Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Koralpe
12. September 1840, popoldan 04.45 do 08.15 ure
Prevod A.P.

J. L., S., Andr. in Ans. H. so se 9. Septembra 1840 povzpeli na Koralpe in njegov najvišji vrh Speikkogel na štajersko koroški meji. – Dne 13. September 1840 je govoril Gospod o tem gorskem potovanju po ustih svojega hlapca J. L. naslednje. – Zapisovali so: K. G. L. - S. - D. - Andr. in Ans. H.

1 Že dolgo časa načrtovano potovanje na nekoliko oddaljene Koralpe je zdaj za vami. Ko ste podrobno opazovali to gorsko višino, ste naleteli na številne dvome in to iz naslednjih razlogov:
2 Videli ste, de je večina skalovja od vznožja do vrha te gore skoraj v enakomerni ploščati tvorbi in da skalne plošče ne zavzemajo vedno enakih smeri. Opazili boste, da se smer takšnih plošč včasih povečuje proti vzhodu, zdaj proti zahodu in včasih navpično v zemljo. Ja, videli boste tudi, da po površju te gore ležijo včasih takšne plošče posamično ali pa v gručah. In tako ste videli pri znani kmečki koči, kot tudi na samem grebenu teh Alp zelo velike bloke, ki prosto ležijo po površju in so proti zahodu popolnoma goli in proti vzhodu le tu in tam malo pokriti z zemljo.
3 In, ko ste se približali tako imenovanemu ,,Speikkoglu" in si začudeno ogledovali njegove gole skalnate ploščadi, spet niste odkrili nič drugega kot podobne skalne plošče. In tudi na samem vrhu so bili povsod takšni kamni.
4 Glejte,  vse to ste bolj ali manj videli in o tem ste imeli tudi različna mnenja. Vendar vam povem, da se nihče od vas ni približal resnici. Zato vam je potrebno pokazati vzrok takšne formacije in šele nato bomo poimenovali te skale, ki pa so pred 6000 leti pripadale drugemu svetu
5 Zgradba teh Alp in način njihovega nastanka je bil sledeč: Kot vam je bilo že povedano, da je bila pod morskimi valovi pokopana ne le ta dežela, ampak celotna Evropa, tako je bil na tem kraju, kjer stojijo že več tisoč let te Alpe, položen in tu in tam zaradi nižjih nivojem morja nekoliko neraven teren.
6 Na skalnih ploščah boste opazili, da so sestavljene samo iz peščenega zrna in apnenca. Nastanek takšnega skrilavca torej ni bil nič drugega kot, da se je ena plast peska nalagala ena na drugo ob občasno se ponavljajočih enakonočnih nevihtah. Ko je bila voda mirna, se je nad plastjo peska oblikovala nekakšna sluzasta koža, na katero se je ob naslednjih enakonočnih nevihtah odložila še ena plast peska – in na takšen način se je to dogajalo kar dolgo časa, dokler ni končno 26.000 takšnih listov ležalo drug na drugem.
7 Morda se boste vprašali, od kot so poplave vedno znova vzele ta pesek, saj je bila ena plast z drugo na nek način zaščitena z zgoraj omenjeno sluzjo in iz takšnega oklepa poplave seveda niso mogle odstraniti številnih zrn peska.
8 Glejte, Zemlja je tako urejena, da vodi skoraj iz središča zemeljskega telesa nešteto najrazličnejših izvirov in žil v vse smeri proti površju. Toda ne mislite, da teče skozi te izvire le čista voda, ampak obstajajo tudi izviri ognja, po katerih nenehno teče podzemni električni ogenj in to v vse smeri, zlasti proti poloma Zemlje. Potem so tu mineralni izviri, skozi katere v tekoči obliki izvirajo kovine in rudnine. Obstajajo tudi izviri maščobe, preko katerih se v vse smeri pretaka tako imenovano zemeljsko olje. Obstaja tudi veliko žveplenih izvirov, nato  izviri zemeljske smole in podobno in tako zraven vodnih, obstaja še veliko drugih najrazličnejših vrst izvirov.
