Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Prazgodovina kitajskega ljudstva

36/36 Kajti neskončna Božja ljubezen in modrost daje vsakemu svoje. Po­božnim, poslušnim otrokom daje kruh, med, mleko in sladke sadeže tele­sno in duhovno, neposlušni, napuhnjeni kačji zalegi pa daje kamenje, prah, trnje in osat in strupene jagode, duhovno in telesno, da se hudobna zalega pogubi, mrtvi duh pa se, če je le mogoče, ohrani in polagoma znova oživi v neskončni usmiljeni ljubezni velikega, večnega, edinega nad vse najsvetejšega Očeta.
  37 Glejte, vsi ste enaki, - tako vi moški kot ve ženske! Vendar ženske pokrivajte tako svoje sramne dele kot tudi vse telo, predvsem pa glavo, da ne bi vaše pohotno bitje zburilo moža k nečistovanju, tako kot kača z veliko, skrivno pohotnostjo svojih zapeljivih oči zvabi svobodni ptičji rod v ubijajoče ujetništvo svojih strupenih čeljusti; kajti ve ženske ste najpo­prej otroci kače in polne njenega strupa. Zato bodite predvsem spodobne kot čebelja matica, ki si s svojim bitjem ne upa na sončno svetlobo, mar­več se dan in noč skrbno plazi nad celicami svojih nedolžnih otročičev; takšne bodite tudi ve in v vsem poslušne svojim možem, kolikor to zahte­va najsvetejša Božja volja. Vendar, če bi vas moški hotel - kar ne bi smeli niti pomisliti - prisiliti v kaj zoper najsvetejšo Božjo voljo, je tudi vam dovoljeno razkriti svojo glavo pred moškim in ga ljubeznivo opozoriti na njegove dolžnosti, ki izhajajo od Boga. In če boste vse to tako natančno izpolnjevale, vas bo Gospod zasipal z velikimi milostmi in boste postale sladka paša za oči v neskončni lepoti večnega, svetega Očeta, večne in neumrljive.
  38 Vam možem pa naj ne bo dana nobena druga zapoved kot najsvetejša volja najvišjega Boga, ki se vam bo zmeraj razodevala; kdor izmed vas pa bi je kdaj koli vendarle ne upošteval v svojih prsih, pred njim se bodo sveta Božja usta in tudi usta narave bolj in bolj zapirala. Potem mu bo, ker se je od Boga obrnil navzven, dan tudi zunanji zakon, ki ga bo naredil za sužnja greha in peklenskega hlapca, če ne bo takoj zlomil svojega srca, ga očistil v ponižni poslušnosti in ga potem proseč in po dolgi molitvi v strahu in ljubezni predal Bogu, da bi mu ga znova blagoslovil in posvetil s Svojo najsvetejšo voljo. - (Nota bene. To naj bo tudi vam dobro zname­nje, kako in zakaj si prizadevajte za prerojenje!)
  39 Zdaj pa vstanite in oblecite ta oblačila, ki so vam jih pripravili Božji otroci - te tukaj vi moški, in one tam ve ženske -, da se boste razlikovali po spolu tudi v noši oblačil, nravno, spodobno in olikano. Vendar pa se varuj­te vsakega sijaja in napuha; obleka naj vas telesno samo pokriva in varuje pred prehladom v hladnih nočeh, duhovno pa naj vas pripelje (`Pripelje 'je dopolnilo založbe v nemškem izvirniku) k Bogu v toploti večne ljubezni, krotkosti in poslušnosti.
  40 In tu naj vsak izmed vas vzame tudi povoj in si z njim zaveže svoje oči, da se ne bo nikomur zvrtelo pred prepadi, prek katerih vas bom vodil; in ko bomo dospeli na določen kraj in mesto, pustite spet prosto pot sve­tlobi vaših oči in nadvse veseli glejte tam vašo preddomovino, ki vam jo je čudovito pripravila prevelika ljubezen nadvse dobrega in presvetega Očeta. Tam se okrepčajte z blagoslovljeno hrano zemlje in jejte iz rok dveh velikih Božjih otrok, moža in žene, ki vas bosta tam že pričakovala, za večno življenjsko okrepčilo svojega duha. Zdaj mi pa sledite po najs­vetejši Božji volji! Amen."
  41 In glej, tako jih je Moj ljubi Abel sedem dni in noči hitro vodil do določenega mesta, ki je bilo oddaljeno več kot trideset dni hoda, in sicer brez počitka in brez hrane; kajti ta čas so bili Moji gostje, in so jim – kot imate navado reči - letele pečene piške v usta, to pomeni: med tem časom sem jih Jaz duhovno hranil; duh pa je krepil dušo in duša je krepčala telo; in tako so ob tej Moji resnično nebeški hrani prav lahko vzdržali.
