Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

44.  Bolj pomemben je Gospodov nauk kot Njegova znamenja
 …
4 Glavar je rekel: »Gospod, nikoli ne bomo storili ali se lotili česa proti Tvoji volji, toda dovoli mi vsaj to, da številnim prijateljem v Rim pošljem skrivno pismo, saj takšne stvari ne smejo ostati prikrite mojim tamkajšnjim bistrejšim znancem.«
5 Jaz sem rekel: »Prijatelj, za Rim je že poskrbljeno, tvoj prijatelj Agrikola in več njegovih sopotnikov Me že pozna veliko bolje kakor ti zdaj. Raje v Mojem imenu poskrbi za skupnost, ki ti je podrejena, in ne boš ostal brez plačila.
6 Ob tem pa ne govori preveč o posebnih znamenjih, ki sem jih naredil, veliko bolj o Mojem nauku, po katerem so vsi ljudje povabljeni k večnemu življenju v Mojem kraljestvu. Samo zaradi Mojih čudežev se namreč nihče ne bo zveličal, temveč le, če bo verjel Vame, živel in delal po Mojem nauku.
7 Moja znamenja lahko prisilijo človeka, da začne verjeti Vame - to pa njegovi duši ne koristi dosti -, kdor pa Me prepozna iz Mojih besed, Vame veruje, živi in ravna po Mojem nauku iz svoje neprisilje­ne, povsem svobodne volje,  je v Mojem kraljestvu veliko višje kakor tisti, ki so ga v vero Vame in Moj nauk privabila Moja znamenja. To si vsi dobro zapomnite in zato ne zganjajte prevelikega hrupa okoli Mojih znamenj.
8 Tisti, v katerem prevladuje duh resnice, bo resničnost Mojih besed prepoznal tudi brez vsakršnih zunanjih znamenj, in bo v tej res­nici svoboden ter zavračal vsako hlapčevstvo.
9 Moj nauk se bo ohranil, nikoli ne bo minil. O znamenjih, ki sem jih že naredil in jih še bom, pa se bo sčasoma - tako kakor vse druge zgodovinske zgodbe, ki se večinoma prenašajo od ust do ust s številnimi popačenji in ponarejanji -, govorilo le še tu in tam, v poznejših časih pa izobraženi ljudje vanje ne bodo več verjeli ali pa zelo malo. Toda iz čiste resnice Mojega nauka bodo ljudje tudi v prihodnjih časih sami zlahka spoznali, kdo je bil tisti, ki je ta nauk dal ljudem. Zato ne delajte prevelikega hrupa okoli Mojih dejanj, z izjemo tistih iz Moje ljubezni.«
10 To je na Rimljane dobro vplivalo, saj so sicer dali največ prav na znamenja in čudeže, po tem Mojem pouku pa so bili drugega, boljšega mnenja.'

45. Pripomba podrejenega (služabnika)

1 Neki podrejeni, sicer izobražen Rimljan, je po daljšem premišljevanju vendarle rekel: »Gospod in Mojster, spoznavam resničnost Tvojega, nam tukaj danega najmodrejšega nasveta, ne morem pa si kaj, da kljub vsemu ne bi nekaj malega ugovarjal.  …
… 9 Da bi slepim ljudem, ki o pravi življenjski resnici še dolgo ne bodo ničesar slutili, to naredili bolj dojemljivo in nazornejšo, ne moremo in ne smemo zamolčati Tvojih čudežev, temveč bi jih morah tudi natančno in resnično - kako, kje in ob kakšnih priložnostih si jih naredil - oznanjati ljudem hkrati s celotnim naukom.
10 Ne trdim, da bi bilo treba ljudi seznaniti prav z vsem, kar si delal na številnih krajih, kamor je stopila Tvoja božanska noga, toda poglavitnih dejanj ne bi smeli pozabiti.
11 Ali jih bodo ljudje v prihodnosti morda imeli le za nabožne zgodovinske mite, to po mojem mnenju veliko ne škodi resnici Tvo­jega nauka. Kdor bo v nauku spoznal božanskost Tvoje osebe, ta bo tudi Tvoja dejanja imel za resnična in jih bo dobro razumel; kdor pa Tvojega nauka ne bo sprejemal zaradi dejanj, ki si jih naredil pred nami, in se mu morda ne bodo zdela verjetna, ta tudi brez pozna­vanja Tvojih dejanj ne bi našel resnice v Tvojem nauku, kot je doslej niso našli tempeljski duhovniki v Jeruzalemu in farizeji v drugih kra­jih. Gospod in Mojster, imam prav ali ne?«

