Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Jakob Lorber

Zemlja in luna

 

PREDGOVOR   PDF tukaj

 Odkar je Jakob Lorber leta 1847 napisal to delo, je minilo že 150 let –  obdobje, v katerem sta znanost in tehnika nesluteno napredovali.Če je bilo človeštvo v Lorberjevem času še v obdobju parne pogonske sile in je nato prešlo v industrijsko dobo elektrike in motorizacije, pa se mu je danes že odprl svet atoma in njegovih gigantskih sil, ki jih lahko uporablja v svoj blagor ali pa jih zlorablja.
 Velika odkritja in izumi zadnjih desetletij so rabili tudi raziskovanju našega planeta z vsemi njegovimi naravnimi pojavi. Geologija, geofizika, meteorologija in mnoge druge znanosti se nenehno trudijo, da bi podale vedno bolj natančno podobo našega planeta in naravnih sil, ki delujejo v njem, na njem in nad njim. Veliko teh novih spoznanj se precej ujema z Lorberjevimi razlagami v delu Zemlja in Luna in v drugih naravno - duhovnih spisih. Tako pomenijo neizpodbitne dokaze za resničnost njegovih izjav, o katerih so nekoč zelo dvomili (prim. Lorber in moderna podoba sveta -  pričevanje znanosti, Lorber - Verlag, Bietigheim).
 Kljub vsem teorijam o tem, kakšna je zemljina notranjost, ostaja njena resnična sestava za znanost bolj ali manj zavita v nepredirno temo, kajti prediranju v zemeljske globine so in bodo vedno ostale postavljene naravne meje. Resnično podobo o zgradbi Zemljine notranjosti lahko poda samo tisti prikaz z duhovnega vidika, ki je podan v Lorberjevih navdihnjenih spisih. Tu se Zemlja razodeva kot kozmično telo, v katerem ni nič mrtvega, nič neživega. Utripajoč, živ organizem z vsemi organi, kakršne ima analogno tudi zemeljsko človeško telo. Notranji čudežni svet, v katerem mogočne naravne sile izražajo načrtno oživljeni razvoj, v katerega je usmerjeno vse naravno dogajanje.
 Če že prvi del tega dela (Naravna Zemlja) poleg materialnega opisa  Zemljinega telesa razkriva mnogo o naravno - duhovnem pomenu, pa opisuje drugi del (Duhovna Zemlja) metafizična stanja, to je duhovne sfere, ki pripadajo Zemlji. Ker imajo ti prikazi svoje izhodišče v bistvu prastvarjenja, postane s tem to celotno delo duhovni izvir luči najvišjega spoznanja.
V dodatku k temu najdemo kot tretji del (Luna) opis naravne Lune z različnim stanjem obeh Luninih polovic in opis njunih življenjskih razmer. Glede na načrtovane vesoljske polete na Luno zaslužijo te izjave posebno pozornost, ker so že dosedanji rezultati raziskav prinesli nekatere dokaze za Lorberjeve podatke o Luni.
 S kozmičnim in duhovnim pomenom spremljevalca naše Zemlje se konča to Lorberjevo nadvse pomembno sporočilo, ki uči gledati resnično bistvo Zemlje in Lune v luči novega, naravni in duhovni svet obsegajočega nauka o stvarjenju. S tem tudi ta spis- kot vsa dela Jakoba Lorberja -  poglablja religiozno vero v duhovno oživljeno spoznanje, ki globoko utemeljeno razodeva človeku božjo ljubezen in modrost.