  42 In ko so povsem nepoškodovani dospeli na določeno mesto in kraj, sta takoj prišla oba Božja otroka ali otroka Moje ljubezni, ki sta jih tu pričakovala, Ahujel in njegova žena Aza (`Sin nebes' in njegova žena kot `nemo pravično hrepenenje'), kot vnuka Adamovih otrok pred Setom, jim snela povoje z oči in jim najprijazneje zaželela dobrodošlico. Zdaj je teh štirinajst malih silno ostrmelo nad obema velikima otrokoma Moje ljube­zni, ki sta merila kot mora meriti človek, namreč šeststo šest in šestdeset palcev mož in šest in šestdeset palcev manj žena, medtem ko so rešeni merili toliko kot vi, to je šestdeset palcev (Palec je dolžinska mera, 1/12 čevlja, to je 2,5-3,3 cm).
  43 In ko so spet uporabljali lastne oči in ušesa, jih je angel znova nago­voril: "Otroci tuje kraj, ki je določen za vas, in ta dva velika Božja otroka imejte za starša, ki vam ju je dal Bog, in jima sledita v vsem; kajti to je Božja volja, ki sem jo pri svojem prvem nagovoru moral zamolčati.
  44 Ta dva vam bosta zmeraj potrdila, kar bo Bog govoril vašim srcem in vas bosta zmeraj prebudila, če se bo vašega duha polotil spanec, in vas bosta naučila mnogo koristnih reči, ki jih boste potrebovali, tako telesno kot duhovno. Spolno pa se nikar ne spoznajte prej, dokler vas ta zdaj vaša starša ne bosta po najsvetejši Božji volji blagoslovila; in tudi ko boste blagoslovljeni, se strogo varujte vsakega nečistovanja, marveč čistost naj blesti na vašem čelu kot zimzelen, in nesloga, jeza, nevoščljivost, lako­mnost in nečistost naj nikoli ne oskrunijo posvečenega spočenjanja vaših otrok, marveč zmernost v vsem in Božja ljubezen nad vsem naj bo vaše pravilo. Če boste tako delali, boste dolgo živeli in slovo z zemlje bo pote­kalo v veliki svetlobi neskončne milosti večnega, svetega Očeta, kjer vas šele čaka resnično plačilo kot večno življenje v prostranem naročju najs­vetejšega, nadvse ljubečega Očeta v visokih nebesih tam nad zvezdami in nekoč, ah, nekoč pa v samem Njegovem ljubečem srcu!
  45 Vendar vam bosta o tem bolj podrobno povedala vaša starša, ki ju je dobro poučil Bog in ne potrebujeta mojega pouka pred vašimi očmi! - Božja ljubezen vas blagoslovi in Njegova milost naj vas razsvetli in vas vodi k življenju! Amen, amen, amen."
  46 In glejte, to je ustanovitev Sine ali Kitajske, dežele, ki je bila obvaro­vana potopa in je še dandanes v celoti mnogo boljša kot druge dežele na zemlji, razen nekaj neumnosti, ki so jih privlekli tja šele pozneje po stiku z drugimi ljudmi hudobnega sveta. Tam naj si nikoli ne drzne oznanjati Mojega evangelija kak neprerojeni! Amen!                                                                                                

37. Poglavje
Prazgodovina kitajskega ljudstva
(10. avgusta 1840)

  1 Preden se bomo vrnili nazaj v Hanoh, vam moram nujno povedati še nekaj več o prebivalcih Kitajske. Zdaj pazite in glejte, prvič, kar zadeva velikost velikih otrok Moje ljubezni iz Adama je vaša predstava zmotna, če si s tem predstavljate telesno velikost, marveč je tu šeststošestinšestde­set palcev polno število Moje ljubezni v človeku. Palci pa kažejo mero dobrega iz ljubezni do Mene; od tega jih je šeststo usmerjenih k Meni, potem šestdeset k bližnjemu in končno šest k sebi. In ženina mera je ena­ka Božji meri moža; vendar se ženina ljubezen do bližnjega in do sebe razlikuje za šestinšestdeset in v tem mora žena brezpogojno v vsem ubo­gati moža. Ker je ustvarjena iz moža kot samoljubje, lahko sebe ljubi samo v možu, če naj bo njena ljubezen pravična; in ker je najbližja možu, je tudi njena ljubezen do bližnjega najprej v možu in zaradi tega ta razli­ka.
  2 Sicer pa sta bila ta dva, kot tudi vsi Adamovi otroci, v resnici tudi telesno znatno večja kot zelo oslabeli Kajnovi otroci in veliko mogočnej­ša, močnejša in s krepkeje razvitimi mišicami, žilami in notranjimi orga­ni.
