Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

9030 Opozorilo o spreminjanju Božje besede....
23. avgust 1965:  Knjiga 94   Bertha Dudde

Vedno znova se zgražate nad obliko, kako vam je Moja Beseda posredovana od zgoraj... To se enostavno lahko razložiti z dejstvom, da se Jaz poslužujem človekove moči razumevanja, vendar tega ne smemo zamenjevati s splošno izobrazbo, kajti le redko lahko najdem osebo, ki je sposobna prejeti Mojo Besedo kot je narekovana, ker to zahteva sposobnost takojšnjega razumevanja prihajajočih misli in prepisovanja le teh kot po nareku... ki pa jih ne smejo zamenjevati z njihovimi lastnimi, intelektualno izmišljenimi mislimi... To bi lahko privedlo do napačne domneve, da so tisto, kar oseba poskuša prikazati kot duhovno prejeto, njeni lastni mentalni koncepti. Intelekt človekovega bitja je takrat nedejaven, vendar v sebi sliši, kaj mu Božji duh govori... To, kar prejmete kot Mojo Besedo, vam ne bo nikoli nerazumljivo, če jo ne boste brali s potrebno odprtostjo, kar zahteva razumevanje... In sprememba je do te mere neprimerna, ker vi ljudje tudi nenehno spreminjate svoje oblike izražanja, tako bo Moja Beseda ostala takšna, kot je bila sprejeta. Kajti njena vsebina priča o njenem božanskem izvoru in odvisno od njegove dovzetnosti bo prejemnik slišal Mojo Besedo, tudi ko bo prenesena na zemljo preko duha svetlobe, kajti slednji ne more oddajati nič drugega kot Mojo Besedo... In čim bolj intimen stik vzpostavi z Menoj človeško bitje, bolj jasno bo potekalo narekovanje, vendar nikoli ne bo napačno, kajti povsod kjer se zgodi kakšna napaka zaradi motenj, bo prejemnik o tem kmalu seznanjen, tako da jo bo lahko sam popravil. Kajti ravno nevarnost, da Moja Beseda lahko zlahka postane podvržena takšnim spremembam, leži v dejstvu, da jo ljudje želijo prirediti v obliko, ki bo ustrezala njihovi 'stopnji izobrazbe', kar pa je popolnoma neprimerno, ker Jaz vem, kako vsakega človeka nagovoriti, da  me razume.

In pomen Mojega nagovora je vedno mogoče razumeti, če je določena stopnja zrelosti dosežena zaradi ljubezni, tega pa ne more nadomestiti niti najbolj razumljiva formulacija. In vedno morate imeti v mislih, da je glede na bližajoči se konec Moja Beseda resnično ponujena vam ljudem, tako da jo lahko brez dvoma sprejmete kot Resnico, ker vem, da samo Resnica pomeni odrešenje za vas ljudi in da delam vse, da bi vam posredoval Resnico, ampak vas bom tudi vedno posvaril pred samim uvajanjem sprememb, tudi če se to zgodi z najboljšimi nameni... Amen

Bertha Dudde