Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

144. Pomen Gospodovih napovedi za prihodnost

1 Z našim gostilničarjem, s Filopoldom in Kisjono sem se pogovo­ril še o marsičem, tudi o prihodnosti judovske dežele.
2  Toda učenci, ki so slišali, da sem govoril o zelo mračni priho­dnosti dežele, so se pomenkovali: »Včasih Ga res ni mogoče razume­ti! Glede Njegovih prispodob, ki imajo zmeraj globlji duhovni pomen in jih tudi vedno razloži, če jih ne razumemo, nimamo česa pripom­niti. Toda če ob Svojem nauku, ki naj bi že v naslednjih desetih letih postal skupno dobro ljudi in jih spremenil v jagnjeta, zmeraj govori, da bo v prihodnosti še huje, kakor je zdaj, potem človek pogosto ne ve, kaj naj si o vsem tem misli.'
3  Pogosto je tudi dejal, da se brez Božje volje ne bo nikomur skrivil niti las na glavi in noben vrabec ne bo padel s strehe. Če se torej brez Njegove volje ne more zgoditi nič, potem brez Njegove volje tudi ne more biti slabe prihodnosti, in to še toliko manj, ker naj bi se - kot že povedano -, ljudje z Njegovim naukom, ki je živa Božja beseda, spre­menili v jagnjeta, saj o ničemer ne govori tako pogosto in predirno kakor prav o ljubezni do Boga in bližnjega, torej tudi o ponižnosti, spravljivosti in usmiljenju.
4  Ko naj bi ljudje z Njegovim naukom takšni res postali, saj vemo, da se je to v tako kratkem času že zgodilo s tisoči ljudmi -, kako lah­ko potem neprenehoma govori, da bo prihodnost še veliko bednejša, kot je bila preteklost in je nadvse nesrečna sedanjost? Naj razume to, kdor more, mi tega ne razumemo
5  Tako ravna gotovo samo iz Njemu znanih skrivnih razlogov, si­cer Njegove napovedi - o skrajno nesrečni prihodnosti kot posledi­ci Njegovega nauka -, ni mogoče razumeti. Saj se Njegov nauk zdaj poraja že v daljni Aziji in je med tisoči ljudmi razširjen v notranjosti Egipta, celo med zamorci, in že tudi v Evropi med Rimljani in Grki. Vsi živo verujejo Vanj in njegovo resnico, polno svetlobe, in jo tudi neprenehoma potrjujejo z znamenji.
6  Da, če bodo te napovedane nadvse slabe prihodnje razmere po­sledica tega čistega Božjega nauka in če naj bi Božje kraljestvo med ljudmi dobilo takšno obžalovanja vredno podobo, bi bilo veliko bo­ljše, če takšnega nauka ljudem ne bi oznanjali, da ne bi ti postali še veliko hujši hudiči, kakor so večinoma že!«
7 Jaz pa sem dobro slišal, kaj govorijo učenci, in sem jim rekel: »Kako se morete jeziti ob Mojih napovedih o prihodnosti? Ali vam jih nisem že pogosto razkrival in tudi najbolj natančno pokazal, kaj bo zaradi človekove svobodne volje vzrok nadvse hude prihodnosti? To ste dobro dojeli, sprevideli in razumeli, in vas ni jezilo. Zakaj se zdaj tako jezite nad tem, in kako morete govoriti, da bo prihodnost ob seznanjanju z Mojim evangelijem tako slaba predvsem zato, ker naj bi jo Jaz sam hotel tako bedno iz samo Meni znanih razlogov?
8 O, kako kratkovidni ste še! Brez Moje volje se ne skrivi niti las na človekovi glavi, niti vrabec ne pade s strehe, in noben človek ne more spremeniti velikosti svojega telesa in svoje podobe ter podalj­šati ali skrajšati dneva -, kajti vse te stvari so neposredno odvisne od moči Moje volje, in ta je ena in ista tudi v vseh nešteto angelih Mojih večnih in neskončnih nebes. Toda tukaj, na tej zemlji, kjer mora vsak človek šele opraviti preskušnjo svobodne volje, je z vsemogočnostjo Moje volje v moralni in duševni življenjski sferi ljudi povsem drugače - in to sem vam že pogosto pokazal.