9 Ko ti izviri, ki jih poganja notranja moč duhov in na njihov ukaz ogenj, dospejo na površje Zemlje, postanejo vedno trdnejši, to pomeni, ko popolnoma dosežejo površino zemeljske skorje in se zlijejo v maso morja. Da je temu tako, vam lahko pritrdi in dokaže vsak geolog in kemik .
10 Glejte, zato torej takšno povečanje peska in vseh drugih vrst konglomeratov. In tako ste zdaj videli in spoznali kako in iz česa nastane omenjeni skrilavec in peščena zrna in strjeni apnenec.
11 Zdaj pa se postavlja vprašanje – ker vidimo več kot 3800 m debele listne skorje – kako so torej nastale te Alpe, z vsemi njenimi stranskimi vejami?
12 Poslušajte, pred več tisoč leti (določeno število tukaj ni potrebno zaradi tega, ker je proces nastanka takšnih Alp že sam po sebi trajal že nekaj tisoč let), je bila iz mojega usmiljenja več kot 30.000 m globoko pod Zemljo, postavljena majhna iskra in ta je po Moji volji v celoti dvignila to skorjo in razklano skalovja na vse strani, podobno kot vi s prstom pod odejo to dvignete nad telo. Ta skorja je bila dvignjena od vzhoda proti zahodu in je tam obmirovala v vodoravni smeri, to pa so takoj podprle velika količina drugih, ki so bili prav tako pregnane iz notranjosti Zemlje. 
13 Tako dvignjena plošča je imela približno obliko zelo velike zemeljske gobe in je z gonilno silo ognja vztrajno naraščala vse višje in višje nad morsko gladino, da je bila končno oblikovana kot pomemben otok nad gladino morja. In tako kot je bila ustvarjena ta glavna plošča, so bile na enak način vodoravno vzdignjene tudi druge manjše plošče, vendar ne enakih višin in vse so na tak način oblikovale čudovit gobast gozd. Ko so bila takšna ogromna stebla, ki so podpirala takšne plošče iztrošena in z vodo spodjedena, se je zgodilo, da je takšna plošča izgubila ravnotežje in je padla in se naslonila na steblo. Posledično je takšna plošča zavzela nagnjen položaj, kot ste to lahko opazovali na tako imenovanem Speikkoglu. Za nastanek teh ,,Koralp" je bilo tako potrebnih več sto večjih in manjših takšnih plošč, ki so morale doživeti isto usodo. Le še nekaj jih ima te sledi, čeprav ne vseh.
14 Če bi si zdaj ogledali tako imenovani ,,Kumpfkogel", bi tam odkrili vodoravno ležečo ploščo, ki pa je že zelo preperela in je padla in se sesula na vse strani. V velikih primerih pa imate zgoraj takšne ostanke gledano proti zahodu, do katerih bi od tod prav lahko prišli iz vzhoda. Iz zahodne strani zgleda, kot bi bila odlomljena. (kar v resnici tudi je). Zlasti na krajih, kjer ste videli tako štrleče plošče, so pred več kot tisoč leti še štrlele kot pol streha za dvesto, sto, šestdeset in dvajset metrov nad ostale gorske plasti. Toda potresi, silovite nevihte in močne strele so jih odlomili, zato so padli po zahodni strani, kar lahko zlahka vidite. Zaradi tega so kamnite gmote, ki so na zahodnem pobočju, drugače obrnjene.
15 Kar se tiče same zgradbe (mehkih delov) takih Alp, vam lahko povem, da niso nič drugega kot naplavine, ki so sestavljene iz peska in delno iz zdrobljenih plošč, ki so bile mlajše in zato mehkejše, ker izhajajo iz zadnje formacije.
