Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Mnogoženstvo

63. Poglavje
O mnogoženstvu (poligamiji). Božanski zakon in razmnoževalni red.

1 Lameh ni dolgo razmišljal, in kmalu prišel na dan z naslednjim vprašanjem, ki se je glasilo:
2 »O Gospod, Ti najboljši, najbolj ljubeči, Sveti Oče! Ker Si mi že s tem izkazal veliko milost, ko Si me poklical, da govorim pred Teboj in Te sprašujem o različnih stvareh, si zdaj tudi upam popolnoma izkoristiti to neskončno veliko milost.
3 Glej, večkrat sem že pri sebi razmišljal, ali je prav in primerno pred Teboj, če si moški vzame več žena!
4 Narava sicer govori temu v prid, ker je moški skoraj dan za dnem zmožen oploditve; vendar ženska lahko pravzaprav v enem letu le enkrat zanosi!
5 Če nekdo dobro pogleda na to razmerje v svetlobi objektivnega razuma, tedaj se zdi, da je mnogoženstvo popolnoma primerno in v skladu z naravo in stanjem stvari, ker s tem prebivalstvo le pridobi, a nikoli ne izgubi.
6 Po drugi strani pa, če ponovno pogledamo zmeraj enako razmerje glede na število posameznikov, se zopet pokaže, kot da Ti nisi tako določil, ker je število žensk tu in tam neredko manjše, kot število moških; tu in tam je povsem enako in zelo redko tu in tam z neznatno večjim številom žensk od moških.
7 To razmerje pa je očitno v nasprotju s prvim, čeprav ga je iz razumevanja potreb narave treba odobriti; če pa popolnoma dopustim mnogoženstvo, tedaj takoj ostane tisoč moških brez žena, ki pa so vendarle tako sposobni oploditi, kot tisti, ki imajo več žena.
8 Če pa ne dopustim mnogoženstva, tedaj moški, ki je sposoben oploditi malodane dnevno, lahko samo enkrat na leto oplodi, kar pa se vendar zdi v močnem nasprotju z moško naravo. O Gospod, tu rabim predvsem pravo svetlobo!«
9 Na to je Gospod odgovoril Lamehu: »Glej, to je zelo dobro in resnično pametno vprašanje, in popoln odgovor na to vprašanje sploh ne sme manjkati pravemu voditelju tako številnih ljudi; in tako poslušaj, na to tvoje pametno vprašanje ti bom dal pravi odgovor:
10 Glej, če bi bilo mnogoženstvo v Mojem redu, potem bi Jaz zagotovo že v začetku, ko Sem ustvaril Adama kot prvega človeka Zemlje, kateri na višinah do tega trenutka še živi, in bo živel še nekaj let, za tega prvega človeka ustvaril tristo šestdeset in nekaj žensk, da bi on lahko dnevno uporabljal svojo sposobnost oploditve!
11 Toda glej, Jaz Sem mu ustvaril samo eno žensko in v tem številu dajem še do tega trenutka za eno moško bitje le eno žensko; in iz tega takoj lahko prideš do dobrega zaključka, da je moškemu od Mene določena le ena ženska, kljub njegovi izdatni sposobnosti razmnoževanja.
12 Toda, kar se tiče te, je ne dajem zaradi velikega razmnoževanja, ampak le zaradi kakovostnega razmnoževanja; in tako lahko moški z eno žensko zaplodi sicer manj, vendar zato tem močnejše otroke, medtem ko se pri množičnem razmnoževanju lahko rojevajo le največji in najbolj nezreli slabiči.
13 Kajti vsako seme bo obudilo slabo ali pa sploh nobenega plodu, če ni prej popolnoma dozorelo.
14 Tako je tudi še bolj v primeru moškega, ko se prebuja najžlahtnejši plod.
15 Zato ostani samo z eno žensko in to naj bo dovolj, če vsaka tri leta dozori samo en plod. Ali to razumeš?«

64. Poglavje
Želja moškega za posedovanje številnih čudovitih žensk. Zorenje človekovih čustvenih moči v ljubezni do Boga.

