Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

26. O zavrženem vogelnem kamnu - njegov čas je prišel - in koncu lažnega preroštva
      (Glej tudi Veliki Janezov evangelij, 5. knjiga, poglavje 9,6, opomba založbe Lorber Verlag)

1 Zdaj je napočil tudi čas tistega vogelnega kamna, ki so ga zidarji, predvsem babilonski, zavrgli. Kdor bi se hotel spotikati ob ta zidak, se bo raztreščil, in tisti, na katerega bo ta kamen padel, bo pokončan, kot se bo to kmalu, zelo kmalu zgodilo z vsemi, ki jim za vogelni ka­men ni mar in slavijo babilonsko vlačugo. O, kako kmalu bodo zelo tulili in stokali, toda zavržen vogelni kamen jim ne bo pomagal.
2 Dolgo sem kar se da potrpežljivo opazoval igro svinj, tako kot so med Mojim zemeljskim časom svinjski pastirji v Gadari opazovali svoje svinje; tam sta bila v dveh starih bazaltnih grobnicah dva naj­huje obsedena - kajti Gadara je bila stara nekropola.
3 Komu sta bila podobna ta dva, v velikih, starih grobnicah z ve­rigami in vrvmi priklenjena obsedenca, ki sta ob Mojem prihodu strgala verige in vrvi, stekla k meni in Mi rekla: 'Kaj naj počneva s Teboj pred časom?' Glej, podobna sta bila prostaškemu, staremu pos­vetnemu dobičkarskemu duhu, v katerem je tičala legija drugih zlih duhov.
4 Ker pa so duhovi dobro poznali Mojo najresnejšo voljo, so Me prosili, naj jim dovolim, da se zatečejo v svinje, in obsedena človeka sta bila rešena ter sta Me slavila, čeprav so Me Gadarenci pozneje prosili, naj jih zapustim, saj so se Me zelo bali. In tako Me bo v pri­hodnje hvalil tudi pravi posvetni duh s svojo trgovsko vnemo, ker je bil z močjo Moje svetlobe rešen legije svojih zlih sebičnih duhov, ki so se zatekli v svoje svinje, vendar bodo z njimi v morju našli tudi svoj konec.
5 Pod oznako svinje sodijo tudi vsi prenapeti služabniki babi­lonske vlačuge zaradi svojih umazanih in oblastiželjnih prizadevanj, ki so se še prepogosto in glasno razkrivala v njihovih konkordatih, misijonih, odlokih in izobčenjih. In tako so se že od časov vladavine babilonske vlačuge nad ljudstvi in njihovimi kralji, legije zlih duhov zatekale v prej omenjene svinje, ki so pozneje strmoglavljale v morje, in to se dogaja še zlasti v tem času, zato je njihov popoln propad to­liko zanesljivejši.
6 Morje pomeni njihovo trmoglavost, njihovo vztrajanje pri sta­rem mračnjaštvu, in da, kjer koli je mogoče preganjajo in izrivajo svetlobo, ki jo zdaj pošiljam iz nebes vsem ljudem po vseh vedah in umetnosti.
7 Glej, to je morje, kamor bodo zli duhovi pognali svinje, v katerih že dolgo prebivajo, in tam bodo tudi našli svoj zanesljivi konec.
8 Moji prasvetlobi iz nebes so skopali jamo, da bi jo vanjo skrili pred očmi ljudi in jo v temi zakopano izkoristili v svojo korist. Toda svetlobo sem osvobodil, zdaj pa sami strmoglavljajo v jamo, ki so jo skopali zato, da bi se v njej zadušila in pokvarila Moja pranebeška svetloba.
9 Če se to zdaj dogaja vpričo vsega sveta in na glas zaželeno, je odveč vprašanje, kdaj se bo to zgodilo.