16 Glejte, takšne Alpe dejansko nimajo vulkanskega izvora, ampak jih je dvignil podzemni ogenj, na že povedani način.
17 Glejte sedaj, tako so torej nastale in se oblikovale te Alpe. Tu in tam boste tudi videli naokrog ležati neenake bele kamne, od katerih so nekateri bolj rjavi in sivi, drugi pa čisto beli kot sneg. Ti kamni niso zrasli iz teh tleh in tudi padli niso na Alpe, temveč v morje, z izjemo povsem belih. V zadnjem obdobju, ko so se začele oblikovati te Alpe, so bili tudi ti kamni vzdignjeni za časa dvigovanja tistih plošč. In sicer tisti, ki so padli tja predvsem v času Adama pri splošni (naravni) revoluciji in so bolj rjavkastega videza in končno taki, ki so bili odvrženi na te Alpe pri poznejšem razpadu nekega velikega planeta, ki se je nahajal med Marsom in Jupitrom in sicer iz razloga, ker se je Zemlja nahajala v tistem času razpada tega planeta prav v smeri pod njim proti Soncu. To se je zgodilo po vašem štetju v času petstotih in še nekaj let pred Abrahamom. In ti popolnoma beli kamni, ki tu in tam ležijo na površini teh Alp so iz tistega časa.
18 Sedaj boste pa vprašali, zakaj pa sem uničil tako svetovno telo? Glejte, uničil ga pravzaprav nisem, ampak sem ga razdelil na štiri manjše svetove, zaradi velikega razdora, ki je tam nastal med prebivalci. Tako kot so pri vas zlato, srebro in diamanti, tako so bili na tem planetu prav ti beli kamni pravi kamni spotike. Kajti okoli takšnih kamnov, ki ste jih tu videli kot neuporabne, se je tam več tisoč ljudi davilo zaradi njih. Ti so se potem še razdelili na štiri glavna plemena, ki so se potem zaradi teh kamnov neusmiljeno preganjala med seboj. Kajti med sabo so si domišljali, da kdor nima takšnih kamnov, ni razumen in je zato navadna žival. Zato so mogočneži takšne kamne zbirali na kupe, ja za cele gore in tako slabotnim niso pustili ničesar zato, da so jih lažje tiranizirali. In tako je ta prevara in požrešnost šla tako daleč, da so se lastniki takšnih kamnov imeli za bogove in se jim kot taki tudi predstavljali. Pri takih ,,bogovih" pa je hotel biti vsak nad drugim. Zato je vsak od njih, kolikor je le bilo mogoče, kopal po drobovju tega nebesnega telesa, da bi imel čim večji kup tega kamenja, s katerim je potem dokazoval svojo božanskost. Kaj se je zgodilo potem? Takšni bogovi so potem z ljudmi ravnali na najbolj krut način in jih pustili, da so noč in dan kopali v drobovju tega planeta. Drugi spet so se zbirali v velike trope, da so z silo takšnemu ,,bogu", zmanjšali njegove kupe kamenja. To je šlo tako daleč, da so se ti ,,bogovi", ki jih je bilo na stotine, medsebojno zatrli in ostali so le štirje. Tem štirim so morala sedaj ljudstva zbirati takšne kamne z vseh koncev sveta, da so nazadnje z njimi uredili in oblikovali obsežne gore.
19 S to kamnito kulturo je ostala druga podeželska kultura v ozadju in ljudstva skupaj z njihovimi bogovi so se naenkrat znašli v položaju, da umrejo od lakote. Tedaj so ti štirje bogovi izdali prav lep zakon. Tako so lahko ljudje enega boga, kakor divjačino loviti člane drugega boga in jih, ko so jih dobili, tudi pojedli.  Glejte, to je bila časovna točka, ko so si ti bogovi dovolili preveč. Pri takem računanju pa sem moral vendarle potegniti mogočno črto.
20 Le en Moj namig in angel je raztrgal celotni svetovno telo na štiri dele in tako oblikoval štiri ločena in manjša svetovna telesa. Toda vsi ti kamni so po Moji skrivni volji naenkrat padli v širni prostor, od katerih so nato nekateri padli na Zemljo, nekateri na Luno in zelo veliko na Sonce. Večina pa jih je do današnjega dne še vedno v padcu v neskončnem prostoru. Glejte, to je kratek in utemeljen vzrok za padec takšnih kamnov v večjih in manjših količinah na vaše zemeljsko telo, od katerih je tu in tam na Zemlji nastalo celo gorsko območje.