1 In Lameh, neizmerno vesel zaradi tega pomembnega pojasnila, je še naprej spraševal Gospoda, rekoč:
2 »O Gospod in Oče, tako mora biti prav; sedaj vidim zelo jasno to, da mora imeti v skladu s Tvojim Svetim Redom en moški le eno žensko.
3 Toda, med Tvojim svetim pojasnilom, mi je prišel na misel nov primer, ki bi vsaj navidezno, opazovano z nekega duhovno - moralnega vidika, lahko mnogim predstavljal razlog za mnogoženstvo.
4 Jaz, kot od Tebe postavljen vodja, v omejenem obsegu svojega znanja, ne najdem besed, da bi ta razlog izrazil kot povsem napačen! Zato Ti bom naznanil ta kočljiv primer čisto brez najmanjšega zadržka; kajti Ti Si mi milostljivo dovolil govoriti, in tako nameravam zdaj tudi pred Teboj govoriti le, kar mi bo omogočalo moje omejeno spoznanje!«
5 Tedaj je Gospod Lameha malo prekinil in rekel: »Prav imaš, če tako storiš, vendar ne uporabljal preveč besed in vnaprejšnjih opravičil, kajti čas je dragocen, in poleg tega Jaz nisem kot neumen človek, ki rabi tisoč besed, da nekaj razume!
6 Zato se ne obiraj in vedno preidi takoj na glavno stvar; kajti Jaz že zelo dolgo vem, kaj Me boš sedaj vprašal! Zato Mi lahko enostavno poveš, ker lahko z gotovostjo domnevaš, da te bom Jaz zagotovo popolnoma razumel.
7 In tako Mi povej, kaj je zate še vedno vprašljivo, vendar brez pojasnjevalnih okoliščin, te Mi je najmanj potrebno predavati! In tako sedaj pogumno govori o tem!«
8. In Lameh, malo ponižan s tem kratkim svarilom, je kmalu prav na kratko predstavil svoj sporni primer, ki se je glasil takole:
9 »Moška čud je ta, zaradi katere poseduje ne le eno, ampak več žensk; in ta čud je prav nenasitna. Kajti, če ima nekdo že dve, tri in še več najlepših žensk, potem pa pride na kraj, kjer je še sto žensk, spet z drugače oblikovano žensko lepoto, glej, je takoj silno spodbujen z željo, da bi se polastil tudi teh sto žensk!
10 Vendar po drugi strani človek ni svoj stvarnik, ampak si le Ti, zakaj je potem v njem taka sla, ki pa zaradi Tvojega reda ne sme biti uresničena? Človek ni sam sebi dal tako nevarnega nagona?!
11 In Gospod mu je na to odgovoril: »Glej, ker je razmerje obilne sle enako razmerju zagotovitve obilne ploditvene sposobnosti.
12 Ta čud, ki se izraža v srcu kot močna sla ali impulz, je enaka obilni generativni sposobnosti, vendar le v duhu.
13 Toda, če je moški pohoten in svoje seme raztresa vsevprek, Mi povej, ali bo en tak do konca oslabljen moški sposoben s svojo zelo plodno ženo zaploditi obilen plod?
14 Glej, ne bo! Kajti iz grozdnih tropin ne moreš več iztisniti duhovnega soka.
15 Tako pa je tudi z obilno slo. Moški zbira svojo slo v srcu in ga potem obrne k Meni; in ko doseže pravo zrelostno moč, potem bo v Meni našel prvotni vzrok vseh stvari in s tem tudi najbolj zadostno in najbolj zadovoljivo nadomestilo za vse lepe ženske, in potem bo lahko ljubil eno ženo z najmočnejšimi občutki z vso pravično močjo, in žena njegovega soseda ga ne bo nikoli premamila.
16 Toda vedi tudi to, da je na tem svetu vse v človeku le pripravljalno izobraževanje za neskončno vzvišeni večni namen; zato mora varovati moči in jih ne sme neumno porabiti prej, dokler ne doseže polne zrelosti.
17 Toda, kot plodovi zemlje zorijo le v svetlobi sonca, tako zori tudi duhovna človekova moč le v Moji svetlobi!
18 Zato mora vsak človek svoje moči osredotočiti Name, tako da bo postal popolnoma zrel, močan človek v Mojem redu. Kdor pa tako ne dela, je sam kriv za svojo smrt. Ali to razumeš?«

Jakob Lorber
Božje gospodarjenje
knjiga 3