Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Neumna in modra devica 
15. januar 1843, nedelja od 15 do 17 ure
Prevod A.P.

1. Piši, le piši! Podoba je prava, toda besede so še vedno posvetne in uporaba napačna, zato ne podpira preizkušnje v celotni strukturi in stopnjevanja od telesnega do duhovnega. Vendar želimo to zadevo podati tako, da bo popolnoma ustrezala vsem sferam. In tako napiši to podobo v pravi priliki!
2. Kdor hodi po Mojih poteh, pride do Svetlobe. Ja, kdor pride na Mojo pot, ta že hodi v Svetlobi in hodi že po živih brveh.
3. Kdor pa hodi po poteh sveta in modrosti, ta hodi v noči. Toda noč je smrt in smrt je cilj tavanja v noči.
4. Kdor pa hodi z Mano, hodi pravilno in bo ohranil svoje življenje, tudi če bi ga tisočkrat izgubil. Kdor pa skuša svoje življenje ohraniti brez Mene v goščavi svetovne noči, ga bo izgubil, tudi če bi ga tisočkrat imel.
5. »Toda takrat bosta na njivi dva. Eden bo sprejet, drugi pa prepuščen sodbi. In dve bosta mleli v mlinu. Ena bo sprejeta, druga pa sojena« - Torej brez Mene ne morete storiti ničesar, da bi ohranili svoje življenje. Toda z Menoj ste vsemogočni proti smrti.
6. Poglejte si priliko za to. Kdor ima ušesa, naj posluša in kdor ima odprte oči, naj jih ne odvrača od Mojih ust!
7. Zgodilo se je, da sta v nekem kraju živeli dve telesno povezani devici. Ena je bila bogata s svetovnimi zakladi, druga pa revna. Vendar sta se med seboj družili in živeli pod isto streho, kajti bogatašinja je bila nespametna in je potrebovala modrost revne.  
8. Dokler je bil v deželi mir, je bilo vse dobro in sta skupaj srečno živeli. Ker pa je deželo prizadela vojna, zaradi njenega svetovnega bogastva, je prišla tudi za obe devici težka preizkušnja.
9. Ko pa se je vojska približevala njunemu kraju, je bogatašinjo prevzel velik strah, tako da je postala popolnoma zmedena. Ko pa si je malo opomogla od otrplosti prvega strahu, je takoj pograbila vse svoje dragocenosti in ni pozabila na zlate svečnike in svetilke, toda o kruhu in olju ni razmišljala. – S temi zakladi je zbežala v gorsko sotesko in se skrila v temni jami.
10. Toda revna je razmišljala: 'Zakaj bi morala tako hiteti?! Vse moje premoženje je samo moje življenje. Da to ohranim, ne rabim ničesar razen kruha in svetilko, da se bom znašla v jami bližnjih zaščitnih gora.' Zato je vzela pravo količino kruha in dobro svetilko napolnjeno z oljem in ni pozabila vžigalic.
11. Ker pa je revna vedela, kam je zbežala njena prijateljica, je šla za njo, da bi ji služila s svojo modrostjo. Ko je prišla v jamo, je našla nekaj dobrih sledi, ki so bile zanesljiv znak, da se je njena prijateljica tu skrila, zato jo je začela takoj klicati in jo povsod iskati z gorečo svetilko. Toda bogate prijateljice ni mogla najti.
12. Nato je revna zopet pomislila: 'Kaj naj sedaj naredim? Moja prijateljica se je skrila pred mano. Na razpolago imam kruh in svetilko ter olje, zato bom ostala tukaj, dokler vojska ne odide, potem pa se spet vrnem domov in nato pokličem sosede, da mi bodo pomagali najti prijateljico.
13. Po nekaj dneh je vojska odšla in revna je storila, kot se je odločila. In glej, sosedje so prišli z baklami in preiskali jamo ter kmalu našli bogatašinjo, toda bila je mrtva, kajti stradala je in se zadušila v trohnobni temačni jami svojega gorskega kotička.
14. Revna je podedovala vse zaklade bogatašinje, ki so se še namnožili, in kmalu postala najbogatejša v deželi!
15. Torej, kdor išče življenje sveta, ga bo izgubil in umrl pod velikim bremenom. Kdor pa ga prezira in toliko bolj skuša ohraniti življenje  duše, z živim kruhom in s pravo svetlobo, je moder in primeren za nebeško kraljestvo.
16. Zato iščite predvsem Božje kraljestvo in njegovo pravičnost; vse ostalo vam bo nato prišlo samo po sebi! – Kdo lahko služi dvema gospodarjema, ki sta si med seboj sovražna? Zato služite Gospodu v ljubezni in resnici!
17. Kdor na polju opravlja svoje delo za pravega gospodarja, tega bo Gospod tudi prepoznal in ga sprejel. Kdor pa naredi enako delo na polju ljubezni in v mlinu resnice, vendar iz sebičnosti, tega Gospod zagotovo ne bo sprejel.
18. Zato hodite v Svetlobi in delajte, kar je Gospodovo, in sicer Njegovo voljo, potem ne boste stradali in se zadušili v 'jami sebičnosti'. In dobiček, ki ga boste pridobili s smrtjo sveta, bo velik, in vaših zakladov ne boste mogli odmeriti z nobeno mero. Razumite to in pazite na duhovno in telesno! Amen.

Jakob Lorber
Nebeški darovi