21 Nekoč sem vam že omenil, da boste na takšnih kamnih še vedno našli preperela majhna ,,stanovanja". Toda tega ne smete jemati dobesedno, ampak samo v prispodobi. Saj ,,stanovanja" pomenijo toliko kot pisava, podobna egipčanskim hieroglifom, ki jo razen Mene na tej Zemlji ne bi znal nihče brati, razen po Moji milosti.
22 Vendar do kamna, ki je označen s takimi znamenji še niste prišli. Kajti ta se nahaja skoraj eno uro severozahodno od tako imenovanega ,,Kumpfkogla". Toda imeli ste preveč strahu pred vetrom in dežjem in  vaš razum je bil bolj dejaven kot vaša ljubezen do Mene. In tudi za trebuh vas je preveč skrbelo. Iz teh razlogov te tudi nisem mogel voditi tja, kjer bi te rad imel, saj še nisem gospod tvoje volje! Z velikim in čitljivim rokopisom sem vam z oblačnim jutrom in zahodnim vetrom želel povedati, da je vaša ljubezen šibka in motna in, da je večja vaša želja po hrani. Zato sem vam včasih po hladnem vetriču povedal, kako je z vašo ljubeznijo. In končno, ko ste že hiteli domov, sem pustil, da ste z malo ledenega dežja spoznali, da zagotovo nisem bil zadovoljen z vašim službenim potovanjem. Ker glejte, le kako bi lahko bil? Tja ste šli samo zato, da ste dobro jedli in pili! Mojo stvar  pa ste bolj zlahka vzeli z sabo. Tudi svoje oči ste usmerili daleč, toda za tisto, kar je bilo pred vašimi očmi, vas ni preveč skrbelo.
23 Glejte, zaradi tega sem vam prikril dve največji posebnosti in sicer omenjeni kamen in sferični zvok pod tako imenovanim  ,,Speikkoglom". O tem nenavadnem zvoku vam bom šele kasneje povedal kaj določenega, če bo kdo izmed vas iz ljubezni do Mene, popravil omenjeno napako in ponovno obiskal to območje.
24 Ker glejte, tega ni mogoče podrobneje razumeti, če kdo ni snov prej podrobno opazoval v različnih tvorbah in še posebej, če še ni duhovno popolnoma prebujen. To je ravno tako, kot bi nekdo dal nebeški pomen besedi, kljub temu da še ni spoznal smisla v besedilu.
25 Glej, narava ali svet je ena sama velika knjiga, ki je popisana z Mojo ljubeznijo in Mojo globoko modrostjo. Kdor jo hoče pravilno razumeti,  se mora iz ljubezni do Mene včasih zadovoljiti, da lahko to knjigo le prelista, vendar le toliko, kolikor Jaz svetujem iz svoje ljubezni. Ker samo jaz vem kakšen je pravi cilj in mera in tudi vem, kaj lahko kdo prenese in tudi koliko je treba koga prebuditi.
26 Kdo je duhovno prebujen, mu seveda ni potrebno več potovati, toda za tistega, ki je še vedno zaspan v svoji ljubezni, vem kakšna so najboljša sredstva za njega, ki ga lahko rešijo pred večnim spanjem, če jih seveda sprejme iz ljubezni in voljne pokorščine napram Mojih ukazov in jih potem uporabi na sebi.
27 Če pridejo pogosto majhne preizkušnje, bi te moral vsak pogumno prenašati s trdnim zaupanjem vame. Še preden se bo zavedel, bo Sonce tam, kjer so oblaki najbolj gosti prebilo in znova bo grelo in poživljalo. To sem vam simbolično tudi vedno znova kazal na vašem potovanju. Toda tam, kjer je srce še nerazumno, takšni znaki minejo, ne da bi kaj dosegli.
