Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

8857 Izrael.... (pomen imena)
21. september 1964: knjiga 93  Bertha Dudde

Odgovoril bom na vsako vaše vprašanje, če bo imel korist za vašo dušo.... Kajti znanje, ki ga prejmete kot odgovor, vam bo pomagalo doseči zrelost duše, povečati mora vaše spoznanje, zapolniti mora vrzel v vaši izobrazbi....  torej ne sme zgolj zadovoljiti vaše radovednosti in zato to vprašanje ne sme biti posvetno. Prav razmišljate, da ima vsako ime svoj pomen, vendar ga niste sposobni spoznati, še posebej, če posamezno ime povezujete z imenom ljudstva, ki sem mu jaz sam dal to ime. V tem primeru morate najprej razumeti, kaj Jaz sam povezujem s tem imenom.... da sem izbral narod, da bi se, medtem ko sem bil med njegovimi ljudmi, predstavil svetu kot njihov Bog in Stvarnik .... da sem izbral te ljudi, da bi se utelesil v njihovi sredini.... da, zato govorim o Izraelskem ljudstvu, ljudstvu, ki je priznavalo samo enega Boga, in da sem zato bival med njimi. Nisem govoril o tistih, za katere nisem bil Jezus Kristus, Odrešenik.... temveč sem govoril o tistih med njimi, ki so me priznavali, ki so se lahko imenovali pravi Izraelci, kajti Jaz sem bil pravi Izraelec in sem bil upravičeno upravičen do tega imena, ker sem izšel iz Davidovega plemena, prvega praočeta tistih, ki so verjeli vame in mi tako sledili. Resda so se vsi imenovali Judje, vendar so bili bolj ali manj brez vere, njihova vera je bila.... ker jim je primanjkovalo ljubezni.... neživa, in čeprav so v templju zagotovo učili vero v 'Boga', sami niso imeli vere.... In tako 'Izraelovo ljudstvo' ne bo sestavljeno iz tistih, ki jih vi opredeljujete kot 'Jude', ampak iz tistih, ki imajo živo vero, ki priznavajo mene, ki sem nastopil kot Jud, ker sem bil pravi 'Izraelec'.... In zdaj se bodo ljudje, ki se pustijo neposredno poučevati od mene, z veseljem spet zavzemali zame, podpirajo duhovno idejo in s tem tudi pripadajo mojim Izraelcem, ljudstvu Izraela, ki v meni prepoznava svojega Odrešenika in Odkupitelja, ki se čuti povezanega z Menoj, s katerim se lahko vedno in povsod pogovorim. Čeprav se to morda ne zgodi neposredno, me kljub temu posredno slišijo, zato pripadajo Mojim glasnikom, ki nosijo evangelij v svet. Zato tudi danes še vedno govorim svojemu izraelskemu ljudstvu, ki vključuje tudi tiste, ki izpovedujejo sprejemanje enega Boga, ki priznavajo le enega Boga, ki se je utelesil v Jezusu.... Vi ljudje morate namreč posebej verjeti v dejanje odrešenja, da bi našli odrešitev, saj se je ta en Bog spustil na zemljo in se utelesil. Vendar pa je moral premagati vse napade, ker je prišel v svoj svet in ga njegovi lastni niso sprejeli (Jn 1,11).... On je trpel in umrl za človeštvo, oni pa ga niso prepoznali, ker so bili duhovno v temi in niso hoteli opustiti tempeljskih zakonov, proti katerim se je boril. In spet je prišel čas, da ga ne prepoznajo več.... spet je tema tako velika, da je težko najti pravo vero Vame, kajti sovraštvo do Judov bo raslo tem bolj, čim bližje bo konec.... In blagoslovil bom vse, ki se bodo pred svetom zavzemali zame, in govoril bom svojemu ljudstvu, ne glede na to, v kakšni obliki. Amen

Bertha Dudde