Spletno stran gostuje moj-splet.si
Duhovna izmenjava misli

Duhovne izmenjave misli se vedno ujemajo, če si oba partnerja duhovno prizadevata in imata enako stopnjo zrelosti, ali pa bo šlo za vprašanja in navodila, če se njuna stopnja zrelosti razlikuje ...


Izvor misli

Izvira iz duhovnega kraljestva, tako kot so vse duhovne snovi izžarevanje Božje moči, ki je človeku dostopna sorazmerno z njegovim hotenjem. Misel pa je pravzaprav dokaz, da je človek nosilec duhovnega bistva in da je kot omejeno zemeljsko bitje sposoben vzpostaviti miselni stik z duhovnim kraljestvom. V mislih se lahko dvigne v to kraljestvo, lahko se odlepi od Zemlje in mentalno prebiva v duhovnih sferah. ...


Opomnik v zvezi z prakticiranjem samokontrole... Nežnost... Miroljubnost

Rotil sem Očeta v nebesih, naj jim odpusti grehe in se nisem odvrnil od človeštva, ampak sem jih poskušal pridobiti s potrpežljivostjo in ljubeznijo in jim s tem prinesti odrešitev. ...


Prenos misli iz duhovnega kraljestva.

Vsaka ideja je duhovnega izvora in lahko izvira iz različnih virov, torej lahko se vam posreduje iz kraljestva svetlobe in tudi iz kraljestva teme, vse je odvisno od vaše volje. Po pričakovanjih bo kraljestvo svetlobe izžarevalo resnico, medtem ko bo kraljestvo teme ljudem posredovalo povsem zemeljske, materialne misli z namenom, da bi jih širili. ...


Razmišljanje s srcem in z razumom

Zato je treba razlikovati med razumskim mišljenjem in tistim iz srca. Slednje bo vedno prineslo resnico, ni pa nujno, da je razumsko mišljenje resnica, četudi lahko govorimo o dobro razvitem razumskem mišljenju. ...


Pojdite v svojo sobo.... (Matej 6,6)

Umaknite se v sobo svojega srca in mi potem govorite svobodno, s popolnim zaupanjem, in vaše želje se bodo zares izpolnile. ...


Tisti, ki so čistega srca... Resnica

Nečiste misli in dejanja otoplijo zmožnost zaznavanja srca in zato tisti, ki se vdaja svetu in njegovim užitkom, ne bo v Resnici, saj stremljenje k temu rojeva tudi misli in želje, ki niso usmerjene izključno k Bogu, ampak k tistemu, čigar področje je svet... ...