28 To vam povem zato, da bi v prihodnje bili polni ljubezni in zaupanja. Kajti vse, kar se zgodi v zunanjem svetu, je nemogoče, da bi se zgodilo drugače kot zgolj in izključno po Moji volji. Sem pa razumen Bog, zato noben vetrič ne pade na glave rožic, brez velikega globokega smisla moje neskončne modrosti. In vsak oblaček ali kapljica, ki pade z neba, pa tudi vsak majhen kamenček, ki se skotali po strmem gorskem pobočju – vse to so velike in vsebinsko težke črke Moje usmiljene ljubezni in pisava Moje milosti.
29 Glejte, s takimi očmi glejte v prihodnje na stvari, ki so vam bile omenjene in z veliko jasnostjo boste videli, da sem jaz povsod, vse v vsem. Tako boste videli vladanje Moje božanskosti, moči in večne svetosti, poleg tega pa boste celo prepoznali Mojo neomejeno ljubezen, milost in modrost. Tako boste kot čebele, na Mojem velikem cvetnem travniku nabirali med Moje ljubezni in vosek Moje milosti, za večno hrano svojega duha in vedno bolj boste spoznavali, da sem povsod, sedaj in vedno vaš dobri in Sveti Oče.

 

Vulkanski procesi Zemlje. – Dodatek h ,,Koralpam"
20. September 1840, od 10 30 ure dopoldan do 12.45 ure popoldan

Govori J. L.  – Pišeta  Andr. in  Ans. H.  

1 Tukaj je še krajši dodatek, en majhen plamen, ki naj osvetli zmedene podrasti in razpoke od vas obiskanih  ,,Koralp"!
2 Kar zadeva oblikovanje te gorske skupine, lahko povem, da so se ta pojavila šele po Adamu in so učinkovito opravljale svojo funkcijo vse do vašega časa in bodo to opravljale še naprej in omenjena prejšnja sporočilu o njih so resnična in tudi najbolj pravilna.
3 Zaradi tega, ker je bilo v prvih začetkih vse kar obstaja, narejeno iz Mene, tako je tudi samo od Mene odvisno, na katerih mestih  hočem, da se pojavijo gore, izviri, drevesa in druge rastline. In, ker tudi jaz v skladu s svojim večnim redom vedno izberem najprimernejšo sredstvo, da prikličem karkoli v obstoj in, ker je to sredstvo vedno odvisno samo od Moje najvišje lastne in svobodne volje, je omenjeni način nastanka teh Alp tudi najbolj resničen. In to je tudi najbolj pravilno iz razloga, ker samo Jaz kot večna ljubezen in modrost vem, kako začeti, izvesti in dokončati vsako svoje dejanje, da je Moja svetost v celoti izpolnjena v vseh stvareh in, da se ne pojavi nikjer nobena napaka.
4 Če sem poročal o ploščati skalnati obliki Alp, ki jo sestavlja več tisoč takšnih plošč, nikar ne mislite, da so se takšne usedline zgodile le v določenih obdobjih od enakonočja do enakonočja, saj bi to bilo v nasprotju z časovnim obdobjem, ki je minil od Adama do današnjih dni. Plasti, ki so nastale med enakonočji so le rjave, kristalom podobne lise, ki so med plastmi apnenca. Ostale plošče, debele nekaj centimetrov, so nastale kot posledica polne svetlobe na Luni. In, če bi prešteli te prvobitne apnenčaste plasti, bi v njih kmalu odkrili menjavo lunine svetlobe med enakonočji, ali bolje rečeno iz leta v leto.
5 Nadalje je treba tudi razumeti, da takšne obloge pred Adamom niso obstajale. Kajti pred Adamom so bile povsod tukaj trdne kamnine, ki so bile podobne produ, katere pa so podobno kot kot vaš kozarec prepuščale svetlobo. In tam, kjer so morski valovi raztopili dele teh kamnin, so se tvorila (seveda po Moji volji) majhna zrna. Med temi zrni se je potem z umirjeno prodirajočo vodo oblikovala lepljiva snov, ki je na ta način takšna zrna spet združila v celoto. In tako je vsa ta stvar postala spet trdna in na ta način postala kamen, ki mu vi pravite granit.
