Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

4462  KAKO LAHKO SLIŠIMO BOŽJI GLAS
16. oktober 1948:  knjiga 52  Bertha Dudde

Glas Duha lahko slišite le, če so vse vaše misli in nameni namenjeni samo Meni, če se s tem popolnoma ločite od zemeljskega sveta. To ne pomeni, da ne bi smeli opravljati svojih zemeljskih dolžnosti ali da bi se morali popolnoma umakniti v samoto. Kajti to ni v skladu z Mojo voljo. Sredi vrveža sveta morate poiskati priložnost, in res jo boste našli, kjer se vaša duša loči od sveta, kjer se lahko za kratek čas ločite od vseh zemeljskih misli, kjer se vaša duša dvigne v sfere, ki niso povezane z Zemljo, kjer sem Jaz središče vaših misli, občutkov in nagnjenj, kjer Me iščete in želi z Menoj govoriti. Vsak lahko vzpostavi takšne kratke stike z Menoj, če želi, lahko celo med svojim zemeljskim delom za nekaj minut usmeri svoje misli k Meni, Jaz pa bom pozoren na vsako misel in mu bom posredoval svojo besedo; in če človek duševno dlje časa ostane v Mojem kraljestvu, če si vzame čas za notranji pogovor z menoj in je pozoren na misli, ki mu prihajajo kot odgovor, bo razvil sposobnost slišati moj glas, ki mu bo kmalu zvenel kot nežna, a jasno izgovorjena Beseda v njegovem srcu. Vsi lahko v sebi razvijete to sposobnost, vendar je za to potreben popoln odklop od sveta....  Nič zunanjega ne sme vplivati ​​na človeka, če hoče jasno slišati notranji glas. Zato je potrebna tudi precejšnja moč volje, da se človek umakne iz zunanjega sveta in ne dovoli, da bi kateri koli del tega sveta vplival nanj.... Jaz moram biti zaželen in moram biti sposoben popolnoma prežeti njegovo srce, sicer ne morem biti prisoten in Me tudi ne bo mogel slišati. Nihče ne more služiti dvema gospodarjema.... (Mt 6,24).

Ko Jaz govorim, mora vse drugo utihniti in vsak, ki ima Mojo ljubezen, ki sebe kaže v besedi, Mi mora tudi dati svojo ljubezen in se prostovoljno ločiti od vseh posvetnih stvari, kajti Moj dar je dragocen in ga je treba tudi pravilno ceniti. Amen

Bertha Dudde