9 Ali nisem rekel: V svetu, v katerem človek ne more postati naj­hujši izmed vseh hudičev, ne more postati niti pravi Božji otrok! Prav zato zdaj razodevam Svojo voljo neposredno vam, ljudem, da bi jo sprejeli za svojo, in bi Mi tako lahko postali v vsem podobni.
10 Če je torej tako in drugače tudi biti ne more - to naj bi zdaj v bistvu že dobro razumeli -, zakaj vas potem jezi, če tudi tem našim prijateljem razkrivam, kakšna bo prihodnost zaradi zakrknjenosti in slepote ljudi, ki se podobno kakor številni farizeji nočejo obrniti k svetlobi življenja, temveč jo povsod preganjajo s peklenskim besom?!
11 Doslej smo nauk o Božjem kraljestvu res širili med številne ljudi, na dolgo in široko, od vzhoda sonca do njegovega zahoda, od poldneva do polnoči, in številni se že sončijo v nebeški svetlobi -vendar ta prva razširitev še ni tako obsežna, saj jo je sprejelo le malo družin in skupnosti. Zato tudi ne zbuja prevelike pozornosti pri šte­vilnih posvetnih mogočnežih in nadvse gospodovalnih sovražnikih luči, in ti ji prav zato še ne nasprotujejo preveč.
12 Ta luč pa naj zasveti vsepovsod, in ko bodo duhovniki opazili, da v njihovih templjih ob prazničnih in darilnih dnevih ni več to­liko ljudi, temveč da se templji čedalje bolj praznijo, boste videli, s kakšnim neizrekljivim besom bodo nasprotovali Mojemu nauku in njegovim privržencem!
13 Moj nauk sam po sebi prinaša duši, ki po njem živi in se ravna, pravi mir, blaženi mir nebes v vsem človeku. Za peklenske hudiče, ki v človeški podobi gospodarijo med ljudmi z lažjo in prevaro, pa je dvorezen in plameneč meč, saj pomeni vojno in veliko opustoše­nje. Zato bo moralo pravo Božje kraljestvo na zemlji pretrpeti veliko nasilja in tisti, ki bodo to kraljestvo hoteli, si ga bodo morali nasilno prilastiti.
14 In glej, ker bodo takšni boji, ki jih napovedujem, da bi se ohra­nila človekova svobodna volja kot roke njegove ljubezni in s tem nje­govega življenja, neogibni - saj prav zaradi nauka iz nebes ne bomo dopustili, da bi nešteto ljudi, ki so zdaj grešni in hudobni, pred tem odplavil z zemlje vesoljni potop. Ta nauk je namreč dan predvsem zaradi bolnih, gluhih, slepih in obremenjenih z vsem slabim, in ne zaradi zdravih. Zato bo tudi dobro in zlahka razumljivo, da se bodo sčasoma po zemeljskih tleh razmahnili uničevalni boji in vojne, pred­vsem in najprej nad starim judovskim kraljestvom, iz katerega nauk izvira, tako da ne bo več mogoče prepoznati niti tega, kje je stalo to ali ono mesto, kje so bili vinogradi, rodovitna polja in sadovnjaki, travniki ali pašniki. Vse to se bo spremenilo v puščavo in tod ne bo nikoli več obljubljena dežela, kjer sta nekoč tekla med in mleko.
15 To vam napovedujem zato, da se boste časovno na to dovolj zgodaj pripravili in se dobro oborožili. Kajti če človek ve, kdaj prihaja tat in kaj namerava, potem se ga lahko ubrani. Če pa ne ve, da tat pride, kdaj in kako, ali podnevi ali ponoči, ko vse še trdno spi, potem ta zlahka vdre v hišo in si nagrabi plen. Zato hodite zmeraj v luči no­tranjega dne in ostanite budni v Moji, vam razodeti resnici, in boj s sovražniki boste dobro prestali.
16 Ali ste še jezni, da sem vam zdaj to tako kristalno jasno razo­del?«

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 9