6 Na enak način, kot je nastal granit, so v poznejših časih zaradi različnih elementarnih izbruhov nastale tudi druge kamnine. Takšne kamne boste našli povsod, če pogledate samo vaše mlinske kamne, v katerih so različni kamni z omenjeno sluzjo povezani v celoto.
7 Toda kamnine, ki jih najdete na  vašem Schloßbergu, Schöcklu, Plavutschu in drugih sosednjih gorah in hribih so obstajale v Zemlji kot kamnine že pred Adamom in so bile po dolgih tako imenovanih vulkanskih izbruhih potisnjene na površje in to na mestih, kjer zaradi nenehnih vodnih neviht iz notranjosti ni moglo priti do nastanka formacije plošč.
8 Vprašali se boste, kako se po naravni poti zgodi, da lahko v globinah zemlje nastane tak ogenj in, da se voda, ki obdaja takšne kamne spremeni v paro, da potem ta z veliko močjo potisne velike in trdne mase iz notranjosti zemlje več kilometrov daleč na površje. – Na to vam dajem naslednjo razlago:
9 V notranjosti Zemlje je veliko votlih razpok in s časom skozi pore v te razpoke prodreta voda in zrak. Postopoma se v takšnih razpokah nabere toliko vode, da popolnoma zapolni vse prostore. A ker ena plast vode, zaradi naravne gravitacije močno pritiska na drugo in globje kot je, je večji tudi pritisk, zato je takšna voda, ki je zaprta v takem nepremičnem prostoru, stisnjena z vseh strani. S takšnim stiskanjem vode se v njenih delih pojavi vedno večje in večje trenje. A kot veste, so v vodi zaprti duhovi po celotni Zemlji in, ko ti začutijo vse močnejši pritisk, raztrgajo vodni oklep in stopijo iz svojih ječ, se združijo v obliki mogočnega ognja, ki sprosti vodo v paro in nato ta, tako kamnito vrzel zlahka raztrga in vse kar jo ovira, potisne na površje Zemlje.
10 Ker se na ta način pojavijo nove razpoke tudi v drugih plasteh zemlje, s tem pa tudi tam nastajajo ogromni pritiski vode, nastanejo podobni izbruhi tudi tam. Takšni vulkanski izbruhi trajajo potem krajši ali daljši čas in s tem tvorijo najvišje gore in gorske verige. In, če so noge takšnih gora kot pri  Koralpah v obliki ploščadi, se zgodi, da se pod ploščami zgodijo prelomi. Takšne plošče so potem skupaj z drugimi kamninami potisnjene na površje, kar je vaš Schöckl očiten dokaz. 
11 Če takšen ogenj dospe iz notranjosti Zemlje, zlahka z svojo vročino topi kamnine, ki so mu na poti. In, če se tako kot v Neaplju in na Siciliji na njegovi poti pojavijo že dobro znani izviri olja in smole, se ti vžgejo. Ti nato gorijo dolga leta, včasih skoraj neprekinjeno. Če se pri takšni dejavnosti pojavijo še mineralni izviri, ki še posebej prinašajo žveplo iz samega jedra Zemlje, prodrejo ti žvepleni izviri v vse razpoke takšnih gora, kjer tvorijo velike usedline žvepla. Iz takšnih z smolo in oljem impregniranih gora potem neprestano gori in se kadi. 
12 Če se potem zgodi, da so po Moji volji takšna vulkanska usta zamašena in se voda vedno bolj umika s takšnega območja, ugasne tudi ogenj. Takrat prenehajo tudi vulkanski izbruhi in takšna gora nato postane tiha in mirna. V takšnih gorah se potem v njenih praznih ognjenih žilah nabira voda, ki potem marsikje izvira na dnevno svetlobo.
