Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

O reinkarnaciji iz onstranstva

6 Ljudem se zdi najhujša nesreča na tem svetu, če je bil kdo ubit. To­da za tiste v onstranstvu je še več tisočkrat hujša nesreča, če se je kak­šna svobodna duša, ki je že tam, prisiljena vrniti v svoje umrljivo, smrdeče in okorno telo! Zato nikomur ne bi storili nič dobrega, če bi ga priklicali nazaj v to zemeljsko življenje.
7 Tam sicer obstajajo hudobne duše, ki jih lahko imenujemo prave hudiče. Tem gre onstran gotovo desettisočkrat slabše kakor še tako rev­nemu in preganjanemu beraču na tej zemlji; toda med mnogimi, in teh je doslej gotovo deset tisoč milijonov po arabskem načinu štetja, ni no­bene, ki bi hotela še enkrat prehoditi pot mesa. Če pa že nesrečni ni­kakor nočejo nazaj na to zemljo, koliko manj si želijo vrniti v zemelj­sko življenje tisti, ki so srečni onstran!

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 5  136, 6-7