Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Lažni učitelji evangelija

16 Jaz pa sem rekel: »Kakor se je čisti Mojzesov nauk sčasoma omadeževal zaradi lakomnosti ljudi in njihove posvetnosti, tako se bo zgodilo tudi s tem Mojim najčistejšim naukom. Posvetni ljudje bodo spet gradili templje in jih uporabljali za pridobivanje denarja in drugih zemeljskih dobrin, zanemarjati pa pridobivanje Mojega kraljestva. Spre­hajali se bodo okrog ošabnejši od največjih knezov in kraljev zemlje, prekriti z zlatom in dragimi kamni. - Glejte, to bo plevel med pšeni­co in ti bodo divjaki v Mojem vinogradu!«

22. Lažni učitelji evangelija

1 Učenci so vprašali: »Gospod, kako bo to mogoče? Mi bomo ven­dar dali, kakor smo prejeli, in tisti, ki bodo od nas prejeli, nauka ne bo­do omadeževali. Poleg tega bo vendar glavno zmogla Tvoja Božja po­moč iz nebes!«
2 Jaz sem rekel: »Tega zdaj še ne razumete! V zemlji, na zemlji in v zraku so nezreli zli duhovi, ki se zmeraj trudijo polastiti se človekove­ga mesa. To so nujno izrodki stare zemljine sodbe, ki iščejo sebi podobne med otroki tega sveta in prežijo na njihove čute. To dobro dene otrokom tega sveta, zato sledijo njihovemu skrivnemu zapeljevanju.
3 Takšni otroci sveta pa se potem polastijo vsega, kar kakor koli zbu­ja pozornost v svetu. Ker pa nimajo pravega duha, saj so pač otroci sve­ta, si vse, s čimer si skušajo pridobiti veliko zemeljskih dobrin, po svoji duhovni slepoti in posvetni zvitosti urejajo z zunanjim pompom ter zu­nanjim dostojanstvom in veličastvom in potem privabijo k sebi mnoge, tudi boljše duhove.
4 In glej, to pa je že veliko in grobo omadeževanje še tako čistega na­uka! In ker čisti nauk ponuja le duhovne koristi, zemeljske pa nadvse skromne, nečisti pa poleg hlinjenih duhovnih obeta svojim izpovedoval­cem predvsem velike zemeljske koristi, že lahko takole na pol razume­te, kako se utegne sčasoma omadeževati tudi najčistejši nauk.
5 Zato bodite pazljivi! Sčasoma bodo še med vašim zemeljskim živ­ljenjem vstali mnogi lažni preroki in učitelji in bodo predrzno vpili: 'Glejte, tu je Kristus (resnica iz Boga) in tam je!' in bodo celo po esen­sko delali velika znamenja, od časa do časa takšna, da bi, če bi Jaz to dopustil, lahko zapeljala celo vas, izvoljene prve učence. Toda nikar jih ne poslušajte, ampak jih v Mojem imenu kaznujte zaradi njihove laži in jih opomnite, da morajo biti ponižni in sprejeti resnico iz Boga; ta­ko boste vi in vaši pravi učenci hodili po čisti poti!
6 Znamenja, po katerih jih boste zlahka prepoznali pa so širokous­tenje, veliko in grobo prisvajanje Božjih moči, ki jih nikoli niso imeli in jih na tem svetu tudi nikoli ne bodo imeli, velik sijaj, blišč, mistič­ni pomp kot pri poganih in največja mogoča oblastiželjnost, pa tudi nenasiten pohlep po največjih zakladih in premoženju tega sveta. Po teh tako lepo vidnih znamenjih jih menda ne bo ravno pretežko prepoz­nati. «
7 Vsi, skupaj z učenci so rekli: »Oh, po tem jih bomo seveda zlahka prepoznali, dokler bomo na svetu; potem pa naj jih naši poznejši učen­ci sami presojajo in seveda tudi prepoznajo na enak način; in Ti Svojih resničnih učencev ne boš zapustil!«
8 Jaz sem rekel: »V duhu bom ostal pri njih do konca tega sveta! Za danes pa je dovolj znamenj in naukov.«

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 6