Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

O egoizmu

11 Da, po Epikurju lahko na tem svetu človek najbolje shaja kot bo­gat in telesno povsem zdrav. Pravilo 'Bodi zaradi samega sebe pošten in znosen do vsakega, - toda zmeraj najbolj pošten do samega sebe!' lahko sicer poslušajo s svetnimi ušesi, toda z Božjim duhom prebuje­na duša se zgrozi nad tem, ker je tak epikurejec vendarle zmeraj sa­mo prekanjen egoist, ki skrbi le za svojo kožo! Kaj mu mar drugi? Če nima od njih nobene koristi, jih lahko vse pobije strela.
12 To so poglavitne poteze epikurejca! Koliko duhovnega ima pros­tor v takšni kamniti čudi, bo najbrž očitno celo vsakemu slepcu. Da, za bogatenje na tej zemlji so najprimernejši Epikurjevi nauki, poseb­no če so podprti s stoičnim cinizmom, kakor pri vas; toda za duhov­no bogatenje so najmanj primerni, ker popolnoma izključujejo čisto lju­bezen do Boga in do ubogega bližnjega. Toliko za vaše samorazsvet­ljenje!

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
Knjiga 5  23/11-12