih prebirate, bolj duhovne postanejo v primerjavi z mnogimi zgodnjimi različicami tolmačenja, medtem ko vam vsebina postane jasna. Začeti morate iz izhodišča, da Jaz, kot Najvišji Duh, lahko mislim in govorim samo duhovno. Enako pa tudi, da sem Jaz oblekel duhovne misli in ideje v besede, katere so vam razumljive, v skladu z zmožnostjo človekovega razuma. Torej je to še daleč od zadnjega tolmačenja teh besed – kot jih razumete in berete.
3 Tako sem nekoč pustil, da Janez zapiše to zgodbo, s tem, da sem prilagodil Moje ideje njegovi moči razumevanja. Če bi mu drugače govoril, me gotovo ne bi razumel in bi s tem ali napačno tolmačil Moje Besede ali pa se jih ne bi upal zapisati zaradi strahu, da ni postal žrtev iluzije.
4 Torej najdete v tem Razodetju samo simbolne slike! Naleteli boste na 'Božjo Jezo', na 'Kugo' in veliko drugih izrazov, katere so v tistih časih preroki pogosto uporabljati, vendar niso bile mišljene, da jih razumemo dobesedno. Jaz, Bog Ljubezni, ne morem izvajati ne jeze, ali sovraštva, ali maščevanja, kar je popolnoma nemogoče, čeprav Jaz, kot Bog, lahko – s sredstvi nenadnega uničenja ali moralnimi omejitvami – takoj postavim vse nazaj v pravilen red.
5 Naj bom Jaz ogenj nad stvarmi, katere sem Jaz Sam ustvaril tako in ne drugače? Naj mogoče prikličem prekletstva na stvaritve, ki – samo zato, ker sem jih Jaz ustvaril kot svobodna bitja – moram slabeti in pasti z namenom, da bi bila zmožna prepoznati velike božanske lastnosti in njihovo vrednost kot nasprotje. Ali lahko cenite svetlobo, če ne veste ničesar o senci in temi? Ali lahko cenite koristno moč toplote, če ne veste ničesar o mrazu? Ali lahko dojamete najvišje kreposti, etiko ali moralne občutke, če ne bi obstajala njihova nasprotja? Ali lahko razumete pojem duhovnega napredka, če ne poznate pot navzdol?
6 Glejte, iz tega sledi, da vso Sveto Pismo Stare in Nove Zaveze vsebuje mnogo stvari, ki niso mišljene tako, kar označuje črke, ampak samo v skladu z močjo razumevanja, ki je prevladala v tistem času; vendar kljub temu še večno vsebuje veliko jedro duhovnega. Zaradi tega duhovi v najvišjem onostranstvu in celo angelski duhovi najdejo tam večno vzvišeno resnico; višje kot so, večji bo njihov lastni vpogled. Torej so Moje Besede večno bogat izvor duhovnega bogastva, ki ne bo nikoli izčrpan, ker Jaz, kot Neskončni Duh, lahko mislim in govorim neskončno in sem to tudi zapisal preko Mojih služabnikov. Sedaj pojdimo korak dalje in začnimo s prvim poglavjem Razodetja.
7 Ta prva poglavja obravnavajo sedem cerkva obstajajočih po Mojem Vnebohodu, ki so bile, kot prve in najboljše, namenjene kot osnova za ohranjanje Moje Religije ali kot tolmačenje in pojasnjevanje Judovskega verskega čaščenja. Mišljene so bile kot prikaz, kako poteka postopna sprememba iz navideznega in ceremonialnega, k duhovnemu spoznanju, da se ponovno vzpostavi dejanska resnična teža osnovnim resnicam v Judovski religiji.
8 Te cerkve, katere je sestavljalo le nekaj izbranih, so bile kot spreobrnjene – ne glede na preganjanja tistih, ki so drugačne vere – tudi podvržene napakam, ki so izhajale iz napačnega tolmačenja Mojih Besed. Torej je simbolični pomen, da naj se člani različnih cerkva držijo svojih vodil, ki jih bodo, kot zvezde ali luči, kazali pot po kateri naj gredo; tako, da bodo tudi cerkve (in posamezniki) skupaj z njihovimi vodji postali «svetilnik« ali vodniki tistih, ki še vedno tavajo v temi.
9 Naslednja poglavja vsebujejo svarila različnim cerkvam. Kot tudi povsod drugod, so se tudi v njih pojavili lažni preroki, fanatični razširjevalci in vsi mogoči odkloni človeškega srca, predvsem zato, ker so različni ljudje pomen Mojih Besed različno razumeli. Razen tega so imele te cerkve mnogovrstne povezave, deloma med seboj, deloma s tistimi, s katerimi so morale živeti, in so tako bile podvržene mnogim skušnjavam.
10 V teh sedmih cerkvah boste našli vsa mogoča stanja, ki prevladujejo med svobodno mislečimi ljudmi: vneto privrženost nauku ali doktrini vere, kot tudi odcepitev od nje, vneto razumevanje in omahovanje med duhovnimi in zemeljskim smermi.