13 Vendar to ne velja za vam znane Koralpe. Pri teh je v globinah Zemlje na podoben način vzniknil ogenj, vendar je, kot je že znano, po Moji volji, dvignil v višino samo takšne plošče, med katere so se vrinile tudi druge gmote kamenja, zemlje, apnenca in marsikaj drugega in vse to se je potem z ploščami vred dvignilo v zrak. Zaradi tega je pod takšnimi Alpami nastal velik prazen prostor, v katere je skozi razpoke takoj prodrla voda. Na takšen način je tako dvignjena plošča obmirovala na vodi, ki je tam zapolnila prazen prostor. Vse do te ure, takšne plošče počivajo na površini takšnih voda, pri čemer se zgodi, da zaradi pritiska, ki jih povzroča takšna teža, potisne takšen pritisk vodo po različnih žilicah, razpokah in majhnih špranjah pogosto do najvišjih višin takšnih gora.  
14 Zato se tudi vse Alpske vode med seboj mešajo, kakor tudi tiste, na katere vrh ste se povzpeli. In te vode so sveže in hladne, saj jih ne poganjajo ognjeni izviri. Drugače pa je na tistih gorah, ki so nastale na vulkanski način, kjer prihaja voda na površje še vedno topla, saj mora voda pri svojem toku v notranjosti takšnih gora še vedno mimo različnih vročih žarišč.
15 Glej, to je najpomembnejše, kar morate vedeti o nastanku gora. Zato se je potrebno dotakniti samo še tega, kako so prišli sivi in rjavi kamni med plošče teh Alp. Glejte, ti kamni so pravzaprav še prvotna kamnina te Zemlje. Za časa Adama so na Zemlji marsikje prišli na površje in so se z vodami za časa nastanka plošč, vedno bolj mešali med nje. Toda kot že veste, Noahijski sivo beli kamni, so bili od Adama do Noeta najprej oblikovani pod vodo in so bili najprej zdrobljeni in z vulkanskimi izbruhi vrženi v vse smeri in jih lahko na Alpah v večjih ali manjših kosih tudi najdete. 
16 O povsem belih razbitih kamnih pa je bilo že vse povedano.
17 S tem je podana zadostna razlaga za celotno zgradbo Alp in noben posvetni učenjak ne bo našel nekaj drugega. Kajti nihče, kot samo jaz in tistemu, ki to sporočim in verjame, lahko spozna kako, kdaj, od kod in zakaj sem vse to naredil in tako uredil. Če bi nekdo kopal v zemljo le 15 km, bi se prepričal, da je res kar sem vam povedal in pokazal. A hkrati bi se tudi prepričal, da so takšne nepooblaščene preiskave v nasprotju z Mojo voljo in jih zato vedno kaznujem z časovno, če ne celo z večno smrtjo.
18 Kdor je torej žejen pri vodnjaku božanskih razodetij, naj pije na polno vodo življenja. Toda sadeže iz drevesa spoznanja naj je šele potem, ko bom za njega drevo blagoslovil. Takrat bo z sadežem, ki obilno visi na velikem drevesu Mojega stvarstva nasičen za večno življenje, kot to počnem zdaj za vas, pred vašimi očmi, toda pazite, ne prej, dokler mu jaz ne blagoslovim drevesa.
19 V tem primeru boste začutili tudi blagoslov življenja in bodite zato veseli in zadovoljni, saj vam je dano več, kot bi sploh lahko zahtevali. Samovoljni naravoslovci pa naj na bujnem polju kot osli jedo deteljo, da se napihnejo in poginejo, ker so jedli neblagoslovljeno jed. Povem vam, da so mi takšni učenjaki gnusoba, saj pod vejami tega drevesa ne iščejo Mojo, temveč svojo čast
20 Vam pa jo dajem z vso resnico in ljubeznijo, da bi v veliki slavi svojega svetega Očeta spoznali, kakšna je bila, je in tudi večno bo. To vam govorim Jaz, ki sem zvest in resničen v vsaki svoji besedi.  -  Amen.

Jakob Lorber
Nebeški darovi