Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

O starih zapisih o Jezusu

17 Ali vsi neomajno verujete, da so že vsi otroci v krstah živi?«
18 Vsi so rekli: »Da, tebi, mogočni prijatelj enega, edino resnične­ga in vsemogočnega Boga verjamemo, in niti najmanj ne dvomimo.«
19 Nato je Roklus na Moj notranji ukaz dejal: »Naj se vam torej zgodi po vaši veri, v Imenu Jezusa Jehove Zebaota. Zdaj pa odprite krste!«
20 Po teh besedah so vsi skočili h krstam, jih odprli, in njihovi otroci - nekateri so bili zaprti v krsti že več kot leto dni - so vstali iz njih sveži in zdravi.
21 Razumljivo je, da so bili ti, večinoma zelo premožni starši, ne­popisno veseli, in zahval, hvale in čaščenja ni bilo ne konca ne kraja. Otroke so kmalu tudi oskrbeli tako, kot jim je bilo svetovano.
22 Nota bene: Po skoraj dva tisoč letih bi se lahko kdo vprašal: 'Kako je bilo lahko zamolčano tako čudežno dejanje in tudi številna druga?'
23 Kratek odgovor na to: Ker sem tako ukazal Jaz sam, da bi v prihodnje ljudi vodil zgolj čisti nauk, in ne moč čudežev, ki hromi svobodno voljo ljudi, in to sem pogosto omenjal. Danes se ne ve kaj prida o Moji kratkotrajni navzočnosti v tem kraju, v Eseji pa ti veliki čudeži tudi niso zbudili posebne pozornosti, ker je bil ta kraj tako in tako že dolgo in na daleč znan po čudežih. Večjo pozornost bi oči­tno prej zbudil neuspeli čudež kakor uspeli, ker je uspeli čudež vsak človek tudi zanesljivo pričakoval, tako kot pričakuje noč po dnevu ali dan po noči. Poleg tega je bilo vedno vsem, ki so tam našli pomoč, najstrože prepovedano čudež razkrivati.
24 Kljub temu pa je o Mojih dejanjih in dejanjih esenov nasta­lo veliko zapisov; shranjeni so bili v več velikih knjižnicah v Egiptu, vendar so jih pozneje, kot je znano, uničili zaslepljeni mohamedanci. In tako je prišlo do tega, da dandanes ljudje skoraj nič več ne vedo o velikih čudežih, ki so se zgodili v tistem času, k temu pa je svoje prispevala tudi velika babilonska vlačuga Babel. Kako, pa danes ve že vsak razmišljujoči iskalec.
25 Toda na Vzhodu so se kljub temu ohranili nekateri pomembni zapisi, ki bodo ob pravem času prišli na dan. V njih je še marsikaj, kar v zdajšnjih štirih evangelijih ni zajeto; ni sicer zapisano po kronolo­škem redu, tako kot tudi v štirih evangelijih ni, vendar nič zato. Kajti poglavitna stvar je in ostaja zmeraj samo čisti nauk življenja. Kdor tega sprejme in veruje Vame, tega bo duh vpeljal tudi v vse drugo.
26 To vmesno pojasnilo naj bi zadostovalo vsakomur, ki dvomi o Meni in Mojem bivanju v tistem času, kot tolažilni in pomirjajoči do­kaz za resničnost vsega, kar je povedano in pokazano v teh (izvirnih Lorberjevih, op.p.) zvezkih.

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 8/217