Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Jazus je edini Bog

  "Jezus Križani je edini Bog nad vsemi nebesi in nad vsem, kar izpolnjuje neskončni prostor. On edini je prastvarnik vseh stvari, vseh angelov, ljudi, živali, rastlinstva in vse materije (snovi). On je Oče Njegovemu pravečnemu po ljubezenskem Bitju, večni Sin Njegove modrosti in Edini Duh Njegove neskončne oblasti po moči in učinku!
  Na tega Jezusa se ti obrni v srcu resnično in zvesto. Ljubi Ga, ki te je tako ljubil, da je On iz ljubezni do tebe kot do vseh ljudi privzel človeško naravo in dopustil priti čez Sebe telesno najbridkejšo smrt, da bo tebi in vsem ljudem omogočeno večno življenje!
  Večno, Bogu popolnoma enako, blaženo življenje je bilo skozi Njega Edinega omogočeno, in podano kot neskončen zaklad vsemu stvarjenju. Nič več ni potrebno, kot ta veliki dar svetega Očeta - ljubezen - zahtevati in zahvalno vzeti - in človek bo živel blaženo večno v Božji družbi kot en drugi bog.
  Bog, ki je tu, nas vseh Oče Jezus, je najčistejša ljubezen, ki nikogar ne sodi in hoče napraviti vsakogar blaženega. Tako mora človek tudi hoteti, kar Božja čista ljubezen hoče. Namreč Bog nikogar ne sili, najmanj v tem svetu duhov. Zato bo vsakemu dodeljeno samo to, kar bo hotel sam. Kar ti tako hočeš, boš tudi dobil!
  Ne obstoja pa nobeno življenje in nobena blaženost izven čiste Božje ljubezni! Kdor je to osvojil in to sam tudi hoče, karta sveta ljubezen hoče, le-ta živi in je blažen na vekomaj!"

Jakob Lorber
Robert Blum (onstransko vodenje)
126 (1-5) – str.7
Avgust 1993 Rudolf Arh