Spletno stran gostuje moj-splet.si
Ceremonialna cerkev

Ceremonialna cerkev 28. Prihodnost ceremonialne cerkve 1 Kaj pomaga nova zakrpa na stari, prepereli suknji, če na zakrpanem mestu pokriva golo kožo in jo pred vetrom varuje le nekaj časa? Že manjši vihar jo zlahka strga s stare preperele suknje in z njo še kos suknje. Kaj bo ...


Evropa in Amerika

Evropa in Amerika 29. Prihodnost evropskih držav in Amerike 1 In glej, zdaj se to dogaja v Italiji, ki je bila še pred nedavnim mračnjaška. Pred mnogimi leti se je v nemški državi že zgodilo, prav tako nekoč v Angliji in Severni Ameriki, še bolj pa se to dogaja ...


O zavrženem vogelnem kamnu

26. O zavrženem vogelnem kamnu - njegov čas je prišel - in koncu lažnega preroštva       (Glej tudi Veliki Janezov evangelij, 5. knjiga, poglavje 9,6, opomba založbe Lorber Verlag) 1 Zdaj je napočil tudi čas tistega vogelnega kamna, ki so ga zidarji, ...


Razvoj

30. Zakonitost razvoja 1 Da se (Francija) zdaj na videz kaže kot varuhinja babilona, v resnici pa je njegova sovražnica, je kar prav, saj tako odvrača dru­ge, še zelo babilonsko usmerjene države in njihove gospodarje, da bi z združeno močjo spet pomagali na prestol ...


Verske vojne

27. Prihodnje verske vojne niso mogoče 1 Tako se že zdaj dogaja na tem svetu. V tako imenovanem svetem mestu mrgoli različnih svetih revežev in z njimi ne vedo več ne kod ne kam in kje na tej zemlji bi jim na skrivaj dali še kakšen majhen paradiž, kajti navkljub vsem ...


Prerokov odnos do Boga in ljudi

Gorje pa tistim, ki preroka zapustijo zaradi sveta ali ga celo tu in tam sumničijo zaradi te ali one stvari! Še večje gorje pa prerokovim preganjalcem, kajti težko, da bodo kdaj ugledali Božje obličje! Kdor pa položi roko na preroka, naj bo kaznovan z večnim ognjem v najglobljem peklu! Kajti prerokovo srce je Božje in njegova usta so Božja, in prav tako njegove roke, noge, oči in ušesa! Kjer je prerok, tam je tudi Bog; zato prihajajte v njegovo bivališče z velikim spoštovanjem, kajti kraj, kjer je on, je svet. To upoštevajte v srcu, sicer ne zara­di preroka, ki je človek, marveč zaradi Boga, ki govori in priča v pre­rokovem srcu. ...