11 Tako kot vi sami, ki tvorite cerkev, kot je bila, lahko izkusite, da za vas ni »niti hladno niti vroče« uporabno, kot je to bilo pred več kot tisočimi leti. Poleg tega boste bolj, kot se držite Mojih naukov, zašli v navzkrižje s svetom, ki vas obkroža in bodo potem vaša dejanja in obnašanje nasprotovala tistim ostalega sveta. Tako je z osnovanjem vsake nove verske ločine (sekte), ki je verjela,da je na boljši poti. Podobno je sedaj z vami, in se bo to dogajalo mnogim drugim, ki bodo Moje Besede uporabljali za posvetne koristi.
12 Vendar nekaj drugega izstopa v teh prvih poglavjih, namreč število sedem, ki je omejeno kot duhovni simbol (sedem zvezd,sedem cerkva, itd).
13 Da se vam prikaže število sedem bolj jasno pred vašimi duhovnimi očmi, vam moram obrniti pozornost na pomembne podrobnosti proučitve vseh lihih števil tako, da boste bolje razumeli njihov pomen in še posebej vseh nesodih števil, kot sta tri ali sedem.
14 Poglejte, če podrobno preučite število sedem ali tudi število tri – glede na simetričnost – morate opaziti, da je pri številu tri enica na vsaki strani, in pri številu sedem pa so tri na vsaki strani.      

                                                                                           * * * O * * *

15 Skladnost ali harmonija je v duhovnem smislu mogoča samo tam, kjer se nahaja osnovna ali osrednja točka, okoli katere se vse giblje, vse zavisi in vse ohranja. Sedaj morate pri številu tri vedno opazovati srednjo enico, kot osrednjo točko, od katere sta drugi dve sorazmerno odvisni, iz nje izhajata ali preko nje dosežeta pomen. Podobno je pri številu sedem, kjer trojki na vsaki strani tvorita sestavna, dopolnjujoča in povezujoča dela celote.
16 Vzemite Mojih Sedem Lastnosti in na sredini boste naleteli na Red; kajti brez Reda ne more nič obstajati in je torej osnovni steber vsega stvarjenja, če naj se le-to obdrži. Vidite, čeprav Red izhaja iz Ljubezni, Modrosti in Volje, mora biti Red osnova omenjenim, kot tudi ostalim lastnostim, to je osnova Resnosti, Potrpežljivosti in Usmiljenja. Kajti, če sem Jaz ustvaril svobodna bitja, kot sem Sam, mora od vseh biti najprej prisotna Potrpežljivost, da Mi prepreči uničenje Mojih Lastnih Del.
17 Kar vam tukaj nazorno prikazujem o Mojih Lastnostih, se lahko naučite tudi iz Zakona o Sedmih Barvah in Sedmih Tonov Glasbe, ki so tudi materialne korespondence Mojih Sedmih Lastnosti.
18 Sedaj bomo nadaljevali z naslednjimi poglavji. Tako kot Razodetje predstavlja veličasten slikovit opis vseh stopenj Mojih verskih Naukov, tako vam morajo tudi razlage pokazati, kako se je vse izvršilo. Kako bo kmalu Tisoč - Letno - Kraljestvo ponovno vzpostavilo to harmonijo, ki je nekoč obstajala med Menoj in Mojimi učenci in ki bo kasneje ponovno vzpostavljeno med Menoj in vsem človeštvom, tako da bo tam le eden pastir in ena čreda.
19 Naslednje poglavje opisuje Janezovo vizijo, ki mu prikazuje Gospoda in Stvarnika kot Najvišjega Vladarja Nebes. Njegovi sodobniki so videli ta prikaz na način, kot so ga dojemali: sedečega na prestolu, obkroženega s starešinami in z najvišjimi, ki so okrašeni z zlatimi kronami. Tukaj ponovno vidite, da sem se Jaz, da bi bil razumljiv, moral poslužiti Janezovega razuma. Torej število starešin, štiriindvajset, število najvišjih duhovnikov v Jeruzalemu, kjer jih petindvajset, skupaj z Velikim Duhovnikom, predstavlja celoten svet.
20 Kar se tiče štirih živali in steklenega morja, živali same predstavljajo utelešene lastnosti Mojega Lastnega Bitja: lev kot moč ali vsemogočnost; tele kot simbol blagosti; človeško bitje kot duhovna moč; in orel kot vladar vesoljnega etra. Dejstvo,da so te živali opremljene z mnogimi očmi in imajo krila kot orli, pomeni vsesplošno najvišjo oblast nad zemljo in nebesi. Toda stekleno morje predstavlja vsevednost, kar pomeni: Pred Božjimi Očmi je vse prozorno, in Njegov pogled potuje čez celotno vesolje s hitrostjo orla. Z močjo leva On vlada vsemu, z blagostjo teleta On pozdravi vsako zlorabo, in z Njegovim Duhom, kot človeško bitje v Njegovi Podobi, žlahtni in poduhovi vse tako, da celo tisto, kar je materialno, lahko nekje v prihodnosti povrne nazaj k točki, iz katere je nekoč izšlo. In ko se vse sile stvarjenja - zavedno ali nezavedno – klanjajo pred Najvišjim Gospodom, tudi starešine, ki predstavljajo veliki duhovni onstranski svet, padejo na kolena, da primerno poveličujejo Stvarnika.
