Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Bog in človek v Gospodu

246. Otroci kot vzorniki učencem. Bog in človek v Gospodu Mt 18,10

1 Nato seje oglasil Peter: »Da, Gospod in Mojster, zdaj nam je to popolnoma jasno; zato Te prosim, da nam v prihodnje, ko bodo spet prišli takšni nauki, zadeve takoj tudi razložiš, da se ne bomo jezili nad lastmm nerazumevanjem!«
2 Jaz sem rekel: »To bom storil, kjer bo potrebno; toda kjer hočem vašo lastno miselno moč krepiti in narediti vaše duše dejavnejše, tam podob ne razkrijem takoj. Kdor namreč hoče biti pravi mojster, mora svoje nauke navajati tako, da morajo ob tem njegovi učenci sami zmeraj veliko misliti in iskati, sicer postanejo leni in počasni iskalci vsakovrst­nih resnic.
3 Povem vam pa še to: Mojster, ki uči, mora zmeraj biti modrec in mora sam temeljito razumeti, kar uči. Toda učenci, dokler so učenci, naj bodo zmeraj kot ti malčki tu, ki njim dani nauk sprejmejo in mu sledijo, čeprav še zdaleč ne razumejo njegovega notranjega pomena; pravo spoznanje bodo že dosegli v zrelejših letih.«
4 Tedaj so nekateri učenci tiho pomislili, da bo še dolgo trajalo, pre­den bodo postali modri in razumni, če naj se imajo še zdaj za prav tako neumne in nerazumne, kot so neumni, nerazumni in neizkušeni razca­pani otroci, od katerih še nobeden v kakšni šoli ni spoznal niti alfe, kaj šele omege!
5 Jaz pa sem rekel: »Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh ma­lih! Kajti povem: njihovi angeli v nebesih zmeraj gledajo obličje Mo­jega nebeškega Očeta!« (Mt 18,10)
6 Peter je rekel: »Ali v nebesih nimamo več angelov, ki zmeraj gle­dajo obličje Tvojega nebeškega Očeta v nebesih? Nekoč si tudi rekel, da Tvoj Oče prebiva v Tebi in je popolnoma eno s Teboj, zdaj pa Ga spet prestavljaš v od tod neskončno oddaljena nebesa! Da, tega že spet ne dojemamo! Kako naj že spet razumemo to? Je Tvoj Oče tako izme­nično nekaj časa v Tebi in nekaj časa v nebesih? In kako je mogoče, da si Ti sam včasih Oče in potem spet le Njegov sin? - Pojasni nam tudi to nekoliko bolj, kot smo to razumeli doslej.«
7 Jaz sem rekel: »Seveda imate tudi vi svoje angele v nebesih, in če jih ne bi imeli, ne bi bili Moji učenci! Toda tudi mali jih imajo in zato jih ne smete zaničevati, saj so vam namreč povsem enakovredni! To sem vam povedal, ker še predobro vem, da niste prijatelji otrok.
8 Če teh nežnih, ljubkih in angelsko čistih otročičev ne morete lju­biti, kako boste šele ljubili svoje bližnje in kako svojega Boga?
9 Če hočete vzgajati ljudi po Mojem nauku, morate začeti že pri otrocih; kajti resnično vam povem: pouk v zibelki je vreden več kakor vse visoke šole sveta! Kdor pa hoče iz otroka vzgojiti člo­veka, mora otroka ljubiti in mora biti z njim prav potrpežljiv. Takšen otrok je po naravi revnejši kakor sto beračev; je ubog po duhu, ubog po telesnih močeh in ubog po imetju.
11 Če pa ti, Peter, vprašuješ po Mojem Očetu v nebesih - kako to, da sem včasih rekel, da je v nebesih in včasih spet, da prebiva v Me­ni in je eno z Menoj - moram biti potrpežljiv s tvojim spominom, si­cer bi se še nazadnje moral razjeziti nate!
12 Kaj so nebesa in kje so, sem vam, in še prav posebno tebi, na gori šele pred kratkim natančno pokazal in kristalno jasno razložil, kot sem že skoraj več kot preveč in prepogosto govoril o nedeljivem raz­merju med Menoj in Mojim Očetom, in zdaj, glej, o tem že spet nič več ne veš!
13 Ali ni Oče večna ljubezen v Meni? Kjer pa je in prebiva ta - ali niso tam nebesa in resnično Božje kraljestvo?
14 Ali Jaz kot človek nisem sin prav te ljubezni, ki prebiva v Me­ni samem in je od vekomaj ustvarila vse, kar je in kar napolnjuje nes­končnost? In ker je ta večna in vsemogočna Božja ljubezen v Meni, ali nisem Jaz povsem eno z njo? - Povej, ali še zmeraj ne razumeš tega!«
15 Peter reče: »Da, zdaj gotovo razumem bolje, kot sem razumel prej; toda kljub temu je med tem še marsikaj, kar mi, odkrito pove­dano, še ni povsem jasno! In to, kar mi še ni povsem jasno, je v tem, da še vedno ne razumem, zakaj včasih o Sebi praviš, da si Sin člo­vekov, drugič spet Sin Božji in spet tretjič, da si sam Jehova! Če mi hočeš še malce osvetliti še to, boš storil dobro nam vsem; mislim na­mreč, da o tem še nihče od nas nima pravega spoznanja!«
16 Jaz sem rekel: »Tudi to sem vam že jasno osvetlil tedaj, ko sem govoril o trpljenju, ki Me čaka; toda če vam zadeve vsaj desetkrat ne razložim, tako daje čim bolj nazorna, je ne razumete! Zdaj pa vam znova povem: Niti Jehova v Meni niti Jaz duša kot Njegov večni Sin, ampak edino to telo kot Sin človekov bo umorjeno v Jeruzalemu, toda tret­ji dan bo kot povsem poveličano vstalo in potem bo večno eno z Njim, ki je v Meni in Mi razodeva vse, kar moram kot Sin človekov delati in govoriti, in ki Ga še vedno ne poznate docela, čeprav že pre­cej časa govori in deluje med vami. - In zdaj govori spet ti, Simon Juda!

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 5