Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

O ljubezni do bližnjega

10 Mark Me je glede ljubezni do bližnjega vprašal: »Gospod in Mojster, ali naj izkazujemo ljubezen tudi nekaterim znanim malo­pridnežem in zapravljivcem, ki so svoje premoženje porabili večino­ma slabo in grešno, pa tudi svojim očitnim sovražnikom?«
11 Jaz sem rekel: »V ljubezni do bližnjega ne delajte izjem, vsake­mu morate izkazovati le dobro; kajti kdor bo pri tem delal izjeme, bom pri njem različne izjeme naredil tudi Jaz.
12 Če pride k vam kdo, ki je v stiski, mu izkažite pravo ljubezen ali duhovno ali tudi materialno, toda duhovna ljubezen naj ima pred­nost pred materialn
13 Če ste spreobrnili grešnika in se ta znajde v zemeljski stiski, mu pomagajte iz nje. Če nato spet greši, ga ljubeče opomnite in mu ne bodite sovražni. Kakor boste merili v Mojem imenu, enako bo odmerjeno tudi vam.
14 Nikogar ne obsojajte, da tudi vi ne boste nekoč obsojeni. Prav tako ne preklinjajte in ne prekolnite nikogar, da tudi vi ne boste prek­leti.
15 Tistim, ki vam delajo zlo, izkazujte dobro, in tako boste nad njihovimi glavami zbirali žareče oglje in postali bodo vaši prijatelji. Blagoslavljajte torej tudi tiste, ki vas sovražijo in preklinjajo, in po-kesali se bodo. Sovražnikom odpustite sedemkrat sedemsto sedem-desetkrat; če se tudi potem ne bodo poboljšali, lahko zadevo predas-te posvetnemu sodniku in nepoboljšljivi sovražnik naj bo izgnan iz skupnosti. Kajti kdor nepoboljšljivo dela zlo, naj bo tudi kaznovan, da zaradi njega drugi ljudje ne bodo več prizadeti.
16 Posvetni oblasti bodite zmeraj podložni.ne glede na to, ali je mila ali stroga; kajti ne bi imela moči, če ji ta zaradi številnih nepo­boljšljivih grešnikov ne bi bila podeljena od zgoraj.
17 Ne tožarite se po nepotrebnem in se le v hudi stiski zatecite k posvetnim sodnikom; kajti česar ne želite sebi, pred tem, kolikor je le mogoče, obvarujte tudi svoje bližnje. Sodišču lahko izročite samo zadrte tatove in roparje, prehude vlačugarje in prešuštnike in tudi morilce. Pri tem se ne jezite, temveč samo storite, kar je nujno, vse drugo prepustite Meni in sodnikom.
18 Glej, prijatelj Mark, takšna je Moja volja v tej zadevi. Kdor bo delal v skladu s tem, temu nikoli ne bo primanjkovalo Mojega bla­goslova.
19 Mark in drugi so se Mi zahvalili za ta nasvet.

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 9, 159