Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Molitev k Jezusu in molitev srca

115 Molitev k Jezusu
4. Maj 1841

1 Moj najljubši  Jezus! Pomagaj mi, da Ti bom v vsem poslušen in, da ne bom omahoval ne na levo in ne na desno in se bom vedno držal Tebe, saj si Ti edini začetnik in izpolnjevalec vseh dobrih del.
2 Popolnoma  se Ti predajam in se Ti prepuščam. Pred Tvoje najsvetejše noge se priklanjam z vsemi svojimi čutili in udi. Skupaj z vsemi svojimi se predajam Tvoji najsvetejši volji in v Tvojo najboljšo in najčistejšo previdnost, v Tvoje Božje varstvo in v  Tvojo najbolj  ljubečo in milostno oblast!
3 Ti si pravi in edini Oče, Bog in Gospod! Nihče Ti ni enak in razen Tebe ni nikogar drugega. Vsi smo v tvojih rokah, zato ravnaj z nami  kakor ti je všeč. Tvoja najsvetejša volja naj se vedno popolnoma uresničuje na  nas, v nas in po nas!
4 Kajti Tvoja volja je ljubezen nad ljubeznijo, milost nad milostjo in usmiljenje nad usmiljenjem! Zato naj bomo tudi mi vedno in za vedno le orodje Tvoje milosti in čista posoda Tvoje ljubezni, usmiljenja in slave! Daj, da bi z vsem svojim bitjem, zaradi Tvoje neskončne ljubezni vedno zmogli hvaliti nad vse Tvoje najsvetejše ime, pa naj bo to v življenju ali v smrti!  Amen.          
5 Nevreden sem Tvoje velike dobrote, moj Jezus, moj Oče, moj Bog in Gospod, ki mi jo vedno izkazuješ s tako neskončno ljubeznijo! Zato Te bom tudi večno hvalil, ljubil in poveličeval, ter povsod in vedno slavil Tvoje najsvetejše ime!
6 Slava, hvala, zahvala in ljubezen tebi Bog, kot Očetu, Sinu in Svetemu duhu, zdaj in na veke! - Amen

116 Molitev srca
4. Maj 1841

1 Oče,  Gospod in Bog, Tebe hvalimo in se Ti zahvaljujemo! - Tebe, Bog in Oče, časti stvarstvo daleč naokoli; vse zvezde in vsa nebesa so polna Tvoje slave! Vsi angeli in vse nebeške vojske vedno služijo tvoji volji! Kerubi in Serafi pojejo z visokim glasom: "Svet je naš Bog in svet je naš Oče! Vse dežele, vsi svetovi in vsa nebesa so polna njegovega velikega imena!"
2 Moj Bog in Oče, pomagaj, pomagaj, pomagaj, da bo Tvoje najsvetejše ime, ki je nad vse mogočno in močno, tudi po nas in skozi nas dostojno posvečeno! - Ne dovoli, da bi ga kdaj oskrunili z mislimi, besedami ali dejanji! Bodi usmiljen, bodi usmiljen do mene, do mojih in do vseh ljudi!
3 Glej, moj Bog in Oče, milostno si mi dal svetlo luč v moje srce in mi dal spoznati in izkusiti skrito modrost, ki je skrita in izvira izključno iz Tvoje neskončne ljubezni in usmiljenja in se pretaka v moje še tako nečisto srce! – Skrij svojo božansko obličje pred mojo grešnostjo in ustvari, ustvari v meni o Bog in Oče, čisto srce in pravega Duha, ja, daj mi svojega Svetega duha!
4 Ne zavrzi me, moj Bog in Oče, ampak me tolaži, tolaži in vedno znova me potolaži s svojo ljubeznijo in milostjo! O moj Oče, Bog in Gospod, spreobrni nas in spreobrnjeni bomo! Pomagaj nam in pomagano nam bo! - In usmili se tudi vseh ljudi, duš in duhov! - Amen. - O moj Jezus, v Tvojem presvetem, nadvse mogočnem in silnem imenu - Amen!

Jakob Lorber
Nebeški darovi 1