Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Priznaje grehov in slabosti

  Gospod: »...Jaz nisem proti temu, če šibak in na duši bo­lan človek močnejšemu in duševno zdravemu človeku zve­sto zaupa svoje slabosti in napake - ker mu potem zdra­vi in svetlobno močni človek iz prave ljubezni do bližnje­ga lahko nudi tista prava sredstva, s katerimi se duša šib­kega bližnjega lahko okrepi in pozdravi. Zakaj na ta način človek za drugega človeka postane pravi dušni zdravnik. Toda iz tega Jaz ne delam zakona, temveč vam s tem da­jem samo dober nasvet. In kar delam Jaz, to delajte tudi vi in vsakogar učite resnice!
  Priznanje samo pa človeka ravno tako malo očisti nje­govih grehov, kot telesno bolnega ozdravi že to, da zdravniku še tako natančno zaupa svoje bolečine in razlog zanje. Bolnik mora pač poslušati nasvet modrega, izvedene­ga zdravnika, ga točno upoštevati in se v bodoče izogiba­ti vsemu, kar mu je povzročilo trpljenje.
  Tako je tudi dobro, da se v skupnosti vsi bratje dobro poznajo med seboj, tako po svojih močnih kot tudi šib­kih straneh, da drug drugega v skladu s celo resnico lahko dušno in tudi telesno podpirajo. Kdor pa je zaprt vase in hoče takšen ostati, misleč, da bi s svojim priznanjem lah­ko koga pohujšal, temu naj nihče ne izvablja njegovih sla­bosti!
  Če pa je, nasprotno od tega, kdo med vami modrec, in mu njegov duh odkrije pomanjkljivosti šibkega in boječe­ga brata, naj mu modri med štirimi očmi poda dober na­svet in mu z besedo in dejanjem pomaga iz skrivne stiske, in njegovo plačilo ne bo izostalo! Vendar pustite vsakemu svobodno voljo in nikogar ne silite. Saj veste, da je vsaka duhovna prisila popolnoma proti Mojemu večnemu redu!
  Zato tudi s šibkim bratom, ki se vam je z zaupanjem razkril, ne smete ravnati kot grozeč sodnik, temveč mu vedno z vso ljubeznijo in prijaznostjo odkrijte resnico in mu dajte v roke tudi sredstva, s katerimi se bo na lahek na­čin in zanesljivo pozdravil. Tako mu ne bo upadel pogum in postal bo hvaležen učenec svobodne resnice. Če pa mu boste grozili z različnimi kaznimi, boste opravili malo ali nič, ampak ga boste še bolj onesrečili.«

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 8 /43,8