21 Torej je bil Janez prvi izmed vseh, kateremu je bilo v prispodobah pokazano, kakšno je Božje veličastvo, predno je lahko sploh razumel, Kdo je Tisti, ki Se spusti na to majhno zemljo z namenom, da reši ljudi pred popolno izgubo njihovega duhovnega dostojanstva. To je začetek velikega procesa vrenja, ki je bil duhovno začet na tej zemlji, za zasnovno dejstvo najčistejšega nauka, vrednega Gospoda, kot človeškega Sina Zemlje, z Njegovim največjim ponižanjem, da na novo poda najvišje človekovo dostojanstvo prebivalcem zemlje.
22 To kar je časovno povzročilo odpor proti vsemu temu in končni izid vsega tega, je opisan z ustreznimi prispodobami v naslednjih poglavjih. Kot se je v resnici zgodilo, so Boga ljudje najprej povišali, nato ponižali, vendar je nazadnje – kot zmaga duha nad materijo – predstavljeno trajno kraljestvo miru in spokoja.
23 V naslednjem poglavju je Janez pokazal zvitek, popisan od znotraj in zunaj, in zapečaten s sedmimi pečati. To pomeni Moj edini in resnični Nauk, katerega sem podal ljudem v dveh razumljivih Zapovedih. Ta razglas s strani Sina Človekovega kot 'jagnjeta '(simbol nedolžnosti in trpljenja), je mišljen z 'odpečatenjem' Knjige Življenja, ki je zapečatena z Mojimi Sedmimi Lastnostmi, tako naj bi On z njim seznanil celotno stvarstvo in še posebej ljudi na zemlji.
24 Prvi pečat predstavlja podobo belega konja, ki se dviguje iz zvitka kot simbol Moje vseobsegajoče ljubezni, okronan z vsemi drugimi lastnostmi, in z lokom, da rani najbolj otrdela srca tako, da se bo nekega dne vse raztopilo v ljubezni. Iz ljubezni je bil ustvarjen svet, iz ljubezni sem Jaz stopil na zemljo, in iz ljubezni izhaja Moj prvi temeljni kamen, ki bo vpeljal Moje božanske Nauke na zemljo in ki ne morejo biti nikdar premagani.
25 Drugi pečat ustvari rdečega konja, simbol modrosti ali v človeškem jeziku, simbol razuma in moči preudarnosti, ki želi vse kritično presojati. Primerjal bo božansko nebeško učenje z materialnim obstojem, ter s tem odkrival razlike. Posledica tega ne bo potemtakem mir, temveč nasprotje, ko človeška poželenja nasprotujejo načelom duše duhovno razmišljujočega človeka, kar se bo sprevrglo v fanatizem na obeh straneh – na zunaj v verske vojne in notranje v nasprotje vesti – kot nujno posledico dveh skrajnosti, ki si druga drugi nasprotujeta.
26 Tretji konj, ki se pojav, je bil črn, in njegov jezdec je držal tehtnico. To je bila trdna in pravična volja, ki je odločena, da zasleduje njen končni cilj, ne da bi se ustrašila nobene ovire. Volja ustreza tudi pravici, ki tehta dejanja, dobrim prinese njihovo lastno nagrado, slabim pa njihovo lastno kazen. Pravica naj prevladuje vsepovsod, bodisi v materialnih stvareh in v družbenem življenju. Jaz, kot Kristus, sem učil človeštvo, da bi bolje razumelo Nauke, ki so jih sprejeli. Poučeval sem jih o ljubezni in modrosti, ki 'dodeli' ljubezni njeno pravično mero. Učil sem jih o strpnosti in pravičnosti do vseh, in ti trije pečati so torej ključ, kako naj se razširijo Moji Nauki, če naj prinesejo oplemenitenje človeške vrste.
27 Četrti pečat vam prikazuje obledelega konja, to je neopisljive barve, ki ni niti hladna niti topla ali kot je tam rečeno v prispodobi, smrt. Kajti smrt ne označuje konca, ampak samo preobrazbo ali transformacijo. Torej je barva konja kot Pot med Preobrazbo, ki jo povzročijo Moji Nauki, po kateri se lahko hodi navzgor ali navzdol: navzgor k višji duhovnosti z njihovim sprejetjem, in navzdol s surovim ravnanjem s plemenitimi lastnostmi, katere sem Jaz, kot Stvarnik, postavil v človeško srce. Ta pečat ustreza redu ali urejeni usmeritvi vsega, kar je ustvarjeno.