10 Povsem razumljivo je, da se kaj takega ne more zgoditi v trenut­ku, tako kot se tudi noč ne more kar nenadoma umakniti svetlemu dnevu. Vse na tem svetu mora imeti svoj čas, in nihče, četudi bi bil še tako nadarjen in sposoben, ne more v enem dnevu postati učenjak in umetnik, in noben sadež na drevesu ne more kar nenadoma dozoreti in postati užiten. Toda ko se v drevju ob bližajoči se pomladi začne zbirati sok in začnejo nabrekati popki, je to že zanesljivo znamenje, da se bližata topla pomlad in blagodejno poletje; nekaj kratkih zmr­zali, ki se prikradejo vmes tega ne more bistveno zavreti,
11 Kar je prerok Ezekiel v 14. poglavju napovedal o kaznovanju Izraelcev in Jeruzalema, velja zdaj za vse lažno preroštvo: izkoreni­njeno mora biti in tudi bo.
12 V čem pa je lažno preroštvo in kdo so farizeji zdajšnjega časa, ni treba nobenemu le malo bolj razmišljajočemu človeku pojasnje­vati podrobneje, saj ves svet pozna stare sovražnike luči, resnice in ljubezni iz Mene.
13 Če sem že apostole sam opozarjal, naj nikogar ne sodijo, obso­jajo in prekolnejo, da se jim ne bo enako zgodilo z Moje strani - kdo je torej njim podelil pravico, da so tiste, ki jih je gnal Moj duh, da so iskali čisto resnico, oni obsojali, izobčili in najhuje prekleli? Zato bodo sami pahnjeni v jamo, ki so jo skopali za milijone nedolžnih ljudi, in njihova zla dejanja bodo sojena enako brezobzirno in neu­smiljeno in dobili bodo svoje plačilo.
14 Ozri se v vse predele zemlje in ugotovil boš, kako osovraže­no je lažno preroštvo babilonske vlačuge pri vseh le nekoliko bolj­ših ljudstvih, in kako njene odposlance sprejemajo in spoštujejo. Zanesljivo ne tako, kot lahko bereš v klečeplaznih zapisih, temveč nasprotno. Le pri povsem preprostih in divjih ljudstvih so lahko us­pešni za kratek čas. Ko pa opazijo in zlahka spoznajo njihove pogosto še prehitro vidne pohlepne in oblastiželjne namene ali volka v ovčji koži, je že tudi konec z njihovim poslanstvom, potem jih lahko samo še skrbi, kako bodo odnesli celo kožo.
15 Svoje predrzne odposlance so pogosto pošiljali na Kitajsko in Japonsko, kjer je veliko zlata, srebra in drugih zakladov! Dokler niso odvrgli svojih ovčjih kožuhov, so jih tam še prenašali in so tudi pri­dobili veliko privržencev za domnevno nebeški nauk miru. Ko pa so se - kot radi rečemo - sprostili, in so jim postali ovčji kožuhi neu­dobni ter so začeli misliti, da že lahko začnejo delovati po svoje in v skladu s svojo pravo notranjo podobo ter so tako tudi začeli delovati, so jih takoj razkrili v vsem, kar so nameravali, jih prijeli in jim dali zasluženo plačilo.
16 Ko je babilon izvedel za njihovo zasluženo plačilo, jih je prav slovesno razglasil za svete, čeprav sem Jaz sam rekel in učil, da je svet edino Bog. Takšnim svetnikom lahko samo rečem: 'Ne poznam vas in nikoli vas nisem pripoznal, zato stran od Mene, svoj blagor in svoje plačilo zahtevajte od tistih, v katerih imenu ste pridigali in delovali. Kajti v Mojem imenu niste pridigali in še manj delovali, saj že od otroštva niste nikomur izkazali prave ljubezni do bližnjega, ki sem jo učil Jaz, ker Vame nikoli niste verovali, temveč ste Moje ime le izrabljali za svoje posvetne koristi, zato od Mene ne pričakujte ne plačila in ne milosti. Pojdite k tistim, ki ste jim služili in plačilo zah­tevajte od njih!'

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij 
Knjiga 10