Spletno stran gostuje moj-splet.si
Bog je ljubezen

Neskončno dolgi čas je bil potreben padlemu duhovnemu za njegov razvoj navzgor ... Naloga človeškega bitja na Zemlji ... ...

Vzemi nase svoj križ

Pot, po kateri hodite, mora biti pot za Jezusom Kristusom. Njega morate vzeti za primer; na Zemlji morate živeti tako, kakor vam je On pokazal s Svojim primerom... Morate živeti življenje v Ljubezni, kakor tudi nase predano vzeti trpljenje, katero vam je dano, da bi vaša duša dozorela. Človek Jezus je pred vami hodil po tej poti, zaradi česar pa lahko sedaj hodite za Njim in tako zagotovo tudi dosežete vaš cilj: vrnitev k Očetu (Janez 14:6), iz Katerega ste nekoč nastali. In Jezus vam je pokazal to Pot tako, ko vam je dal zapovedi Ljubezni do Boga in bližnjega, katere če jim sledite, vas vodijo po poti za Jezusom. ...