Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

O duhovnikih

23 Zato le pazite, ko boste v Mojem imenu spet izbirali naslednike zase, da, prvič, nikdar ne boste koga k temu silili, in drugič, ne sprej­mite nikogar, ki se mu že od daleč vidi, da bi rad stopil v vašo služ­bo iz preračunljivosti.
24 To boste sicer upoštevali; toda kljub temu bo nešteto takšnih sto­pilo v vašo službo, deloma zaradi zunanje prisile, deloma zaradi obe­ta, da bodo v vaši službi dobro preskrbljeni in brezskrbno živeli. To­da vse te bom Jaz prištel k vladavini antikristov in njihova dela bodo širila pred Bogom gnusen zadah in bodo videti kot smrdeča mrhovi­na.
25 Resnično, povem vam: Nobenega od vaših naslednikov, ki jih ne bom pripravil sam, ampak jih bodo pripravljali za vaše službeno na­sledstvo le ljudje v določenih svetnih šolah, ne bom priznal; kajti le an­tikrist bo tako usposobil svoje učence.
26 Tisti pa, na katere boste vi položili roke in jih krstili v Mojem ime­nu, bodo napolnjeni z Mojim Duhom; ti so tudi tisti, ki jih bom Jaz sam v vseh časih izbral za vaše naslednike in jih potrdil z resnično po­delitvijo Mojega Duha.
27 Toda v poznejših časih bo teh le še zelo malo, ker bo antikrist pre­več razširil svojo vladavino; ko pa si bo domišljal, da je najvišji v sve­tu, tedaj bo tudi strmoglavljen za večno! - Ste zdaj to dobro in jasno razumeli?«

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
Knjiga 6, 150/23-25