  3 (Nota bene. Podobnost človekovega števila s številom Mojega nasprot­nika pa izvira iz tega, da je pri tem ravno nasprotno, da bi bil tako najgnu­snejše bitje pred Mojimi očrni.)
  4 Zdaj glejte, kakor je bil Sihin prvi, ki je svojo čud obrnil k Meni, tako je bil tudi najposlušnejši sin teh staršev in je tudi ostale skrbno vodil v poslušnosti; zato je rekel Ahujel, ko ga je ob navzočnosti Aze in vseh ostalih poprej blagoslovil v Mojem imenu:
  5 "Sihin, blagoslavljam te v imenu mojega in tvojega Boga! Dežela naj se imenuje po tvojem imenu. Vzemi svojo najlepšo sestro za ženo in spo­čenjaj z njo v vsem blagoslovljenem redu otroke, enake Božjim otrokom in jih imenuj `sinovi neba', in `hčere zemlje'; in ko bo Božja ljubezen vzela Moj veliki rod z zemlje, potem naj bodo tvoji potomci ljubeznivi, modri voditelji potomcev tvojih bratov!
  6 Išči ljubezen in dana ti bo modrost, in tvoje pleme ne bo izumrlo do konca vseh časov; kajti Gospod bo tvojemu plemenu dal veliko potom­cev, da bo tvoje ime živelo do konca vseh časov.
  7 Tebi je dana samo ena žena; vendar naj nekoč možje v vsem redu vzamejo tudi več žena zaradi spočetja potomcev; vendar se varujte vsa­kega nečistovanja in neblagoslovljenih spočetij. In če se boste po vsem tem ravnali, bo vašega ljudstva v tisoč letih že toliko, kot je trave na zem­lji in zvezd na nebu.
  8 Jaz s svojimi maloštevilnimi potomci vas bom blagoslavljal in vodil še petsto let; potem bo pa prišla vrsta nate do konca časov. Čas pa merite po zrelosti sadeža, ki bo petkrat dozorel v času, ko bo zemlja enkrat ob­krožila sonce. In kolikorkrat boste spoznali kakšno stvar, poglejte vase; tam boste našli znamenje, in s tem znamenjem zmeraj označite tisto stvar. Svoja opravila pa izrazite z različnimi ustreznimi črtami in njihovo izvrši­tev s pikami; s tem zapišite vse, kar boste v prihodnje še slišali, se naučili in izkusili od nas, in tisto, kar je nujno potrebno, pokazali tudi svojim otrokom do konca časov za prihodnje veliko pričevanje o hudobni kačji zalegi. Amen."
  9 Vendar zaradi neokrnjene svobode duha tudi to ljudstvo ni ostalo zme­raj povsem isto. Po računanju kakšnih stodvajset let po vesoljnem potopu so Sihinovi potomci prav tako narasli v številno ljudstvo in pogosto zašli v različne prepire in tako oblikovali stranke, ki so se razlikovale po svojih običajih in bogoslužju. Nekateri so trdili da so voditelji lahko samo prvorojenci; drugi so govorili, da prvorojenstvo ne pomeni nikakršne prednosti, ker so se pogosto pojavile prvorojenke, - zato bi moralo vodenje zme­raj pripadati bolj razumnemu srcu. Tega so se oprijeli spet drugi iz ljud­stva in govorili: `Če gre samo za srce, zakaj ne bi bilo sposobno za vode­nje tudi razumno srce nižjega brata?' Nekateri pa so spet zavrgli vse to in govorili: `Kakor je bilo v začetku, tako naj ostane do konca časov!' Neka­teri so rekli, da bi morali povsod in zmeraj vprašati Boga za nasvet in nikoli soditi ali ravnati samovoljno. Na to so odvrnili spet drugi: `Če je tako, potem lahko to počne vsakdo; čemu potem sploh eden ali tudi več voditeljev?' - Drugi so spet govorili, da se Bog ne razodeva vsakemu, da ne bi zaradi tega ljudje postali drug drugemu nepotrebni. Na to so odvrnili spet drugi: `Če naj vsak videc uči, kar je slišal, in vodstvo prepusti Bogu, čemu potem eden ali več voditeljev?' Spet drugi so pripomnili: `Kdo pa nam zagotavlja, da bo takšen videc in učitelj, ki bi se rad povzdignil, tudi zmeraj govoril Božjo besedo?' Spet drugi so rekli na to: `Res, če pa učite­ljem ne moremo in ne smemo več brezpogojno verjeti, potem so nam voditelji in učitelji vendar nepotrebni!' In še več podobnega zbijanja šal, zaradi česar se je tudi zgodilo, da je bila ustanovljena množica sekt in je kraljestvo zaradi tega razpadlo na zelo različne vodstvene veje in veje nauka in je tako razcepljeno potem obstajalo do leta 3700 po Adamovem nastanku, ko je nastopil celo vašim boljšim zgodovinopiscem že nekoliko znan graditelj Hehu-Tsinove linije (obrambnega zidu) z imenom Či-Ho­ang-Ti (Modri edini voditelj ljudstva), začel ljudstvu zelo mogočno ozna­njati in jim prerokovati, kako naj bi nedaleč od njihove deželne meje ve­liko ljudstvo skrivaj vohunilo o njih; in če ne bodo vsi skupaj poprijeli in vzdolž vsega kraljestva zgradili visokega in širokega zidu, bo to silno močno ljudstvo z velikimi množicami vdrlo v deželo in jih vse skupaj pobilo.