28 To naravo vodi k tolmačenju petega pečata, kjer so žrtvovanja opisana v metaforičnih podobah ali prispodobah, ki so, zavoljo Mojih Naukov, postale materialne zaradi človeških poželenj. Že  je namignjeno, naj bo nagrada za tistega, ki žrtvuje duhovnemu vse njegovo, kar je le možno na zemlji – njegovo lastno naravo in njegovo lastno fizično telo. Tako bo tisto, kar je tukaj metaforično opisano v podobah kot tehtnica pravice, prišlo kot povračilo in najvišja blaženost k tistim, ki sredi boja uspejo, da visoko obdržijo in zaščitijo prapor njihovega Boga in Njegovih Naukov.
29 Šesti pečat prikazuje popoln preobrat ne celotni zemlji, to je korespondenčno: Gonilna sila k duhovnim naukom bo spremenila vse socialne pogoje. Navdušena naglica po dosegi cilja bo vzpodbudila nasprotnike k enaki hitrosti. Tam bosta vojna in opustošenje notranje in zunanje; tisti z močjo bodo napadli šibke narode in narodi njihove vladarje, če bodo njihove pravice preveč okrnjene. Na ta način bo veroizpoved ljubezni, miru in strpnosti, v bitki za njeno preživetje, samo povzročila porast nasprotnikov, in te sile se bodo bojevale med seboj dokler duhovno ne bo slavilo zmago. Ta šesti pečat potemtakem ustreza potrpežljivosti, ki ne pomeni nič drugega kot: Zaman se je proti temu upirati! Kjer Bog želi naložiti Njegovo Božjo izključno pravico, se morajo temu ukloniti celo kamni, kajti Njegovi sta pravičnost in veličastje večno in večno!«
30 In glejte, tisti, ki so zaznamovani s pečatom ustrezajo tistim, ko so zmagali in katerim je dodeljena blaženost, o katerih Sem nekoč rekel: «Tisti, ki verujejo v Mojo Besedo in se po njej ravnajo ter delujejo, bodo v onstranstvu uživali v večni blaženosti, kakršno še nobeno človeško oko ni nikoli videlo ali slišalo.« To blaženost ponazarja belo oblačilo kot simbol nedolžnosti. In tisti zaznamovani bodo prejeli nagrado za svoje trpljenje, kateremu so bili podvrženi zaradi Mene in v imenu Moje Veroizpovedi.
31 Na ta način se bo postopoma razvila celotna slika, ki bo jasno odslikavala celotno zgodovino Mojih Naukov med določenim časovnim obdobjem, od prve besede ljubezni do vseh verskih vojn, preganjan in žrtvovanj zaradi fanatičnih duhovnikov.
32 Odprtje sedmega pečata ali konec celotnega razvoja procesa, ko bo kljub vsem nadlogam in stiskam usmiljenje končno zaokrožilo svoje delo, je opisano s sedmimi klici trobent in njim sledečimi nadlogami, ki bodo samo sredstva za očiščenje, ki bo vodilo ljudi nazaj k dokončnemu dobremu. Klici trobente odslikavajo moralno-duhovne spremembe, ki se bodo zgodile v človeških srcih, ko bo posredoval meč z dvema reziloma in dvom nezaupanja jih bo udarjal z bičem.
33 Na ta način je bilo zažiganje kadila (žrtvovanje) na oltarju ljubezni, izraženo v podobah, nadlogah za sebično človeštvo Kot, rečeno v podobah, vse odmira, tako je tudi človek na splošno zaprl svoje srce vsem plemenitim vrednotam; želel je, da nobeden del veroizpovedi ne zahteva žrtvovanja in brzdanja njegovih zemeljskih poželenj ali strasti.
34 Kot ogenj, ki simbolno uniči vse, tako tudi sebična poželenja zopet uničijo vse, kar je dobrega. Preganjanja so zamenjala strpnost v stvareh vere – nekdo poskuša uničiti s krvjo tisto, kar je čiste duhovne narave in potemtakem neizbrisljivo. Tako je tudi bilo z Rimom v zgodnjih časih Krščanstva, ko naraščajo vse mogoče krutosti izhajajoče iz fanatičnih verskih običajev, ki so obstajali med poganskimi duhovniki, katerim so zadnji odtisnili pečat verske svetosti.
35 Kar se je dogajalo posameznikom, se je pozneje razširilo na množice; bolj kot se je število zvestih večalo, bolj so jih preganjali; večja kot je bila gorečnost za čiste nauke, večja je bila žrtev mučeništva. Tako se je zgodilo, da sta po padcu Rimskega imperija, na isti prestol sedla dva škofa, eden v Bizancu, in drugi v Rimu. Nikoli se nista strinjala in sta gojila to neskladje v njuno lastno korist. Tako kot so v zgodnjih časih Kristjane preganjali pogani, tako sedaj papeži preganjajo množice, ki ne verjamejo, da je vsa resnica, kar oni učijo ali kar so razglasili za resnico v tistem trenutku.
