Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

188. O lažnih kristusih, lažnih prerokih in lažnih čudežih. Kako naj se vedejo učenci

1 (Gospod): »Da, Vame bodo verjeli tudi številni judje, in jih tudi že veliko verjame, toda ne bo trajalo dolgo, ko se bodo številni iz­ločili, in bo vsak o Meni pisal in pridigal drugačen evangelij. To se v številnih krajih dogaja že celo zdaj, in tako bodo nastali številni lažni kristusi. Kajti takšni lažni razširjevalci Mojega nauka bodo rekli svojim učencem: 'Glejte, to je pravi Kristus - to dobro vem, saj sem Ga videl na svoje oči!' In nekdo drug bo o svojem kristusu trdil isto.
2 In tako bodo ti lažni preroki kmalu tudi med pogani povzročili veliko zmedo, saj bodo judom veliko prej verjeli kakor poganom, ki sem jih Jaz izvolil, in tako bodo ti V Mojem imenu tudi delali lažne čudeže in znamenja ter tako zapeljali številne ljudi in jih pridobili za svojega lažnega kristusa.
3 To vam zdaj pravim zato, da boste to vedeli tedaj, ko boste še sami naleteli na takšne lažne preroke, in jim tega, kar bodo učili, ne verjemite, temveč v Mojem imenu pričajte proti njim in ljudstvo posvarite pred njimi, lažne preroke pa kaznujte in jih odvrnite od razšir­janja Mojega nauka.
4 Če boste pri tem mlačni, boste podobni soli, ki se je spridila in postala nekoristna. Če pa se sol spridi in postane nekoristna, s čim naj začinjamo jedi? Zato ljudstva učite, naj se predvsem varujejo lažnih prerokov, naj ne verjamejo njihovim besedam in ne znamenjem!
5 Vi pa bodite enotni v besedi in dejanju, ljudem zmeraj podajane vso resnico, ki si v ničemer ne nasprotuje - takšno, kakršno ste tud prejeli od Mene in jo videli pri Meni. Kajti če boste med seboj neenotni in bo eden govoril to, drugi pa nekaj drugega, boste sami sejali nezdrava semena dvoma v Moj nauk, in se boste tako veselili le malo Moje pohvale in plačila. Najbolj pa vas bodo prepoznavali kot Moje prave učence, če se boste med seboj ljubili, kakor sem vas tudi Jaz zmeraj ljubil, in se ne boste nikoli prepirali in pričkali, kakor se bo to pri lažnih prerokih še prehitro zgodilo, ko bodo njihovi oznanjeni kristusi drug drugemu grozili s prekletstvom in pogubljenjem. Če bi prišlo tako daleč, bi Moj, vam dani nauk, moral prav tako propasti kakor bodo kmalu uničeni Jeruzalem in druga mesta, da ne bo ostal kamen na kamnu.
6 Svoj nauk pa bom že znal ohraniti čistega do konca časov. Toda sčasoma gorje vsem tistim, ki bodo proti Kristusu! Svojega umazanega početja naj ne uganjajo dlje, kot so to počenjali z Menoj judje od Mojzesovih časov pa vse do Mene danes; prizadel jih bom s posvetno sodbo, ki bo še veliko hujša, kot je bila tista v času Noeta, Sodome in Gomore ter številnih drugih mest in ljudstev vse do da­našnjega dne.
7 Pri Svojih pa bom neprenehoma do konca časov in k njim bom prihajal različno, enkrat tu in enkrat tam. Sam bom njihov učitelj v vseh stvareh - kajti tedaj bom tudi prišel kakor blisk, ki sveti od vzho­da do zahoda ter osvetljuje vse, kar je na zemlji temnega in mračnega.
8 In glej, velika svetloba tega bliska jih bo uničila, sovražnike na­mreč, kakor svetloba bliska ubije rake, če jih obsije. To je prispodoba za ljudi, ki se bojijo napredovati v Moji luči in se hkrati kakor Izraelci hrepeneče ozirajo po polnih loncih mesa mračnih Egipčanov. Tudi rak, ki je doma predvsem v Egiptu, ima to lastnost, da po navadi išče hrano v temnem blatu. Če od časa do časa le prileze na svetlobo, se začne takoj umikati in spet išče mračno blato.
9 Povej Mi: Ali današnji Judje v obljubljeni deželi niso povsem podobni Izraelcem, ki jih je Mojzes rešil iz Egipta, ko so potem v pu­ščavi, namesto da bi šli naprej in prišli v obljubljeno deželo, hrepeneli samo po egiptovskih loncih mesa in grajali Mojzesa, ker jih je odpe­ljal iz Egipta, kjer naj bi se jim tako dobro godilo? Ali takšnih ljudi ni mogoče primerjati z grdimi živalmi v blatu, ki ne morejo prenesti svetlobe bliska in se zaradi hrane nenehno vračajo nazaj, namesto da bi šli naprej?
10 Zato sem v njihovo dokončno sodbo tudi predvidel in določil, da jih bosta na koncu vse pokončala ogenj in svetloba Mojega bliska.
11 In tako se bo uresničilo, kar sem vam nekoč ob nekem dogodku že dejal, da bom na koncu dopustil, da se zemlja z ognjem očisti svoje nesnage.
12 Menim, da sem ti tako več kot dovolj pojasnil razlog, zakaj bo svetloba judom odvzeta in dana poganom.
13 Judje se bodo med pogani in številnimi ljudstvi ohranili tudi v prihodnje. Še naprej bodo pričakovali Mesijo, ki pa ne bo več prišel, in bodo tako še naprej podobni živalim, kakršne so psi in svinje; kajti pes se zmeraj vrne k izbruhanemu, svinja pa k mlakuži, v kateri se je kopala in umazala.
14 In trojna odeja pred Mojzesovim obličjem bo še naprej visela pred njihovimi očmi, ko ne bodo mogli prenesti sijoče nebeške luči in zato ne bodo mogli nikoli doumeti in razumeti notranjega pome­na Mojzesovih knjig in prerokov.

Janezov veliki evangelij
Jakob Lorber

knjiga 10