  10 Njemu sem dal oblast, da se bo temu vdoru upiral tako dolgo, dokler zid ne bo dokončan; vendar samo za deset let, zato naj se pač kar se da potrudijo in čimprej dovršijo to veliko, sveto delo, po Moji volji, ki mu je bila razodeta, sicer jim bo slaba predla.
  11 Vse, kar je le imelo roke, je poprijelo, in v osmih letih in pol je bil zid dokončan, v dolžini več kot osemsto sedemdeset tisoč dolžin moža in širok devet dolžin moža in visok devetnajst dolžin moža in je bil na vsa­kih sto dolžin opremljen s še deset dolžin višjimi stražnimi stolpi, v kate­rih je moralo izmenoma nepretrgano stražiti po sto mož, kar seveda ni trajalo predolgo, ker se je ta lažni prerok sam razkrinkal pred ljudstvom s tem, daje zbral vse njihove verske spise in dal sežgati in uničiti vse, kar v njih ni ustrezalo njegovemu pravemu despotskemu duhu.
  12 Tako mu je uspelo to, pred njim zelo razdeljeno, veliko državo, znova združiti, seveda samo z nasiljem, in vladati kot resnični tiran skoraj šestdeset let. Njegov sin enakega imena je postal mlačen in popustljiv; zato pa je moral njegov sin, tretji naslednik teh dveh tiranov, ob splošni ljudski vstaji s svojim življenjem plačati velik zločin, ko je krvavo prega­njanje pobožnih, s katerim je začel že njegov stari oče, nadaljeval še bolj okrutno.
  13 Država se je potem spet razdelila na mnoge dele, dokler ni nato v 3786 letu sveta Liehu-Pang (cestni razbojnik) zbral vojske somišljenikov, si kot vojskovodja vse podvrgel in se končno razglasil za edinega vladarja (cesarja) in Sina nebes. On je zbiral, kolikor je bilo mogoče, stare, kakor koli skrite spise in legende, uredil religijo, nastavil duhovnike, ki so mo­rali varovati svetišče, in razdelil ljudstvo na nekakšne razrede ali kaste, ki jih pod pretnjo smrtne kazni ni smel nihče prestopiti.
  14 S tem je ustanovil tako imenovano nebeško kraljestvo ali veliko di­nastijo (Han) in ga razširil celo onstran zidu, precej daleč na zahod. In tako je trajalo to kraljestvo do četrtega stoletja pred velikim učloveče­njem Moje Besede, ko je spet utrpelo precej močan razpad in pri tem izgubilo del Tatarije in Mongolije in se tako razdelilo v tri sovražna kra­ljestva, ki so se imenovala Cenkui, in šele v četrtem stoletju po velikem učlovečenju Moje Besede, je ugasnil ta rod, in to kraljestvo je v enaki nebeški obliki zaradi ljudstva in duhovnikov prišlo pod mongolsko-tatar­skega vladarja, ki se je dvignil v okolici Bajkalskega jezera, pod katerega znosno vladavino se nahaja še dandanes.
  15 Tu imate zdaj celo, zelo kratko zgodovino Kitajske. Kdor težko ver­jame, naj potuje tja in se prepriča; toda ne bo mu šlo veliko bolje kot če bi potoval na Japonsko. Slepemu svetilka tudi ob belem dnevu nič ne koristi; tistemu, ki dobro vidi, pa je dovolj sončna svetloba!
  16 No, ko smo zdaj tako dobro poskrbeli za naših štirinajst študentov, se za kratek čas vrnimo nazaj v Hanoh in si še malo oglejmo Lamehovo divje početje; in ko se bomo tam do Noetovih časov do sitega najezili, bomo še na kratko obiskali očaka Adama, takoj potem pa bomo odprli nebeške zapornice. Amen."

Jakob Lorber
Božje gospodarjenje