Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Predljudje ali predadamiti

"Pri teh zadnjih, predadamitih, seveda ni govora o poljedelstvu, vendar pa so uporabljali že določene živalske črede, vodili so grobo nomadsko življenje, bili so brez obleke in niso si gradili hiš in koč. Toda na debelih drevesnih vejah so si uredili, podobno kot ptiči, na neki način trdna bivališča in počivalna gnezda in si pripravljali zaloge prehranjevalnih sredstev. Če pa je bila zaloga porabljena, so šli v skupinah na lov. Če je zmrzovalo (ker se je v tej periodi pojavljal tudi sneg) so odšli z njihovimi udomačenimi živalmi, kot so bili mamuti, veliki jeleni, krave, koze in ovce - sem spadajo zraven tudi slon, nosorog in enorožec, različne opice in tudi ptice - v toplejše pokrajine. Bolj proti koncu te periode se prikažejo tudi osel, kamela, konj in prašič. Kajti posedovali so mnogo višji razumski občutek, da so mogli imenovane živali delno uporabljati za nošenje, delno za lov in delno za pridobivanje mleka in volne, s katero so si dobro obložili in uredili topla ležišča.

Jezika pa ti praljudje, kot je dandanes med ljudmi, niso imeli. Vendar so imeli določene izoblikovane glasove, znake in kretnje, s katerimi so se mogli boljše, kot same najpopolnejše živali medsebojno razumevati o njihovih potrebah in prišli so tudi drug drugemu na pomoč. Če je bil kdorkoli bolan, običajno zaradi visoke starosti, so poznali zelišča, ki so mu pomagala. Če ni mogel nič več hoditi in iskati hrane, so drugi skrbeli zanj.

Ognja niso znali narediti in uporabljati. Če pa bi, kakor so   Adamiti delali kasneje, bi jih posnemali, ker je bil pri njih zelo močno razvit čut za posnemanje in njihova sposobnost v določenem oziru nad še tako popolno razvito opico. Tako bi se mogli tudi naučiti govorjenja po našem načinu, vendar sami od sebe ne bi bili v stanju ustvariti enakega govora!

Kot ljudje pa so bili telesno zelo veliki in močni in imeli so tudi tako močno zobovje, ki bi lahko služilo kot rezilno orodje. Prav tako so imeli zelo razvita voh in občutek (slutnjo) in so občutili že na daleč, če se jim je bližala kakšna nevarnost. Z njihovimi očmi in njihovo voljo so krotili živali in včasih tudi naravne duhove.

Barva, njihove še zelo poraščene kože, je bila med temno in svetlo sivo, na jugu pa so obstajala tudi brezdlakava plemena. Njihova oblika je bila podobna današnjim črncem. Vse do Adama so se razmnoževali v nižinah in gostih gozdovih, toda na gore se niso nikoli podajali.

Le-ta peta predvzgojna perioda je trajala "veliko tisočkrat tisoč let". Obstajala so mnoga obdobja na tej Zemlji, v katerih je prejšnji rod povsem preminil in zatem ga je nasledil popolnejši rod."

Veliki Janezov evangelij
Knjiga 5/198

Šesti izrez zemaljskega nastajanja s prvimi popolnimi ljudmi

V času Adama, v katerem začenja šesta perioda, je Zemlja prestajala zopet velike prevrate skozi ogenj in vodo. Takrat skoraj povsem izginejo opisani predadamiti z vsemi domačimi živalmi, tako kot tudi mnogi gozdovi in živali v njih. Ostalo je samo nekaj vrst ptic, ter nekatere vrste gorskih in vodnih živali. Ohranili so se še tu in tam predhodno opisani predljudje, ki so bili zelo na redko posejani z Adamiti vse do Noetovega časa. Počasi se je njihovo število manjšalo, ker niso našli zanje dovolj primerne hrane. Vendar pa v nekaterih globokih pokrajinah Južne Afrike in na nekaterih večjih otokih šine Zemlje se še najdejo nekateri oslabeli potomci iz pete periode. Ti so še povsem divjaki.

Vendar so potomci Kajna pridobili tu in tam nekaj na kulturi. Lahko se priučijo za različna dela, toda sami iz sebe si ne znajo pomagati. En del je nekaj na boljšem, ker izhaja iz mešanice iz Kajnovega in pozneje iz Lamehovega rodu; ni pa tudi ta del sposoben za neko višjo duhovno izobrazbo."

 

Zakaj tako nesmiselno počasi

"Ne vprašajte pa Me, zakaj je za izobraževanje nekega svetovnega telesa potrebno tako neizmerno dolgo časa? Kajti to leži v Moji modrosti in redu! Če bi gospodar vinograda mogel dokončati trenutno vsa dela, kaj bi počel potem skozi vse leto? Pameten vinogradnik si delo razdeli in ima vsak dan nekaj za narediti. In ta dnevna dejavnost mu pripravlja tudi vedno nova zadovoljstva. Glejte, tako je tudi pri Meni slučaj, kajti Jaz sem v vsej brezkončnosti vedno najdejavnejše toda zato tudi najblaženejše Bitje! Iz tega, vam zelo jasno prikazanega, lahko tudi vi sedaj vzamete pravo osnovo, zakaj je prerok Mojzes razdelil stvarstvo na šest dni. Ti šesti dnevi so vam prikazani v šestih odsekih o nastanku Zemlje. Za tem pride sedma perioda počitka, ki je najbolj poduhovljena v večnem življenju!"

Die Grundfragen des Lebens (W.Lutz - Jakob Lorber) str. 142