36 V času razdelitve Rimskega imperija, ko je pozneje Rimski škof postal papež, so se začele verske vojne; prepiri Cerkvenega konzilija, preganjanja Cerkvene inkvizicije, podreditev kraljev papežu, in končno Križarske vojne. Nato je prišlo do poskusa preobrazbe ali reformacije in do krvavega zatiranja slednjih v vseh deželah, kot tudi do izbruha različnih bolezni kot je kuga itd., zaradi mešanja človeških ras. Vse je prikazano v podobah klicev trobente in izbruhov jeze, kot tudi z ustreznim korespondenčnim duhovnim prikazom 'Bitke Ženske z Zmajem': slike bitke med človeškim poželenjem in zemeljskimi interesi na eni strani in duhovnim napredkom in učenjem na drugi strani. Poleg tega, porodne bolečine pri vodenju nekoč začetega dela h koncu; podobno označujejo silovito bitko, ki jo je Hudobec sprožil proti vsem, ki so se obrnili k duhovnemu.
37 Vse te prispodobe, katere je videl Janez, so samo izrazi besnega odpora, katerega so Moji Nauki morali vzbuditi, in njihova naravna posledica, ko v vojni med dobrim in zlom, dobro mora in tudi bo slavilo končno zmago. Ne bodite užaljeni zaradi oblik prispodob; one so v skladu z razumevanjem tistega časa in načinom pisanja, ki se je takrat uporabljalo. Na noben drug način ni bilo mogoče vplivati na človeštvo v prihodnjih stoletjih, ki pozna malo ljubezni ali kvečjemu podvrženo strahu. Če bi Jaz, kot Bog Ljubezni, predpisal, da se celoten proces razvoja do sedaj zapiše v jeziku, ki je prevladalo v tistem času, bi besede zbledele in nihče ne bi skrbel za njihov duhovni pomen.
38 Škorpijoni, zmaji s sedmimi glavami, desetimi rogovi in zlatimi kronami, označujejo raznolika tolmačenja Mojih Naukov, ki so včasih, podprti z posvetnimi oblastmi, silili ljudi, da sprejmejo določene verske dogme in obredne ceremonije, kar je vse prispevalo k nastanku mnogih verskih ločin ali sekt.
39 Prispodoba prikazuje zgodovinsko dobro znano nadvlado cerkve skupaj z načini, s katerimi se je povzdignila na oblast; in tudi kako so ljudje v velikem številu postali žrtve verske blaznosti ali fanatizma Rimske Cerkve in njenih Inkvizitorjev. Nadaljnji opis, kako se verska gorečnost postopoma zmanjšuje in posvetno mišljenje navidezno slavi zmago, lahko razločite v naslednjih poglavjih: Zmagovalni pohod brezbožnosti pod plaščem verskih kultov, kasneje z odkritji znanosti in ne samo propada slednjih, temveč tudi katerekoli pobožnosti in prehod v materializem. Na ta način je v teh prispodobah napovedan propad Rimske Cerkve, vendar ne zato, ker bi jo Jaz zavračal, ampak je sama doprinesla k svojemu padcu in mora biti nagrajena glede na njena dejanja.
40 Umorjeni preroki kažejo na mučeniško preteklost časa, ko so mnogi od Boga navdihnjen ljudje morali umreti na grmadi. Nobeno stoletje ni minilo brez Mojega pošiljanja preroških prebujevalcev, ki so preprečevali človeštvu, da popolnoma potone v duhovni spanec.
41 Izbruhi jeze in njihovi posebni učinki označujejo epidemije in vojne, katere je človeštvo samo povzročilo, deloma zaradi njegovega lastnega nenaravnega načina življenja, deloma pa zaradi njegove škodljive zlobe. Celo sedaj lahko opazite kako učinki egoizma, materializma, nebrzdane strasti, v splošnem in posamezno, prinašajo nesreče vseh vrst: Nesreče na morju in na kopnem, nesreče zaradi naravnih katastrof, ki jih je povzročilo človeštvo zaradi slabega ravnanja s svojo lastno zemljo, samomori in umori v kakršni koli obliki, kot posledica pomanjkanja pobožnosti, pomanjkanja vere v obstoj drugega sveta in tako naprej.
42 Upoštevajte vse to in zapišite v slikovitem jeziku Orienta, kot je to nekoč naredil Moj učenec Janez in lahko dodate celo več izbruhov jeze k sedmim, ki bi opisovali enako strašne sanje.