46. Pomen resnice

1 Jaz sem rekel: »Ne bi ti bilo treba porabiti toliko besed, saj bi tudi sicer razumel dobro voljo in čisti pomen tvojega treznega razuma. Ker pa si že spregovoril,  je to tudi prav zaradi drugih, saj si kar dobro govoril.
2 Nisem rekel, da naj tisti, ki bo Moj nauk oznanjal drugim lju­dem, ne omenja Mojih dejanj, temveč le, naj jim ne namenja preveč pozornosti, naj omenja predvsem dejanja, ki sem jih ljudem izkazal iz čiste ljubezni kot zdravilec ali jim pomagal v veliki stiski.
3 Dejanjem, ki sem jih tudi storil iz ljubezni do ljudi, vendar zato, da bi se ti hitreje prepričali o resnici Mojega nauka - in to je zlasti nujno v tem času, ne bo pa nujno v prihodnjih časih, v katerih bo Moja beseda delala čudeže že sama po sebi in iz sebe -, pa naj se ne namenja posebne pozornosti. To bi namreč ljudi kmalu pripeljalo do tega, da bi bolj hrepeneli po različnih čudežih kot po resničnem učinku Mojega nauka v človeku. In ljudi, ki hrepenijo po čudežih, bi potem tudi lažni učitelji in preroki z lažnimi čudeži gotovo veliko prej in laže odvrnili od prave in notranje življenjske resnice kakor tiste, ki vse natančno preverijo in obdržijo samo tisto, kar je zanje dobro in resnično.
4 Vsem tistim, ki se neomajno in dejansko držijo resnice Mojega nauka, bom že dal moč, da bodo v Mojem imenu delali različna znamenja čiste ljubezni, in bo tako že Moja beseda sama po sebi de­lala čudeže. To bo razširjanju Mojega nauka nedvomno veliko bolj koristilo, kot če bi vi ljudem pripovedovali zgodbe o tisočih znamenjih, ki sem jih naredil.
5 Če vam bo iz živega duha Moje Besede dodeljen dar delati znamenja, pa tega ne delajte prepogosto in preočitno, ker bi s tem dobri stvari resnice Mojega nauka veliko bolj škodili kakor koristili. Kajti vse vsiljeno in prisiljeno ne prebuja Mojega duha v duši, ali pa ga prebuja le občasno in le delno.
6 To zmore samo svobodna in nevsiljena resnica, ki jo človek sam izbere, in je prava luč in življenje Mojega duha ljubezni v človekovi duši. Zato pred ljudmi, ki jih žeja po resnici, delajte kar se da malo čudežev, če ne želite iz njih ustvariti napol mrtvih verujočih lutk.
7 Ko boste pred ljudmi, že bolj izkušenih v različnem znanju, naredili to ali ono znamenje, nikoli ne pozabite omeniti, zakaj vam je to uspelo, da bo tako tudi vera Vame bolj živa! Vzrok pa sem zmeraj samo Jaz, brez Mene ne bi nihče mogel narediti ničesar resničnega.
8 Kako pa boste ljudem z bistrejšim duhom in močnejšo voljo kaj pojasnili, pa naj si nihče od vas ne beli glave; če bo treba, mu bo že beseda za besedo položena na jezik. Kajti k tistim, ki Me bodo ljubili in izpolnjevali Moje zapovedi, bom v duhu vse resnice prišel Jaz sam in se jim razodel. Ti bodo potem že od Mene samega izvedeli, kaj vse sem v tem času učil in počel.
9 Če bi hoteli vse to popisati v knjigah, z vsemi okoliščinami in stranskimi pripetljaji, bi za to v dolgih stotih letih potrebovali več kot tisoč zapisovalcev; in ko bi bilo nazadnje vse popisano v skoraj neskončnem številu knjig, kdo pa bi jih lahko vse prebral in ob tem še izpolnjeval Moj nauk, ki bi ga komaj v več sto letih le bežno razbral iz številnih knjig? Iz vsega tega boste zdaj razumeli, zakaj Mojim številnim znamenjem ne namenjajte prevelike pozornosti! Resnica bo že delovala sama po sebi.

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
Knjiga 10