Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Služiti dvema gospodarjema Lk 16,13

38. Gospodovo svarilo rabinu

1 Stari rabin, ki si dotlej še ni upal pokusiti vina, je stopil k Meni in Me prosil za dovoljenje, da bi smel pokusiti čudežno vino.
2 Jaz sem rekel: »Bolj si pogan kot vsi drugi pogani, ne da bi pomis­lil, da nihče ne more služiti dvema gospodarjema, ki sta si nasprotna, ker mora biti nujno prikrito sovražen enemu ali drugemu, pri tem pa mora vsakemu izpolniti tisto, kar zahteva. Ali lahko kdo hkrati služi Bogu in mamonu14 tega sveta? In prav to si ti že dolgo počenjal. Zato spremeni svoje srce in spij vino resnice, da bo svetlo v tvoji duši!«
3 Rabin je nato vzel kupo z vinom in ga spil do dna.
4 Ko je vino spil, je tudi on začel zelo hvaliti vino in Mojo moč, in ob koncu svoje hvale je z znova napolnjeno in visoko dvignjeno kupo rekel (rabin): »Da, ti si Tisti, ki ga vsi judje in tudi pogani že dolgo zaman čakajo. Zato slava Tebi, Davidov sin, in slava vsem ljudem na zemlji po Tebi! Slava Bogu na višavah in Tebi, Njegovemu sinu!«
5 Jaz sem rekel: »Zdaj si dobro govoril, toda če boš znova slavil glavne rimske bogove, pa smrt ne bo daleč. Biti pravi prijatelj vsem ljudem, naj bodo judje ali pogani, je dobro in prav, in to je tudi Moja volja - kajti tudi Jaz pustim, da Moje sonce sije in sveti enako nad judi in pogani; toda ljudi, ki živijo v stari slepoti, še krepiti v njihovi blodnji, namesto da bi jih popeljal na pot praluči iz resnične, čiste in nesebične ljubezni do bližnjega, je slabše kakor biti tat in cestni ro­par. To si zapomni, ti, stari dvojni učitelj, ki z žarečo vnemo občasno poučuješ Jude o Abrahamovem, Izakovem in Jakobovem Bogu, nato pa se odpraviš v pogansko šolo, kjer pred pogani istega Boga razvre­dnotiš in zasmehuješ. Bodi ali povsem jud ali pogan, če poganstvo bolj pomiri tvojo kameleonsko dušo.«
6 Rabin je rekel: »Gospod, bodi milosten in usmiljen z velikim grešnikom pred Teboj in odpusti mi številne in velike grehe!«
7 Jaz sem rekel: »Kar se Mene tiče, ti jih odpuščam, vendar tudi glej, da ti jih bodo odpustili ljudje, ker si zaradi zaslužka zelo škodo­val njihovim dušam.«
8 Glavar Mi je nato dejal: »Gospod, zadevo bom zanj uredil že jaz, on pa je zdaj tudi sam dojel, kaj mora početi v prihodnje. Menim, da poganskega svečenika ne potrebujemo več. Naše otroke lahko pou­čuje v branju, pisanju in računanju isti, poganski ali judovski učitelj, in tudi ta rabin lahko še naprej poučuje naše otroke v omenjenih treh predmetih. Kar zadeva Božji nauk, pa bom že jaz kar najbolje poskr­bel za to, da se bo naše staro mnogoboštvo spremenilo v enoboštvo. Zdaj pa Te prosim, Božji Mojster in Gospod in odslej tudi naš Bog, da nam, doslej še poganom, pokažeš pravo pot, po kateri naj bi v pri­hodnje hodili, kajti tičimo še v starem mračnjaštvu.«
9 Nato sem začel pridigati o Božjem kraljestvu na zemlji in sem navzoče pogane poučil o vsem tako, kot sem to že storil v drugih krajih.
10 Pouk je trajal polnih sedem ur, torej skoraj tri ure čez poldne, in vsi so verjeli Vame, tudi tisti, ki so bili zunaj hiše, saj so Moje besede poslušali skozi odprta okna.

14 mamon - pohlep po bogastvu. Mamon označuje lažnega boga denarja ali hudiča, ki v ljudeh vzbuja željo po bogastvu, op. prev.

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 10