43 Na ta način so Moji Nauki prešli vse stopnje, katere je zmožno človeško srce, od najčistejše pobožnosti do vsiljivega dvoma in zavračanje vsega, kar je podarjeno. Pred seboj vidite podobo od polne privrženosti Mojim Zapovedim, ter od natančnega ali pedantnega tolmačenja Mojih Besed, do popolnega zavračanja vsega duhovnega, o katerem tisoči glasov pridigajo v vidni in nevidni naravi. Podana je oblika stvari in klicev trobent, katerim so vendar zaradi upoštevanja kmalu sledila dejanja in kazni. Začenši z izbruhi jeze in njihovimi izlivi – kot simbolom zla in fizično nenaravnega, ki mora doprinesti k svoji lastni kazni – vidite vse jasno pred seboj; Kako Mojih Sedem Lastnosti priganja, malo po malo, k tistemu, kar je najboljše; kako svobodna človeška narava temu nasprotuje, kako si sledi zmota za zmoto in kako napaka za napako. Kako se vsi napori, da se izbrišejo Moje Besede iz miselnosti človeštva, zaman in kako celo najslabše mora in tudi bo vodilo k najboljšemu.
44 Ta dolgotrajen boj zmaja z nebesi, to preganjanje ženske z njenim otrokom Kristusom kot Prinašalcem Miru – vse to boste sedaj razločno razumeli. In mora vam biti očitno, da bo po dolgotrajnem vlečenju vrvi, moralo priti do odločitve, ko bo odločeno, kdo je zavojevalec in kdo premaganec! Sedaj se približujete temu času. Predstavljen je kot prispodoba s Tisočletnim kraljestvom kot duhovno življenje miru, ki bo nagrada za tiste, kateri niso zaznamovani z znakom antikrista, ampak z znakom Boga.
45 Tako, kot se je pred Mojim Prihodom vršila duhovna borba med duhovnim in materialnim v zmerni obliki, in kot je ta proces ločitve moral voditi h končnemu izidu po Mojem Vnebohodu, tako sedaj prihaja zora časa miru, po tem več kot tisočletnem sporu. Ljudje bodo potem ponovno postali človeška bitja, kot sem jih Jaz ustvaril in kot tudi želim, da takšni so, da se lahko imenujejo Božji Otroci.
46 To bo čas povračil, čas ko bo duhovno podvrglo materialno, ko se bo človek, kot prebivalec dveh svetov, počutil doma tako v enem, kot v drugem tako, da bodo po dolgem času Moje Besede razumljive in Moj pretekli prihod na vašo zemljo cenjen v celotni svetlobi njegovega božanskega poslanstva in spremenjen z ljubeznijo. To bo čas, ko bo zmaj pobit in ujet, ter bo Deset Zapovedi Mojzesa in Moji Lastni Dve razumljeno v njihovem resničnem pomenu. V tem času miru in spokoja, bo tudi kraljestvo duhov prevzelo dejavno vlogo tako, da bodo tisti, ki so ostali zadaj navdihnjeni z zgledom živih človeških bitij, napredovali mnogo lažje, kot je bilo to doslej mogoče.
47 Ta čas je v Razodetju predstavljen pod nazivom 'Tisočletno Kraljestvo' ali 'Novi Jeruzalem'. Kajti Jeruzalem je bil nekoč kraj, kjer se je Sveta Skrinja Zaveze nahajala v templju, kjer je gorel večni ogenj, in kjer so samo psalmi in kadilo na žrtvenem oltarju oznanjali najčistejše bogoslužje IAOUE. Ta Jeruzalem je bil oskrunjen in onečaščen z njegovimi lastnimi duhovniki in tudi z Mojo človeško smrtjo, namesto blagoslova, je nakopičil prekletstvo sam nase; ta Jeruzalem, kateremu so propad napovedovali preroki in sem ga Jaz potrdil, bo duhovno ponovno prišel na našo zemljo. Prišel bo v veličastju njegovega zgodnjega časa, prinašajoč mir in spokoj vsem tistim, ki verujejo v Tistega, Ki je nekoč pridigal v tem mestu, trpel, bil križan in vstal od mrtvih. To mesto, kot simbol prve cerkvene skupnosti Stvarnika z Njegovimi ustvarjenimi bitji, bo prišlo s palmovo vejico miru za vse tiste, ki so po borbi in trpljenju, pridobili status sorodstva z Bogom.
49 Kot so Judje nekoč poznali samo eden Jeruzalem, tako tudi bo – obstajala bo le ena cerkev, en pastir in ena čreda. Verske ločine bodo izginile, in Bog Stvarnik in Gospod, Ki je nekoč hodil po vaši zemlji kot človeško bitje, bo prepoznan kot  takšen; kaj je On bil, kaj On je in kaj On večno bo: Vaš Vodja in Oče Vsem.
50 Skupnost duhovnega sveta bo povišana z dejstvom, da bom osebno Jaz Sam prišel vidno k Mojim Otrokom, da jih tolažim in jim dokažem, da bo vse, kar Sem nekoč govoril, kar so zapisali Moji Apostoli in kar je Janez podal v Razodetju, izpolnjeno. Kot bodo prenehale vse duhovne in materialne vojne, Me bo vsak zlahka razumel in bo voljno izpolnjeval Moje Zapovedi, ki se začnejo z ljubeznijo do bližnjega in končajo z ljubeznijo do Boga.
51 Toda celo temu Tisočletnemu Kraljestvu bo sledilo naslednje obdobje, ko bo človeška živalska narava naredila zadnji poizkus in bo Padli Veliki Duh zahteval svoje naslednike. Žal! Njegova prizadevanja bodo zaman in sam se bo soočil z vprašanjem: ali naj nadaljuje naprej ali nazaj, kar bo odločilo njegov prihodnji obstoj!
52 Vse to je resnično bistvo Janezovega Razodetja. Podano v nazornih podobah, ter prebirano z duhovnimi očmi in v jeziku korespondenc ali ustreznostih ali prispodobah, vam bo jasno pokazalo, kako ta majhen cvet ljubezni, katerega sem Jaz vsadil v srce ljudi, ne more biti nikoli izkoreninjen. In kako to jedro božanskega izvora ne more biti nikoli iztrebljeno, tako v duhovnem, kot v materialnem smislu, navkljub vsemu načrtovanju s strani tistih, ki so na oblasti. Ljubezen, kot osnovna lastnost Mojega Lastnega 'Jaza', je vzrok, zakaj Sem ustvaril celotno vesolje! Kako se lahko ta iskra večno izgubi ali uniči? Zaman vsi tresejo to zgradbo, zaman se ljudje trudijo, da bi napačno tolmačili Moje Besede. Vse nanje povratno deluje in morajo žeti, kar so sejali. Tako sedaj vidite, kako vsa znanstvena in dlakocepska tolmačenja besede ljubezni Svetega Pisma postopoma izginejo kot sneg pred Soncem Resnice.
53 Večji kot je odpor na eni strani, hitreje se proces razvija na drugi. Torej, kot končni izid, bo vso to delovanje samo pripomoglo Mojim Naukom, jih postavilo v bolj primerno luč, in vedno bolj pripravljalo prehod v Tisočletno Kraljestvo. Takrat bo novi Jeruzalem, kot simbolični Tempelj Miru, ponovno vzpostavil povezavo med Menoj, človeštvom in duhovnim svetom, kjer ne bodo niti klici trobent, niti izbruhi jeze prinesli opustošenja, ampak bodo celo bitja na vaši zemlji, tako iz živalskega kot rastlinskega kraljestva, prevzela enako vrsto ljubezni, kot jo bodo imeli ljudje do njih. Celotni človeški rod, povezan z vezmi ljubezni, si bo medsebojno pomagal, kjer ne bo med njimi ne gospodarjev, ne sužnjev, ampak bodo povezani v bratski in sestrski ljubezni, ki bo združila celotne narode; kjer bodo ozemeljske meje izginile in kjer državni voditelji in papeži ne bodo več poskušali zasužnjiti – prvi fizične, drugi pa duhovne sile.
54 Vodeni tudi v notranjosti z razumno vero, bodo tudi bolj voljno prisluhnili prišepetavanju drugih duhov in celo Mojemu Glasu in mu zaupali. Na ta način bo celo občevanje z duhovnim svetom postalo povezovalna sila, s katero bo smrt z njenimi grozodejstvi pregnana s te zemlje in drugi svet vam bo predstavljen natančno takšen, kot resnično je.
55 Tako imate tudi daleč segajočo duhovno razlago Janezovega Razodetja. Vendar ne tako, kot to svet pričakuje od Mene, temveč na način, katerega svet razume, kot sem ga pravkar poučil, če se bere z duhovnimi očmi. Prispodobe ostajajo in ostanejo prispodobe, in vsaka prispodoba temelji na misli, ki se potem sama posamezno izrazi v oblikah. Tako morate razumeti prispodobe Apokalipse, ne pa besedo za besedo, drugače ne boste nikoli našli resničnega razumevanja, ker bi prišlo do prevelikih nasprotovanj.
56 Vrh tega morate tudi sprejeti, da v duhovnem svetu prevladujejo različne povezave idej in misli, kot so tiste, ki prevladujejo v tukaj živečih človeških bitjih in potemtakem morajo videnje, katerega je videl Janez, biti drugačnega značaja od vašega sedanjega, urejenega govora. Poglejte, že od davnih časov dalje, se misli ne izražajo v jeziku besed, ampak v slikovnem jeziku; celo stari Egipčani so zapisali takšne znake na svojih spomenikih.
57 Na Vzhodu je slikovni jezik še vedno v uporabi. To je ostanek iz pradavnih časov, ko je bilo človeštvo bližje svojemu prvotnemu izvoru in je bil njegov način izražanja tudi bližji duhovnemu svetu.
58 Vsi navedeni primeri dokazujejo, da se bo po prehodu v višje življenje, glede na stopnjo duhovnega napredka, govor in sporazumevanje med duhovi razlikovalo od počasne besede, od katerih jih morate običajno uporabljati kar nekaj, da izrazite eno samo misel. Kot tudi Mojemu celotnemu stvarstvu, le kaj pomeni slikovni jezik vsem vam? In tako bo tudi ostalo dokler ne boste zmožni spoznati globljega duhovnega »zakaj«, ki je neločljivo povezan z njim; zakaj je vse ustvarjeno tako in ne drugače. Kot imate vi svoj lastni jezik, kot imam tudi Jaz svojega v vidni naravi, tako imajo tudi višjih področij svoj jezik sporazumevanja, ki se navidezno sliši drugače od tistega, kar je v njem skrito. Potemtakem so jalova prizadevanja vaših učenjakov da duhovno naravo oblečejo v posvetne predstave. Zaradi tega vzroka so Moje tukajšnje Besede, ki so vrhu tega, da tolmačijo veliko Razodetje, mišljene da vas vodijo korak dalje v Mojo Hišo.
59 Prepustil vam bom, da sami razumete pomen miroljubnih prispodob Razodetja in bom samo razložil najbolj ostre v katerih navidezno ne prevladuje nič drugega, kot Božja jeza in nepopustljivo povračilo – z namenom da boste tudi tukaj prepoznali Boga, Ki je čista ljubezen. Bliža se čas, ko bo duhovni veter, ki se že sam kaže, začel močneje pihljati; ko se ne boste, kot trsje, upogibali sem ter tja, ampak boste kmalu stopilo na pot, katero sem vam začrtal. Takrat bodo, kot Sveto Pismo pravi v prispodobah, vstali lažni preroki. Človeštvo bo naredilo veliko škode najčistejšim Naukom, ter duhovnemu sporazumevanju, čisto zares vsemu, da bi zadovoljilo svoje življenjske strasti. In dokler se ne bo dvignilo Kraljestvo miru, se bo mnogo izbruhov jeze razlilo nad človeštvo s strani samih ljudi, ker si bodo združbe ljudi medsebojno duhovno in materialno nasprotovale na najbolj sovražen način in to tem bolj, ko so bo čas bližal koncu. V tej bitki se bodo izpolnili zadnji izbruhi jeze, katerim bo sledilo upadanje in depresija, revščina in žalovanje, ko bo odpor zaman. Nekateri bodo v obupu,drugi pa tolažeče čakali konec v vdanosti in z njo zmago dobrega.
60 Večina tega, kar je opisano v Razodetju, kot stiska razvoja se je že zgodilo, vendar bo najhujše šele prišlo. Toda bodite potrpežljivi in Mi zaupajte! Vi želite postati ali biti Moji Otroci. Pokažite se vredne tega imena in palmova vejica zmage, kot je napovedano v Razodetju, vas ne bo obšla. Bodite pripravljeni na vse! Ne Jaz, ampak človeški živalski značaj, njegovo umetno ustvarjeno nezaupanje, njegovo trmasto hlepenje po oblasti in denarju, bo pripomoglo k izpolnitvi teh prispodob izbruhov jeze in klicev trobent.
61 Seveda bo moralo nastopiti očiščenje predno bom Jaz sam ponovno stopil na vašo zemljo. Kot po soparnem vremenu nevihte očistijo zrak, ko usmerijo vse škodljive pare k zemlji tako, da se lahko čisti zrak ponovno razcveti, bo podobno pri duhovnem očiščenju in ker je odpor močan, mora izvabiti mogočne izbruhe, brez katerih uravnoteženje nebi bilo mogoče. Na vaši zemlji bodo vse združbe končale njihove spore in prepoznale njihovo nevednost in Mojo Vsemogočnost, proti kateri je vsak odpor jalov.
62 Potemtakem sprejmite to tolmačenje Razodetja kot prikaz, ki odslikava vse stopnje, skozi katere mora preiti božanska misel predno doseže svojo dejansko vrednost. Naj vam to videnje služi kot prispodoba, ki kaže, koliko je potrebno, da dobro zmaga in zlo prizna poraz! Kot duhovni misleci pojmujte ta videnja kot ustrezne namige. Kajti kot je Janez videl smer razvoja Krščanstva v duhu, se to enako odraža v duhovnem in materialnem razvoju življenje vsakega človeka.
63 Takšna navskrižja, takšni klici trobent in izbruhi jeze počivajo na duševnih predstavah. Blagor tistemu, ki, medtem ko zaužije najboljše zdravilo, ve, kako izvleči njegove zdravilne lastnosti! Duhovno očiščenje in razvojni proces ostaja vsepovsod enak boj duhovnega proti živalski naravi: Samo - žrtvovanje samega sebe, ter strpnost do drugih. Potemtakem naj vsakdo pregleda svoje življenje in bo v videnjih Razodetja našel bolj ali manj opisano zgodbo svojega lastnega življenja!«

Jakob Lorber
Kristusov prihod